ERS seria 600H - Zircon Poland Sp. z oo

Transkrypt

ERS seria 600H - Zircon Poland Sp. z oo
SYSTEM LINII TYMCZASOWYCH
ERS seria 600H
Zircon Poland Sp. z o.o.
Sarmacka 11/103, 02-972 Warszawa, Poland
TEL.: (+48 22) 816 8541
FAX: (+48 22) 816 8576
http://www.zircon.pl [email protected]
Jakość i innowacje w przesyle i dystrybucji
energii od 1947
1
Dlaczego właściciel sieci przesyłowej potrzebuje
systemu linii tymczasowych (ERS)?
Do awarii linii napowietrznych dochodzi niezależnie od tego czy spowodowane są anomaliami pogodowymi,
czy też przypadkowymi lub celowymi działaniami człowieka. Linie podatne są na uszkodzenia mechaniczne.
Gdy newralgiczne linie napowietrzne ulegają uszkodzeniu, koszty gospodarcze i polityczne mogą być
bardzo wysokie. Coraz więcej istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych pracuje przy coraz
większym obciążeniu. Kiedy linie z ekonomicznych źródeł wytwarzania zostają uszkodzone, energia jaką
dostarczały musi zostać zastąpiona przez bardziej kosztowne źródła. Takie koszty, czy utracone dochody
zazwyczaj przekraczają miliony złotych dziennie. Na niektórych terenach polityczne konsekwencje
przedłużających się zakłóceń w dostawie energii mogą znacznie przewyższać koszty gospodarcze.
Niezależnie czy koszty są gospodarcze czy polityczne, zależność świata od energii elektrycznej czyni
posiadanie systemu linii tymczasowych (ERS) niezbędnym dla każdego właściciela sieci napowietrznej.
Huragan i obsuwające się błoto
spowodowały awarię słupa
400 kV.
Silne wiatry niosące ze sobą Eksplozje dynamitu przewróciły
pył spowodowały złamanie słup 500 kV.
słupa 115 kV.
Zastosowano system ERS jako
szybkie rozwiązanie.
Sabotaż na newralgicznej linii 500 kV uczynił koniecznym użycie tymczasowych linii ERS.
Całkowity czas postawienia konstrukcji wynosił 5,5 godziny.
Jakość i innowacje w przesyle
i dystrybucji energii od 1947
ISO 9001:2000
Zircon Poland Sp. z o.o.
www.lindsey-usa.com
http://www.zircon.pl
2
CO SKŁADA SIĘ NA SKUTECZNY SYSTEM LINII
TYMCZASOWYCH (ERS)?
Uniwersalne modułowe konstrukcje wsporcze
Zazwyczaj dwa najtrudniejsze zadania przy odbudowie zniszczonej
linii to budowa nowych fundamentów i wymiana elementów
zniszczonego słupa. Stalowe elementy słupów są często
składowane, jednakże przewidzenie potrzeb dla każdej awarii
i magazynowanie wszystkich niezbędnych elementów jest trudne
i nieekonomiczne.
Bardziej efektywnym i ekonomicznym rozwiązaniem są modułowe
konstrukcje wsporcze firmy Lindsey. Konstrukcja nie wymaga
specjalnych fundamentów, może być wykorzystywana przy
dowolnym napięciu, do słupów przelotowych, narożnych
i odciągowych, posiada ponadto standaryzowane komponenty, które
mogą być wymieniane pomiędzy zakładami energetycznymi.
PO PRAWEJ: Awaryjna konstrukcja firmy Lindsey została użyta do
szybkiej odbudowy zniszczonego przez huragan i obsuwające się
błoto słupa linii 400 kV, pokazanego na poprzedniej stronie.
Analiza i planowanie
Gotowość do szybkiego zastosowania w
sytuacjach awaryjnych jest wymogiem dla
każdego
systemu
przywracania
zasilania.
Personel techniczny właściciela linii powinien
wcześniej zaprojektować konstrukcje wsporcze
i być przeszkolony do szybkiej analizy wszelkich
zaistniałych awarii. System ERS firmy Lindsey
posiada przyjazny użytkownikowi program
®
komputerowy ProSpot , który może być używany
do obliczania i usytuowania słupów awaryjnych
firmy Lindsey.
PO
PRAWEJ:
Wcześniej
zaprojektowany
standardowy łańcuch dla 400 kV pozwala ekipom
montażowym szybko zbudować konstrukcję bez
czekania na dodatkowe obliczenia.
Przeszkolony personel montażowy
Najważniejszą częścią każdego systemu przywracania zasilania
jest szkolenie ekip montażowych w budowaniu awaryjnych
konstrukcji. System ERS firmy Lindsey obejmuje obszerne
szkolenie w zakresie montowania i wznoszenia awaryjnych
konstrukcji wsporczych. Personel montażowy jest szkolony w
różnych technikach budowy używając różnego wyposażenia.
Bazując na ponad 50-letnim doświadczeniu w awaryjnym
przywracaniu zasilania, firma Lindsey blisko współpracuje z
każdym właścicielem linii, aby wypracować metody odpowiednie
do zastosowania w indywidualnej sytuacji każdego zakładu.
PO PRAWEJ: Ekipy montażowe z Bliskiego
Wschodu ćwiczące składanie awaryjnej
konstrukcji wsporczej firmy Lindsey za
pomocą wysięgnika typu Gin Pole (inaczej
Derrick).
Jakość i innowacje w przesyle
i dystrybucji energii od 1947
ISO 9001:2000
Zircon Poland Sp. z o.o.
www.lindsey-usa.com
http://www.zircon.pl
3
CO ZAPEWNIA FIRMA LINDSEY?
Kompletny SYSTEM ERS składający się z:
Elementy konstrukcji ERS serii 600H
Wszystkie elementy konstrukcji ERS serii 600H firmy Lindsey spełniają wymogi Testu Weryfikcji
Wytrzymałości normy IEEE Standard 1070, “IEEE Guide for the Design and Testing of Transmission
Modular Restoration Structure Components”.
Sekcje kolumnowe
Wszystkie sekcje kolumnowe są produkowane z lekkiego, wysoce wytrzymałego
stopu aluminium. W całości spawana konstrukcja zapewnia łatwą obsługę i
eliminuje problem gubienia małych elementów przykręcanych za pomocą śrub.
Sekcje kolumnowe są dostępne w wymiarach 2,90 m i 1,45 m, o wadze
odpowiednio 95 kg i 59 kg. Cztery wysokowytrzymałe gwintowane ocynkowane
śruby M24x3x210 łączą ze sobą kolejne kolumny.
Na kolumny łatwo się wspiąć, na jednej konstrukcji może stanąć czterech monterów.
Każda kolumna jest sprawdzana dla potwierdzenia pionu oraz niezawodności.
Element nr 7263 ma ponad 1,45 m
Precyzja produkcji oraz
100% kontroli zapewniają,
że konstrukcje są proste
Element nr 7262 powyżej i po prawej
ma 2,9 m długości i waży 95 kg
Płyty bazowe i łącza przegubowe
Płyta bazowa (element nr 7254 o wadze 60 kg) jest wykonana z
aluminiowej płyty o wymiarze 1,2 m na 1,2 m i jest
zaprojektowana do umieszczania bezpośrednio na podłożu, aby
zapewnić podparcie. Konstrukcja płyty bazowej Lindsey
pozwala na wwiercenie kilku punktów zaczepienia do
wznoszenia kolumn lub wciągania przewodu.
Przegub lub łącze przegubowe
(element nr 7224 o wadze 77 kg),
spełnia
rolę
uniwersalnego
połączenia
eliminującego
obciążenie skrętne końcowej
konstrukcji
pozwalając
na
wznoszenie złożonej kolumny z
pozycji poziomej do pionowej.
