Harmonogram konkursów NCBR na rok 2015

Transkrypt

Harmonogram konkursów NCBR na rok 2015
Harmonogram konkursów NCBR na rok 2015
2015
I
WSPÓLNE PRZEDSI WZI CIE Z
GDDKiA - RID
STRATEGMED
I. Finansowanie bada
stosowanych
BIOSTRATEG
BLUE GAS
LIDER
II. Fin. prac B+R oraz
komercjalizacji ich
wyników w pod. maj cych
zdol. zastos. ich wyników
w praktyce
III. Wsparcie B+R w
zakresie obr. i bezp.
CuBR
GO_GLOBAL
Projekty rozw. /07
Dziaø. 1.1 - MSP
Dziaø. 1.1 - DU E
PO IR
INNOMED
INNOLOT
IV. PROGRAMY
OPERACYJNE
DEMONSTRATOR
Dziaø. 3.1 Studiujesz? Praktykuj!
POWER
Dziaø. 3.1 Prog. roz. kom.
Dziaøanie 3.1 Wsparcie akademickich
biur karier...
PO PC
E-Pionier
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Podobne dokumenty