Interferencje kultury współczesnej 6-8 grudnia 2013 r.

Transkrypt

Interferencje kultury współczesnej 6-8 grudnia 2013 r.
 Interferencje kultury współczesnej
6-8 grudnia 2013 r.
Uniwersytet Warszawski Wydział Neofilologii Instytut Germanistyki Program konferencji
Piątek
10:00-11:00
11:00-11:15
11:15-11:45
12:00-14:00
14:00-14:30
14:30-15:30
Rejestracja uczestników
Przemówienie gości honorowych
Wykład otwarcia
Prezentacja artystów
Przerwa obiadowa
I sekcja
II sekcja
Literatura
Językoznawstwo
14:30-14:45
Katarzyna Nowakowska (UW) – Przestrzenie
wielowymiarowego „ja” we współczesnych kontekstach
literackich
14:45-15:00
Kamilla Najdek (UW) – Estetyczne doświadczenie słów.
Poetyzacja języka w literaturze niemieckojęzycznej pisanej
przez autorów z innych obszarów kulturowych
Krzysztof Tkaczyk (UW) – „Czy to konieczne?” –
O transkulturowości mitu na przykładzie
historii O. i E.
Dyskusja
III sekcja
Agnieszka Mucha (PWSZ w Sandomierzu) – Wizerunek
Niemieckiej Partii Pirackiej w wyborach do Bundestagu 2009 –
analiza sposobu autoprezentacji i strategii wyborczej „Piratów”
na podstawie sloganów wyborczych i programu wyborczego partii
Monika Zaleska (UW) – Poetycki język polityki – tropy
stylistyczne jako mechanizmy manipulacji językowej
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-16:30
15:30-15:45
15:45-16:00
6 grudnia
Piotr Nowak (UW) – „Stoję na rozdrożu języków” – problem
niepełnej dwujęzyczności
Dyskusja
IV sekcja
Sprachwissenschaft
Literatura
Ewa Wojaczek (UG) – Die deutschen und polnischen
Sprichwörter mit dem Wort Gott als Beispiele eines kulturellen
Transfers
Maria Biskup (UW) – Kultur im Übersetzungsprozess
Joanna Godlewicz-Adamiec (UW) – Literacka podróż Dietera
Kühna do świata Oswalda von Wolkenstein
Małgorzata Zalewska (UKW) – Razem czy osobno? Dyskurs
o pamięci i przestrzeni w tekstach Jenny Erpenbeck
2 16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-16:45
Od 19:00
Ilona Karwacka (UW) – Über den Begriff der
Anna Warakomska (UW) – Samotność Ka we Frankfurcie.
Kulturkomparatistik anhand der deutschen und der polnischen
O problemach kulturowej hybrydyzacji na przykładzie powieści
Kultur sowie ihrer gegenseitigen Einflüsse
„Śnieg” Orhana Pamuka
Kinga Napiórkowska (UW) – Einfluss der kulturellen
Radomir Szewczuk (UW) – „Oda do Radości” F. Schillera jako
Zugehörigkeit auf die Sprache der Migranten in Deutschland
inspiracja dla „The End of Evangelion” H. Anno
Dyskusja
Dyskusja
Wernisaż wystawy „Interferencje/Interferenzen” w Forcie Sokolnickiego
3 Sobota
11:00-12:00
12:00-13:00
V sekcja
Panel dyskusyjny z artystami
VI sekcja
VII sekcja
Trans.de
Medien
Literatura
12:00-12:15
Olga Pela (UMK) –
Transkulturalitätskonzept im Werk von
Autoren der dritten Generation der
Juden nach dem Krieg in Deutschland
anhand der Romane von Lena Gorelik
und Olga Grjasnowa
Brygida Sobótka (UW) – Zamęt kulturowy
i egzystencjalny w twórczości Krzysztofa
Niewrzędy i Janusza Rudnickiego
12:15-12:30
Agnieszka Garufo (UO) – Antike.
Romantik. Nietzscheanismus.
Interferenz in der Parkanlage
„Achilleon“ auf Korfu und in der
privaten Lyrik der österreichischen
Kaiserin Elisabeth
Zbigniew Feliszewski (UŚ) –
Transkulturalität in den Dramen „Die
arabische Nacht“ und „Vorher/Nachher“
von Roland Schimmelpfennig
Dyskusja
VIII sekcja
Jakub Gortat (UŁ) – Adolf Hitler als
komische Figur in der deutschen und
polnischen Erzählung – Rezeption der
Filme „Mein Führer - Die wirklich wahrste
Wahrheit über Adolf Hitler“ von Daniel
Levy und „Ambassada“ von Juliusz
Machulski
Daniela Ploch (UO) – Günter Eichs
„Träume“. Ein Nachkriegshörspiel und
seine Collage
Nina Oborska (UW) – „Die Ausnahme
und die Regel“ – Interferenzen auf der
Ebene des Performativen
Daria Mazur (UKW) – Dialog lektur –
o wybranych esejach Józefa Czapskiego
Dyskusja
IX sekcja
Dyskusja
X sekcja
Re? Forma
Literatur
Trans.pl
Maria Balkan (UW) – „Być” a „mieć”
w płynnej nowoczesności
Marian Kowalski (UW) – Die Frühmesse
in „Lieutnant Gustl“ von Arthur Schnitzler
Kamila Sowińska (UWr) – Wpływ
zachodniej (amerykańskiej) kontrkultury
na twórczość i postawy pokolenia ‘56
12:30-12:45
12:45-13:00
13:00-14:00
13:00-13:15
7 grudnia
Magdalena Mager (UW) – O sztuce
przekładu na podstawie „Mistrza
i Małgorzaty” Michaiła Bułhakowa
4 13:15-13:30
13:30-13:45
13:45-14:00
14:00-16:00
16:00-17:00
XI sekcja
Grażyna Krupińska (UŚ) – Der Andere
als eine Herausforderung für das Eigene.
Einige Bemerkungen zu dem Roman Vielen
Dank für das Leben von Sibylle Berg
Martin Majnik (UW) – Sakrileg – „The
Da Vinci Code“
Dyskusja
Przerwa obiadowa
XII sekcja
Agata Minda (UW) – Co łączy a co różni
kultury? Kultura organizacyjna a kultura
narodowa według Geerta Hofstedego
Małgorzata Mazur (UW) – Sex
a kultura. Czy i jak regulacje sfery
seksualnej społeczeństwa wpływają na jego
rozwój i poziom kultury?
Dyskusja
XIII sekcja
Edukacja
i
kultura
Interferencje
Topo-grafia
16:00-16:15
Marta Olszewska (UW) – Metody
powstawania muzyki filmowej
16:15-16:30
Martyna Siemiątkowska (UW) –
Szkolnictwo muzyczne w Polsce
i Niemczech – dwie drogi
do ukształtowania dojrzałego artysty?
Justyna Tomczyk – Feminizm
w chrześcijaństwie i chrześcijaństwo
w feminizmie – interferencje
światopoglądowe
Robert Małecki (UW) – Nowe życie liryki.
Transkulturowe reminiscencje dwóch
wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
16:30-16:45
Ewa Wojno-Owczarska (UW) –
Umuzycznienia dramatu europejskiego
w Niemczech w drugiej połowie XX
wieku
Dyskusja
Agnieszka Schilling (UAM) – Plakat:
„Intersubkulturowość” współczesnej
młodzieży
Stefan Marcinkiewicz (UWM) –
Wschodniopruska przeszłość
w teraźniejszości miasta Ełku. Dysonanse,
interferencje kulturowe i trudna przeszłość
Michał Nikodem (UŚ) –
Schonwald/Bojków – Ein Dorf aus der
Vergangenheit/wieś z przeszłości.
Interferencje kulturowe w dziejach
i współczesności obecnej dzielnicy Gliwic
Marta Torenc (UW) – Przestrzeń
międzykulturowa w projektach
germanistycznych
Dyskusja
Dyskusja
16:45-17:00
Kaczmarczyk Rafał (UW) – Sposoby
rekreacji obywateli Zjednoczonych
Emiratów Arabskich: Okcydentalizacja
czy reformizm?
Jerzy Norbert Grzegorek (US) –
Twórczy nauczyciel wobec wychowania
do twórczości w płynnej nowoczesności
– wyzwania współczesnej edukacji
artystycznej
Dyskusja
5 17:00-18:00
XIV sekcja
XV sekcja
XVI sekcja
Kultura jedzenia
Film
Polityka i prawo
17:00-17:15
Agnieszka Ginter (UW) –
(Nie)niemiecka mozaika smaków,
aromatów i kuchni. Interferencje sztuki
kulinarnej
Marta Baranowska (UW) – Leni
Riefenstahl i jej filmowa twórczość
Artur Szmigielski (UW) – Przyszłość
strefy Schengen. Wyzwania dla
swobodnego przepływu osób w ramach
Unii Europejskiej
17:15-17:30
Adrianna Słabińska (Akademia
Pomorska w Słupsku) – Wpływ kultury i
języka niemieckiego na inne kultury
słowiańskie w słownictwie kulinarnym
Ewelina Twardoch (UJ) – Na krawędzi
nieba – na styku kultur: sytuacja
imigrantów tureckich w Niemczech
widziana oczami filmowców
Maciej Jakubowiak (UJ) – Prawo i
literatura. Możliwości nowej subdyscypliny
Anna Kostrzewa (UW) – Interferencje
kultury amerykańskiej w kinie polskim i
niemieckim
Jolanta Kretowicz (UW) – Polityka Unii
Europejskiej z przymrużeniem oka –
analiza wybranych rysunków polskich i
niemieckich satyryków
Dyskusja
Teatr
Dyskusja
17:30-17:45
17:45-18:00
20:00
Dyskusja
6 Niedziela
11:00-12:00
11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-12:45
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-12:45
12:45-13:15
8 grudnia
XVII sekcja
XVIII sekcja
XIX sekcja
Tożsamość
Urszula Pietras (UW) – Proces
kształtowania się tożsamości kulturowej
na przykładzie Bawarii w odniesieniu
do teorii rytuału Victora Turnera
Agnieszka Moroz (US) – Przeszłość
ukryta w treściach milczeń.
