ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komentarze

Transkrypt

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty
Gmina Morąg
ul. 11 Listopada 9
14-300 Morąg
Pismo: KI.271.9.2016.DL/Z1
Morąg dnia: 2016-05-11
WSZYSY WYKONAWCY
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze
prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony na:
Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1186 do szkoły we wsi Słonecznik (odcinek A-B)
informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "DROMO" Sp. z o. o.
ul. Nadrzeczna 5
14-100 Ostróda
na:
Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1186 do szkoły we wsi Słonecznik
(odcinekA-B) za cenę 141 450.00 zł
Uzasadnienie wyboru:
Najwyższa łączna ilość punktów z obu kryteriów (ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi).
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nr
tematu
1
1
1
Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
"DROMO" Sp. z o. o.
ul. Nadrzeczna 5
14-100 Ostróda
(1)
Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe
Jerzy Szulc
Jurki 64a
14-300 Morąg
(4)
Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane
Sp. z o.o.
System ProPublico © Datacomp
Cena
(koszt)
Okres gwarancji
i rękojmi
Razem
98.00
2.00
100.00
95.06
2.00
97.06
79.62
2.0
81.62
1
1
ul. Paderewskiego 5
14-100 Ostróda
(2)
Usługi-Handel Aleksandra Tobiasz
ul. Sierakowskiego 1
14-300 Morąg
(3)
Przedsiębiorstwo Usługowe "Dewaco"
Wojciech Hoffman
os. Władysława Jagiełły 3a /6
82-440 Dzierzgoń
(5)
System ProPublico © Datacomp
78.76
2.0
80.76
74.88
2.00
76.88

Podobne dokumenty