Zeszyt do ćwiczeń - Rockwell Automation

Komentarze

Transkrypt

Zeszyt do ćwiczeń - Rockwell Automation
Zintegrowana Architektura
Wykorzystanie Demo Midrange Safety & K5500/PF525
Efektywna i wysokowydajna Automatyka RA dedykowana do
małej i średniej skali aplikacji.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 2 of 80
Spis treści
SPIS TREŚCI
_____________________________ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
ZINTEGROWANA ARCHITEKTURA: (90 MINUT) __________________________________ 5
DEFINICJA ZINTEGROWANEJ ARCHITEKTURY? ______________________________ 5
DEFINICJA CONNECTED ENTERPRISE? ____________________________________ 5
PODSTAWY PLATFORMY LOGIX ( 90 MINUT ) ___________________________________ 6
WSTĘP ____ _______________________________________________________ 6
MATERIAŁY ________________________________________________________ 6
KONWENCJA DOKUMENTU _____________________________________________ 8
LAB #1: TWORZENIE PROJEKTU W LOGIX DESIGNER DLA PROCESORA COMPACTLOGIX _ 10
TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU ______________________________________ 10
KONFIGURACJA LOKALNYCH WE/WY W PLATFORMIE LOGIX DESIGNER _________ 12
WGRANIE PROJEKTU Z LOGIX DESIGNER PROJECT DO KONTROLERA ____________ 15
KONFIGURACJA ZDALNYCH WE/WY W ETHERNET/IP W PLATFORMIE LOGIX DESIGNER19
KONFIGURACJA PRZEMIENNIKA POWERFLEX Z PANELEM LCD _________________ 27
PRZYWRÓCENIE NASTAW FABRYCZNYCH PRZEMIENNIKA ___ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO
ZAKŁADKI.
KONFIGUR PARAMETRÓW SIECI ETHERNET PRZEMIENNIKA ___________________ 32
TEST DOSTĘPNOŚCI ORAZ WERSJI URZĄDZENIA W SIECI ETHERNET _____________ 33
KONFIGURACJA PRZEMIENNIKA POWERFLEX 525 W PLATFORMIE LOGIX DESIGNER _ 34
WGRANIE PROJEKTU Z LOGIX DESIGNER DO KONTROLERA ___________________ 39
NASTAWA PARAMETRÓW PRZEMIENNIKA POWERFLEX ______________________ 40
ASYSTENT ROZRUCHU PRZEMIENNIKA POWERFLEX 525 ______________________ 41
LAB #2: WYKORZYSTANIE MOŻLIWOŚCI APLIKACYJNYCH PLATFORMY LOGIX DO
OPTYMALIZACJI TWORZENIA PROJEKTU _____________________________________ 48
DUPLIKACJA URZĄDZEŃ W SIECI ________________________________________ 48
DODAWANIE LOGIKI DRABINKOWEJ W GŁÓWNYM PROGRAMIE _________________ 50
TWORZENIE ZMIENNYCH W KODZIE DRABINKOWYM _________________________ 53
MONITOROWANIE/EDYCJA ZMIENNYCH ___________________________________ 58
IMPORT KODU DO PLATFORMY LOGIX TYPU START / STOP PRZEMIENNIKA. ________ 60
IMPORT INSTRUKCJI TYPU ADD ON. _____________________________________ 62
TWORZENIE ALIASÓW W PLATFORMIE LOGIX DESIGNER ______________________ 67
WGRANIE PROJEKTU Z LOGIX DESIGNER DO KONTROLERA ___________________ 69
KONWERSJA PROGRAMU DO INNEGO TYPU LOGIKI – PRZENOŚNOŚĆ PROGRAMÓW. __ 70
LAB#3: TWORZENIE KOPII PROJEKTU Z PLATFORMY LOGIX DESIGNER NA KARTĘ SD ___ 72
LAB #4 OPCJONALNE: STEROWANIE PRZEMIENNIKAMI POPRZEZ MECHANIZM OKIENEK
STEROWNICZYCH FACEPLATES W PLATFORMIE PANELVIEW ______________________ 77
MECHANIZM OKIENEK FACEPLATES DLA POWERFLEX W FACTORYTALK VIEW _____ 77
WGRANIE PROJEKTU Z LOGIX DESIGNER Z IMPLEMENTACJĄ FACEPLATES ________ 77
TEST APLIKACJI Z WYKORZYSTANIEM WALIZKI DEMO ________________________ 79
DODATEK A – OPIS ZMIAN W DOKUMENCIE ________ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 3 of 80
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 4 of 80
Zintegrowana Architektura (90 minut)
Co to jest Zintegrowana Architektura ?
Zintegrowana Architektura to koncept pozwalający na pracę autonomiczną lub integrację w spójnym
technologicznie systemie komponentów automatyki.
Zintegrowana Architektura to szeroka oferta preintegrowanych komponentów i systemów, których
zadaniem jest efektywne wsparcie współczesnego procesu produkcji w różnych branżach
przemysłowych. Technologia Zintegrowanej Architektury jest podłożem pod budowę
zaawansowanej aplikacji:
LOGIX jest Platformą Automatyki opartą o mechanizm identyczny z skalowalnymi
kontrolerami w postaci oprogramowania Studio5000 zawierającego Logix Designer.
NETLINX jest Platformą Komunikacyjną opartą na Otwartych Sieciach integrujących
aplikacje Sterowania, Konfiguracji oraz Zbierania Danych
FACTORYTALK jest Platformą Wizualizacjno-Informacyjną. Jest to zunifikowana i
skalowalna technologia paneli HMI wykorzystująca wspólną platformę aplikacyjną, a
ponadto integruje systemy sterowania oraz zarządcze z procesem produkcyjnym.
Zintegrowana Architektura RA zapewnia sterowanie w jednym pakiecie narzędziowym :
1- Funkcjonalność Zdalnego Sterowania :
o
Globalny Dostęp do Danych
o
Determinizm systemu sterowania
o
Zdalna technologia dialogu HMI
o
Szeroka biblioteka algorytmów zarządzania procesem ( Bloki Funkcyjne )
2- Elastyczność Programowalnych Kontrolerów :
o
Zoptymalizowane użytkowanie & diagnostyka z kodem źródłowym w kontrolerze,
partym na zmiennych symbolicznych
o
Zintegrowane Sterowanie napędami Przekształtnikowymi i Serwo
o
Aplikacje autonomiczne
o
Skalowalna architektura
o
Interfejsy do urządzeń RA oraz firm trzecich
Co to jest Connected Enterprise ?
Connected Enterprise to zestaw technologii umożliwiających dostęp i kapitalizację warstw
operacyjnej i biznesowej oraz wymianę skoordynowanych danych w celu maksymalnej
optymalizacji procesów produkcyjnych, zarządczych i logistycznych. Zapewnia realizację
najbardziej efektywnego wytwarzania wykorzystującego technologię sieci EtherNet ( lub innych
protokołów natywnych ) z wykorzystaniem zarządzalnych i niezarządzalnych przełączników
sieciowych Stratix.
Ćwiczenie warsztatowe wykorzystuje Zarządzalny Przełącznik Stratix z komponentami
połączonymi w topologii Device Level Ring, w celu zobrazowania idei Connected Enterprise.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 5 of 80
Podstawy platformy Logix (90 min)
O ćwiczeniu
Celem ćwiczenia jest zobrazowanie elastyczności konfiguracji i sterowania komponentami
Zintegrowanej Architektury obejmującymi kontrolery Logix, przemienniki PowerFlex, Zdalne
WE/WY „Point I/O” oraz narzędzie PanelView HMI w oparciu o sieć Ethernet/IP.
Zadanie polega na konfiguracji “Point I/O” oraz przemiennika PowerFlex 525 za pomocą
oprogramowania Logix Designer wgrania projektu do kontrolera. Następnym krok to wykorzystanie
asystenta rozruchu PowerFlex oraz demonstracja działania sterowania. Wszystko bez ani jednej
linii programowania ….
W końcu ćwiczenie demonstruje elastyczność wykorzystania predefiniowanych mechanizmów
okienek sterowniczych „Faceplate” w panelach HMI, aby wysterować przemiennik za pomocą
predefiniowanych bloków funkcyjnych typu „Add On Instruction”.
Przed rozpoczęciem ćwiczenia
Przed rozpoczęciem należy zamknąć wszystkie działające aplikacje.
Wymagane umiejętności to ogólna znajomość techniki komputerowej, programowalnych
kontrolerów.
Materiały warsztatowe
Zapewniamy poniższe zasoby sprzętowe, które pozwolą na realizację opisanego dalej ćwiczenia.
Trasy oprzewodowania w sieci EtherNet
1
2
3
4
5
6
7
8
ETAP port 2 do Kontrolera port 1
Kontroler Port 2, do Point I/O Port 1
Point I/O Port 2, do PanelView Plus port 1
PanelView Plus Port 2, do Amorblock 2 Port 2
Armorblock 2 Port 1, do Armorblock 2 Port 2
Armorblock port 1, do ETAP port 1
ETAP Device port, do Stratix 5700 port 1
Stratix 5700 Port 2 do zintegrowanego złącza EtherNet ( RJ45 ) w PowerFlex525
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 6 of 80
Walizka Demonstracyjna klasy Midrange 11P042A zawiera następujący sprzęt:












(1) Kontroler 1769-L36ERMS/A z zasilaczem 1769-PA4 V28.00
(1) Moduł wejść 1769-IQ16F 16 Point 24VDC w gnieździe 1
(1) Adapter 1734-AENTR EtherNet/IP do Point I/O
(1) Moduł wejść 1734-IB8 8 Point 24VDC w gnieździe 1
(1) Moduł wyjść przekaźnikowych 1734-OB8 8 w gnieździe 2
(1) Moduł wejść bezpieczeństwa 1734-IB8S PointGuard w gnieździe 3
(1) Moduł wejść 1732E-IB8M8SOER 8 point Armorblock z sekwencją zdarzeń
(1) Moduł wyjść 1732E-OB8M8SR 8 point Armorblock ze stemplem czasowym wyjścia
(1) Przełącznik sieciowy 6 portowy 1783-BMS06TA Stratix 5700
(1) Przełącznik sieciowy 3 portowy 1783-ETAP DLR
(1) Panel HMI 2711P-T9W22A9P PanelView 7 Performance 9” wide
FTView ME v8.0
(8) Przewody Ethernet’owe połączone zgodnie z powyższym opisem
Walizka Demonstracyjna klasy Kinetix K550022 zawiera następujący sprzęt:


(1) Przemiennik 25B-V2P5N104 1ph 110V 0.5HP PowerFlex525 z wbudowanym portem
EtherNet V4.001
(2) Serwo 2198-H003-ERS Kinetix 5500
Walizki Demonstracyjne Midrange & Kinetix posiadają następującą adresację IP. Należy posłużyć
się opisem w poniższej tabeli.
Tabela A: Adresacja IP.
Adres statyczny IP
Podsieć
PanelView Plus 7
192.168.1.30
255.255.255.0
CPU 1769-L36ERMS/A
192.168.1.12
255.255.255.0
PowerFlex525
192.168.1.20
255.255.255.0
Point I/O 1734-AENTR
192.168.1.8
255.255.255.0
Armorblock Input
192.168.1.9
255.255.255.0
Armorblock Output
192.168.1.10
255.255.255.0
Stratix 5700
192.168.1.51
255.255.255.0
1783-ETAP
192.168.1.52
255.255.255.0
Dostępne dla PC
192.168.1.200
255.255.255.0
Element
Zarządzalny przełącznik Stratix 5700 jest wykorzystywany do połączenia wszystkich urządzeń
w topologii Device Level Ring. DLR zapewnia alternatywną topologię sieci EtherNet w
przypadku przerwy w topologii pierścieniowej.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 7 of 80
Dodatkowo porty w przełączniku zostały skonfigurowane z wykorzystaniem makr w celu
optymalizacji współpracy z urządzeniami w sieci.
Komputer lub laptop wyposażony w:
 Windows7
 Studio 5000 CPR9 SR8 v28.00
 RSLinx Classic Gateway v3.80
 Factory Talk View Studio v8.0
Gotowe do użycia pliki z kodami dla celów warsztatu:




Rung1_from_MainRoutine.L5x
Scaled_ref.L5x
PF525_Faceplate_ME_v8.mer and apa – FactoryTalk View ME archive
PF525_Drive_Faceplate_HOL.acd – Logix Designer v28 Compact GuardLogix run file.
Konwencja Dokumentu
Poniższe wskazówki słowno-graficzne mają za zadanie zwiększyć percepcję wymagań
realizowanego ćwiczenia warsztatowego.
Ten styl lub symbol:
Wskazuje:
Słowa wytłuszczone i pochylone
( np. Konfiguracja WE/WY lub
OK )
Każdy element lub przycisk, który:
- Musisz kliknąć lub nazwa menu, z którego musisz
wybrać opcję lub działanie. Będzie to rzeczywisty
element, który widzisz na ekranie lub w przykładzie.
- Wymaga wprowadzenia danych w wyspecyfikowane
pole. Jest to informacja, którą musisz zapewnić ( np.
zmienna ).
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 8 of 80
Słowa wytłuszczone w
kolorze niebieskim
To komunikaty o charakterze argumentów technicznohandlowych o wyróżniających cechach rozwiązań RA, a
świadczące o zaletach systemu Logix.
Tekst na szarym tle jest informacją uzupełniającą, ale jednocześnie
opcjonalną, nie wymaganą do ukończenia ćwiczenia. Tekst może
być pomocną wskazówką użytkową, którą autor ćwiczenia
warsztatowego pokazuje intencjonalnie.
Uwaga: Jeżeli symbol myszy nie jest wyspecyfikowany w tekście, należy użyć jej lewego
przycisku
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 9 of 80
Lab #1: Tworzenie Projektu w platformie Logix
Designer dla Procesora CompactLogix
O ćwiczeniu
W ćwiczeniu prezentowana jest platforma programistyczna Logix Designer. W ramach ćwiczenia
przekazana zostanie informacja:


Jak łatwo dokonuje się konfiguracji, sterowania i zbierania danych z lokalnych WE/WY,
przemiennika PowerFlex i Zdalnych WE/WY w sieci Ethernet/IP bez potrzeby konfiguracji
sieciowej.
Jak są tworzone i dystrybuowane zmienne w sieci EtherNet/IP.
Tworzenie Nowego Projektu w Kontrolerze
Zadaniem w tej części ćwiczenia będzie uruchomienie platformy Logix Designer oraz stworzenie
nowego projektu z kontrolerem.
1. Kliknij dwa razy na ikonkę Studio 5000
oprogramowanie Logix Designer.
na pulpicie komputera, aby uruchomić
2. Utwórz nowy project w Logix Designer wybierając opcje Create > New Project z menu.
3.
Zweryfikuj typ procesora, rozwiń listę kontrolerów bezpieczeństwa CompactLogix 5370 i
wybierz 1769-L36ERMS Compact GuardLogix 5270 Safety Controller. Wpisz nazwę
‘Bucket_Machine’ projektu w pole Name.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 10 of 80
4. Wybierz Next. Wybierz rewizję ( poziom firmware’u ) na 28, pozostaw opcję Security
Authority w ustawieniach fabrycznych na No Protection, kliknij Finish.
Menu Controller Organizer jest dostępne w okienku po lewej stronie interfejsu Logix Designer, a
Project Pane w okienku po prawej stronie interfejsu Logix Designer. W tym momencie w nowo
stworzonym projekcie brak jest konfiguracji WE/WY, bazy zmiennych oraz żadnej logiki związanej
kontrolerem.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 11 of 80
Przyjrzyjmy się organizacji struktury WE/WY na dole okienka kofiguracji kontrolera:
Struktura pokazuje dwa główne obszary:
Szynę 1769, z kontrolerem CompactLogix 1769-L36ERMS w gnieździe 0
Zintegrowany port komunikacyjny dla sieci Ethernet/IP. W tym miejscu konfigurujemy węzły
sieci Ethernet/IP.
Wybór odpowiedniego typu procesora, automatycznie konfiguruje projekt,
strukturę zadań oraz WE/WY bez względu na typ kontrolera: ControlLogix,
CompactLogix lub kontroler bezpeczeństwa. Eliminuje to potrzebę
zapamiętywania konfiguracji, a także możliwość rekonfiguracji przez Logix
Designer projektu dla różnych procesorów.
Konfiguracja Lokalnych WE/WY w oprogramowaniu Logix
Designer.
Teraz dokonamy konfiguracji urządzeń WE/WY związanych z kontrolerem. Dokonujemy tego
dodając moduły w miejscu Controller Organizer … I/O Configuration struktury projektu. W celu
ustanowienia komunikacji między urządzeniami należy wprowadzić numer węzła, numer gniazda,
ilość danych do skanowania i żądaną prędkość skanowania (RPI Requested Packet Interval).
Najpierw skonfigurujemy lokalne WE/WY na szynie 1769 wstawiając moduł wejść logicznych.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 12 of 80
W okienku konfiguracji kontrolera, kliknij prawym klawiszem myszki I/O Configuration1769
Bus i wybierz New Module…
5. Po wyświetleniu poniższego ekranu zlikwiduj zaznaczenie Module Type Category Filters i
wybierz tylko filtr Digital. Z dostępnej listy wybierz 1769- IQ16F 16 punktowy moduł szybkich
wejść logicznych i kliknij przycisk Create.
6. Dodaj nazwę i wybierz okienko konfiguracji gniazda (1) jak pokazano poniżej:
Zauważ, że nazwa Name może być unikalną i zgodną z IEC 1131-3 nazwą alfa-numeryczną.
Podstawowym wymogiem IEC1131-3 jest wymuszenie pierwszej litery, maksymalna liczba
znaków maksymalnie 40 i brak znaków specjalnych typu % lub #.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 13 of 80
7. W zakładce General kliknij przycisk Change w celu weryfikacji informacji i zabezpieczeń
związanych z dodawanym nowym węzłem. Kliknij OK.
INFO
Electronic Keying ( mechanizm zgodności )
Electronic Keying zapobiega wymianie nieodpowiedniego modułu w dane gniazdo.
Logix Designer porównuje informację o instalowanym fizycznie module z konfiguracją
gniazda w projekcie:
Type, Vendor, Catalog Number, Major Revision i Minor Revision
Exact Match – wszystkie powyższe parametry opisane powyżej muszą być zgodne,
gdyż inaczej instalowany połączenie instalowanego modułu zostanie odrzucone.
Compatible Module – parametry Module Type, Catalog Number i Major Revision
muszą być zgodne. Minor Revision modułu musi być większe lub równe do
wyspecyfikowanego w oprogramowaniu.
Disable Keying – kontroler nie będzie wykorzystywał mechanizmu zgodności.
8. Kliknij OK, aby zamknąć okno konfiguracyjne Module Profile. Zakończona została konfiguracja
lokalnych WE/WY. Upewnij się, że Twoja struktura drzewka konfiguracji sprzętowej wygląda
jak ponizej:
9. Zapisz project klikając ikonkę
okno wyboru modułu.
w górnej / lewej części okienka Logix Designer, zamknij
Z każdym nowy wydaniem oprogramowania Logix Designer, nowe są
dodawane do oprogramowania. Może się jednak zdarzyć, że nowe
urządzenia są aktywowane po wydaniu nowej wersji Logix Designer. Nowe
profile “Add On Profiles” (AOP) są dostępne do ściągnięcia z serwera,
instalacja w środowisku jest Logix Designer samoczynna.
Oznacza to możliwość uaktualniaia Logix Designer o nowe urządzenia,
pozwalając na pracę z najnowszymi oprogramowaniami danego urządzenia.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 14 of 80
Wgranie projektu z Logix Designer do Kontrolera
Aby wgrać projekt musimy ustanowić ścieżkę dostępu do kontrolera poprzez RSLinx w sieci
Ethernet/IP.
10. W głównym menu oprogramowania Logix Designer wybierz menu Communications, a później
Who Active. Ta czynność uruchamia program RSLinx, który jest uniwersalnym narzędziem
komunikacyjnym.
11. Rozwiń AB_ETHIP-1, EtherNet przewiń listę i znajdź procesor CompactLogix. Odwołaj się do
tablicy Table A w celu weryfikacji adresu IP. Wyszukaj pod sterownikiem 192 Ethernet/IP,
wybierz procesor Compact GuardLogix i zaznacz Set Project Path. Ta czynność powoduje
zapamiętanie adresu IP kontrolera w projekcie. Na koniec wybierz Download.
RSLinx jest uniwersalnym narzędziem komunikacyjnym dla Logix’a,
Przemienników i WE/WY. Oznacza to wymóg znajomości tylko jednego
narzędzia, aby mieć dostęp do danych w 3 wykorzystywanych w aplikacjach
RA sieciach komunikacyjnych: EtherNet/IP, ControlNet i DeviceNet.
12. Gdy pojawi się poniższe okineko dialogowe wybierz opcję Download.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 15 of 80
INFO
 Oprogramowanie Logix Designer replikuje diody LED, które wyświetlają stan
procesora. Stan procesora jest kontrolowany przez oprogramowanie lub 3 pozycyjny
przełącznik. Dostępne są 3 pozycje przełącznika:
 Program – aplikacja nie działa i można progrmować
 Rem – sterowanie przez oprogramowanie – Rem Run lub Rem Prog
 Run – aplikacja jest w trybie wykonywania
Kolory diod LED to: Niebieski - Programowanie lub Programowanie sterowane przez
oprogramowanie, Zielony – Wykonywanie aplikacji lub Wykonywanie sterowane
przez oprogramowanie, Czerwony – Stan Błędu).
 Stan poprawny WE/WY OK sygnalizowany jest dwoma diodami świecącymi
ciągle na zielono. Miganie diody WE/WY oznacza problem komunikacyjny między
urządzeniami.
13. Musimy być pewni, że processor jest w trybie Run, aby testować WE/WY. W przypadku
wymogu trybu Remote Run kliknij YES. Gdy kluczyk przełącznika jest w pozycji PROG, to
należy przestawić go do pozycji RUN i z powrotem do pozycji REM. To wymusi stan Rem
RUN kontrolera.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 16 of 80
14. Spójrzmy na inny benefit integracji systemu komponentów. Kliknij dwukrotnie na zakładkę
Controller Tag na górze okienka konfiguracyjnego kontrolera. Pojawi się poniższe okno:
15. Jeżeli zmienne nie występują w postaci jak powyżej, to należy aktywować filtr zmiennych.
Otwórz menu Show i wybierz All Tags.
16. Upewnij się, czy wybrana została zakładka Monitor w widoku zmiennych.
Konfiguracja komunikacji przemiennika lub modułu WE/WY powoduje automatyczną generację
zdefiniowanych zmiennych dla danego modułu przez oprogramowanie Logix Designer.
Zmienne te widoczne są w projekcie kontrolera, a każda z ich jest strukturą wielopolową
wykorzystującą poniższy format:
Location:Slot:Type.Member.SubMember.Bit
Spójrzmy na moduł Lokalnych WE/WY i jaką relatywną informację o nim uzyskujemy. Rozwiń
Local:1 module tags:
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 17 of 80
Information &
Configuration data
Digital Input 1
operated
16 Local Inputs: data
17. Zadziałąj przełącznikami 1769-IQ16F wyzwalającymi IN0 i IN1 w walizce Demo i zaobserwuj
zmiany wartości zmiennych bitowych. Nie wymagany jest żaden kod do odczytu/zapisu
wartości na WE/WY. Zmienne są automatycznie generowane przez oprogramowanie i gotowe
do wykorzystania. Nawet w przypadku istniejącej aplikacji można wprowadzić processor w
tryb PROG i sprawdzić zmianę wartości zmiennych wejściowych, ale nie wyjściowych, w celu
kontroli oprzewodowania. W zależności od typu karty parametry konfiguracyjne specyfikują jej
działanie. Dla WE dyskretnych można wyłączyć/włączyć filtrację.
Zmienne są generowane automatycznie na bazie profile AOP podczas
dodania WE/WY do drzewka konfiguracyjnego. Ta funkcjonalność skrajnie
zmniejsza czas potrzebny do stworzenia aplikacji. Dodatkowo karty o tej
samej konfiguracji mogą być kopiowane i wklejane w drzewku
konfiguracyjnym.
Prosty stan błędu wejść / wyjść może zostać zweryfikowany poprzez
zmienne, dzięki czemu tworzenie aplikacji i serwis są bardziej efektywne
czasowo.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 18 of 80
Dodanie Zdalnych WE/WY ( Point I/O ) w sieci EtherNet/IP z
wykorzystaniem oprogramowania Logix Designer
W tej części dodamy zdalne wejścia/wyjścia. Konkretny typ zdalnych wejść/wyjść jest
wykorzystywany podczas warsztatów zwanych Point I/O.
18. Z belki stanu kontrolera wybierz stan Go Offline.
