www.lebork.pl - Stop przemocy

Transkrypt

www.lebork.pl - Stop przemocy
www.lebork.pl
Stop przemocy - otwórz oczy
Uczniowie Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lęborku aktywnie
włączyli się do II edycji konkursu plastycznego w ramach akcji „Stop przemocy- otwórz oczy". Laureatkami
konkursu zostały uczennice klasy I Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych: Konstancja Kreft, Dominika
Staniecka, Katarzyna Kusowska i Dominika Dampc.
W tym roku szkolnym w ramach działań profilaktycznych odbywały się także warsztaty prowadzone wspólnie z
Komendą Powiatową Policji.
W dniu 5 czerwca br. placówka weźmie udział w ogólnopolskiej akcji - Szkoła bez przemocy. W planach plakaty
informacyjne, konkurs na zilustrowanie 10 punktów z kodeksu szkoły bez przemocy oraz, o godzinie 12.00,
wypuszczenie do nieba czerwonych balonów.
Przewidziane są też konkurencje sportowe w ramach zdrowej rywalizacji między klasami.
Problem przemocy zatacza coraz szersze kręgi w środowisku szkolnym. Akcja ma wyczulić uczniów na szerzące
się wokół zło, rozwijać w nich zdolności empatyczne, poczucie własnej wartości oraz uczyć zachowań
asertywnych. Celem akcji jest uświadomienie uczniom potrzeby bezpieczeństwa i szkodliwości zachowań
agresywnych, rozwijanie postaw dezaprobaty wobec sprawców przemocy, upowszechnianie zasad prawidłowej
komunikacji interpersonalnej oraz przekonania, że szkoła gwarantuje im poczucie bezpieczeństwa, że mogą w
sytuacji zagrożenia zwrócić się do wychowawcy lub nauczyciela.
strona 1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty