Piłka nożna dziewcząt - piątki

Transkrypt

Piłka nożna dziewcząt - piątki
REGULAMIN ZAWODÓW
Piłka nożna dziewcząt – piątki piłkarskie
ORGANIZATOR:
• Zespół Szkół Ogolokształcących i Ekonomicznych w Lubsku
• Starostwo Powiatowe w Żarach
TERMIN ZAWODÓW:
• 30 maj 2016 r. Godzina 10:00
CELE WSPÓŁZAWODNICTWA:
• Stworzenie warunków do sportowej rywalizacji dla szkół ponadgimnazjalnych
na terenie powiatu żarskiego
• Wyłonienie najlepszego zespołu na terenie powiatu żarskiego
• Propagowanie zdrowego stylu życia
• Zachęcanie do udziału w zorganizowanych imprezach sportowych.
MIEJSCE ZAWODÓW:
• Boisko sportowe „Orlik” przy ulicy 22 lipca 48 w Lubsku
UCZESTNICY ZAWODÓW:
• Prawo uczestnictwa w zawodach mają uczennice szkół ponadgimnazjalnych
• Zawodniczki powinni posiadać ważną legitymację szkolną i badania lekarskie
lub zgodę rodziców na udział w zawodach
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie NW zawodników i
osób towarzyszących w czasie dojazdu i trwania zawodów
• Organizator nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas
rozgrywek turniejowych
PRZEPISY GRY, REGULAMIN GRY:
• Czas trwania spotkania – 2 x10 minut
• Przepisy gry wg PZPN
• Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator
zawodów
PUNKTACJA:
• Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt. Za remis 1 pkt.
• O kolejności miejsc decyduje ilość zdobytych punktów
• W przypadku jednakowej ilości punktów decyduje bezpośredni pojedynek
• W dalszej kolejności ilość zdobytych bramek

Podobne dokumenty