19. W następnym kroku konfigurujemy jako węzeł sieci Ethernet/IP zdalne wejścia/wyjścia typu
Point IO. W strukturze Controller Organizer kliknij prawym przysciskiem I/O
ConfigurationEthernet i wybierz New Module…
20. Znajdź na liście moduł 1734-AENTR. Jako alternatywny sposób poszukiwań można
wykorzystać maskę np. ‘1734’, a wszystkie moduły typu 1734 pojawią się na liście związanej
z siecią EtherNet/IP. Wybierz moduł 1734-AENTR I kliknij w przycisk Create.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 19 of 80
21. Pojawi się poniższe okno. Nazwij moduł I wypełni adres IP zgodnie z Tabelą A: Kliknij na
przycisk Change.
INFO
Rozmiar kasety
Wybierz odpowiednią ilość modułów. W ćwiczeniu wykorzystamy adapter AENTR oraz
3 moduły wejść/wyjść typu Point I/O. Rozmiar kasety wynosi więc 4. Jakkolwiek Point
I/O może mieć maksymalnie 64 moduły z dodatkowymi zasilaczami.
Połączenie
Jest kilka sposobów zbierania danych w sieci Ethernet. W zależności od typu wybranego
modułu i innych czynników dostępne są różne opcje połączeń. Poniżej załączony jest
przykład modułu wejść logicznych:
Optymalizacja kasety: Metoda ustanawiania połączenia z urządzeniem typu adapter,
która pozwala wszystkim wejściom dyskretnym wysyłanie danych poprzez to połączenie
oraz wszystkim wyjściom dyskretnym bycie kontrolowanym przez to połączenie. Po
skonfigurowaniu opcji połączenia Rack Optimized do adaptera każdy moduł, z którym
chcemy komunikować się za pomocą tego połączenia musi także zostać skonfigurowany
jako połączenie Rack Optimized. Połączenie Rack Optimized jest efektywnym sposobem
zbierania danych z wybranych wejść oraz sterowania wybranymi wyjściami w ramach
jednego połączenia. Połączenie Rack Optimized dokonuje jedynie transferu danych dla
wejść i wyjść logicznych. Jeżeli karta WE/WY dyskretnych udostępnia dodatkowe dane
takie jak status lub diagnostyka musi być zestawione odrębne połączenie w celu ich
zgromadzenia.przych
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 20 of 80
None: Metoda ustanawiania połączenia z urządzeniem typu adapter pozwalająca
stworzyć połączenie z poszczególnymi modułami wykorzystując indywidualne
połączenia. Konfiguracja None dla adaptera wymaga, aby każdy moduł, który ma
komunikować się z wykorzystaniem tego połączenia był skonfigurowany pod tym
adapterem z wykorzystaniem dowolnego typu połączenia indywidualnego.
Input Data:
Ten typ połączenia pozwala Kontrolerowi odbierać dane z urządzenia. Jeżeli jest to
połączenie z urządzeniem WE/WY, wymaga to danych konfiguracyjnych. Dane
konfiguracyjne zostają przesłane raz po ustanowieniu połączenia. Należy wziąć pod
uwagę, że jeżeli istnieje wiele połączeń do urządzenia ( Dane WE, Dane WY lub Rack
Optimized ), to dane konfiguracyjne w Kontrolerze muszą być identyczne. Dane, które
zostaną przesłane nie muszą istnieć w sieci. Można zebrać Dane Wejściowe z lub bez
istniejącego połączenia Właścicielskiego ( Rack Optimized, Dane WE lub Dane WY).
Listen Only-Input Data:
To połączenie pozwala wielu Kontrolerom na zbieranie danych z tego samego
urządzenia. Nie wysyłane są dane konfiguracyjne przez ten typ połączenia. Połaczenie
Właścicielskie ( Rack Optimized, Dane WE lub Dane WY ) muszą już istnieć dla
urządzenia w celu produkcji Danych typu Listen Only-Input. Transfer tego typu danych
jest zwalidowany, gdy połączenie Właścicielskie jest aktywne. Gdy to połączenie
Właścicielskie zostanie zerwane Dane typu Listen Only-Input przestają być
produkowane. Nie jest generowany dodatkowy ruch w sieci Ethernet.
Output Data:
Tylko jeden i ten sam Kontroler może wysyłać dane wyjściowe do urządzenia WY.
Połączenie Output Data do urządzenia jest jedynym połączeniem, które determinuje tryb
( Prog lub Run) poszczególnego urządzenia. Jeżeli jest to połączenie do urządzenia
WE/WY, to wymaga danych konfiguracyjnych. Połaczenie Output Data wysyła dane
konfiguracyjne raz po ustanowieniu połączenia.
22. Spójrz na naklejkę boczną modułu 1734-AENTR i zweryfikuj typ modułu i oprogramowania.
Wybierz odpowiednie parametry konfiguracyjne i gniazdo = 4 jak pokazano poniżej.
23. Wybór połączenia Rack Optimization zapewnia efektywny sposób mapowania kart
dyskretnych. Kliknij OK, aby powrócić i otrzymać następujące potwierdzenie.
24. Kliknij Yes. Ekran powinien pokazywać jak poniżej ( ale z skonfigurowanymi parametrami ):
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 21 of 80
25. Kliknij OK. Jeżeli Format Komunikacji został wybrany jako Rack Optimization, należy
przypisać odpowiednie RPI ( Requested Packet Interval ) do adaptera AENT. Kliknij na
zakładkę Connection. W ćwiczeniu Wejścia i Wyjścia cyfrowe powinny mieć przypisany RPI
na wartość 2.0ms. Należy także wybrać Unicast Connection w EtherNet/IP. Kliknij OK.
FYI
Requested Packet Interval (RPI)
Parametr RPI to żądany czas przesyłu danych do i z modułu. Minimalna i
maksymalna wartość RPI są pokazane w nawiasach na prawo od okienka
konfiguracyjnego. Parametr RPI jest konfigurowany przez użytkownikakonfigurowany
przez użytkownika.
Unicast Connection over EtherNet/IP
Tryb Unicast I/O dla EtherNet/IP pozwala na bezpośrednie połączenie punkt-punkt
między dwoma urządzeniami w sieci. Ten typ komunikacji jest bardzie efektywny, gdy
nie ma potrzeby wymiany danych między wieloma urządzeniami. Pozwala to na
strumieniowane przepływu danych w sieci EtherNet/IP i zmniejsza obciążenie
urządzeń zapewniając pewność działania i większą kompatybilność z sieciami IT.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 22 of 80
Parametr Requested Packet Interval zapewnia efektywny sposób na
priorytyzację urządzeń w sieci EtherNet/IP, co oznacza akomodoację
szerokiego zakresu urządzeń, od WE/WY po napędy.
26. Zamknij okno wybory typu urządzenia. Następnym zadaniem będzie dodanie zdalnych
WE/WY typu Point I/O w ramę dedykowaną dla Point I/O.
27. Wybierz wcześniej wybrany 1734-AENTR i kliknij prawym przyciskiem w celu wybrania opcji
New Module.
28. Zmień typ filtracji na Digital i wybierz 1734-IB8 z kategorii Digital, następnie kliknij w Create.
29. Pojawi się następujące okienko. Dodaj nazwę jak pokazano poniżej:
30. Sprawdź także inne zakładki. Zauważ, że nastawa RPI w zakładce Connection jest
wyszarzona, podobnie jak WE/WY dyskretne dla Rack Optimisation. Wybierz OK , aby
zamknąć okno konfiguracji Module Profile. Należy zastosować taką samą procedure dla wyjść
dyskretnych w gnieździe 2 ramy zdalnych WE/WY typu Point I/O.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 23 of 80
31. Wybierz 1734-OB8 z kategorii Digital i kliknij w Create.
32. Dodaj nazwę jak poniżej:
33. Wybierz zakładkę Fault/Program Action i zmień Fault Mode kanałów 0 & 1 na ON.
34. Kliknij OK , aby zamknąć okno konfiguracyjne Module Profile.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 24 of 80
35. Wybierz 1734-IB8S z kategorii Digital i kliknij Create.
36. Dodaj nazwę jak poniżej i kliknij w przycisk Change.
37. Rozwiń menu Series i wybierz serię ‘A’ i zmień oprogramowanie Revision na ‘1.002’.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 25 of 80
38. Kliknij OK , aby zamknąć okno Module Definition. Okno Module Properties powinno wyglądać
jak poniżej. Kliknij OK.
39. Zakończyliśmy konfigurację ramy zdalnych WE/WY typu Point/IO w konfiguratorze WE/WY
Kontrolera. Wgraj konfigurację do procesora używając przycisku Download i aktywuj tryb
Remote Run. Zweryfikuj, czy konfiguracja WE/WY wygląda jak poniżej:
Zwróć uwagę na żółte oznaczenie ikonki reprezentującej Wejścia Bezpieczeństwa, sprawdź okno
statusowe poniżej. Stan statusowy świadczy o niekompatybilności numeru sieci bezpieczeństwa.
W obwodach bezpieczeństwa każdy numer urządzenia jest przypisany do kontrolera, który
generuje Safety Network Number oparty o program i komponenty. Zmiany związane z
urządzeniami lub logiką programową bezpieczeństwa są identyfikowane w Safety Network
Number, dzięki czemu widoczny jest każdy typ zmiany. W realnej aplikacji bezpieczęństwa
wymuszony byłby reset właściciela modułu 1734-IB8S,ale w związku z tym, że nie jest to
laboratorium związane z obwodami i logiką bezpieczeństwa i nie jest wymagane dla
standardowego sterowania, nie bierzemy tego stanu pod uwagę.
40. Zapamiętaj project klikając ikonkę
w górnej lewej części okienka Logix Designer.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 26 of 80
41. W oknie Controller Tags oraz wybranej zakładce Monitor, rozwiń zmienne zdalnych WE/WY
typu Point I/O, aby zobaczyć strukturę zmiennej Distributed_Control_Panel:
42. Stestuj wejścia cyfrowe modułu 1734-IB8 ptrzełącznikami IN0 i IN1 I zaobserwuj zmiany
wartości zmiennych jak pokazano powyżej.
Add On Profile jest indywidualnym profilem modułu, pozwalającym na
dodatkową konfigurację działąnia, skalowanie w jednostkach inżynierskich.
Oznacza to możliwość dopasowania WE/WY do potrzeb aplikacji oraz
możłiwość testu bez logikiprogramowej.
Konfiguracja przemiennika PowerFlex przez wbudowany
interfejs HMI
Przemiennik PowerFlex 525 jest zaawansowanym aplikacyjnie przedstawicielem kompaktowej
rodziny przemienników PoweFlex 520. Elastyczną konfigurację umożliwia wbudowana klawiatura
oraz wyświetlacz LCD o następujących cechach
•
wyróżniająca się na tle konkurencji widoczność i rozdzielczość
•
Przewijany tekst wielojęzyczny
o
•
Trzy prędkości przewijania
Pełna funkcjonalność alfanumeryczna z 5 cyframi i 16 segmentami
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 27 of 80
Interfejs HMI

AppView: Dedykowane zestawy parametrów zgrupowane pod kątem wykorzystania
aplikacyjnego:

Przenośniki

Miksery

Kompresory

Pompy odśrodkowe

Dmuchawy

Ekstrudery

Pozycjonowanie

Aplikacje przewijania / nawijania

CustomView: Grupy parametrów aplikacyjnych tworzone przez użytkownika

Do 100 parametrów

Zapisywanie nowej grupy “CustomView” metodą kopiuj & wklej
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 28 of 80
Przyciski Sterownicze i Nawigacyjne
Przeglądanie i Edycja Parametrów
Poniżej znajduje się przykład podstawowych funckjonalności interfejsu HMI. Pokazana jest
podstawowa nawigacja oraz programowanie parametrów konfiguracyjnych.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 29 of 80
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 30 of 80
Powrót do Nastaw Fabrycznych
43. Naciśnij przycisk Stop
aby skasować stan wyzwolenia przemiennika.
44. Naciśnij przycisk Esc
aż pojawi się
51. Naciśnij przycisk Select
na wyświetlaczu.
i użyj przycisków Up lub Down
lub
aż pojawi się na wyświetlaczu grupa Podstawowa Parametrów
52. Naciśnij przycisk Enter lub Sel
aby wejść w grupę Podstawowych
Parametrów. Ostatnia cyfra ostatnio oglądanego parametru będzie migać.
53. Użyj przycisków Up
lub Down
aż wyświetli się P053. Jeżeli
poczekasz 1s uaktywni się przewijanie opisu funkcji parametru P053 – Nastawa Fabryczna.
Uwaga:
zamiast używać przycisków Up
i Down
do przewijania
między parametrami w kolejności numerycznej można używaż także przycisku Sel
aby przechodzić między rzędami lub bitami. Cyfra lub bit do zmiany będzie migać.
54. Gdy wyświetli się
naciśnij przycisk Enter
tekst “0 - Ready/Idle”. Naciśnij Up
– Factory Reset”.
lub Down
Zobaczysz wyświetlany
aż zobaczysz tekst “2
55. Naciśnij pzrzycisk Enter
w celu potwierdzenia. Przemiennik wyzwoli się w błędzie
“F048 – Parameters Defaulted” Patrz zdjęcie poniżej.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
to
Strona 31 of 80
56. Naciśnij przycisk Stop
aby skasować stan wyzwolenia przemiennika.
Konfiguracja Parametrów sieci EtherNet
Większość urządzeń w Walizce Demo ma już skonfigurowany adres IP ( patrz Tabela A). Jednak
przemiennik PowerFlex wymaga takiej konfiguracji.
57. Wykorzystaj wiedzę z poprzednich konfiguracji związaną z programowaniem dla grupy
parametrów komunikacyjnych.
W razie potrzeby wróć do rozdziału o Przeglądaniu i Edycji parametrów.
Uwaga:
58. Zmień następujące parametry komunikacyjne na wartości:
•
C128 – EN BootP/DHCP = 1 - “Parameters”
Parametr ten pozwala na konfigurację nadawania adesu IP przemiennika za pomocą usługi BootP
lub DHCP, a także postaci statycznej. Nastawa C128 na “Parameters” pozwala na nadanie
adresu statycznego. Nastawa wartości fabrycznych opisana powyżej nadaje adres IP 0.0.0.0, a
podsieć 0.0.0.0.
59. Dokonaj zmian w następujących parametrach Komunikacyjnych:
•
•
•
•
•
•
•
C129 – EN IP Addr Cfg 1 = 192
C130 – EN IP Addr Cfg 2 = 168
C131 – EN IP Addr Cfg 3 = 1
C132 – EN IP Addr Cfg 4 = 20
C133 – EN Subnet Cfg 1 = 255
C134 – EN Subnet Cfg 2 = 255
C135 – EN Subnet Cfg 3 = 255
Nastawy sieciowe powinny wyglądać jak poniżej:
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 32 of 80
60. Aby nastawy parametrów komunikacyjnych były wzięte pod uwagę, zdemij i podaj napięcie
zasilające przełącznikiem PF525 Drive Power
rogu Walizki Demo.
znajdującym się w górnym lewym
UWAGA – Odczekaj conajmniej 10s do ponownego podania napięcia
zasilającego.
61. Sprawdź połączenie między portem Ethernet/IP przemiennika I przełącznika sieciowego
Stratix.
Sprawdzenie widoczności oraz wersji oprogramowania
urządzenia w sieci EtherNet/IP
W celu sprawdzenia aktywnych połączeń oraz wersji oprogramowania urządzeń w sieci
Ethernet/IP należy wykorzystać oprogramowanie RSLinx.
62. Z menu Start wybierz Rockwell Software …. RSLinx …. RSLinx Classic, lub uruchom
RSLinx Classic
na pulpicie i kliknij w ikonkę RSWho icon
63. Rozwiń listę urządzeń z adresem sieciowym 192 klikając symbol +.
64. Urządzenia z poprawnymi adresami IP powinny być widoczne w sieci. Jeżeli nie pojawiają się
natychmiast, należy odczekać kilka sekund na odświeżenie. Kliknij prawym przyciskiem
myszy przemiennik PowerFlex o adresie 192.168.1.20 i wybierz Device Properties
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 33 of 80
65. W okienku Device Properties możemy odczytać Device Name ( typ przemiennika ),
Revision ( oprogramowanie wewnętrzne ). Zapisz wspomniane dane, gdyż będą potrzebne
w następnej sekcji.
Dodawanie przemiennika PowerFlex 525 w oprogramowaniu
Logix Designer
Dodanie nowych urządzeń WE/WY lub przemienników w platformie CompactLogix jest możliwe
tylko w trybie rozłączenia ( offline ).
66. Z paska sterowania wybierz stan kontrolera Go Offline.
67. W drzewku rganizacyjnym Controller Organizer kliknij prawym przyciskiem na I/O
ConfigurationEthernet oraz kliknij prawym przyciskiem, aby wybrać New Module…
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 34 of 80
68. W okienku Select Module zmień filtr wyszukiwania na Drives i Allen-Bradley i przewiń
Catalog Number aż do pozycji PowerFlex 525 via Embedded EtherNet, kliknij w Create.
Wpisz nazwę w pole Name oraz adres IP zgodnie z Tabelą A. Nazwa będzie częścią struktury
danych w aplikacji, jako unikalny identyfikator dla wybranego adresu IP.
69. Kliknij przycisk Change, aby wybrać wersję oprogramowania wewnętrznego ( firmware’u )
oraz typoszereg. To informacja, którą powinieneś był zapisać z RSLinx’a, np. wersję
oprogramowania …. 4.001. Kliknij OK.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 35 of 80
INFO
Sprawdzanie oprogramowania wewnętrznego ( firmware’u ) za pomocą RSLinx
Wersję opropgramowania wewnętrznego orazt typoszereg można sprawdzić w
RSLinx. Należy kliknąć prawym klawiszem na ikonkę przemiennika w RSLinx i
wybrać Device Properties..
Add on Profiles i Drive Databases
Logix Designer zawiera bazę przemienników o określonych firmware’ach. Może się
jednak zdarzyć, że w bazie nie występuje informacja o specyficznym przemienniku o
danym oprogramowaniu lub typoszeregu. Są 2 sposoby na alokację nie istniejącego
rekordu w platformie Logix Designer do celów konfiguracyjnych.
Create Database
Ten wybór otwiera sesję RSLinx, dzięki której możliwy jest wybór i zgranie informacji
z przemiennika.
Web Update
Tą samą informację można zgrać z Internet’u.
70. Wejdź do zakładki Connection i zweryfikuj domyślną wartość RPI = 20ms. Optymalna
prędkość wymiany danych dla PowerFlex525 to około 10ms, a więc należy zmienić wartość
RPI. Należy także wybrać Use Unicast Connection over EtherNet/IP. Kliknij OK
onfiguration.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 36 of 80
71. Poprawna konfiguracja ( wersja Firmware’u ) powina wyglądać jak poniżej. Kliknij OK, aby
zakończyć dodawanie przemiennika.
72. Na pytanie Change Module definition kliknij Yes.
73. Drzewko konfiguracyjne WE/WY w sieci Ethernet IP pokazuje teraz dodany PowerFlex 525.
74. W tym punkcie zakończona została konfiguracja w Logix.
75. Zapisz pracę klikając ikonkę
w górnej lewej części okienka Logix Designer.
76. Terz pokażemy inne korzyści związane z integracją komponentów systemowych.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 37 of 80
77. Kliknij dwa na folder Controller Tags na górze okienka konfiguracyjnego Kontrolera. Powinno
pojawić się poniższe okienko:
78. Zanim wgramy projekt, przyjrzymy się strukturze zmiennych Przemiennika :
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 38 of 80
79. Rozwiń zestaw zmiennych przemiennika PowerFlex MCC_Bucket w folderze Controller
Tags.
Dane WE:
Dane WY:
Status &
Diagnostyka
Przemiennika
Sterowanie &
Komendy wysyłane
do Przemiennika
Automatyczna generacja zmiennych przemiennika PowerFlex z AOP
zapewnia użycie odpowiednich zmiennych o odpoweidnim formacie. To
wydatnie zmniejsza czas tworzenia aplikacji.
Wgranie Projektu Logix Designer do Kontrolera
80. W głównym menu platformy Logix Designer wybierz menu Communication, a następnie
Who Active.
81. Jak poprzednio wgraj projekt, kliknij Download, do procesora CompactLogix.
82. Sprawdź, czy procesor jest w stanie Rem Program, aby możliwa była konfiguracja
przemiennika. W przypadku wskazania aktywacji trybu Rem Run, kliknij NO. Jeżeli dioda
RUN na Kontrolerze jest trybie RUN lub PROG, przełącz kluczy na kontrolerze do pozycji
PROG, a następnie z powrotem do pozycji REM. To przełączy kontroler do trybu Rem PROG.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 39 of 80
Konfiguracja przemiennika PowerFlex
83. Otwórz okienko PowerFlex525 module properties.
Kliknij dwukrotnie PowerFlex 525-EENET MCC_Bucket w drzewku konfiguracyjnym WE/WY
84. Kliknij na zakładkę Drive.
85. Możesz zostać poproszony o połączenie z fizycznym przemiennikim, kliknij Connect po raz
drugi zanim pojawi się poniższy ekran.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 40 of 80
86. Kliknij przycisk Upload aby zakończyć proces łączenia. Przy pierwszej konfiguracji nie ma
znaczenie, czy dokonujemy akcji Upload lub Download. Jednak, gdy wymieniamy
przemiennik, to musimy zapewnić takie same parametry robocze, więc dokonujemy wgrania z
projektu ( Download ).
Asystent Rozruchu dla przemiennika PowerFlex 525
87. Po połączeniu z przemiennikiem kliknij w przycisk Wizards, w celu dalszej konfiguracji. The
Asystent Rozruchu jest częścią AOP i jest dedykowany dla danego typu wybranego
przemiennika.
Asystent Rozruchu PowerFlex525 pozwala na szybką konfigurację podstawowych parametrów
bez znajomości ich mnemoniki alfanumerycznej, a występujących w formie opisowej w wybranym
języku ze wspomagającą szata graficzną
Oprócz Asystenta Rozruchu dostępne są także inne jego wersje wspomagające konfigurację
bardziej zaawansowanych funkcjonalności ( nie wykorzystywane w ćwiczeniu ):
Asystent StepLogic Setup pozwala na konfigurację 7 prekonfigurowanych stanów prędkości lub
pozycji z zależnościami czasowo-logicznymi.
Asystent DPI/DSI Tech Support wykorzystywany jest do zebrania informacji o przemienniku do
pliku tekstowego, który może być przesłany do Wsparcia Technicznego.
Asystent Datalogging wykorzystywany do zapamiętania wartości parametrów, które alokowane
są do arkusza Excel.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 41 of 80
88. Uruchom Asystenta PowerFlex525 Startup wybierając go z listy i klikając przycisk Select.
Pojawi się okienko startowe jak poniżej.
89. Kliknij przycisk Next>, aby przejść do ekranu 2
W celu połączenia z przemiennikiem adres IP został już skonfigurowanyza pomocą wbudowanego
interfejsu HMI. Dokonamy tylko częściowego resetu parametrów, ze względu na Po potwierdzeniu
resetu przemiennik wyzwoli się w błędzie F048, a na ekranie zobaczymy zielony znacznik
potwierdzenia.
90. Kliknij Next>, aby przejść ekran związany z językiem menu, pozostawiamy na razie język
angielski.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 42 of 80
91. Kliknij przycisk Next>. Przemiennik będzie sterowany z wykorzystaniem algorytmu wektora
bezczujnikowego SVC dla osiągnięcia optymalnej dynamiki.
92. Opuść ekran sterowania silnikiem klikając przycisk Next>.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 43 of 80
93. Nastaw prąd zabezpieczenia termicznego Motor OL current na “0.5”, prąd znamionowy
silnika Motor NP FLA na “0.3”, a częstotliwość znamionową silnika Motor NP Hertz na
“60.0”. Nastaw także prędkość nominalną silnika Motor NP RPM na “1600” imoc znamionową
silnika Motor NP Power na “0.25”.
94. Kontynuj klikanie NEXT> do Kroku 8, wybraliśmy algorytm SVC, więc nie musimy dokonywać
konfiguracji enkodera. Skasuj stan wyzwolenia przemiennika ( F048 ) przyciskiem stop
na ekranie. Wprowadź wartość “5” do okienka Reference i ncisnij przycisk
na ekranie.
95. W przyapadku komunikatu niezgodności wartości zadanej kliknij Yes, aby zaakceptować
zmiany.
96. Przemiennik będzie napędzał silnik z prędkością 5Hz. Obserwuj kierunek obrotu silnika.
Naciśnij przycisk
na ekranie. Jeżeli kierunek obrotów był prawidłowy należy to
potwierdzić przyciskiem Yes, a uzyskamy wiadomość o pozytywnym wyniku testu “Test
Passed”. Wybór opcji No zainicjuje podpowiedź fizycznej zamiany faz zasilających i próby
ponownego testu.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 44 of 80
97. Kliknij NEXT> aby przejśc do procedury Autotestu ( Autotune ). Autotest Statyczny
wykorzystujemy, gdy ruch silnika jest niemożliwy Autotest Rotacyjny zapewnia lepsze
dostosowane algorytmu sterowania do rzeczywistego silnika. Wybierz Autotest rotacyjny
Rotate Tune i poczekaj na zielone oznaczenie pozytywnego wyniku „Test Completed”.
98. Ćwiczenie jest dedykowane głównie platformie Logix, więc pominiemy kilka ekranów
konfiguracyjnych. Kliknij NEXT> do kroku 11.
99. Asystent automatycznie przypisał źródło zadawania prędkości jako EtherNet/IP. Widzimy
jednak czerwone oznaczenie informujące o konflikcie Kliknij zakładkę Speed Reference 3,
widzimy, że tu takze aktywna jest nastawa EtherNet/IP, a więc wymaga zmiany.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 45 of 80
100.
Wybierz dla Speed Reference 3 wbudowany potencjometr ‘Drive Pot’. Kliknij Next>.
101.
The IP address page was already configured as we uploaded the parameters from the
drive, so click Next>. As we selected the drive to be controlled over the EtherNet/IP, the setup
has automatically assigned the Start Source. Click Next>
102.
Kontynuuj klikanie Next> do kroku 17. Widoczne są wszystkie zmiany więc kliknij
Finish>>, aby wysłać wszystkie parametry do przemiennika. Przemiennik jest teraz gotowy,
aby być sterowanym z kontrolera CompactLogix.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 46 of 80
103.
Zamknij okienko module properties klikając OK. Wprowadź kontroler w tryb RUN
wybierając REM PROG i klikając RUN MODE. Kontroler będzie w trybie Rem RUN.
104.
Otwórz bazę zmiennych Controller Tag. Zlokalizuj zmienne PowerFlex. Rozwiń structure
MCC_Bucket Zmiennych Wyjściowych jak pokazano poniżej.
105.
Sprawdź, czy jesteś w trybie Monitor Tags. Prędkość zadana PowerFlex 525
wyskalowana jest w inkrementach 0.01Hz. Wpisz wartość ‘2500’ (25.0Hz) w pole zmiennej
MCC_Bucket:O.FreqCommand.
106.
W celu uruchomienia przemiennika wpisz ‘1’ w pole zmiennej MCC_Bucket:O.Start, a po
naciśnięciu przycisku Enter zmień jej wartość na ‘0’. Wyświetlacz pokazuje częstotliwość
wyjściową 25.0 Hz. Dioda RUN po lewej stronie przemiennika powinna świecić.
107.
Aby zatrzymać przemiennik wpisz ‘1’ pole zmiennej MCC_Bucket:O.Stop, a zatrzymaniu
wpisz wartość ‘0’.
108.
Zapamiętaj klikając ikonę
w górnym lewym rogu okienka Logix Designer.
Platforma Logix Designer pozwala na sterowanie przemiennikiem bez logiki
programowej.
Parametry są zapisywane w pliku ACD projektu Logix, a więc są dostępne w
momencie wymiany przemiennika. Mechanizm wbudowany w platformie
Logix o nazwie Automatic Device Configuration (ADC), zapewnia
automatyczną wymianę i uruchomienie przemiennika bez konieczności
bezpośredniej ingerencji w jego oprogramowanie, co znacznie skraca czas
przestoju serwisowego.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 47 of 80
Lab #2: Wykorzystanie funkcjonalności platformy
Logix do szybkiego tworzenia aplikacji
O ćwiczeniu
W ćwiczeniu przedstawimy niektóre wbudowane cechy oprogramowania Logix Designer:


Usprawniające programowanie, wykorzystujące kopiowanie urządzeń, duplikację programów,
tworzące Instrukcje Add On.
Pokazujące dystrybucję zmiennych w EtherNet/IP oraz Aliasing zapewniający przenośność
logiki pod inne procesory.
Duplikacja urządzeń w sieci
Po dodaniu urządzenia w drzewku konfiguracyjnym WE/WY jego konfiguracja i wszystkie
parametry mogą zostać skopiowane do innego węzła w drzewku WE/WY. Ta sekcja pokazuje
duplikację przemiennika PowerFlex 525.
1. Wybierz tryb pracy kontrolera Go Offline.
2. Kliknij dwukrotnie na strukturę PowerFlex 525-EENET MCC_Bucket stworzoną wcześniej.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 48 of 80
3. Kliknij prawym klawiszem w przemiennik i wybierz Copy.
4. Następnie wybierz w drzewku EtherNet i wybierz Paste.
5. Pojawi się nowy przemiennik w drzewku WE/WY pod EtherNet nazwany MCC_Bucket1.
6. Nazewnictwo oraz adres IP muszą być unikalne, a więc przypisana nazwa Name to
“MCC_Bucket1”, a adres IP IP Address jest nieskonfigurowany. Musimy więc nadać nazwę i
adres IP, a kliknięcie przycisku Apply sprawia konfigurację wszytskich zmiennych oraz
parametrów.
Tworzenie MCC_Bucket1 ma na celu jedynie demonstrację mechanizmu kopiuj i wklej, a więc
kliknij Cancel.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 49 of 80
Po dodaniu i skonfigurowaniu urządzenia możemy kopiować go w
projekcie. Oznacza to kopię wszystkich parametrów oraz konfiguracji, co
wydatnie skraca czas tworzenia aplikacji.
Tworzenie Logiki Drabinkowej Programie Głównym
W tej części dodamy prosty kod sterowania silnikiem start/stop
Wykorzystamy język drabinkowy ale kontrolery Logix można także programować Blokami
Funkcyjnymi, Językiem Sekwencyjnym i Tekstem Strukturalnym. Wykorzystamy stworzony projekt.
7. W drzewku Kontrolera rozwiń folder MainProgram klikając na +.
8. Rozwinięcie MainProgram powinno wyglądać jak poniżej:
9. Kliknij dwukrotnie na ikonkę MainRoutine.
10. Otworzy się edytor. Dodany będzie pusty rung ( „szczebel drabiny logicznej” ) jak poniżej:
11. Z paska narzędzi wybierz klikając lewym przyciskiem instrukcję XIC test styku zamkniętego
(XIC)
. Przeciągaj XIC do rung’u 0 aż do zapalenia się zielonej kropki jak pokazano
poniżej. Puść klawisz myszki w miejscu, w którym chcesz alokować instrukcję. Zielona kropka
świeci się w momencie umiejscawiania instrukcji w żądanej pozycji.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 50 of 80
12. Zweryfikuj, czy Twój rung wygląda jak poniżej:
13. Z paska narzędzi wybierz klikając lewym przyciskiem instrukcję XIO test styku otwartego
(XIO)
.
14. Przeciągnij XIO do rung’u 0 na prawo od instrukcji XIC jak pokazano poniżej. Znowu pojawi
się zielona kropka na prawo od instrukcji XIC wskazując, gdzie nowa instrukcja będzie mogła
być wstawiona. Puść klawisz myszki w miejscu, w którym chcesz alokować instrukcję.
15. Zweryfikuj, czy Twój rung wygląda jak poniżej:
INFO
Jeżeli chcesz zmienić umiejscowienie instrukcji w rung’u klliknij i przytrzymaj na
niej klawisz myszki przeciągając w żądane miejsce obserwując zieloną kropkę.
16. Z paska narzędzi wybierz klikając lewym przyciskiem instrukcję Cewki Wyjściowej Output
. Przeciągnij OTE do rung’u 0 na prawo od XIC jak pokazano poniżej.
Energize (OTE)
Znowu pojawi się zielona kropka na prawo od instrukcji XIC wskazując gdzie instrukcja OTE
może być wstawiona Puść klawisz myszki w miejscu, w którym chcesz alokować instrukcję.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 51 of 80
17. Zweryfikuj, czy Twój rung wygląda jak poniżej:
18. Dodamy teraz instrukcję gałęzi równoległej (Branch instruction ) z instrukcją XIO.
19. Kliknij na instrukcję XIC, a celu jej zaznaczenia:
20. Z paska narzędzi wybierz klikając lewym przyciskiem instrukcję gałęzi równoległej Branch
.
21. Instrukcja gałęzi równoległej będzie wstawiona w rung.
22. Kliknij lewym przyciskiem myszki i przytrzymaj podświetloną niebieską część i przesuń
wybraną część na lewo od instrukcji XIC. Umieść ją nad zieloną kropką I zwolnij przycisk.
23. Z paska narzędzi wybierz klikając lewym przyciskiem instrukcję XIO
.
24. Przeciągnij instrukcję XIO na nowo stworzoną gałąź aż do pojawienia się zielonej kropki.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 52 of 80
25. Rung powinien wyglądać jak poniżej.
Zakończyłeś edycję rung’u.
26. Zweryfikuj, czy cały rung wygląda jak poniżej.
27. Zapamiętaj projekt klikając ikonkę
.
Tworzenie zmiennych w kodzie drabinkowym
W tej sekcji stworzone zostaną zmienne programowe o charakterze symbolicznym.
Wykorzystamy stworzony projekt.
INFO
Co to jest zmienna symboliczna i dlaczego jest lepsza ?
Zmienna symboliczna pozwala na opisową definicję w aplikacji i może zostać
stworzona bez kodu programowego. Wszystkie zmienne są przechowywane w
kontrolerze.
Stworzymy 3 zmienne dla programów: Motor_Start, Motor_Stop i Motor_Run.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 53 of 80
28. Najpierw stworzymy zmienną Motor_Start. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ? pierwszej
imstrukcji XIO i wybierz New Tag.
29. Otworzy się okno konfiguracji zmiennej. Wybierz Scope jako ‘MainProgram’.
INFO
Tworzenie zmiennej
Głowne atrybuty zmiennej opisane zostały poniżej:
Typ zmiennej: Definiuje działąnie zmiennej w ramach projektu
Base: Alokuje wartość lub wartości do użytku przez logikę programową w
ramach projektu
Alias: Zmienna reprezentująca inną zmienną
Produced: Wysyłana do innego kontrolera
Consumed: Odbierana z innego kontrolera
Typ Danych: Definiuje typ danych, które przechowuje zmienna. Na przykład
Boolean, Integer, Real, String, itd.
Połączenie Parametru : Wykorzystywane w mechniźmie Produce / Consume
Scope: Definiuje jak dana jest widoczna w projekcie, widoczność globalna, czy w
zakresie programu.
External Access: Definiuje jak zewnętrzna aplikacja ( nie STUDIO 5000) typu
HMI, Historian, czy serwer OPC może mieć dostęp do zmiennej w kontrolerze:
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 54 of 80
Read/Write: Odczyt i zapis
Read Only: Tylko zapis
None: Zewnętrzne aplikacje nie mają żadnego typu dostępu do zmiennej
Style: Wyświetla format stylu zmiennej.
30. Wprowadź nazwę zmiennej w pole Name. Kliknij w Create, aby zaakceptować i stworzyć
zmienną.
31. Rung powinien wyglądać jak poniżej.
Następnie stwórz zmienną Motor_Stop.
32. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ? instrukcji XIO I wybierz New Tag. Otworzy się okno
konfiguracji zmiennej. Wprowadź parametry jak pokazano poniżej:
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 55 of 80
33. Kliknij w Create, aby zaakceptować i stworzyć zmienną.
34. Zweryfikuj, czy Twój rung wygląda jak poniżej:
Następnie stwórz zmienną Motor_Run.
35. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ? instrukcji OTE i wybierz New Tag. Otworzy się okno
konfiguracji zmiennej. Wprowadź parametry jak pokazano poniżej:
36. Kliknij w Create, aby zaakceptować i stworzyć zmienną.
Twój rung powinien wyglądać jak poniżej:
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 56 of 80
Dla instrukcji XIO w gałęzi równoległej nie musimy tworzyć zmiennej. Wykorzystamy zmienną
Motor_Run.
37. Kliknij i przytrzymaj lewy klawisz myszki na Motor_Run w instrukcji OTE.
38. Przeciągnij nazwę Motor_Run na instrukcję XIO aż zapali się zielona kropka obok ?..
Następnie zwolnij przycisk myszki.
Twój rung powinien wyglądać jak poniżej.
Zauważ, że zniknął znak ‘x’ obok rung’u 0. Oprogramowanie STUDIO 5000 weryfikuje każdy
rung automatycznie po zakończeniu wstawiania co ułatwia programowanie.
39. Zapisz program klikając w ikonkę
na pasku.
Baza zmiennych platformy Logix pozwala na tworzenie samo
dokumentującego się kod. To oznacza brak konieczności opisywania przez
programistę.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 57 of 80
Monitorowanie/Edycja Zmiennych
W tej sekcji przyjrzymy się mechnizmowi Monitorowania & Edycji STUDIO™ 5000. Omówimy także
temat zmiennych z zakresu Kontrolera wersus Programu. Wykorzystamy stworzony projekt.
40. Kliknij dwa razy w Controller Tags.
Wyświetla się okno Monitoringu/Edycji. Widoczne są dolnym lewym rogu dwie zakładki
nazwane Monitor Tags i Edit Tags jak pokazano poniżej.
INFO
Zakładki Monitor/Edit
W zakładce ‘Monitor Tags’ pokazywane są aktualne wartości zmiennych.
W zakładce ‘Edit Tags’ mogą być tworzone NOWE zmienne, a w istniejących
możliwa jest zmiana ich cech.
Zauważ, że tylko stworzone zmienne WE/WY są widoczne ( 3 stworzone zmienne ).
Przyjrzyj się polu Scope w prawym górnym rogu. Obecny wybór to Bucket_Machine.
Tworząc wcześniej zmienne utworzyliśmy je jako Program Scope.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 58 of 80
INFO
Data Scoping
Tworząc zmienną definiujemy ją jako kontrolera (dane globalne) lub
indywidaualnego programu (dane lokalne).
Dana widoczna w programie jest odizolowana od innych programów. Rutyny nie
mają dostępu do danych widocznych w programie innego programu. Dlatego
można wykorzystywać nazwę zmiennej widocznej w programie w wielu
programach.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 59 of 80
41. Kliknij na srzałkę rozwijania dół w polu Scope.
42. Wybierz MainProgram.
Edytor Zmiennych przełączył widoczność na zmienne programu i możesz zobaczyć zmienne
stworzone wcześniej.
Zmienne o widoczności programowej są widoczne jedynie w zakresie
program, a więc kopiowanie programów pozwla także na duplikację
zmiennych.
Wszystkie zmienne, czy stworzone automatycznie przez dodanie urządzeń
WE/WY, czy manualnie w programie są dystrybuowane w sieci. Oznacza to,
że HMI, SCADA oraz Connected Enterprise mogą je wykorzystywać w sieci.
Import programu Start / Stop przemiennika do platformy Logix.
Możliwy jest Eksport i Import wielu linii ( rung’ów ) programu. Poniższa część ćwiczenia demonstruje
Import rung’u.
43. Z kursorem w pozycji pokazanej poniżej kliknij Import Rungs…
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 60 of 80
44. Znajdź na Pulpicie pliki the Lab and Demo do ćwiczenia w folderze Fundamentals of Logix.
Wybierz Rung1_from_MainRoutine.L5x i kliknij Open.
45. Ekran Imoprtu wyglada jak poniżej zaakceptuj go z domyślnymi nastawami klikając OK.
46. Zaimportowaliśmu jedną linię programmu do Rung’u 1. Zauważ znacznik “x” po lewej stronie
rung’u wskazujący błąd. Jest to spowodowane niezdefiniowaną zmienną Stop_Pb. Kliknij
prawym przyciskiem Stop_Pb I wybierz New Stop_Pb.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 61 of 80
47. Otworzyło się nowe okno tworzenia zmiennej, wybierz Create. Znacznik “x” lewej stronie
rung’u znika.
48. Zapamiętaj program klikając ikonkę
na pasku kontrolnym.
Eksport i Import rung’ów formacie L5X jest optymalnym mechanizmem,
który pozwala także działąnie na kodzie z wcześniejszych wersji platformy
Logix.
Import Instrukcji Add On.
Instrukcje Add-On pozwalają na enkapsulację często wykorzystywanej logiki jako zestaw instrukcji,
który może także zawierać mechanizm pomocy oraz wersję.
Instrukcje Add-On mogą być tworzone za pomocą standardowej Logiki Drabinkowej, Bloków
Funkcyjnych, Diagramu Tekstu Strukturalnego. Mogą być wykorzystywane we wszystkich
edytorach STUDIO 5000. Zdalna obsługa Instrukcji Add-On jest uproszczona przez widoki
kontekstowe, które pozwalają na wizualizację logiki.
Wykorzystanie instrukcji Add-On z interfejsem gotowych ekranów HMI pozwala na szybką
implementację oraz uruchomienie.
Często wykorzystywane Fabryczne ekrany oraz AOI’s ( głównie w języku angielskim ) można
zgrać ze strony:
samplecode.rockwellautomation.com
Możliwa jest także ochrona Instrukcji Add-On przed dostępem.
W tym ćwiczeniu dokonamy importu podstawowych Instrukcji Add-On do sterowania
przemiennikiem.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 62 of 80
49. Kliknij prawym przyciskiem na Add-On Instructions w drzewku Kontrolera i wybierz Import
Add-On Instruction.
50. Wejdź do folderu Fundamentals of Logxi wybierz Scaled_Ref.L5X. Kliknij Open.
51. Zaakceptuj fabryczne nastawy Importu.
52. Zaimportowana Instrukcja AOI jest już dostępna, a także widoczna w zakłądce Add-On.
Zaznaczenie AOI zapewnia widoczność większej ilości informacji na dole ekranu.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 63 of 80
53. Wróć do Logiki Drabinki i umieść kursor na lewo od
rung’u 1, kliknij Add Rung.
54. Z zakładki Add-On wybierz Scaled_Ref AOI i przeciągnij do nowego rung’u do uzyskania
zielonej kropki i zwolnij klawisz.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 64 of 80
55. Nadaj nazwę instrukcji jako “Drive_Ref” I kliknij prawym przyciskiem New “Drive_Ref”, a
następnie kliknij Create.
56. Nadaj nazwę Raw_Ref, jako ‘Ref’ i kliknij New “Ref”, a następnie Create.
57. Wprowadź wartość Scalar jako ‘100’, a Max_Speed jako ‘5000’ jako pokazano poniżej, a
następnie dla Scaled_Ref, rozwiń wyjścia przemiennika, aby wybrać
MCC_Bucket:O.FreqCommand.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 65 of 80
58. Zapisz przyciskiem Save program. Wybierz Scaled_Ref AOI i kliknij Open Instruction Logic.
59. Logika i wartości zmiennych wyświetlane są wewnątrz AOI ( wartości odświeżane przy
wgrywaniu ) wykorzystane w instancji Drive_Ref. Dlatego stworzony AOI może być
wykorzystywany instancja o innej nazwie wielokrotnie.
Instrukcje Add On mogą być używane wielokrotnie w programie I innych
projektach.
Instrukcje Add On działają szybciej niż podprogramy.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 66 of 80
Tworzene aliasów w oprogramowaniu Logix Designer
Logix Designer pozwala tworzyć aliasy, które przypisują adresy zmiennych do rzeczywistych
WE/WY lub adresów innych zmiennych.
INFO
Co to jest Alias ?
Mechanizm alias’u pozwala na tworzenie jednej zmiennej, która reprezentuje inną
zmienną.
 Obydwie zmienne przechowują tą samą wartość
 Zmiana wartości jedenj zmiennej wymusza zmianę wartości drugiej.
Wykorzystanie Alias’ów :
 Logika Programu tworzona w oderwaniu od rzeczywistego projektu



Przypisanie nazw symbolicznych urządzeniom WE/WY.
Prostrza nazwa dla skomplikowanej zmiennej.
Wykorzystanie nazwy opisowej dla elementu tablicy.
Rzeczywisty przykład:
Przycisk oprzewodowany do pierwszego wejścia logicznego modułu 1769-IB16F steruje
rozruchem maszyny. Czy nie optymalniejsza jest nazwa Motor_Start zamiast Local:1:I.0 ?
60. W platformie Logix Designer jest to możliwe. Kliknij w
zmienną Motor_Start I wybierz Edit “Motor_Start”
Properties
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 67 of 80
61. Wypełnij dane okienka i wybierz opcję Type jako ‘Alias’ Rozwiń Alias For do Lokalnych
WE/WY dyskretnych i wybierz bit 0 jak pokazano poniżej:
62. Kliknij Apply oraz OK aby zamknąć okienko. Stworzyłeś zmienną typu alias, która może
zostać wykorzystana wszędzie w Twoim programie. Przykład jak wygląda alias jest pokazany
poniżej. Wypełnij resztę zmiennych typu alias jak pokazano poniżej.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 68 of 80
63. Zapisz program klikając Save.
Alias upraszcza nazewnictwo WE/WY. Program może być tworzony z
wyprzedzeniem wiedzy o projekcie i alias’owany w ostatniej chwili. Wynika
z tego, że każdy program może być wykozrystany w innych projektach.
Wgrywanie projketu Logix Designer do Kontrolera
64. W menu Logix Designer wybierz Communication, a następnie Who Active. Wybierz
odpowiedni procesor. Posłuż się Tabelą A z Adresami IP. Znajdź adapter Ethernet procesora
CompactLogix, przeszukaj CompactLogix backplane, wybierz CompactLogix processor i
kliknij w przycisk Download.
65. Wprowadź processor w tryb Remote Run lub przestaw przełącznik do pozycji PROG,
następnie do pozycji RUN, a następnie do pozycji REM. To spowoduje przejście kontrolera w
tryb Rem RUN.
66. Upewnij się, że przełącznik Compact I/O 1769-IQ16F IN0 w walizce demonstracyjnej jest
przestawiony na lewo a IN1 jest przestawiony na prawo.
67. Skasuj wyzwolenie przemiennika przyciskiem
. Teraz przestaw IN0 na prawo, aby
uruchomić przemiennik PowerFlex. Zaobserwuj wyświetlacz na przemienniku. Nie zadaliśmy
prędkości więc mamy prędkość zerową.
68. Kliknij dwukrotnie na Parameters and Local Tags
Monitor tags, zmień wartość Ref na ‘15000’.
i wybierz
69. Na wyświetlaczu przemiennika wybierz parametr b001. Wypróbuj klika wartości Ref w celu
zmiany prędkości. Przestaw IN1 na lewo, ąby zatrzymać przemiennik. Zaobserwuj
zachowanie logiki w platformie Logix Designer.
70. Kliknij Scaled_Ref wewnątrz AOI wybierając jak poprzednio Open Instruction Logic, aby
zaobserwować zmiany wartości.
Podgląd działania programu przez zmienne typu alias ułatwia
implementację w aplikacji Wszystkie zmienne stworzone w procesorze są
dystrybuowane w sieci i dostępne dla Panelview oraz SCADA.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 69 of 80
Konwersja programu.
Często po stworzeniu programu zmienia się rewizja procesora. Wymagany jest mocniejszy
processor nastąpiło podwyższenie oproramowania Logix. Logix Designer zapewnia szybkie
dostosowanie do wymienionych okoliczności.
72. Z belki sterowniczej kontrolera wybierz Go Offline.
73. Kliknij prawym przyciskiem na Controller …. Properties
lub ikonkę jak pokazano poniżej.
74. Kliknij przycisk Change Controller i wybierz processor
1769-L33ERMS. Kliknij OK.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 70 of 80
75. Kliknij Yes, aby zaakceptować zmiany.
76. Projekt został przekonwertowany do wymgań procesora 1769-L33ERMS kak pokazano
poniżej.
Zauważ, że jeżeli inna struktura procesora została wybrana, jak ControlLogix, to WE/WY lokalne
lub zdalne wymagają konfiguracji manualnej lub budowy z funkcją Discover.
77. Konwersja program miałą na celu tylko demonstrację możliwości więc NIE użyjemy go w
dalszej części, proszę zamknąć program przyciskiem Close bez zapisywania i zamknąć Logix
Designer.
Wszystkie programy i instrukcje AOI mogą zostać skonwertowane pod inny
procesor.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 71 of 80
Lab#3: Tworzenie kopii zapasowej projektu Logix
na karcie SD.
Kontroler CompactLogix pozwala na przchowywanie lub załadowanie projektu Logix Designer z
lub na kartę SD ulokowaną na panelu czołowym procesora CompactLogix.
1. Uruchom Studio 5000 z pulpit otwórz ponownie Bucket_Machine jak poprzednio. Po
załadowaniu przejdź w tryb procesora Go Online w projekcie Logix Designer.
2. Poproszony o Upload ( zgranie ) lub Download ( wgranie ), wybierz Upload.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 72 of 80
3. Z Głównego Menu wybierz CommunicationsProgram Mode.
4. Gdy pojawi się poniższe okno wybierz Yes. Upewnij się, że procesor jest w odpowiednim trybie
sprawdzając czy ikonka trybu jest w kolorze niebieskim jak poniżej:
5. Otwórz okienko Controller Properties klikając na poniższą ikonkę, a następnie wybierz
zakładkę Nonvolatile Memory
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 73 of 80
6. Z okna Controller Properties wybierz Nonvolatile Memory Menu.
Zakładka Nonvolatile Memory w okienku Controller Properties służy konfiguracji operacji z pmięcią
nieulotną ( nonvolatile memory ) Kliknij przycisk Load/Store aby zainicjować dialog Nonvolatile
Memory Load/Store, dzięki któremu można dokonywać aktualnych operacji.
Zakładka Nonvolatile Memory informuje o statusie wskazującym na warunki, które mogą wstrzymać
zgranie lub przechowywanie. Możliwe wiadomości statusowe:
-
Pamięć Nieulotna nieobecna, z wyszarzonym przyciskiem Load / Store
-
Pamięć Nieulotna nieobecna w bieżącym stanie redundancji modułu
-
Kontroler jest edytowany przez innego użytkownika
-
Brak obrazu kontrolera lub zachowany obraz kontrolera
-
Kontroler nie w Trybie Programowania
-
Rewizja zachowanego obrazu kontrolera w pamięci nieulotnej nie kompatybilna z rewizją
kontrolera
7. Wybierz z menu Nonvolatile Memory przycisk Load/Store.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 74 of 80
8. Pojawi się następujące okno:
Upewnij się, że w części Store okna ( na prawo ) wartość User initiated jest wybrana dla
trybu Load Image.
9. Następnie wybierz Store, pojawi się poniższe okno :
10. Wybierz Yes i zostaniesz rozłączony od kontrolera. Procesor zapisze plik na karcie SD.
Powinno pokazać sięponiższe okno, na którym wybierz OK:
11. Dioda OK procesora OK zaświeci się na czerwono, a po kilku minutach zresetuje się i dioda
OK zaświeci się na zielono a łącze EtherNet Link będzie migać. Poczekaj na zakończenie
procesu, gdyż jego przerwanie może spowodować uszkodzeniem programu lub firmware’u.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 75 of 80
12. Po zakończeniu, połącz się ponownie do kontrolera z menu Communications …. Go-Online.
Operacja może wymagać Korelacji programu online I program w projekcie, a więc kliknij Yes
aby zapisać.
13. Spójrz na dostępną informację w zakładce Nonvolatile Memory w oknie Controller
Properties.
Pokazana jest
nazwa projektu
zapisanego na
karcie SD, datę,
opis itd…
W celu zabezpieczenia zgraniem starego projektu, lokalna kopia programu
może zostać zgrana na karcie SD. Możliwa jest nastawa wgrania program po
podaniu napięcia lub wgraniu w przypadku uszkodzonego pliku lub
zainicjowana przez użytkownika.
Dodatkowo karta SD może przechowywać pliki firmware’u dla urządzeń w
konfiguracji. Oznacza to, że wymieniane urządzenie z nieodpowiednim
oprogramowaniem może zostać poddane procedurze wgrania poprawnego
firmware’u.
Jeżeli uaktywniono mechanizm Auto Device Configuration dla urządzeń z
poprawnym firmware’em, ADC wgrywa wartości parametrów do urządzenia
( np. przemiennika częstotliwości ).
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 76 of 80
Lab #4 Opcjonalnie: Sterowanie przemiennikiem z
użyciem Prekonfigurowanych Ekranów
( Faceplates ) na PanelView
O ćwiczeniu
Ćwiczenie wykorzystuje prekonfigurowane pliki demonstrujące wykorzystanie ekranów typu
faceplate w PanelView Plus HMI (Human Machine Interface) i kontrolerze Rockwell Automation.
Wykorzystany zostanie nowy projekt Logix Designer z przemiennikiem PowerFlex 525 i Instrukcjami
AOI dedykowanymi do współpracy z ekranami typu Faceplate.
Ekrany Faceplates PowerFlex FactoryTalk View
Faceplates są ustandaryzowanymi obiektami, które mogą być zaimplementowane w konfiguracjach
ekranów takich jak pętle sterownicze, sterowanie napędami, modułąmi WE/WY itd. Standardowe
ekrany faceplates mogą być zgrane i zaimportowane lub stworzone na bazie istniejących obiektów
ekranowych, które zapewniają dostęp do stanu urządzeń i konfigurują niektóre ich właściwości.
Ekrany faceplates zapewniają centralizację modyfikacji wyświetlaczy ekranowych, które mogą
which zostać zarchiwizowane w bibliotece do wykorzystania w innych projektach.
Ekrany Faceplates z Instrukcjami Add-On Logix Designer pozwalają na szybką integrację często
używanych elementów w konfiguracji.
Fabryczne ekrany Faceplates, często wykorzystywane dla komponentów AB można zgrać z:
samplecode.rockwellautomation.com
1.
PanelView Plus 7 na pulpicie został załadowany z aplikacją na ekranach faceplates.
2.
Jeżeli aplikacja nie działa kliknij przycisk Load Application i wybierz
PF525_Faceplate_ME_v8, a następnie kliknij przycisk Run Application.
3.
Gdy aplikacja działa, to musisz zaimportować Instrukcje Add-On dla ekranów Faceplate do
platformy Logix Designer.
Wgrywanie projektu Logix Designer dla ekranów Faceplates
4.
Wróć do oprogramowania Logix Designer i zlokalizuj pliki Lab_Files\CMS_Lab_Files na
pulpicie i otwórz plik PF525_Drive_Faceplate_HOL .acd
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 77 of 80
5.
Aby uniknąć problemów zweryfikuj, czy przemiennik w projekcie ma ten sam firmware jak
przemiennik w Walizce Demo. Kliknij dwukrotnie na PF525_Drive w konfiguracji drzewka
WE/WY, aż otworzy się module properties. Zweryfikuj, czy wybrany firmware to 4.001.
6.
Jeżeli przemiennik ma inny firmware kliknij przycisk Change i zmodyfikuj firmware (Revision)
do poziomu sprawdzonego w RSLinx. Klikając OK będziesz poproszony do zatwierdzenia
(Apply) tych zmian, więc kliknij Yes.
7.
Wgraj (Download) swój program jak pokazanow Lab#1 i wprowadź kontroler w tryb Remote
Run. Kliknij dwukrotnie na MainRoutine, która obrazuje Instrukcję Add-On
PF525_Faceplate_AOI. Jak widzisz ma jako AOI dane WE/WY zmienne związane z
PF525_Drive ( nasz przemiennik PF525 ).
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 78 of 80
8.
Wybierz Instrukcję Add-On PF525_Faceplate_AOI i kliknij
prawym klawiszem w Open Instruction Logic. To pozwoli
na wgląd do wewnętrznej logiki AOI dla nasze instancji.
Logika drabinkowa jest wyszarzona, co oznacza jej
zabezpieczenie. Edycja byłąby możliwa tylko dla instrukcji
typu master w drzewku WE/WY.
Testowanie aplikacji w Walizce Demo
9.
Upewnij się, że kontroler Compact GuardLogix jest trybie RUN.
10. Naciśnij na ikonkę na głównym ekranie PanelView Plus 7, aby wejść do ekranu typu
faceplate. Może to potrwać kilka sekund ……
11. Przetestujmy najpierw przemiennik PF525 w trybie programowania za pomocą przycisków.
Skasuj wszystkie stany wyzwolenia przemiennika na panelu HMI ( przycisk stop ). Z
przyciskami o nastawach: IN0 w lewo oraz IN1 w prawo, przełącz START IN0 na prawo przy
stanie ekranu Faceplate w trybie Program. Prędkość ma stałą wartosć, ostatnio
zapamiętaną. Przełącz STOP IN1 w lewo, aby zatrzymać przemiennik. Powróc
przełącznikiem IN0 na lewo, a IN1 prawo.
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 79 of 80
IN0 IN1
Start Stop
12. Teraz przekażemy sterowanie na Ekran typu Faceplate. Naciśnij przycisk Program na
ekranie faceplate. To powinno zmienić tryb ekranu Faceplate na Operator, komendy będą
oparte na rzeczywistym stanie przeemiennika. Klikając w okienko SPEED b możemy
dokonać edycji prędkości. Wprowadź wartość ‘2500’ i kliknij przycisk Enter.
13. Przetestuj rozruch i zatrzymanie za pomocą ekranu faceplate, używając przycisków Start
oraz Stop. Klikając na przyscisk
14. Klikając na przycisk
15. Przycisk
, możemy zmienić nazwę i jednostki w trybie Operator.
, możemy obserwować trendy. Zmiana jednostek przyciskiem
przenosi do pierwszej strony, a przycisk
przenosi do menu pomocy.
16. Powrót do sterowania na ekranie Faceplate przyciskiem Operator.
GRATULACJE! UKOŃCZYŁEŚ ĆWICZENIE LAB #4 !
AUL04 – Zintegrowana Architektura
16-May-16
Strona 80 of 80
.

Podobne dokumenty