Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu istnieje już ponad trzydz

Transkrypt

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu istnieje już ponad trzydz
OKiS - najbliżej dolnośląskiej kultury
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu istnieje już prawie 40 lat. Obecnie
jest instytucją Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Jego działalność
zaowocowała powołaniem do życia wielu znaczących imprez kulturalnych,
istniejących do dziś, by wspomnieć choćby, skupiające wielką publiczność:
Międzynarodowy Festiwal Oratoryjno-Kantatowy „Wratislavia Cantans” czy Festiwal Piosenki
Aktorskiej.
Niemal każdego dnia na Dolnym Śląsku odbywa się koncert, wernisaż, wykład, spotkanie bądź inne
wydarzenie kulturalne zainicjowane, zorganizowane bądź współorganizowane przez OKiS, którego
zasięg obejmuje przede wszystkim Dolny Śląsk.
Międzynarodowy festiwal „Maj z Muzyką Dawną”, Festiwal Henryka Wieniawskiego w SzczawnieZdroju oraz widowiska operowe w okolicach Lądka-Zdroju czy Kudowy-Zdroju to tylko wybrane
propozycje adresowane do miłośników różnych gatunków muzycznych, których łączy wrażliwy odbiór
sztuki. Dowodem na ożywioną działalność w tej dziedzinie są wydawnictwa fonograficzne, m.in.
„Słynne uwertury operetki wiedeńskiej” czy płyta z muzyką F. X. Richtera.
Część imprez wykracza daleko poza granice województwa i państwa, wśród nich wydarzenia
integrujące twórców z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz wystawy prac artystów plastyków,
organizowane w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego. Propagujemy twórczość m. in.
Stanisława Nitki, Krzysztofa Bednarskiego, Natalii LL, Wiesława Hudonia, Ludwiki Gorzelec i
Stanisława Dróżdża, organizujemy również wystawy tematyczne, choćby słynną już „Republikę
bananową - o nowej ekspresji lat 80.”.
Warte odnotowania są także projektu z dziedziny szkła artystycznego. Od 2008 roku jesteśmy
głównym organizatorem międzynarodowego Pleneru i Sympozjum Szkła Artystycznego "EKOGLASS
Festiwal”, zaś wystawy poplenerowe z tego wydarzenia można oglądać w wielu galeriach na terenie
Polski i Europy.
Interesujesz się fotografią? Mamy również coś dla Ciebie. Zapraszamy do Dolnośląskiego Centrum
Fotografiii „Domek Romański” (Wrocław, pl. Nankiera 8).
Nie sposób przecenić pomysłów OKiS związanych z upowszechnianiem książki
i
czytelnictwa. Okazję do spotkań z pisarzami i prezentacje młodych poetów, odbywające się w ramach
Wrocławskich Studiów Literackich. Wspieramy także sektor kultury realizując projekty z zakresu
rozwoju sektora kultury – Akademię Liderów Kultury, popularyzujący Rok Miłosza - „Miłosz
poetycki i komiksowy: Odra pełna Miłosza”. Już niedługo ruszy także wieloletni projekt wspierania
regionalnego sektora kultury „Dolnośląska Sieć Kultury”.
Jesteśmy współwydawcą „Odry” - znanego tak w kraju, jak i na świecie miesięcznika społecznokulturalnego, przyznającego raz w roku cenioną w środowisku nagrodę, której listę znamienitych
laureatów trudno by zmieścić w tak skromnym miejscu. Od 2010 roku jesteśmy także wydawcą
„Notatnika Teatralnego”.
Teatr to kolejna dziedzina bliska Ośrodkowi. Organizujemy także, najstarszy na świecie festiwal
monodramów Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, a także Ogólnopolski Festiwal
Teatrów Jednego Aktora i prezentacje monodramów, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem
mieszkańców miast i miasteczek województwa dolnośląskiego.
Koordynujemy również współpracę kulturalną z regionami Europy (Alzacja, Dolna Saksonia, Obwód
Leningradzki, Obwód Kirowogradzki), m. in. w zakresie wymiany artystów z kręgu sztuk
plastycznych, muzyki dawnej i audio-video. Jesteśmy także organizatorem wykonawczym corocznej
polsko-niemieckiej Nagrody Kulturalnej Śląska Kraju Dolnej Saksonii.
Bliska jest nam również edukacja kulturalna mieszkańców naszego województwa. Realizujemy projekt
edukacji osób niepełnosprawnych, którzy w ramach „Lekcji kultury” mają okazję do, często
pierwszego kontaktu z „kulturą wysoką”.
Siedzibą OKiS jest zespół zabytkowych kamieniczek w samym sercu Wrocławia. Działalność
instytucji koncentruje się niezmiennie, na podnoszeniu jakości życia kulturalnego w mieście i regionie.
Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych wystawach, koncertach i spotkaniach oraz w
Dolnośląskim Centrum Informacji Kulturalnej. To właśnie tam można znaleźć informacje o
dolnośląskich i wrocławskich wydarzeniach kulturalnych, kupić bilet na nie oraz poznać szczegóły
regionalnej oferty kulturalnej.
Zapraszamy!
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucja Kultury Samorządu Dolnośląskiego
Dyrektor: Piotr Borkowski
Zastępca dyrektora: Arkadiusz Sikora
Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław
tel.: (071) 344 28 64
tel./fax: (071) 344 28 65
e-mail: [email protected]
www.okis.pl
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00-16.00
Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej OKiS
Rynek-Ratusz 24, parter, 50-101 Wrocław
tel.: (071) 342 22 91
e-mail: [email protected]
www.dcik.pl
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 10.00-18.00
Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański”
pl. Nankiera 8, 50-101 Wrocław
tel. (071) 344 78 40
e-mail: [email protected]
Godziny pracy:
poniedziałek-sobota 10.00-18.00
Wstęp: poniedziałek - bezpłatnie,
wtorek-sobota: 2 zł - normalny, 1 zł - ulgowy