O tożsamości polskich stypendystów
International Writing Program
Anna Woźniak (Ośrodek Etnologii
i Antropologii Współczesności IAE
PAN) – W poszukiwaniu tożsamości –
polska wieś w dobie płynnej
nowoczesności
Dyskusja
XX sekcja
Literatura
Justyna Górny (UW) – „Guter paniczek!
Goldener paniczek!“ – Deutsche und Polen
treffen aufeinander in Clara Viebigs „Das
schlafende Heer“
Dobrosława Szadkowska (UW) –
Zwischen Konformität und Subversion im
Schaffen von Vicki Baum am Beispiel vom
Roman: Marion lebt
Alicja Krauze-Olejniczak (UAM) –
„Schriftsteller haben immer eine Rechnung
offen mit dem Land, aus dem sie kommen“
– zur deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur polnischer Autoren
Dyskusja
XXI sekcja
interMEDIAlność
Agnieszka Raczko (UW) – Wpływ
twórczości zespołu Rammstein na polskich
fanów
Komunikacja międzykulturowa
Damian Pisarski (UŚ) – Uniwersalizm
gestów personelu pokładowego
a komunikacja międzykulturowa
w samolocie
Agnieszka Kamińska (UW) – Jak
komunikują się Polacy i Niemcy?
Komunikacja międzykulturowa, czyli
o słowach, gestach i rytuałach
Topo-Graphie
Anna Bartosik (UW) – Warum Berlin?
Polen in der deutschen Hauptstadt
Taniec
Adriana Pogoda-Kołodziejak (UPH) –
Niemiecki teatr tańca
Alexandra Sliwinski (UW) – Essen als
Wiederspiegelung der Kultur – eine
kulinarische Reise durch Berlin
Ilona Gruszka (UW) – Taniec jako sposób
wyrażania emocji według Piny Bausch
Dyskusja
Dyskusja
Przerwa kawowa
Justyna Miłosz (UW) – Reklama okiem
kulturoznawcy
Aleksandra Powierska (UJ) – Sztuka
formatu. Transkulturowość medialna
w polskiej telewizji
Dyskusja
XXII sekcja
Dyskusja
7 13:15-14:15
13:15-13:30
13:30-13:45
XXIII sekcja
XXIV sekcja
XXV sekcja
Kunst
Trans.de
culturaINTERelatio
Dominika Wyrzykiewicz (UW) –
Zitate einer Kultur lassen sich nicht
Wort für Wort übersetzten […]. Die
deutsch-polnischen Faden in der
zeitgenössischen Kunst in Polen und in
Deutschland
Justyna Ostrowska (UW) – Der
Einklang von Natur und Kunst im
architektonischen Werk von
Friedensreich Hundertwasser
Anna Jagłowska (UW) – „Die Vielzahl an
Kulturen zwingt uns nach Verständigung zu
suchen, um schliesslich die gemeinsame
Sprache zu sprechen“. Zur Bedeutung der
türkischen Kultur im deutschsprachigen
Raum
Mehmet Öztürk (Firat-Universität) –
Tragikomische Elemente einer Interaktion
zwischen deutscher und türkischer Kultur
am Beispiel der Geschichte
„Brautbeschauer“ von Şinasi Dikmen
Daria Urbańska (UW) – Die
Internationalität und Transnationalität
literarischer Bewegungen: Die Beat
Generation und die Wiener Gruppe
Joanna Hańderek (UJ) – W świecie
wielości kulturowej
13:45-14:00
Karolina Chabraszewska (UW) –
Hippies – ein neues Lebensgefühl, das
zum Tod führte
14:00-14:15
14:30-15:00
Dyskusja
Dyskusja
Podsumowanie i zakończenie konferencji
Natalia Adamska (UJ) – Manga jako
fenomen transkuturowy. Na przykładzie
„Fullmetal Alchemist” Hiromu Arakawy
Dorota Sadowska (UW) – Między
kulturami – Papusza
Dyskusja
8 

Podobne dokumenty