Standardowe Warunki Okablowania i Uruchomienia

Transkrypt

Standardowe Warunki Okablowania i Uruchomienia
Standardowe Warunki Okablowania i Uruchomienia
§ 1.Zakres oferty
1.Okablowanie strukturalne central przedstawionych w ofercie,
2.Budowa tras kablowych w obrębie central wentylacyjnych,
3.Montaż osprzętu obiektowego, aparatury pomiarowej i sterującej,
4.Montaż rozdzielnicy automatyki, sterownicy, nadajników,
5.Przygotowanie urządzenia do rozruchu i rozruch urządzenia.
§ 2.Oferta nie obejmuje
1.Dostawy urządzeń automatyki i osprzętu obiektowego (osobna ofercie),
2.Wykonania zasilania elektroenergetycznego rozdzielnic automatyki,
3.Wykonania zasilania elektroenergetycznego do agregatów skraplających,
4.Montażu mechanicznego central, wentylatorów, agregatów, nagrzewnic i chłodnic strefowych, oraz central,
5.Wykonania konstrukcji wsporczych dla szaf sterowniczych,
6.Okablowania zasilającego wentylatory łazienkowe.
Metryka dokumentu
Numer dokumentu: swo/2010/01/01 v1.0
Data publikacji 01.01.2010
Data obowiązywania od 01.01.2010
Accerus Automatyka, 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 116A/31, tel 58 719 00 31, [email protected], www.accerus.com
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty