KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 5MB)

Komentarze

Transkrypt

KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 5MB)
r
e
k
l
a
m
ISSN 2082-2553 • wydanie 13/2015 (104) • 1 lipca 2015
O b i e k t y w n e
s t r o n y
p o w i a t u
Stypendyści nagrodzeni
b o l e s ł a w i e c k i e g o
Nauczycielki dały czadu!
r
N
Przebojowe belferki nakręciły
swój film specjalnie na szkolny Dzień
Języków Obcych, podczas którego
zadaniem uczniów było stworzenie
własnej wersji istniejącego już teledysku. Panie zdecydowały się na stworzenie coveru internetowego hitu
r
e
grupy SketchShe. Pomysł zasadniczo
jest prost – kilka dziewczyn w samochodzie prezentuje miks przebojów.
Jednak to co zdecydowało o sukcesie pań z Bolesławca to brawurowe
wykonanie. To po prostu trzeba zobaczyć! Link do filmiku znajdziecie
k
l
na naszym portalu. Możecie też odnaleźć go na kanale YouTube Radia
Wrocław, gdzie doczekał się w ciągu
czterech dni ponad 150 000 wyświetleń!
Po publikacji materiału na
lokalnych portalach nagraniem
a
zainteresowały się również regionalne i ogólnopolskie redakcje.
Panie pojawiły się m.in. na antenie
radia RMF FM i telewizji TVN.
Czujemy, że to jeszcze nie koniec
medialnej kariery! Raz jeszcze
gratulujemy świetnego teledysku
i jeszcze lepszej realizacji i czekamy na kolejne, równie szalone
produkcje.
m
a
str. 2
Rekordowo niskie
bezrobocie
str. 2
Stypendyści
nagrodzeni
str. 2
Kalendarz imprez
lipiec 2015r.
str. 5
e
k
URZĘDOWA
KASACJA
SAMOCHODÓW
a facebookowym profilu MZS nr1 pojawił się ciekawy filmik, w
którym główną rolę grają nauczycielki z tej placówki. Materiał
wywołał bardzo duże zainteresowanie! Nauczycielki pojawiły się w
wielu ogólnopolskich mediach!
a
KUPUJEMY KAŻDE AUTO
ODBIERAMY WŁASNYM
TRANSPORTEM
BEZ UKRY TYCH OPŁAT
PŁACIMY NA JLEPIE
J
tel. 664 788 290
Bolesławiec
l
a
m
a
2
www.bolec.info • wydanie 13/2015 (104) • 1 lipca 2015
BolecInformacje
wokal Roksany Wojtasińskiej.
- Jest to każdego roku uroczystość
wyjątkowa. Naszym powodem do
dumy jest po raz kolejny wynik, jaki
osiągnęli uczniowie gminnych szkół
podstawowych na egzaminie szóstoklasistów – mówił Wójt Gminy Bolesławiec Andrzej Dutkowski.
Przypomnijmy, średni wynik
uczniów ze wszystkich szkół z części
pierwszej (sprawdzającej umiejętności z zakresu języka polskiego i matematyki) był wyższy od średniego wyniku w województwie dolnośląskim.
Jako pierwszych nagrodzono
uczniów szkół podstawowych, którzy w roku szkolnym 2014/2015
uzyskali średnią co najmniej 5,2 oraz
wzorową lub bardzo dobrą ocenę
z zachowania. W gronie tym znaleźli się Wiktoria Tomczyk, Martyna
Markusz, Julia Nowacka, Julia Bryłkowska, Katarzyna Piecyk, Karolina
Chwała, Eryk Marcichowski, Justyna
piątek, 26 czerwca, w Domu Ludowym Biegała, Maksymilian Kozioł, Julia
Jakub Naglik, Małgorzata
w Ocicach odbyła się Gala Stypendiów Długosz,
Miszko, Emilia Turaczyk, Joanna
Wójta Gminy Bolesławiec.
Urbańska, Krzysztof Turek, Hanna
Oleś, Wiktor Małkowski, Kacper
Do organizacji uroczystości zadbała o artystyczną oprawę. Zgro- Gzubicki, Jakub Adamowicz, Eliza
przyłączyła się Szkoła Podstawowa madzeni obejrzeli występ grupy Różnicka, Zuzanna Rewińska, Hanim Jana Kukuczki w Ocicach, która teatralnej oraz usłyszeli przepiękny na Sas, Mikołaj Szymański, James
Stypendyści nagrodzeni
W
Rekordowo niska stopa bezrobocia w Powiecie Bolesławieckim
W
edług naszych wyliczeń stopa bezrobocia w samym Bolesławcu
wynosiła na koniec maja 2015 r. tylko około 6,2%.
Miesiąc maj 2015 r. to kolejny
w tym roku miesiąc spadku stopy
bezrobocia w Powiecie Bolesławieckim. Na koniec maja 2015 stopa
bezrobocia w Powiecie Bolesławieckim wynosiła rekordową wartość
8,7% i była niższa w stosunku do
tego samego okresu roku 2014 aż
2,6 punktów procentowych, oraz
mniejsza o 0,4 punktu procentowego w stosunku do kwietna 2015r.To
rekordowo niska stopa bezrobocia
w Powiecie Bolesławieckim, najniższa od momentu powstania powiatu.
Według naszych wyliczeń stopa
bezrobocia w Bolesławcu wynosiła
na koniec maja 2015 r. około 6,2%.
Dla porównania podajemy stopy
bezrobocia w innych powiatach:jelenigórski-15,4%, lubański- 16,1%,
lwówecki-20,2%, zgorzelecki-11,3%,
złotoryjski-22,8%,legnicki,17,2%,lubiński-7,9%, wałbrzyski- 25,1%. Na
koniecmaja2015r.średniastopabez-
Pratt, Joanna ośko, Izabela Kalenik,
Zofia Wojtowicz, Wiktoria Góra,
Jan Reguła, Agata Ostrowska, Justyna Grudzień, Katarzyna Zeszutek,
Pola Dorosz, Hanna Krukar, Żaneta
Woźniak, Nikola Policht, Olivia Kurti, Jan Krupa, Fabian Sikora, Martyna
Sobczyszyn, Nadia Maziarz i Laura
Drzewiecka.
Równie wysokie wymagania
spełnić musieli gimnazjaliści –
oprócz wzorowego lub bardzo dobrego zachowania średnia, jaką osiągnęli musiała wynieść minimum 5,1.
Kryteria te spełniło 40 uczniów – Natalia Regińska, Alicja Myśliwiec, Weronika Wiśniowiecka, Magda Sawin,
Aleksandra Kazimierczak, Anna
Rudek, Kamila Turek, Karolina Karaban, Adrianna Zeszutek, Magdalena Deberna, Urszula Pietrus, Oliwia
Cieślak, Klaudia Miżdal, Karolina
Kalita, Ewelina Kiepura, Cyprian
Pełka, Eliza Oleksy, Radosław Wąsik,
Bartosz Zarówny, Justyna Babiasz,
Jalub Legieżyński, Żaneta Ratajczak,
Weronika Kwiecińska, Magdalena
Kotwica, Marlena Marut, Dominika
Kulczycka, Magdalena Wilk, Anna
Hunek, Cezary Lewkowicz oraz Karolina Mech.
Trzecia grupa stypendystów to
18 uczniów – 8 z „podstawówek”
i 10 z gimnazjów – którzy nie tylko
uzyskali wysoką średnią, ale także
byli laureatami konkursów przedmiotowych w różnych dziedzinach
lub uzyskali na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym bardzo wysoką punktację (90% w gimnazjum
lub 95% w szkole podstawowej).
Są to Aleksandra Gortych, Weronika Bednarczuk, Szymon Biegała,
Krzysztof Ostrowski, Natalia Rzatkiewa, Katarzyna Ciesiółka, Antoni
Łasica, Szymon Śmiałkowski, Kamila Marszałek, Szymon ostrowski, Oliwia Rogala, Weronika Kaźmierczak,
Katarzyna Mrozik, Klaudia Kowalik,
Łukasz Janiec, Klaudia Kotwica, Julia
Suchecka oraz Urszula Borucińska.
Natomiast najwyższe stypendium oraz największe laury przypadły Alicji Kolasie. Ta uczennica klasy
szóstej nie tylko osiągnęła bardzo wyr
e
k
sokie wyniki w nauce, zajęła wysokie
miejsca w konkursach, ale dodatkowo zdobyła ponad 97% punktów,
możliwych do osiągnięcia na sprawdzianie szóstoklasistów.
Wójt Gminy podziękował także
dyrektorom szkół – nie tylko tym
z terenu gminy Bolesławiec, ale także
szkół miejskich.
Uczniowie oprócz stypendiów
otrzymali z rąk Wójta Gminy certyfikaty oraz pamiątkowe statuetki.
Natomiast Zastępca Wójta Roman
Jaworski, Przewodniczący Rady
Gminy Bolesławiec Bogusław Uziej,
Wiceprzewodnicząca Grażyna Łucka oraz Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych Andrzej Szwedo na ręce rodziców składali listy gratulacyjne
oraz kwiaty.
(Bolec.Info/UrządGminyWiejskiejBolesławiec)
l
a
m
robocia w Polsce wynosiła 10,8%, a w
województwie dolnośląskim-9,9%.
Aktywność bolesławieckich przedsiębiorców i działania Powiatowego
Urzędu Pracy, Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta zdecydowane
pozytywnie działają na rynek pracy
w powiecie i Bolesławcu.
W powiecie bolesławieckim
nadszedł czas kiedy warto pójść po
podwyżkę do pracodawcy lub rozejrzeć się za inną pracą.
(KazimierzMarczewski)
r
e
k
l
a
m
a
Nowogrodziec ma swoją monografię
N
a rynku wydawniczym pojawiła się książka „Nowogrodziec.
Miasto ceramiki oraz jego okolice na przedwojennych pocztówkach
Na 352 stronach książki, autorstwa mieszkańców Nowogrodźca
Krzysztofa Stefana i Piotra Nieratki,
czytelnik znajdzie nie tylko kolekcję przedwojennych pocztówek
związanych z Nowogrodźcem oraz
miejscowościami znajdującymi się
na terenie dzisiejszej gminy Nowogrodziec. W publikacji znajdą się
również ciekawe epizody związane
z historią miasta Nowogrodźca,
zwłaszcza z okresu powojennego.
Duży rozdział poświęcony jest nieistniejącej już wsi Ołdrzychów, która
obecnie jest częścią Nowogrodźca.
W osobnym rozdziale czytelnik
znajdzie informacje związane z historią nowogrodzieckiej branży ceramicznej, zarówno przedwojennej,
jak i powojennej. W sposób szczególny został potraktowany okres z lat
1945-1947, a więc czas akcji osadniczej na Ziemiach Odzyskanych, których obszar obecnej gminy Nowogrodziec był częścią. Przedstawione
zostały problemy, z jakimi przyszło
się zmierzyć ówczesnym „Pionierom”, jak propaganda tamtego okresu nazywała polskich osadników na
poniemieckich ziemiach.
Autorzy publikacji poświęcili
jeden rozdział przedstawieniu specyficznej historii dwóch największych
grup osadniczych na terenie obecnej
gminy Nowogrodziec. Chodzi tu
o Polaków z Jugosławii oraz z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej.
Polacy ze Świrza i jego okolic przybyli na ten teren z bagażem bardzo
traumatycznych przeżyć związanych
z działalnością ukraińskiej partyzantki w ich rodzinnych stronach.
Wszystkie rozdziały okraszone
są dużą ilością unikatowych zdjęć,
pochodzących z prywatnych kolekcji. Większość z nich nie była do tej
pory nigdzie publikowana.
Dnia 16 czerwca 2015 roku
w Bibliotece Miejskiej odbyła się
autorska prezentacja książki Pana
Krzysztofa Stefana i Pana Piotra
Nieratki. W spotkaniu wzięli udział:
Bolec.Info – Obiektywne strony powiatu bolesławieckiego.
ISSN 2082-2553
Burmistrz Nowogrodźca Robert
Relich, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu Eliza Szwed,
Radni Rady Miejskiej, dyrektorzy
placówek oświatowych, sołtysi oraz
pracownicy bibliotek naszej gminy.
Autorzy monografii opowiedzieli
zebranym o swojej wieloletniej pracy
nad książką, zademonstrowali zbiór
materiałów, kronik, zdjęć i przedmiotów związanych z historią naszego miasta.
W imieniu całej społeczności
gminy Nowogrodziec oraz swoim
własnym Burmistrz Robert Relich
podziękował gorąco za promowanie, ukazanie piękna i walorów naszej
miejscowości, kształtowanie własnej
tożsamości, patriotyzmu, przywiązania do rodzinnych stron, zapobieganie zaginięciu wiedzy o naszym
regionie oraz za popularyzowanie
historii i kultury naszej umiłowanej
Małej Ojczyzny!
(Bolec.Info/UM Nowogrodziec)
Redaktor naczelna: Katarzyna Bodzioch-Marczewska
Współpraca: Angelika Krzemińska, Krzysztof Krzemiński, Kazimierz Marczewski
Wydawca: K atarzyna Bodzioch-Marczewska, ul. Radzikowskiego 106B/61, 31-315 Kraków
Reklama w Gazecie i/lub Portalu: tel. +48 693 375 590, [email protected]
Skład: LENDO Andrzej Skrętowski, ul. Staszica 65, 59-700 Bolesławiec
Druk: Polskapresse Poligrafia o/Wrocław, ul.Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wrocławskie
Kontakt z Redakcją Bolec.Info: :
tel.+48 693 375 790, +48 693 375 799, [email protected]
Biuro Redakcji Bolec.Info: Bolesławiec, ul. Bohaterów Getta 2,
Dyżury redakcyjne:
poniedziałki - od 9:00 do 12:00, środa - od 16:00 do 18:00, piątki - od 9:00 do 12:00, soboty od 9:00 do 11:00.
Wszelką korespondencję do Wydawcy i Redakcji Bolec.Info należy kierować pod
adres korespondencyjny:
Bolec.Info Katarzyna Bodzioch-Marczewska, ul. Bohaterów Getta 2 , 59-700 Bolesławiec
a
www.bolec.info • wydanie 13/2015 (104) • 1 lipca 2015
r
e
BolecReklama
k
l
a
m
3
a
4
www.bolec.info • wydanie 13/2015 (104) • 1 lipca 2015
BolecInformacje
Na podwójnym gazie quadem
Napadli na policjantów
Po sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało się, że mężczyzna kierował quadem mając 3 promile alkoholu w organizmie.
Trzy osoby zatrzymane po napadzie na interweniujących policjantów na
stacji Statoil w Łące.
Mężczyzna, który był poszukiwany i mający 3 promile alkoholu oraz zakaz prowadzenia pojazdów jechał
quadem niedopuszczonym do ruchu. Policjanci z powiatu bolesławieckiego w wyniku pościgu zatrzymali
poszukiwanego nietrzeźwego mężczyznę, który będąc w takim stanie, pomimo orzeczonego już wcześniej
zakazu sądowego, jechał quadem, w dodatku nieubezpieczonym i niedopuszczonym do ruchu.
