DK Exssence

Transkrypt

DK Exssence
16
DK Exssence
17
Doświadczenia rejestrowe
COBORU 2013-2014 – 106% wzorca
DK EXSSENCE – WYNIKI PLONOWANIA W WARUNKACH ROLNICZYCH
5,73 t/ha
Stara
Dąbrowa
5,68 t/ha
6,16 t/ha
6,06 t/ha
• Stanowiska glebowe: wszystkie,
również na glebach ciężkich
i chłodnych.
• Wysokość roślin – wysokie
• Rejestracja: Polska 2014
Jarotki
5,04 t/ha
Czajki
4,47 t/ha
Sanniki
5,67 t/ha
5,06 t/ha
• Rekomendowane jest zastosowanie
fungicydu o funkcji regulatora
wzrostu.
Dawidy
5,42 t/ha
Pawłowice
Zdunków
4,98 t/ha
4,16 t/ha
4,70 t/ha
Budynin
Zamość
Przezwody
5,48 t/ha
5,27 t/ha
• Nawożenie wiosenne azotem:
do 180 kg N/ha w dwóch dawkach,
pierwsza dawka w wysokości
80 kg N/ha, druga dawka nie później
niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem
kwitnienia.
Dobrze
4,74 t/ha
Kietlin
• Termin siewu: optymalny lub
opóźniony.
• Norma wysiewu: 45 nasion/m²,
by uzyskać obsadę docelową
40 roślin/m².
Strzegowo
4,34 t/ha
Lubiatów
• Termin kwitnienia – wczesny
Jaksin
Bzówki
4,59 t/ha
REKOMENDACJE
AGROTECHNICZNE:
5,85 t/ha
5,02 t/ha
Konin
5,78 t/ha
Tomaszkowo
Chwaliszewo
CECHY
ROLNICZE:
• Termin dojrzewania – średniowczesny
Komalwy
Stare Pole
SZYBKI
ROZWÓJ
PRZED ZIMĄ
4,70 t/ha
Rogów
Manasterz
Czy wiesz, że?
4,56 t/ha
4,68 t/ha
Gumna
Chełmiec
Chotyniec
4,79 t/ha
4,89 t/ha
5,00 t/ha
DOŚWIADCZENIA REJESTROWE COBORU:
ŚREDNI PLON NASION 2012-2014
DK EXSSENCE – 5,20 t/ha
Doświadczenia łanowe Monsanto Polska 2014 – 26 lokalizacji z 18 testowanymi odmianami
WZORZEC – 4,84 t/ha
Odmiana ta wysoko plonuje w rejonie
Polski północnej: Radostowo 7,21 t/ha,
Rychliki 5,87 t/ha, Wrócikowo 6,76 t/ha.
Doświadczenia rejestrowe COBORU 2014.
WIGOR
WIOSENNY
ODPORNOŚĆ
NA OSYPYWANIE
WYSOKI
PLON
WYSOKA
ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU
Zawsze wczesny
– zawsze szybki
► Bardzo wysoki plon
► Bardzo wysoka zawartość tłuszczu w nasionach
► Podwyższona odporność na pękanie łuszczyn
i osypywanie się nasion
► Bardzo szybki rozwój roślin przed zimą
► Bardzo szybki rozwój roślin na wiosnę
► Tolerancja na choroby (dobra tolerancja na suchą
zgniliznę kapustnych – gen RLM-7, wysoka tolerancja
na zgniliznę twardzikową)