plan zajęć 10

Transkrypt

plan zajęć 10
PROGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI
ORGANIZOWANYCH W CZASIE FERII ZIMOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 93 W KRAKOWIE
10.02.2014 – 14.02.2014
CELE PROGRAMU:
Dzieci;
Aktywnie uczestniczą w zorganizowanym wypoczynku podczas ferii
zimowych,
uczą się współdziałania i współżycia w grupie
poznają gry i zabawy, które pomogą ciekawie spędzić ferie zimowe i czas
wolny,
integrują się z innymi dziećmi w zabawie, stosują zasady
współzawodnictwa podczas gier zespołowych,
rozwijają zdolności muzyczne i plastyczne,
rozwijają zainteresowania technologią informacyjną
kształtują nawyk zdrowego odżywiania się
kształtują aktywność poznawczą i twórczą.
TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ
II TYDZIEŃ 10.02.2014 – 14.02.2014 r.
10.02.2014 - PONIEDZIAŁEK
„W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH”
zabawy integracyjne
zajęcia dydaktyczne: Prezentacja multimedialna dotycząca Olimpiady
zabawy sportowe na sali gimnastycznej lub na świeżym powietrzu
wspólny posiłek
gry zręcznościowe Play Station - Olimpiada
zajęcia plastyczne – zimowe dyscypliny sportowe- malowanie farbami
gry i zabawy z chustą animacyjną
zajęcia rytmiczne – nauka piosenki
kalambury sportowe
11.02.2014 – WTOREK
„W KRAINIE KRÓLOWEJ ŚNIEGU”
gry i zabawy stolikowe
głośne czytanie fragmentu baśni pt „ Królowa Śniegu”
zabawy na sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym – zbijak śnieżny
wspólny posiłek
kino szkolne – oglądanie filmu „ Królowa Śniegu”
zajęcia komputerowe – wykonanie obrazka do filmu w edytorze grafiki
Paint
zajęcia twórcze : „ Królowa Śniegu ciąg dalszy…”
12.02.2014 – ŚRODA
” NA TROPIE TAJEMNICY „
gry i zabawy logiczne
turniej w scrabble, chińczyka, warcaby
zajęcia na powietrzu – spacer
wspólny posiłek
konkurs plastyczny – „Mapa skarbów”
gry i zabawy stolikowe
zajęcia muzyczne
papieroplastyka – Świat z papieru wyczarowany
zabawy ruchowe
13.02.2014 – CZWARTEK
„ SMACZNIE, ZDRWOWO, KOLOROWO ”
gry i zabawy na powitanie
zajęcia muzyczno- rytmiczne – nauka piosenki „Ogórek”
zajęcia praktyczne – rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą
zmysłów
zajęcia kulinarne- sporządzenie sałatki
wspólny posiłek
gry i zabawy sportowe na boisku szkolnym
zajęcia plastyczne – „ Owocowy talerz’ – wydzieranka
Gry i zabawy z chustą animacyjną
14.02.2014 – PIĄTEK
„ MĄDREJ GŁOWIE, DOŚĆ PO SŁOWIE ”
gry i zabawy logiczne
ortograficzne łamigłówki i krzyżówki
zajęcia na świeżym powietrzu
wspólny posiłek
zabawy konstrukcyjne – „ Wymarzona budowla”
gry i zabawy językowe
zajęcia artystyczne - „ Bezpiecznie w szkole i poza szkołą”
zajęcia sportowe – rozgrywki w tenisa stołowego
zajęcia komputerowe – dydaktyczne gry komputerowe