ZGODA WŁAŚCICIELA POJAZDU do startu w

Transkrypt

ZGODA WŁAŚCICIELA POJAZDU do startu w
ZGODA WŁAŚCICIELA POJAZDU
Wyrażam zgodę na użyczenie pojazdu pani/panu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Marka:………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Numer
rejestracyjny:…………………………………………………………………………………………………………………………...............
do startu w imprezie sportowej: Trening Rajdowy Szombierki Wiosna 2015
organizowanej przez: MotorSport Bytom
w dniu: 21 Marzec 2015 r.
i zrzekam się wszelkich roszczeń z tytułu szkód, jakie mogą wystąpić w związku z imprezą.
Imię i nazwisko właściciela pojazdu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Miejscowość i data:
Podpis właściciela pojazdu:

Podobne dokumenty