PTT.2370-2/10 Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa fabrycznie nowego

Transkrypt

PTT.2370-2/10 Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa fabrycznie nowego
PTT.2370-2/10
Załącznik nr 1 do SIWZ
Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2010) lekkiego samochodu specjalnego ratowniczego z napędem terenowym typu pickup
dla Komendy Powiatowej Paostwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV
l.p.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.3
3
3.1
4
4.1
5
5.1
Wyszczególnienie
wymagane parametry techniczno - użytkowe
Silnik
Wysokoprężny z turbodoładowaniem
- 34113300-5 Pojazdy terenowe
- 34114000-9 Pojazdy specjalne
Minimalne wymagania
Oferowane
parametry techniczno – użytkowe
Spełniający obowiązujące wymagania
(min. normy EURO 4).
min. 2200 - max. 2500
min. 120
Pojemnośd (cm3)
Moc silnika (KM)
Moc alternatora i pojemnośd akumulatora musi zapewniad
pełne zapotrzebowanie na energie elektryczna przy jej
maksymalnym obciążeniu.
Przenoszenie napędu
Napęd na cztery koła z centralnym mechanizmem różnicowym,
możliwością jego rozłączania oraz dołączania w czasie jazdy,
reduktor, blokada tylnego mechanizmu różnicowego.
Skrzynia biegów manualna
min. 5-cio biegowa + bieg wsteczny
Koła
Opony kół o szerokości min. 225 mm (wielosezonowe). Bieżnik felgi aluminiowe min.16”
uniwersalny, dostosowany do poruszania się po szosie i w
terenie.
Układ hamulcowy
Układ hamulcowy wyposażony w system:
- ABS.
Układ kierowniczy
Układ ze wspomaganiem.
1
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
Nadwozie
Nadwozie typu pickup na ramie nośnej. Samochód
z podwójną kabiną przystosowaną do przewozu 5 osób. Szyby
otwierane elektryczne.
Samochód fabrycznie nowy
rok produkcji 2010
Ilośd drzwi
4
Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeostwa:
- fotel dla kierowcy z regulacją odległości i pochylenia
oparcia,
- wszystkie fotele wyposażone w zagłówki.
Kolor nadwozia
Czerwony RAL 3000 (w przypadku braku
czerwonego dopuszcza się srebrny)
Skrzynia ładunkowa wyłożona na całej powierzchni elastyczną Zabudowana sztywnym dachem w kolorze
masą wytłumiającą.
nadwozia, licującym z krawędziami
zewnętrznymi kabiny pasażerskiej, wyposażonym
w szyby boczne oraz szybę tylna. Zabudowa musi
posiadad możliwośd wielokrotnego demontażu.
Tylna burta otwierana do poziomu podłogi skrzyni ładunkowej
Dopuszczalna ładownośd
min. 750 kg
Pojazd wyposażony w hak holowniczy posiadający Hak z możliwością demontażu.
homologacje lub znak bezpieczeostwa.
- max. siła uciągu pow. 3500 kg
Wyciągarka elektryczna samochodowa z zastosowaniem
- długośd liny pow. 20 m.
zamontowanej osłony wyciągarki w formie orurowania.
- grubośd liny min. 8 mm.
6.11
6.12
7
Komplet bocznych stopni
Metalowa osłona dolnej części silnika i miski olejowej
Pojazd powinien byd wyposażony w:
- komputer pokładowy,
- immobiliser,
- klimatyzacje automatyczna,
- lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane,
- przednie lampy przeciwmgielne,
- dwa gniazdka elektryczne 12V umieszczone wewnątrz
kabiny,
2
8
- instalacje radiowa, radioodtwarzacz CD (min. 2 głośniki),
- min. dwie poduszki powietrzne (kierowcy i pasażera),
- centralny zamek ze zdalnym sterowaniem.
Wyposażenie specjalistyczne i elementy uprzywilejowania
w ruchu **
Zamontowany radiotelefon przewoźny wraz z anteną.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Zamontowany radiotelefon przenośny wraz z ładowarką
podłączoną do instalacji samochodu.
Zamontowana latarka strażacka wraz z ładowarka podłączona
do instalacji samochodu.
Motorola GM 360 lub równoważny, pracujący w
zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz. Sposób
zamontowania radiotelefonu oraz anteny należy
uzgodnid z Zamawiającym.
Motorola GP 360 lub równoważny, pracujący w
zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz. Sposób
zamontowania radiotelefonu należy uzgodnid z
zamawiającym.
SURVIVOR LED lub równoważna. Rodzaj
ładowania: 230V AC + 12V DC. Sposób
zamontowania latarki z ładownicą należy
uzgodnid z Zamawiającym.
Niski profil belki minimalizujący opory powietrza
podczas jazdy. (Lampa typu LZP lub
równoważna).
Pojazd musi spełniad wymagania polskich przepisów o ruchu
drogowym z uwzględnieniem wymagao dotyczących
oznakowania pojazdów uprzywilejowanych określonych
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 Nr 32,
poz. 262), a w szczególności posiadad:
generator sygnału akustycznego ze wzmacniaczem mowy,
sterowany manipulatorem mikrofonem na elastycznym
przewodzie,
na dachu w przedniej części pojazdu zainstalowaną belkę
sygnałową z podświetlonym napisem „STRAŻ”, z 2 lampami
stroboskopowymi kierunkowymi w kolorze niebieskim,
zamontowane 2 lampy stroboskopowe niebieskie na
atrapie przedniej
Napis STRAŻ na drzwiach przednich, numer operacyjny na Numer operacyjny, napis STRAŻ oraz pas
drzwiach tylnych i na dachu, wokół pojazdu pas wyróżniający.
wyróżniający wykona WYKONAWCA podczas
3
realizacji zamówienia według wskazówek
ZAMAWIAJACEGO (zgodnie z zarządzeniem Nr 8
Komendanta Głównego Paostwowej Straży
Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie
gospodarki transportowej w jednostkach
organizacyjnych Paostwowej Straży Pożarnej
(treść zarządzenia dostępna na stronie
http://www.kgpsp.gov.pl w zakładce
Kwatermistrzostwo)
8.6
8.7
9
Kamizelka ostrzegawcza z napisem STRAŻ – 2 szt.
Lizak do kierowania ruchem drogowym – 2 szt.
Wyposażenie techniczne: trójkąt ostrzegawczy, gaśnica
samochodowa, apteczka, klucz do kół, podnośnik
samochodowy.
Uwaga:
* Wyposażenie niniejszego pojazdu w urządzenia stanowiące elementy wyposażenia specjalistycznego i elementy uprzywilejowania w ruchu realizuje
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt.
**Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego
dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna: art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa Zamówieo
Publicznych).
Sporządził:
...........................
ZATWIERDZAM :
.................................
4