Element nr 7254 płyta bazowa oraz
element nr 7224 łącze przegubowe
Jakość i innowacje w przesyle
i dystrybucji energii od 1947
ISO 9001:2000
Zircon Poland Sp. z o.o.
www.lindsey-usa.com
http://www.zircon.pl
4
Elementy konstrukcji ERS serii 600H
Płyty odciągowe
Wysoce wytrzymałe płyty odciągowe wykonane są z aluminiowej płyty
konstrukcyjnej i bezpośrednio przenoszą obciążenia z izolatorów na
konstrukcję wsporczą i odciągi. Każdy otwór montażowy
zaprojektowany jest na obciążenie 134 kN. Płyty odciągowe są
mocowane przez cztery otwory pomiędzy lub na wierzchu każdej
kolumny
za
pomocą
wysokowytrzymałych
gwintowanych
ocynkowanych śrub o wymiarach M24x3x210.
Płyta odciągowa o brzegach wygiętych pod kątem 45 stopni (element
nr 7268) jest używana przy wszystkich izolatorach i miejscach
mocowania drutów odciągowych. Płyta waży 24 kg i umożliwia
odciąganie we wszystkich czterech kierunkach. Płyta odciągowa
prosta, o wygięciu 0 stopni (element nr 7269) jest używana do
konstrukcji odciągowych w torze linii, waży 18 kg.
Element nr 7268 płyta
odciągowa o brzegach
wygiętych pod kątem 45
stopni, pokazana z lewej
i powyżej, może być
umieszczona na górze kolumn
lub pomiędzy sekcjami kolumn
Mocowania izolatorów wsporczych i łączniki izolatora
Mocowania izolatorów wsporczych (element nr 7267,
waga 18 kg) są zaprojektowane do mocowania na
łączach pomiędzy sekcjami kolumn. Konstrukcja
mocowań
izolatorów
wsporczych
zapewnia
uniwersalny trzpień dla izolatora wsporczego
eliminując przeginanie na izolatorze wsporczym i w
ten sposób zwiększając siłę jego przymocowania.
Łączniki izolatora (element nr 7273) trzymają izolator
przelotowy w poziomym układzie V i zapewniają
moment przywracający dla naprężeń wzdłużnych.
Stalowe łączniki izolatorów ważą 35 kg.
Powyżej łącznik izolatora 7273
Po prawej: kompletny układ poziomy V ze
zbliżeniem na wkładkę mocowania izolatora
wsporczego 7267
Jakość i innowacje w przesyle
i dystrybucji energii od 1947
ISO 9001:2000
Zircon Poland Sp. z o.o.
www.lindsey-usa.com
http://www.zircon.pl
5
Izolatory i osprzęt
Lekkie, nieceramiczne izolatory spełniają wymagania wszystkich
badań elektrycznych i mechanicznych normy ANSI C29.11 i IEC
1109. Wszystkie izolatory przelotowe są poddawane rutynowym
testom obciążeniowym (RTL) do 111 kN i posiadają maksymalne
obciążenie mechaniczne 222 kN.
Kiedy system ERS jest potrzebny
do odbudowy linii o różnych
napięciach, używa się wielu
izolatorów, które mogą być łączone
ze sobą. Każdy izolator wsporczy
ma minimalną średnicę prętu z
żywicy wzmacnianej włóknami
szklanymi wymaganą do przyjęcia
obciążenia.
Dwa
izolatory
wsporcze mogą być połączone ze
sobą dla stworzenia izolatora o wyższym napięciu.
Firma Lindsey zapewnia zestaw dopasowanych elementów
sprzętu. Dostarczana jest minimalna liczba standardowych
elementów sprzętu, aby ograniczyć pomyłki podczas awarii,
przykładowo zostanie dostarczony tylko jeden rozmiar łącznika
kotw. Cały dostarczany osprzęt ma maksymalne charakterystyki
obciążeniowe, aby wytrzymać maksymalne obciążenia struktur.
Wszystkie elementy żelazne są ocynkowane. Rutynowe testy
obciążenia mechanicznego są przeprowadzane na wszystkich
elementach osprzętu zgodnie z normą IEEE 135.61-1997.
Firma Lindsey gwarantuje dopasowanie,
koordynację sił i efektu korony dla
całości osprzętu
Kotwy
Kotwienie jest kluczowym elementem każdego odciągowego systemu ERS firmy Lindsey. W zależności od
jakości gleby można wykorzystać wiele różnych metod kotwienia. Na ogół firma Lindsey nie zaleca
stosowania kotew tymczasowych przy budowie, lecz rekomenduje trwałe kotwy podczas stawiania
konstrukcji. Przy normalnych warunkach gleby, kotwy samozatrzaskowe instalowane hydraulicznie mogą być
zainstalowane w 15-20 minut. Zaletą tego typu kotew, poza szybkością instalacji w normalnej glebie, jest fakt,
iż są przetestowane podczas instalacji. Zestaw instalacyjny jest dostarczany razem z tym typem kotew.
Od lewej: Rozpoczęcie instalacji, instalacja
i ostateczne zamknięcie hydraulicznie montowanych
samozatrzaskowych kotew w glebie o normalnej
gęstości. W prawym górnym rogu, zestaw
instalacyjny kotew.
Kotwy z płytką krzyżową są bardzo powszechną i uniwersalną metodą
kotwienia wymagającą niewiele sprzętu instalacyjnego. W normalnych glebach
ręczna instalacja każdej kotwy zajmuje około 4 godzin.
Jakość i innowacje w przesyle
i dystrybucji energii od 1947
ISO 9001:2000
Zircon Poland Sp. z o.o.
www.lindsey-usa.com
http://www.zircon.pl
6
Kotwy
Dla gleb normalnych lub o małej gęstości, tj.
bagna czy torfy, mogą być dostarczone
wysoce wytrzymałe potrójne spiralne kotwy
śrubowe.
Kotwy skalne i nośne systemy kotwienia
mogą być również dostarczone, aby
sprostać specyficznym wymaganiom.
PO PRAWEJ: Typowa potrójna
spiralna kotwa i jej ręczna instalacja
na terenach bagnistych.
Narzędzia
Wszystkie niezbędne narzędzia konstrukcyjne i do montażu ręcznego do
skompletowania, budowy i wzniesienia kompletnej konstrukcji ERS są
dostarczane. Wysięgnik montażowy 7271 jest mocowany do jednego rogu
sekcji kolumn i pozwala na podnoszenie kolejnych sekcji kolumn na górę
konstrukcji. Wszystkie niezbędne uchwyty blokujące i liny montażowe są
dostarczane razem z wysięgnikiem. Wysięgnik posiada ramię żurawia do
zachowania bezpiecznych obciążeń konstrukcji w trakcie wznoszenia
ręcznego lub przez wciągarkę z hydraulicznym silnikiem. Półtonowa
wciągarka hydrauliczna sterowana pedałami nożnymi może być
dostarczona dla każdego wysięgnika. Wciągarka może być zasilana przez
ten sam silnik hydrauliczny, który jest używany do instalacji kotw. Żuraw
wznoszący nr 7280 może zostać dostarczony do podnoszenia całej
kolumny ERS. Dolna część żurawia może być używana do podnoszenia
dużych ciężarów na wierzch kolumny.
Wysięgnik montażowy nr 7271
Podwójna rolka z zaciskiem 7060
AUTOMATYCZNY ZACISK NA
PERMANENTNEJ LINIE ODCIĄGOWEJ
Wciągarka 7004 firmy Lindsey
i hydrauliczny silnik
3-TONOWY WYCIĄG
ŁAŃCUCHOWY
PŁYTA ORCZYKA
KONSTRUKCYJNEGO
KOTWA
STAŁA
LINA TIRFOR NA
SEKCJI KOLUMNOWEJ
ŁĄCZNIK
LINA TIRFOR NA
SEKCJI KOLUMNOWEJ
Żuraw wznoszący 7280 może wznieść całą kolumnę
systemu ERS (A).
Dolna część żurawia może być używana do podnoszenia
dużych ciężarów na wierzch kolumny (B).
Zbliżenie na liny Tirfor i 3-tonowy wyciąg
łańcuchowy przymocowany do kotwiącego
orczyka konstrukcyjnego, przymocowanego
do łącznika i kotwy
Jakość i innowacje w przesyle
i dystrybucji energii od 1947
ISO 9001:2000
Zircon Poland Sp. z o.o.
www.lindsey-usa.com
http://www.zircon.pl
7
Magazynowanie i Transport
Wszystkie elementy serii 600H systemu ERS firmy Lindsey mogą być
transportowane w 20- lub 40-stopowych kontenerach cargo. Firma
Lindsey pakuje wszystkie komponenty konstrukcji, izolatory oraz
narzędzia, kotwy i liny odciągowe do kontenerów. Możliwe jest
zapakowanie jednego lub więcej kompletu konstrukcji ERS do 20stopowego kontenera; jednak to może nie być najbardziej wydajny
sposób przechowania i transportu elementów systemu ERS. Należy
wspomnieć, że w niektórych przypadkach waga kontenera może być
wyższa niż konstrukcji ERS.
Kompletna 36 metrowa konstrukcja ERS
z łańcuchem 400 kV (włącznie z
kotwami, izolatorami, odciągami
i osprzętem) może być zapakowana do
20-stopowego kontenera.
Kontenery mogą być transportowane w pobliże miejsca instalacji
i rozładowane. Dalej, konstrukcje ERS można przenieść ręcznie (jak na
zdjęciu powyżej), lub za pomocą małej ciężarówki czy helikoptera.
W zależności od całkowitej wagi kontenera i sprzętu używanego
podczas instalacji, szybsze może być używanie mniejszych
pojazdów terenowych, ciężarówek lub helikopterów do
transportowania konstrukcji na miejsce instalacji. Konstrukcje
ERS firmy Lindsey wykonane są z odpornego na korozję,
wysokowytrzymałego stopu aluminium. W odróżnieniu od
cienkich cynkowanych konstrukcji stalowych, mogą one być
długotrwale składowane na zewnątrz, nawet w otoczeniu
morskim. Jeżeli konstrukcje ERS są składowane na zewnątrz,
izolatory, osprzęt i narzędzia przechowywane są zazwyczaj w
dwudziestostopowych
kontenerach
lub
w
innych
zabezpieczonych magazynach.
Powyższe konstrukcje ERS firmy
Lindsey były przechowywane w
otoczeniu morskim ponad 20 lat.
Małe terenowe ciężarówki mogą być
używane do transportu konstrukcji ERS
i materiałów bezpośrednio na plac
budowy.
Metalowe kosze po bokach kontenera do
przechowywania osprzętu.
Jeżeli
ERS
600H
ma
być
przechowywany w kontenerze 20stopowym dostarczonym przez Lindsey,
cały ciężki sprzęt jak kotwy, narzędzia,
nakrętki i śruby przechowuje się w
bocznych
metalowych
skrzynkach.
Nakrętki i śruby przechowuje się w
plastikowych kontenerach.
Małe śmigłowce dobrze się
sprawdzają przy przemieszczaniu
materiałów w odległe miejsca.
budowy.
Jakość i innowacje w przesyle
i dystrybucji energii od 1947
ISO 9001:2000
Zircon Poland Sp. z o.o.
www.lindsey-usa.com
http://www.zircon.pl
8
Program komputerowy ProSpot
®
Kolejną zaletą systemu ERS firmy Lindsey jest opracowany przez nas
®
program komputerowy ProSpot pozwalający inżynierom na szybkie
zaprojektowanie nowych konstrukcji, które nie były zaplanowane w
momencie zakupu systemu. Program ten został zaprojektowany z myślą o
sytuacjach awaryjnych:
•
•
•
Jest łatwy do opanowania, nie wymaga dużej ilości danych, może być
użyty do zaprojektowania konstrukcji ERS w ciągu kilku minut.
Wyniki obliczeń mogą być bezpośrednio użyte do budowy większości
konstrukcji ERS.
Dostarcza szybkich kalkulacji obciążeń konstrukcji.
Program firmy Lindsey może być kopiowany tak wiele
razy, jak to jest wymagane przez użytkownika, na jego
własny użytek, bez dodatkowych opłat licencyjnych.
Krok 1: Wybierz konstrukcję
ERS do analizy
®
Program ProSpot dostarczany jest razem z instrukcją
objaśniającą teoretyczną strukturę programu, oraz
Instrukcją Montażową.
Krok 2: Wybierz wcześniej zachowane
dane lub wprowadź nowe.
Krok 2: Wybierz poprzednio zapisane
dane lub wprowadź nowe dane
Krok 3: Przelicz wyniki. Po lewej: jedna strona z
wydrukiem wyników. Plan i widok konstrukcyjny
pokazane są razem z danymi wejściowymi: przewód,
obciążenie i rozpiętość. Wyniki wskazują obciążenie
izolatorów i wymagane obciążenie kotew. Jeżeli
konstrukcja nie zapewnia wymaganego obciążenia,
ŻADEN wynik nie jest drukowany. Ta funkcja dostępna
jest jedynie w programie ProSpot® firmy Lindsey.
Jednostronicowy wydruk!
Obciążenia konstrukcji
ProSpot® może szybko analizować różne
obciążenia konstrukcji, jak widać na
wydruku po prawej.
Jakość i innowacje w przesyle
i dystrybucji energii od 1947
ISO 9001:2000
Zircon Poland Sp. z o.o.
www.lindsey-usa.com
http://www.zircon.pl
9
Szkolenie
System linii tymczasowych ERS firmy Lindsey zawiera obszerne
szkolenie prowadzone przez doświadczonych inżynierów.
Inżynierowie obsługujący linie zostaną przeszkoleni w obsłudze
®
programu ProSpot .
Szkolenie z zakresu montażu jest kolejnym krytycznym obszarem
zapewnionym przez firmę Lindsey. Szkolenie ekip montażowych
odbywa się na terenie właściciela linii, przy użyciu standardowego
wyposażenia dostępnego ekipom, jak i narzędzi konstrukcyjnych
dostarczonych przez firmę Lindsey. Szkolenie montażowe zawiera
standardowo budowę różnych konstrukcji ERS przy użyciu
różnorodnych technik. Specjalny nacisk kładziony jest na:
zakładanie kotew, składanie modułów konstrukcji, mocowanie płyt
bazowych, wznoszenie konstrukcji na fundamentach, zakładanie
odciągów i wciąganie przewodów. Dokładne instrukcje są
udzielane do instalacji ERS przy użyciu wysięgnika 7271, żurawia
wznoszącego 7280 oraz dźwigów i technik śmigłowcowych.
Inżynierskie zajęcia szkoleniowe
z obsługi programu ProSpot®.
Szczególny nacisk kładziony jest na
upewnienie się, że przeszkolony personel
posiadł umiejętność odbudowy uszkodzonych
konstrukcji, tak aby móc wykonywać
te zadania samodzielnie.
i doświadczenie
Firma Lindsey dostarczyła ponad 1600 konstrukcji ERS do przeszło 80 właścicieli infrastruktury sieciowej w
ponad 25 krajach. Nasze ogromne doświadczenie w doborze kompletnego systemu linii tymczasowych (ERS)
daje pewność, że Państwa indywidualne potrzeby zostaną spełnione.
Jakość i innowacje w przesyle
i dystrybucji energii od 1947
ISO 9001:2000
Zircon Poland Sp. z o.o.
www.lindsey-usa.com
http://www.zircon.pl
10
JAKIE SĄ PRZYKŁADOWE KONSTRUKCJE ERS
FIRMY LINDSEY?
Słupy przelotowe
Podwójne słupy jodełkowe: Ten dwutorowy
system ERS 230 kV zbudowano po poważnej
awarii. Zdjęcie po lewej przedstawia te same
słupy ERS 8 lat później.
Łańcuchowe: 400 kV
konstrukcje ERS podtrzymują
przewody podczas budowy słupa.
Czterokolumnowe: Konstrukcje 500 kV
ERS podtrzymują przewody, w czasie gdy
pod nimi jest budowana stacja.
Łańcuchowe: Słupy 230 kV ERS zostały
postawione jako awaryjne obejście i są w
użyciu od 10 lat.
Jakość i innowacje w przesyle
i dystrybucji energii od 1947
ISO 9001:2000
Zircon Poland Sp. z o.o.
www.lindsey-usa.com
http://www.zircon.pl
11
Słupy przelotowe i narożne
Czterokolumnowe: Słupy ERS dla napięcia 400 kV
zbudowano w jeden dzień w celu odbudowania linii
wyprowadzającej moc z elektrowni atomowej. Po
obydwu stronach słupa były przęsła ponad 800 m.
Jednofazowe narożne: Tą konstrukcję ERS
500 kV zbudowano w celu przywrócenia zasilania
po sabotażu słupa stałego.
V-Poziome: Konstrukcja
ERS 345 kV ma 48 m
wysokości i została
zbudowana, kiedy słup stały
był przesuwany.
Łańcuchowe: Słupy 500 kV ERS
zostały postawione w jeden dzień, kiedy
samolot zniszczył słup mocny.
Trójfazowe narożne:
Ten słup narożny przy
kącie załomu 30 stopni dla
linii o napięciu 500 kV
został postawiony w celu
odbudowania linii, która
uległa sabotażowi.
V-poziome
narożne: Te słupy
ERS dla napięcia
220 kV zbudowano
jako część obejścia
linii.
Jakość i innowacje w przesyle
i dystrybucji energii od 1947
ISO 9001:2000
Zircon Poland Sp. z o.o.
www.lindsey-usa.com
http://www.zircon.pl
12
Słupy narożne i odciągowe
Poziome odciągowe: Ten
Poziome 90-stopniowe, odciągowe: Te 400 kV narożne
słupy odciągowe (kąt załomu 90°),zbudowano jako element
odciągowy system ERS 400 kV
użyty został do budowy obejścia
linii.
obejścia stacji w trakcie jej budowy.
Pionowe trójfazowe, odciągowe: Te
230 kV odciągowe słupy ERS postawiono
po dużej awarii. Zdjęcie powyżej, po
prawej przedstawia ten sam słup 8 lat
później.
Pionowe trójfazowe, odciągowe: Ten system ERS
400 kV został użyty jako element obejścia linii. Proszę
zwrócić uwagę na 4 przewody przypadające na fazę.
Jakość i innowacje w przesyle
i dystrybucji energii od 1947
ISO 9001:2000
Zircon Poland Sp. z o.o.
www.lindsey-usa.com
http://www.zircon.pl
13
JAKIE SĄ METODY KONSTRUKCYJNE
UŻYWANE Z SYSTEMEM ERS?
Każda z poniższych i więcej:
Siła rąk ludzkich i z
masztem: Ten 230 kV słup
odciągowy ERS został
zbudowany w Himalajach, przy
użyciu jedynie siły rąk ludzkich.
Przęsło między trójfazowym
masztem a konstrukcją
zaznaczoną na czerwono wynosi
710 m.
Śmigłowiec (1): Lindsey
600H ER to najlżejszy
dostępny system ERS. Cała
konstrukcja może być
przenoszona śmigłowcem.
Kolumna 36,4 m z
fundamentem, przegubem,
sekcjami kolumny o dł. 2,9 m i
płytą odciągową waży 1366 kg.
Razem z 4 przymocowanymi
odciągami 1507 kg, jak na
zdjęciu po prawej.
Śmigłowiec (2):
Kolumna 36,4 m z
fundamentem,
przegubem, sekcjami
kolumny o dł. 2,9 m,
płytą odciągową może
być wznoszona.
Śmigłowiec potrzebuje
podnieść tylko 7,7 kN
łącznie z dołączonymi
odciągami i ciążeniem
samego śmigłowca.
Mały dźwig:
Lina wciągająca i wciągarka:
Kompletna kolumna ERS może
być wzniesiona za pomocą
małego dźwigu w środku
ciężkości, przegub umieszcza
się ręcznie pod konstrukcją.
Kompletna kolumna ERS może
być wzniesiona za pomocą liny
wciągającej i małej wciągarki.
Jakość i innowacje w przesyle
i dystrybucji energii od 1947
ISO 9001:2000
Zircon Poland Sp. z o.o.
www.lindsey-usa.com
http://www.zircon.pl
14
JAK MOŻNA ZAMÓWIĆ SYSTEM ERS
DOSTOSOWANY DO NASZYCH POTRZEB?
Kontaktując się z Zircon Poland Sp. z o.o.:
Możecie Państwo skontaktować się z firmą Lindsey Manufacturing poprzez jej wyłącznego dystrybutora na
terenie Polski, firmę Zircon Poland. Nasi inżynierowie oraz przedstawiciele handlowi pomogą Wam w
określeniu najbardziej wydajnego oraz ekonomicznego systemu linii tymczasowych ERS do Waszych
zastosowań.
W celu przedstawienia oferty systemu linii tymczasowych ERS firma Lindsey i Zircon Poland potrzebują
określonych informacji na temat Państwa najważniejszych linii przesyłowych. Prosimy o wypełnienie ankiety
dostępnej w Zircon Poland oraz na stronie internetowej firmy Lindsey (www.lindsey-usa.com). Dzięki ankiecie
„ERS Questionnaire” przedstawimy Państwu ofertę zawierającą parametry techniczne, jak i warunki
finansowe.
Po złożeniu zamówienia:
Firma Lindsey we współpracy z firmą Zircon
Poland zrealizuje Państwa zamówienie. Zaraz po
dostarczeniu wszystkich materiałów ERS, wspólnie
uzgodnione zostaną terminy szkoleń inżynierów i
ekip montażowych.
W przyszłości będą Państwo mieli dostęp do
aktualizacji oprogramowania komputerowego oraz
bieżących informacji. Jako użytkownik systemu
ERS
firmy
Lindsey,
będziecie
Państwo
przeszkoleni i przygotowani do postępowania w
prawie każdej zaistniałej sytuacji awaryjnej. Jeśli
jednak będzie taka potrzeba, mogą Państwo liczyć
na pomoc firmy Lindsey Manufacturing oraz jej
wyłącznego dystrybutora na terenie Polski, firmę
Zircon Poland.
Jakość i innowacje w przesyle
i dystrybucji energii od 1947
ISO 9001:2000
Zircon Poland Sp. z o.o.
www.lindsey-usa.com
http://www.zircon.pl
15
Potrzebujesz szybko odbudować uszkodzone linie
napowietrzne lub je przebudować?
Lindsey Manufacturing i Zircon Poland mogą Ci w tym pomóc!
Firma Lindsey dostarczyła ponad 1500 systemów ERS na całym świecie do awaryjnego
przywracania zasilania w wyniku anomalii pogodowych, jak i do planowanych wyłączeń.
ERS firmy Lindsey to szybki, prosty w instalacji uniwersalny system słupów tymczasowych,
sprawdzony na przestrzeni ponad 60 lat jak żaden inny system.
Mamy odpowiedni dla Ciebie system ERS/TLS!
Skontaktuj się z nami: Tel.: (+48 22) 816 85 41, Fax: (+48 22) 816 85 76
e-mail: [email protected]
Jakość i innowacje w przesyle
i dystrybucji energii od 1947
ISO 9001:2000
Zircon Poland Sp. z o.o.
600HWI080410
www.lindsey-usa.com
http://www.zircon.pl
16

Podobne dokumenty