Hygenil bio - Medi-Sept

Transkrypt

Hygenil bio - Medi-Sept
Hygenil bio
Podstawowy, enzymatyczny środek piorący
do prania wstępnego i zasadniczego
•
•
•
•
Zawiera specjalne enzymy do usuwania zabrudzeń białkowych i krwi
Do prania już w temperaturze 40O C
Możliwość łączenia z wszystkimi środkami wybielającymi
Zawiera środki kompleksujące
Przeznaczenie.
Podstawowy, enzymatyczny środek
piorący do prania wstępnego
i zasadniczego wszystkich rodzajów
bielizny z wyjątkiem wełny i jedwabiu
oraz tkanin o nietrwałych kolorach.
Stosowanie.
Szczegółowe dozowanie środka ustala
każdorazowo konsultant firmy Ecolab
w oparciu o lokalne warunki techniczne
pralni, stopień zabrudzenia i asortyment
bielizny.
Skład.
Skład zgodnie z zaleceniem 89/542/EWG
fosforany
15 − 30%
anionowe związki
5 – 15%
powierzchniowo czynne
mydło, niejonowe związki
<5%
powierzchniowo czynne,
fosfoniany
Pozostałe składniki węglan sodu, inhibitory
zaszarzenia i korozji,
inhibitor piany, substancje
zapachowe i enzymy,
wybielacze optyczne
Ogólne zalecenia dotyczące prania.
W zależności od twardości wody:
15 − 35 g/kg suchej bielizny.
Dane fizykochemiczne.
Waga 1 litra
550 g
Wartość pH*)
12
*) dla roztworu 1%−ego w wodzie zmiękczonej
Warunki bezpieczeństwa.
Karta charakterystyki produktu
dostępna na żądanie klienta.
Dane handlowe.
Opakowanie
handlowe
Symbol
handlowy
Worek 20 kg
HYB 20
Ilość
opakowań
na palecie
30
HYB20/011104/PL
Magazynowanie.
Chronić przed wilgocią !
Ecolab Sp. z o.o.
ul. Kalwaryjska 69
30-504 Kraków;
Tel.: 012/26 16 100
Fax: 012/26 16 101
www.ecolab.com

Podobne dokumenty