SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW dla klas I

Transkrypt

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW dla klas I
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW dla klas I
I Liceum Ogólnokształcącego
im Księcia Bolka I w Jaworze na rok szkolny 2012/2013
Lp.
Przedmiot
Klasa
Tytuł podręcznika
1.
Historia
I
2.
WOS
I
3.
Chemia
I
„Poznać przeszłość.
Wiek XX”
„W centrum uwagi.
Wiedza o
społeczeństwie.”
„To jest chemia”
4.
5.
I
I
„Biologia na czasie”
„Matematyka”
I
„Prosto do matury”
7.
Biologia
Matematyka
Klasy: matematyczno
fizyczna (A)
i matematyczno
informatyczna (D)
Matematyka –
pozostałe klasy
Język polski
8.
Geografia
I
9.
Informatyka
I
10.
11.
12.
Fizyka i Astronomia
Język rosyjski
Język niemieckigrupy początkujące
Język niemieckigrupy kontynuujące
Język angielskigrupy początkujące
Język angielskigrupy kontynuujące
Wiedza o kulturze
I
I
I
Podstawy
Przedsiębiorczości
Podstawy
Przedsiębiorczości
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Religia
I
6.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
I
I
I
I
I
I
I
I
Autor
Stanisław Roszak,
Jarosław Kłaczkowski
Arkadiusz Janicki
Romuald Hassa, Aleksandta
Mrzigod, Janusz Mrzigod
Emilia Bonar
W. Babiński, L.Chańko,
D. Ponczek
M. Antek, K. Belka,
P. Grabowski
„Zrozumieć tekstDariusz Chemperek,
zrozumieć człowieka” Adam Kalbarczyk
„Oblicza geografii”
Radosław Wliszak,
Krzysztof Wiedermau
„Informatyka dla szkół Grażyna Koba
ponadgimnazjalnych”
„Świat fizyki”
Maria Fijałkowska
„Wot i my”
M. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec
„Infos 1a”- kurs
Cezary Serzyska
podstawowy
„Alles klat – 1a,b”
Krystyna Łuniewska
„Matura Explorer
John Hughas, Beata Polit
Elementary”
„Matura Explorer Pre – John Naunton, Beata Polit
intermedia te”
„Spotkanie z kulturą” M. Bokiniec, B. Forysiewicz, J.
Michałowski, G. Nazaruk,
„Podstawy
J. Kobra, Z. Smutek
przedsiębiorczości”
„Krok w
Z. Makieła , T. Rachwat
przedsiębiorczość
„Edukacja dla
M. Goniewicz,
bezpieczeństwa”
A. Nowak-Kowal, Z. Smutek
„Moje miejsce w
Ks. J. Szpet, D. Jackowiak
kościele”
UWAGA!
Z zakupem podręczników do języków obcych i podstaw przedsiębiorczości proszę
powstrzymać się do września.
Szkolny Zestaw Podręczników
w Liceum Ogólnokształcącym Uzupełniającym
dla dorosłych w Jaworze
Lp.
1
Przedmiot
Język polski
Tytuł podręcznika
Autor
„Przeszłość to dziś”
Ewa Paczoska
STENTOR
„Przeszłość to dziś”
Jacek Kopćiński
STENTOR
Matura Success Intermediate June Comyns-Car
PEARSON
Jennifer Parson,
Dominika Szmert
Nowyje wstrieczi 2
M. Zybert
Fizyka i astronomia
A. Miłosz,
REA
Z. Mróz
2
Język polski
3
Język angielski
4
5
Język rosyjski
Fizyka
6
Chemia
Chemia organiczna 2
NOWA ERA
7
Biologia
Biologia cz. 3
NOWA ERA
8
Geografia
9
WOS
10
11
Technologia
Informacyjna
Matematyka
Geografia Praca zbiorowa
WSiP
Wiedza o społeczeństwie
Zakres podstawowy
NOWA ERA
Technologia Informacyjna
MIGRA
„Matematyka Bliżej nas”
12
Historia
Historia dla dwuletniego
Maria Litwin,
Joanna
Szymańska
A. Kornaś,
M. Kłyś,
A. Jachimiak
Nr dopuszczenia
50/04
200/04
57/07
48/03
161/05
166/03
385/03
104/02
Dorota Makowska
Lech
Maryksiewicz,
Maria Pacholska
Grażyna Koba
S. Zieleń, D.
Nowak, E.
Sygulla,
J.Nowik,T. Szwed
P.Kozłowski,
304/02
214/02
165/05
135/05
liceum
REA
M. Menz,
W. Zdziabek

Podobne dokumenty