Zakaz rozrzucania jedzenia

Transkrypt

Zakaz rozrzucania jedzenia
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„PODWAWELSKA”
30-334 Kraków, ul. Komandosów 1
tel. 12-266-75-07, 12-266-13-06
tel./fax. 12-266-74-92
UWAGA
Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców
o nie wyrzucanie resztek jedzenia
(chleba) na tereny wokół budynku
a tylko do tego celu przeznaczonych
karmników.
Takie postępowanie prowadzi do zagrożenia
sanitarno – epidemiologicznego gdyż wyrzucany
pokarm jest pożywieniem nie dla ptaków
lecz przede wszystkim dla szczurów,
które w konsekwencji gromadzą się w piwnicach
i stają się plagą osiedla.
Dbajmy o swoje bezpieczeństwo
oraz tereny wokół budynku ze względów estetycznych.
Postępujmy zgodnie z kulturą zamieszkiwania