INSTRUKCJA OBSŁUGI Automatyczny Fotel Masujący Massaggio

Komentarze

Transkrypt

INSTRUKCJA OBSŁUGI Automatyczny Fotel Masujący Massaggio
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Automatyczny Fotel Masujący Massaggio Occupato
Dziękujemy za zakup automatycznego fotela masującego Massaggio Occupato. Proszę
o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi, aby przed uruchomieniem fotela poznać jego wszystkie
funkcje i możliwości. W szczególności proszę zapoznać się z przeciwwskazaniami oraz zasadami
bezpiecznego użytkowania.
Sprzedawca zastrzega sobie prawa do zmiany i interpretacji projektu produktu. Kolory foteli
zilustrowanych w instrukcji obsługi nie reprezentują aktualnej kolorystyki foteli. Gwarancja produktu
znajduje się na ostatniej stronie.
Proszę, zachowaj tę instrukcję!
Spis treści
Bezpieczeństwo i użytkowanie
2
Schemat fotela
3
Funkcje i zastosowanie
4
Użytkowanie
4
Ustawienie urządzenia rozpoznającego monety
6
Specyfikacje produktu
9
Gwarancja
9
Bezpieczeństwo i użytkowanie
1.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Ważne ostrzeżenia bezpieczeństwa
Nie pozwalaj dzieciom dotykać ruchomych części produktu
Podłącz produkt do gniazda z tzw. uziemieniem
Wyłącz zasilanie z gniazda przed czyszczeniem, w celu uniknięcia zranienia, bądź też
uszkodzenia produktu
Przeczytaj instrukcję obsługi produktu przed użyciem
Używaj produktu zgodnie z instrukcją obsługi
Nie używaj produktu na zewnątrz budynków
Używanie produktu w sposób nieokreślony w instrukcji jest zakazane
Rekomendowane jest używanie produktu w 15 minutowych cyklach
Nie używaj produktu, gdy materiał pokrywający go jest uszkodzony
Nie używaj produktu, gdy jesteś pod wpływem alkoholu oraz kiedy źle się czujesz
Nie zasypiaj w trakcie korzystania z produktu
Nie zaleca się korzystania z produktu wcześniej niż na godzinę po spożyciu posiłku
2. Środowisko dla produktu
§ Nie używaj produktu w pomieszczeniach o dużej temperaturze i wilgoci powietrza, takich
jak łazienki
§ Nie używaj urządzenia od razu po gwałtownych zmianach temperatury
§ Nie używaj produktu w miejscach silnie zakurzonych
§ Nie używaj produktu w miejscach gdzie nie ma wystarczającej przestrzeni, bądź cyrkulacji
powietrza
3.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Przeciwwskazania. Nie zaleca się korzystania z fotela osobom cierpiącym na:
Choroby serca, posiadającym elektryczne implanty medyczne tj. rozrusznik serca
Osteoporoza, stany pozłamaniowe, stany zapalne stawów i ścięgien
Naruszenie ciągłości skóry- rany, blizny we wczesnym stadium zrostu
Choroby o podłożu bakteryjnym, wirusowym i pasożytniczym
Wysoka temperatura ciała (39°C)
Choroby nowotworowe, tętniaki
Wysokie nadciśnienie
Nadczynność tarczycy
Miażdżyca
Inne poważne schorzenia wymagające konsultacji lekarskiej
Podczas ciąży i menstruacji
4.
§
§
§
§
§
Bezpieczeństwo
Sprawdź czy napięcie sieci elektrycznej w gniazdku odpowiada specyfikacji fotela
Nie używaj mokrych rąk podczas podłączania fotela do gniazdka
Nie dopuść, aby do fotela dostała się woda
Nie używaj produktu, gdy działa nieprawidłowo, koniecznie skonsultuj się ze sprzedawcą
Przerwij korzystanie z produktu, kiedy poczujesz się źle, skonsultuj się z lekarzem
5.
§
§
§
Serwisowanie, konserwacja
Produkt powinien być serwisowany przez przygotowanych do tego agentów sprzedawcy
Nie zapomnij odłączyć produkt z sieci przed rozpoczęciem serwisowania, konserwacji
Nie podłączaj produktu do popsutego gniazda
2
§
§
§
§
§
§
Jeżeli produkt miałby być przez długi czas nieużywany, zwiń kabel, osłoń produkt folią
i umieść w suchym pomieszczeniu
Nie wystawiaj produktu w pobliżu ognia i chroń go przed długotrwałym działaniem
promieni słonecznych
Czyść produkt za pomocą suchej szmatki, nie używaj rozcieńczalnika, benzyny ani alkoholu
Podzespoły tego produktu zostały specjalnie dla niego zaprojektowane i wykonane
Nie przesuwaj tego produktu po nierównej powierzchni
Używaj produkt z przerwami
6. Rozwiązania zwykłych usterek
§ Naturalnym jest odgłos pracującego silnika w momencie używania produktu
