Tytuł projektu: „Budowa kompleksu sportowo

Transkrypt

Tytuł projektu: „Budowa kompleksu sportowo
Tytuł projektu: „Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Kowali”
Wartość dofinansowania: 500.000,00 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie „Odnowa i rozwój wsi”
Miejsce realizacji inwestycji: Kowala
Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Kowali została dofinansowana w kwocie
500 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Dotacja pochodzi z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa wsi”. Uzyskanie wsparcia było
możliwe dzięki powstaniu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”,
skupiającego gminy Kowala, Skaryszew i Wierzbica.
Projekt złożony przez gminę Kowala dotyczy dofinansowania budowy kompleksu –
sportowo rekreacyjnego w Kowali, którego budowa rozpoczęła się w 2008 roku. W
pierwszym etapie realizacji tego zadania powstało trawiste, pełnowymiarowe boisko do
piłki nożnej, a w 2009 r. wielofunkcyjne boisko o sztucznej nawierzchni, zbudowane z
udziałem dotacji Ministerstwa Sportu i budżetu województwa mazowieckiego. Kolejny
etap inwestycji realizowany jest w latach 2010-2011. W 2010 roku zbudowane zostały
m.in. trybuny, wiaty dla zawodników i trenerów, ogrodzenie, oświetlenie i piłkochwyty.
W roku 2011 powstanie muszla koncertowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Podobne dokumenty