Policjanci z Komisariatu w Nowogrodźcu podczas patrolu zauważyli dwóch mężczyzn poruszających się
czterokołowcem bez tablic rejestracyjnych. Kierujący nie zatrzymał się do kontroli, następnie gwałtownie
skręcił w boczną drogę i zaczął uciekać przed funkcjonariuszami, pozostawiając pojazd i pasażera. W wyniku
podjętego pościgu policjanci zatrzymali 30-letniego mieszkańca gminy Nowogrodziec.
Po sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało się, że mężczyzna kierował quadem mając 3 promile alkoholu
w organizmie. Ponadto funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna jest osobą poszukiwaną w celu odbycia kary
pozbawienia wolności w wymiarze 8 miesięcy.
30-latek od 2012 roku objęty jest zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Natomiast pojazd, którym
kierował, nie jest dopuszczony do ruchu oraz nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia.
Poszukiwany odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, bez uprawnień, złamanie sądowego
zakazu prowadzenia pojazdów oraz niezatrzymanie się do kontroli. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Dodatkowo mężczyzna poniesie konsekwencje finansowe wynikające z jazdy nieubezpieczonym pojazdem.
(Bolec.Info/Prokurator Okręgowy - Ewa Węglarowicz-Makowska)
W sobotę, 27 czerwca 2015 r. w godzinach porannych na stacji paliw Statoil w Łące doszło do
napadu na interweniujących policjantów. Dwóch mężczyzn i dwie kobiety zaatakowały, chcących wyjaśnić sprawę wybicia szyby w aucie, funkcjonariuszy.
Wezwano posiłki i dwie karetki pogotowia. Sprawców napaści zatrzymano. Policja prowadzi
dochodzenie w tej sprawie.
Zgodnie z Art. 223. Kodeksu Karnego cytuję: „ Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu
albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego
lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
(Bolec.Info/Prokurator Okręgowy - Ewa Węglarowicz-Makowska)
Budowa mostu w Parowej się przedłuży?
B
udowa mostu na Czernej Wielkiej przedłuży się - informuje portal
Parowa.info.pl.
- Mieszkańcy z zachodniej części Parowej muszą
uzbroić się w cierpliwość.
Budowa mostu na Czernej
Wielkiej przedłuży się, jak
się nieoficjalnie udało nam
dowiedzieć, o około sześciu tygodni. Pozytywną
stroną tej sytuacji jest fakt,
że pojawiły się nowe fragmenty dróg, które nie były
pierwotnie ujęte w planach
remontowych. To fragment
drogi na Bronowcu przed
t
e
k
s
mostem na Czernej Wielkiej w stronę Poświętnego, która obecnie jest też
objazdem oraz będzie trasą Skate Maratonu. Drugi krótki fragment drogi
znajduje się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką
350, tuż przy placu budowy nowego mostu. Dzięki
temu po zakończeniu budowy mostu praktycznie
całe skrzyżowanie wraz ze
skwerem będzie wyremont
towane i poprawi się jego
funkcjonalność dla kierowców - czytamy na portalu Parowa.info.pl.
Przypominamy,
że
wstępny termin zakończenia prac, jaki podał w lutym Urząd Gminy Osiecznica, to lipiec 2015, zatem
oficjalnego otwarcia mostu
spodziewać się możemy we
wrześniu.
Mistrzyni Europy w siłowaniu na lewą rękę
S
onia Turzyniecka charyzmatyczna
i bardzo konsekwentna w swoich
działaniach mistrzyni sportu.
Sonia Turzyniecka charyzmatyczna i bardzo konsekwentna
w swoich działaniach mistrzyni sportu. I to sportu wydawać by się mogło
będącego domeną mężczyzn. Mowa
tutaj o siłowaniu na ręce.
Sonia Turzyniecka od 1998 roku
po urazie kręgosłupa stała się osobą
niepełnosprawną .Mimo przeciwności losu nie poddała się i zaczęła
szukać dyscypliny sportu, która wy(Bolec.Info/Parowa.info.pl) pełniłaby jej życie. Z biegiem lat na
swojej drodze natrafiła na siłowanie
s
p
o
n
s
o
na ręce.
Dziś Turzyniecka to zdobywczyni medali na arenie krajowej i międzynarodowej, i to nie tylko w kategoriach osób niepełnosprawnych,
ale także w kategoriach masters, czyli
pań po 40-tym roku życia. Na swoim
koncie ma tytuły Mistrza Polski oraz
vice Mistrza Świata osób niepełnosprawnych.
Podczas startu na XXV MISTRZOSTWACH
EUROPY
W ARMWRESTLINGU” w Bułr
o
w
garii Sonia Turzyniecka osiągnęła
znakomity rezultat sportowy, zdobywając złoty medal w rywalizacji na
rękę lewą oraz srebrny w rywalizacji
na rękę prawą w kategorii osób niepełnosprawnych +65kg. Dodatkowo
armwrestlerka osiągnęła znakomity
wynik w rywalizacji na rękę lewą
i prawą w kategorii do 70kg Masters
kobiet, zajmując na obie ręce ostatecznie czwarte miejsce.
XXV MISTRZOSTWA EUROPY W ARMWRESTLINGU odbyły się w dniach 29 maja – 8 czerwca
2015 roku w Sofii w Bułgarii. W mistrzostwach uczestniczyło ponad 800
zawodników z prawie 30 krajów.
(Powiat Bolesławiecki/Kazimierz
Marczewski)
a
n
y
Kolejna „schetynówka” w powiecie. Nowy dworzec
66 % powiatowych dróg jest
wyremontowanych - wynika
z raportu Zarządu Dróg Powiatowych, który usłyszeliśmy
na ostatniej Sesji Rady Powiatu
Bolesławieckiego . Procenty
mają szansę na wzrost dzięki
ostatnim decyzjom Zarządu
Powiatu i mądrym porozumieniom z gminami, które
chcą razem pracować nad
drogową infrastrukturą. Powiat bolesławiecki jest w tracie
realizacji 10 inwestycji drogowych. Największa z nich jest
prowadzona gminie Gromadka i będzie kosztować ponad 3
mln złotych. To kolejna powiatowa „schetynówka”. Dzięki
pozyskanym pieniądzom oraz
wygospodarowanym środkom
z budżetów obu samorządów
uda się wybudować nowoczesną drogę - biegnącą przez
Modłą do granic powiatu - już
z końcem września. W Bolesławcu natomiast rozpocznie
się niebawem remont ul. Kubika. Łącznie koszt wszystkich
inwestycji, które w większości mają zostać zrealizowane
jeszcze w tym roku to ponad 6
mln złotych. Tymczasem prowadzone są bieżące naprawy
uszkodzonych nawierzchni.
Zima sezonu 2014/2015, nie
spowodowała dużych zniszczeń na drogach - podkre-
ślał na Sesji kierownik ZDP,
ale konieczne były remonty
i naprawy wykruszonych fragmentów.
Wykonano remont cząstkowy następujących dróg:
- droga Nr 2271D – odcinek
A-18 – Świętoszów
przez wieś Osła
- ulice w mieście Bolesławiec
Obecnie wykonywane są remonty cząstkowe nawierzchni
następujących dróg:
- droga Nr 2279D – odcinek
- droga Nr 2272D – odcinek Wykroty – Zagajnik
Krzyżowa - Gromadka
- droga Nr 2283D – odcinek
- droga Nr 2273D odcinek Gierałtów – Czerna
Ocice – Gościszów - Mściszów
- droga Nr 2280D – odcinek
- droga Nr 2496D odcinek Go- Bolesławiec – Stare Jaroszościszów – Nowogrodziec
wice - ulice w mieście Bolesławiec
- droga Nr 2270D odcinek
Potwierdza się szansa na
zmodernizowanie dworca
PKS w centrum Bolesławca.
Jest już firma, która chce
zainwestować na atrakcyjnej działce, godząc się
jednocześnie z warunkami
aktu notarialnego, w którym wyraźnie zaznaczono
zachowanie funkcji dworca.
-Firma legnicka nie podpisała jeszcze umowy, ale
wszystko wskazuje na to, że
do tej transakcji już doszło
– 3 miliony, 400 tys. Proszę
się nie obawiać – mówi Dariusz Kwaśniewski, starosta
bolesławiecki – dworzec
pozostanie. W nowym, pra-
wie stumetrowym budynku
znajdą się nowoczesna poczekalnia, sklepy, toalety.
Będzie czysto, funkcjonalnie i tanio. PKS zmodernizuje swoją bazę i zacznie
przynosić zyski.
Jak wynika z obliczeń
spółki PKS utrzymanie
dworca będzie 4 razy tańsze. Dzięki takim racjonalnym posunięciom PKS
będzie mógł kupić nowe
autobusy, wyremontować
budynki,
zainwestować
w rozwój firmy i co za tym
idzie - polepszyć jakość
swoich usług.
www.bolec.info • wydanie 13/2015 (104) • 1 lipca 2015
t
e
k
s
t
BolecInformacje
s
p
o
n
s
o
r
o
w
a
n
5
y
6
t
www.bolec.info • wydanie 13/2015 (104) • 1 lipca 2015
BolecKultura
e
k
s
t
s
p
o
n
s
o
r
o
w
a
n
y
Dyskusyjny Klub Filmowy dkf bok zaprasza w lipcu
W lipcu w kinie Forum,
w ramach dkfbok, poruszające i ważne filmy zachęcające do dyskusji, budzące refleksje i emocje…
Obowiązuje stała formuła!
Karnet w atrakcyjnej cenie
20 zł do nabycia do 6 lipca w kasie kina. Szczegóły
i rezerwacja na: www.bok.
boleslawiec.pl
W pierwszy poniedziałek miesiąca – 6 lipca, na
ekranie Forum pokazywana na festiwalu w Cannes
i izraelska kandydatka do
Oscara 2015 „Viviane chce
się rozwieść” to przejmu-
jąca opowieść o walce kobiety o jej godność i niezależność we współczesnym
Izraelu. Bohaterką tej historii jest Viviane Amsalem, która próbuje uzyskać
rozwód ze swoim mężem
Elizeuszem przed jedynym
prawnym organem właściwym dla takich spraw w jej
ojczyźnie – sądem rabinicznym.
13 lipca zapraszamy na
europejskie kino „Klauni”
- w branży klaunów nie
ma lekko! Wiedzą o tym
Oskar, Max i Victor, którzy
niegdyś, jeszcze w czasach
komunizmu, byli u szczytu
popularności. Ich błazeństwa bawiły młodych i sporo starszych, a poczucie
humoru trafiało do większej części widowni. Tak
im się przynajmniej wydawało. Niestety, ich kariera załamała się w wyniku
idiotycznej kłótni. Panowie unieśli się dumą i odwrócili od siebie, zaprzepaszczając szansę na dalszy
rozwój. Przez trzydzieści
lat, które minęły od tego
wydarzenia, zdążył nawet upaść komunizm, ale
ich konflikt wciąż trzyma
się mocno. Ale kiedy, już
w wolnych Czechach, ich
ścieżki życiowe ponownie
się przeplatają, mężczyźni
zaczynają przypominać sobie, jak wyglądało ich życie
w okresie prosperity. Stając
przed dylematem czy żyć
biednie, ale wciąż zadzierać nos, czy też ponownie
podbić przemysł rozrywkowy, puszczając dawne
zaszłości w niepamięć, decydują się na to drugie. Pojawia się jednak problem...
W kolejny poniedziałek, 20 lipca finlandzka
komedia „Stary człowiek
i może”, to opowieść o starszym, zrzędliwym mężczyźnie, który żyje przeszłością i wyznaje zasadę,
że wszystko kiedyś było
lepsze.
27 lipca w dkfbok „Lekcja” film obrazujący bez
sentymentów cienką granicę zasad moralnych w obliczu brutalnej rzeczywistości ekonomicznej.
W szkole w niedużym
bułgarskim
miasteczku
uczy młoda nauczycielka,
Nadieżda. Jest w szoku, kiedy pewnego dnia odkrywa,
że w jej klasie jest złodziej.
Od tej pory za wszelką cenę próbuje się dowiedzieć,
kim jest, by dać mu lekcję
o różnicy w czynieniu dobra i zła. Chce go nauczyć,
jak wybierać w życiu właściwe rozwiązania a odrzucać te, które są moralnie
wątpliwe. Wkrótce jednak,
kiedy wierzyciel zwróci
się do niej o szybki zwrot
długu, sama stanie przed
podobnym zagadnieniem.
Jak rozwiąże kwestie moralności kiedy zmieni się
perspektywa?
www.bolec.info • wydanie 13/2015 (104) • 1 lipca 2015
BolecOgłoszenia
7
BolecOgłoszenia
Dodaj ogłoszenie i wyróżnij je!
Jeśli chcesz, aby Twoje ogłoszenie dotarło do większej grupy osób? Zachęcamy do publikacji w kolejnym wydaniu Gazety Bolec.Info (nakład 10000) ogłoszenia wyróżnionego.
Twoje ogłoszenie ukaże się w całości (łącznie do 270 znaków z danymi kontaktowymi, bez zdjęć) w specjalnej, wyróżnionej ramce. Koszt emisji ogłoszenia w jednym wydaniu
to zaledwie 7,99 zł netto (9,83 zł z VAT).
r
Do wynajęcia lokal użytkowy naprzeciwko I LO
w Bolesławcu, pow. ok. 33 m kw. Lokal wolny od
1 sierpnia 2015 r. Z uwagi na otoczenie osiedli
mieszkalnych oraz szkół lokal idealnie nadaje się
do prowadzenia działalności usługowo- handlowej,
w szczególności działalności gastronomicznej, ale
również jako np siedziba szkoły nauki jazdy. Zapraszam na prezentację.
Tel. 698457481
Anna ,1100,,,
Nazwa: Anna Koliczko
Adres: Klonowa 4; 59-700 Bolesławiec
NIP:
email: [email protected]
USŁUGI INFORMATYCZNE ORAZ DVB-T
Oferuję tanio i profesjonalnie usługi informatyczne
dla firm i osób prywatnych: Naprawa komputerów
i laptopów. Doradztwo i instalacje w zakresie naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Instalacja systemów
operacyjnych, programów użytkowych i biurowych.
Usuwanie wirusów, przywracania usuniętych plików.
Instalowanie modemów, routerów do internetu.
Tworzenie sieci domowych i firmowych. Instalowanie i serwis urządzeń biurowych. Szkolenie w zakresie obsługi urządzeń i oprogramowania. Doradztwo
w zakupie sprzętu. Dojazd do klient gratis
Tel. 668016282. Informatyk Daniel, 20-100zł.
DLA DZIECKA
Kupię
•sprzedam odziez posklepowa,,ok.300kg za 240zl (nr:
574906), tel. 530728132
•Sprzedam (akcesoria)
•fotelik (nr: 575833), tel. 512078757
•fotelik do 11 kg baby design espiro. (nr: 558054),
r
e
k
Pracownik drogowy
Sprzedam mieszkanie 4-ro pokojowe
Opis typu stanowiska Operator sprzętu drogowego
( układarka mas bitumicznych, walec drogowy )
Zakres obowiązków: • Realizacja projektów bitumicznych, • Obsługa sprzętu drogowo-budowlanego
wg posiadanych uprawnień, Od Kandydatów oczekujemy: • Min. 1 rok doświadczenia na podobnym
stanowisku, • Prawa jazdy kat. B,( mile widziane inne
kategorie ) • Wykształcenia zawodowego, • Dyspozycyjności, odpowiedzialności, • Zaangażowania
w realizację powierzonych zadań, • Umiejętności
pracy w zespole, • Posiadanie uprawnień do pracy
na sprzęcie drogowym (układarki, walce drogowe).
Kategoria Pracownik Fizyczny Organizacja : PUPiH
„COM-D” Sp. z o. o. Jawor Wymiar godzin Pełny etat
Status pracownika Stały Dane kontaktowe PUPiH
„COM-D” Sp. z o.o. 59-400 Jawor, ul. Poniatowskiego
25 Danuta Mytych Tel: 076/870 30 26 Marcin Ciećwierz Tel: 501 522 667 Wyślij aplikację do: [email protected]
com-d.pl
Tel. 76/870-30-26; 501-522-667
Marcin Ciećwierz ,,[email protected],,
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE i HANDLOWE „COM- D”
sp. z o.o.
Adres: ul.Poniatowskiego 25; 59-400 Jawor
NIP: 695-000-17-73
email: [email protected]
Sprzedam mieszkanie własnościowe dwupoziomowe
czteropokojowe znajdujące się w budynku jednopiętrowym, siedmiolokalowym. Położone w miejscowości Dobra ok. 3 km od Bolesławca w spokojnej
okolicy, niedaleko las (ok. 200m) i ogrody działkowe.
Blisko do przystanku komunikacji miejskiej (ok.
100m). Mieszkanie składa się z: na parterze duża
kuchnia o pow. 15m2, pokój o pow. 24,2m2, łazienka
2,6m2 i przedpokój ze schodami ok. 10,3m2 , piętro
3 pokoje o pow. 15, 11,2 i 9,5m2, łazienka 3,8m2
i przedpokój ze schodami ok. 13,5m2. Z pokoju
na parterze wyjście na balkon o pow. ok. 7,5m2.
Do mieszkania przynależą: piwnica o pow. 41m2,
budynek gospodarczy o pow. 31m2 i garaż 13,3
m2. Budynek z roku 1987, po termomodernizacji
w 2013r. Podłogi: pokoje i kuchnia - drewniane z desek, łazienki- płytki ceramiczne. Gładzie gipsowe na
ścianach i sufitach, w łazienkach płytki ceramiczne.
Mieszkanie wyposażone w instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, telefoniczną i c.o. Dwa
własne źródła zasilania c.o. - piec stałopalny (węgiel,
drewno) i gazowy. Opłaty wnoszone do wspólnoty
mieszkaniowej: fundusz remontowy 187,52 zł oraz
zaliczka na koszty utrzymania 89,38 zł.
tel. 885959154
•karózela do lóżeczka (nr: 576202), tel. 664136940
•laktator elektryczny avent (nr: 575730), tel.
889531913
•oddam bujaczek (nr: 575012), tel. 601858317
•okazja (nr: 575361), tel. 798 189 402 lub 75 713 68 82
•sesja dla twojego dziecka (nr: 575538), tel. 881263397
•sprzedam (nr: 575262), tel. 798 189 402 lub 75
713 68 82
•sprzedam (nr: 569518), tel. 534240557
•sprzedam łóżeczko turystyczne (nr: 576074), tel.
601944080
•sprzedam podgrzewacz canpol babies tanio (nr:
l
a
Okolicznościowe i reklamowe
filmiki - [email protected] www.zelisko.com.pl
Tel. 509 475 057
Grzegorz,265 000,00 zl,[email protected],com,,59-700 Bolesawiec, Dobra 68
Nazwa: Grzegorz Kusiak
Adres: 59-700 Bolesawiec, Dobra 68
NIP:
email: [email protected]
575017), tel. 601858317
Sprzedam (inne)
•aniołki w ramce - na każdą okazję (nr: 575282), tel.
784485340
•fotelik na rower sirius (nr: 575928), tel. 512078757
•sprzedam odziez posklepowa,,ok.300kg za 240zl (nr:
m
UMOWA I GOTÓWKA OD RĘKI
kolorowanie, renowacja.
a
k
l
a
m
a
m
PROFESJONALNA WYCENA, LEGALNIE!
cms, odnowa starych zdjęć,
e
l
KUPIĘ KAŻDE AUTO
OSOBOWE DOSTAWCZE CIĘŻAROWE
CAŁE USZKODZONE STARE NOWE
Usługi internetowe, strony
r
k
SKUP AUT 788-345-470
Jak zlecić publikację ogłoszenia wyróżnione?
Wypełnij formularz na stronie www.ogloszenia.bolec.info lub prześlij treść ogłoszenia pod adres [email protected] lub adres Redakcji (w stopce) dokonaj płatności (przedpłata) na konto: 85 1140 2004 0000 3302 7134 7941, Bolec.Info Katarzyna Bodzioch, ul. Radzikowskiego 106B/61, 31-315 Krakow. W poleceniu przelewu podaj także numer
ogłoszenia, który zobaczysz po wysłaniu tego formularza na stronie. Wysyłając formularz zgadzasz się na przesłanie faktury VAT w wersji elektronicznej (e-faktura).
LOKAL UŻYTKOWY UL. TYRANKIEWICZÓW
DO WYNAJĘCIA
e
a
a
8
www.bolec.info • wydanie 13/2015 (104) • 1 lipca 2015
BolecReklama
r
e
t
e
k
k
s
t
l
s
p
Kajakiem po dolnej Kwisie
o
N
a 60-km odcinku Nowogrodziec – Żagań powstała infrastruktura turystyczna ułatwiająca kajakarzom spływ Kwisą –
najpiękniejszą rzeką Dolnego Śląska.
Kwisa – rzeka o długości
126,8 km to najdłuższy dopływ
Bobru i zalicza się ją do najpiękniejszych rzek Dolnego Śląska.
Wypływa z północnych zboczy
Izerskich Garbów. Najpierw
płynie przez Góry Izerskie, później przez Pogórze Izerskie i na
końcu przez Bory Dolnośląskie.
Z uwagi na walory przyrodnicze
na odcinku od Nowogrodźca do
Żagania, utworzony został obszar Natura 2000 „Dolina Dolnej Kwisy”. W wielu miejscach
rzeka ma tu charakter naturalny
i meandrujący tworząc żwirowe
łachy, odsypy i skarpy. Jest to obszar kluczowy dla ochrony różnorodności biologicznej w skali
całych Borów Dolnośląskich.
Występują tu ważne w skali regionu populacje owadów,
w szczególności ważki: trzepla zielona i zalotka większa,
chrząszcze - pachnica dębowa i jelonek rogacz oraz motyle –czerwończyk nieparek.
W wodach Kwisy stanowiska
mają rzadkie gatunki ryb: piskorz, różanka, głowacz białopłetwy, minóg strumieniowy
oraz ssaki bóbr i wydra.
Dolina rzeki jest też ulubionym miejscem występowania
nietoperzy: nocka dużego, nocka łydkowłosego i mopka.
Wzdłuż Kwisy można również zobaczyć interesujące
zabytki m.in. ruiny klasztoru
w Nowogrodźcu, odrestaurowany Zamek w Kliczkowie, kościoły w Ławszowej, Tomisławiu czy
też Rudawicy.
Na ponad 60 km odcinku
rzeki jest 15 przenosek, w tym
8 przy elektrowniach wodnych.
W ramach projektu „Dla
Kwisy, dla Natury- przygotowanie małej infrastruktury
turystycznej, służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed
nadmierną presją turystów”
zaplanowano pierwszy etap doposażenia rzeki w infrastrukturę
turystyczną ułatwiającą poruszanie się po rzece, przy zachowaniu walorów przyrodniczych
tego obszaru:
- oznakowano 62 km szlaku
wodnego na odcinku Nowogrodziec - Żagań
- przygotowano trzy miejsca
dostępu do rzeki w Nowogrodźcu, Nowej Wsi i Kliczkowie
- przygotowano trzy Miejsca Postoju Turystów w Tomisławiu,
Ławszowej i Świętoszowie
- wybudowano wieżę obserwacyjnej w Kliczkowie i platformę widokową na Przełom Kwisy
w Osiecznicy
- przygotowano trzy ścież-
ki dydaktyczne: geologiczną
w Osiecznicy, przyrodniczo-kulturową wokół Zamku Kliczków
i przyrodniczą w Trzebowie.
- przygotowano materiały informacyjno-edukacyjne:
przewodnik kajakowy, ulotkę
z mapą szlaku wodnego, ulotki
do ścieżek edukacyjnych i karty
pracy oraz questy – wyprawy
odkrywców
- przygotowano stronę www
os szlaku wodnym www.kwisa.
borydolnoslaskie.org
Podczas realizacji działań nie
zapomniano o społeczności lokalnej. Podczas szeregu spotkań
informacyjnych i roboczych wypracowano Koncepcję Przyjaznego Przyrodzie Użytkowania
Szlaku Kwisy oraz dyskutowano
z mieszkańcami i liderami lokalnymi nad wykorzystaniem walorów Kwisy i szlaku wodnego
w tworzeniu ofert pobytowych.
Efektem spotkań jest między
innymi powstanie wioski tematycznej Ławszowa – Leśna Wieś
nad Kwisą
Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest Fundacja Ekologiczna „ZIELONA AKCJA”
z Legnicy. www.ZielonaAkcja.pl
Zdjęcia:Krzysztof Szustka,
Rafał Fronia
a
n
s
o
m
r
o
w
a
a
n
y

Podobne dokumenty

KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 5MB)

KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 5MB) (JustynaKrzysztofińska,SylwiaWojdyło/UOKiK) k

Bardziej szczegółowo

KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 5MB)

KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 5MB) Bolec.Info – Obiektywne strony powiatu bolesławieckiego. ISSN 2082-2553

Bardziej szczegółowo