problemy z ELMS 2007

Transkrypt

problemy z ELMS 2007
Osoby, które zarejestrowały się w programie MSDN AA (Microsoft Developer
Network Academic Alliance) i otrzymały powiadomienia od administratora
o pomyślnej rejestracji (e-mail od [email protected]), a nie otrzymały
e-maila od [email protected] z danymi potrzebnymi do logowania
lub zapomniały hasło dostępu do systemu ELMS (E-academy License Management
System), proszę na stronie :
http://msdn60.e-academy.com/uni_lodz/
wybrać LOG IN
Na stronie „Log In”
wybrać “I’ve forgotten my password! Click here for reminder. “
Na stronie “Password Remainder”
wpisać zgłoszony podczas rejestracji adres e-mail i nacisnąć „Submit”
JeŜeli, w ciągu 24 godzin, nie otrzymają Państwo emaila z hasłem, to
prawdopodobnie filtry antyspamowe, ustawiony przez Państwa operatora lub
przez Was, odrzucają przesyłkę, gdyŜ zawiera teksty:
„ Your username is :” i „Your password is :”.
Proszę przeszukać kosz i katalogi w którym gromadzi się spamem.
Jeśli i to nie pomoŜe, to proszę zgłosić się do pokoju 016 po wcześniejszym
zgłoszeniu tego faktu e-mailem na adres [email protected]

Podobne dokumenty