pytania

Transkrypt

pytania
Holle Baby Food Gmbh Serviceburo wycofuje produkty dla dzieci i niemowląt marki Holle i
Lebenswert wymienione poniżej z uwagi na obecność substancji chemicznych: atropiny i
skopolaminy. Szczegółowe informacje dotyczące produktów podlegających wycofywaniu
zostały podane w ostrzeżeniu publicznym dot. żywności GIS:
http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/BI/baby%20food_atropina.pdf
Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania konsumentów:
Czy wszystkie produkty są zanieczyszczone?
Nie, tylko w niektórych partiach wykryto zanieczyszczenie, jednak zgodnie z zasadą
ostrożności wszystkie partie przedmiotowych produktów podlegają wycofywaniu.
W których sklepach dostępne są te produkty?
Odbiorcy w Polsce, którzy zakupili produkt od producenta lub dystrybutora z Niemiec zostali
wymienieni
w
ostrzeżeniu
publicznym
GIS
z
17
grudnia
2014
r.
(http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/BI/baby%20food_atropina.pdf)
Należy pamiętać, że przedmiotowe produkty mogą być sprzedawane również przez innych
pośredników oraz przez Internet.
Jakie substancje chemiczne są obecne w produktach?
Atropina i skopolamina. Te substancje chemiczne należą do alkaloidów tropanowych, które
występują naturalnie w niektórych roślinach i mogą mieć działanie farmakologiczne (działają
na układ nerwowy).
Jak te substancje dostały się do produktu?
Nie potwierdzono jeszcze sposobu w jaki substancje te dostały się do wymienionych
produktów. Ze względu na to, że krajem pochodzenia jest Szwajcaria, postępowanie
wyjaśniające jest prowadzone w tym kraju.
Jakie działanie ma spożycie tych substancji (atropiny i skopolaminy)?
Spożycie tych substancji może powodować krótkotrwałe negatywne skutki zdrowotne, na
przykład, rozszerzone źrenice, zmiany rytmu serca, suchość w ustach, zaparcia, zatrzymanie
moczu i zaczerwienienie skóry. Objawy zwykle występują w ciągu 30-60 minut od spożycia.
Wydalenie tych substancji następuje zwykle w czasie 12 do 48 godzin, w związku z czym nie
ma zagrożenia długoterminowego. Jest mało prawdopodobne, aby spożycie przedmiotowych
produktów wywołało opisane powyżej objawy jednak nie można tego całkowicie wykluczyć.
Moje dziecko zjadło te produkty. Co mam zrobić?
Jeśli twoje dziecko spożyło któryś z wymienionych produktów i nie wykazywało żadnych z
opisanych objawów w ciągu 30 minut – do 24 godzin po spożyciu produktu, jest mało
prawdopodobne, że zostało narażone na zagrożenie. Poziomy wykrytych substancji
chemicznych w produktach są stosunkowo niskie i nie powinny wywoływać niepożądanych
działań. Jest mało prawdopodobne, aby spożycie tych produktów wywołało objawy
niepożądane.
Co należy zrobić jeśli u dziecka wystąpiły opisane objawy?
Jeżeli u dziecka wystąpiły niepokojące Cię objawy należy zgłosić się do lekarza pediatry,
powiadamiając go, że dziecko spożyło produkty, które mogły być zanieczyszczone. Ponieważ
substancje te nie kumulują się w organizmie człowieka i są wydalane w czasie do 48 godzin,
to nie należy spodziewać się długoterminowych skutków zdrowotnych. Jeżeli jednak masz
wątpliwości to wskazany jest kontakt z lekarzem pediatrą.
Moje dziecko jadło te produkty przez kilka tygodni/miesięcy.
Jest mało prawdopodobne, aby wszystkie produkty, które spożyło twoje dziecko, były
zanieczyszczone. Nawet jeśli twoje dziecko spożywało te produkty przez pewien czas,
wykryte Substancje chemiczne zanieczyszczające produkt nie odkładają się w organizmie i są
z niego usuwane w ciągu 12 do 48 godzin, dlatego nawet jeśli twoje dziecko spożywało te
produkty przez pewien czas, to nie należy spodziewać się długoterminowych negatywnych
skutków zdrowotnych.
Co należy zrobić jeśli posiadasz ten produkt?
Produkt nie powinien być podawany dzieciom. Należy wyrzucić produkt lub zwrócić go w
miejscu zakupu.

Podobne dokumenty