PROJEKT EDUKACYJNY - MATERIAŁY METODYCZNE Informuję

Transkrypt

PROJEKT EDUKACYJNY - MATERIAŁY METODYCZNE Informuję
PROJEKT EDUKACYJNY - MATERIAŁY METODYCZNE
Informuję, że w bibliotece szkolnej znajdują się nowe materiały, które
mogą pomóc nauczycielom i uczniom w realizacji projektu edukacyjnego
oraz w pracy na lekcjach metodą projektu. Materiały zostały pozyskane na
ogólnopolskiej konferencji pt. Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum
drogą do kariery.
Segregator zawiera innowacyjny program zajęć edukacyjnych z pakietem
edukacyjnym, w którym zawarto:
1. Moduł I. Działania okołoprojektowe.
2. Moduł II. Przygotowanie projektu.
3. Moduł III. Wykonanie projektu.
4. Moduł IV. Ocena projektu.
5. Moduł V . Ścieżka kariery zawodowej uczniów/uczennic.
6. Dobre praktyki przedmiotowe.
7. Przewodnik dla ucznia/uczennicy do zajęć w modułach I-V.
8. Poradnik dla nauczycieli i uczniów z zakresu obsługi Platformy IT.
Są to
informacje merytoryczne dla nauczycieli, scenariusze zajęć
dydaktycznych, przykładowe projekty edukacyjne z biologii, chemii, fizyki,
geografii, matematyki oraz wiedzy o społeczeństwie .
Teresa Brodowska

Podobne dokumenty