Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju woj

Transkrypt

Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju woj
Wrocław 25.11.2010.
OGŁOSZENIE O NABORZE EKSPERTÓW DO PROJEKTU
ANALIZY, BADANIA I PROGNOZY NA RZECZ STRATEGII
ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Szanowni Państwo
W związku z realizacją projektu „Analizy, badania i prognozy na rzecz
Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego” współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Dolnośląska
Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. jako Partner Urzędu
Marszałkowskiego i przedstawiciel Konsorcjum składającego się z
Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu
Przyrodniczego i Politechniki Wrocławskiej zaprasza do składania ofert do
Zespołów Ekspertów opracowujących: Raporty z monitoringu Strategii
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego za rok 2008 i 2009.
Swoją kandydaturę (CV, wykaz publikacji) proszę przesłać na adres mailowy:
[email protected]
Oferty proszę składać do 3 grudnia 2010 r.
Po tym terminie skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia daty spotkania.
Projekt Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego [POKl.08.01.04-02-003/08]
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne dokumenty