§ Jeżeli panel sterujący nie działa poprawnie, sprawdź czy produkt jest podłączony
poprawnie oraz czy przełącznik jest w pozycji „ON”
§ Jeżeli produkt używany jest bez przerwy przez długi czas, to w momencie osiągnięcia
wysokiej temperatury nastąpi automatyczne wyłączenie produktu. Należy odczekać, co
najmniej pół godziny, aby móc dalej korzystać z urządzenia
Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku dla osób (również dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub przy barku doświadczenia i wiedzy,
chyba że są one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z urządzenia
przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
Jeżeli przewód zasilający, bądź inna część produktu jest uszkodzona, należy ja wymienić
u sprzedawcy bądź u osoby wykwalifikowanej, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
Schemat fotela
1.
2.
3.
4.
Poduszka
Oparcie
Poduszki powietrzne
Siedzisko
5.
6.
7.
8.
Podnóżki
Półka
Obudowa boczna
Obudowa tylna
3
9.
10.
11.
12.
Włącznik
Bezpiecznik
Przewód zasilający
Panel sterowania
Funkcje i zastosowanie
1. Funkcje:
§ Możliwość obsługi monet, żetonów, a także dopasowania odpowiedniego czasu do
jednego cyklu masażu
§ Posiada 5 podstawowych symulacji masażu: shiatsu, oklepywanie, ugniatanie, ostukiwanie,
synchroniczne ostukiwanie z ugniataniem
§ 2 rodzaje automatycznego masażu górnych partii ciała
§ Możliwość samodzielnego zaprogramowania masażu w zależności od miejsca (3 zakresy),
szybkości (5 poziomów), szerokości (3 poziomy)
§ 13 poduszek powietrznych w siedzisku oraz podnóżkach przynosi ulgę dla dolnych partii
ciała
§ Masaż wibracyjny dolnych partii ciała
§ Możliwość dowolnego ustawienia pozycji oparcia i podnóżków
§ Wyświetlacz pokazuje rodzaj, szybkość, miejsce wykonywania masażu, a także czas jego
trwania
§ Panel sterowania wbudowany w podłokietnik, w prosty sposób umożliwia sterowanie
fotelem
§ W zestawie pilot ułatwiający programowanie fotela
§ Fotel rejestruje ilości przyjętych monet oraz ogólny czas trwania masażu
2. Działanie
§ Łagodzi zmęczenie
§ Poprawia krążenie krwi
§ Łagodzi zmęczenie mięśni
§ Rozluźnia spięte mięśnie
§ Łagodzi bóle mięśni
§ Łagodzi nerwobóle
Użytkowanie
Schemat panelu sterowania
§ Podłącz produkt do sieci i odczekaj 5 sekund
§ Włóż
odpowiednią
monetę
do
kolektora
monet
znajdującego się w prawym podłokietniku
§ Masaż włączy się automatycznie jak tylko rozpozna
odpowiednią monetę, podnóżki i oparcie ustawią się w ustalonej
wcześniej pozycji. W czasie trwania masażu użytkownik może
dowolnie zmieniać programy oraz ustawiać położenie oparcia
i podnóżków. W celu przedłużenia czasu masażu użytkownik może
w jego trakcie dorzucać monety
§ Czas trwania masażu jest odliczany w dół i jest widoczny na
panelu sterowania. Po upływie czasu fotel automatycznie wyłącza
swoje funkcje, powraca do pozycji siedzącej i przechodzi w stan
czuwania
§ W czasie trwania masażu na panelu sterowania widoczne
jest położenie rolek masujących oraz rodzaj prowadzonego masażu
4
Opis przycisków na panelu sterowania
Masaż automatyczny I
relaksacyjny całego ciała
Masaż automatyczny II
relaksacyjny całego ciała
–
masaż
5 specjalistycznych metod masażu:
–
masaż
Knocking - masaż oparty na delikatnych
uderzeniach
Masaż rozciągający mięśnie pleców (3
rodzaje)
Shiatsu – relaksacyjny masaż japoński
Regulacja ciśnienia w poduszkach
powietrznych (2 poziomy)
Kneading – masaż oparty na ugniataniu
mięśni pleców
Regulacja poziomu wibracji siedziska
(2 poziomy)
Tapping – masaż oparty na delikatnym
ostukiwaniu mięśni pleców
Regulacja szybkości
masażu (5 poziomów)
Synchronously kneading and tapping –
synchroniczne połączenie masaży typu
ugniatającego i ostukującego
Regulacja
poziomu
masażu (3 poziomy)
wykonywania
rozpiętości
Regulacja pozycji masażera łydek
Regulacja pozycji oparcia
Ustawienia parametrów fotela za pomocą pilota sterującego
Program
1
2
3
4
5
6
Funkcja
Ustawienie
ilości
monet,
jakie
ma
przyjmować fotel
Ustawienie
czasu
trwania
pojedynczego
masażu
Ustawienie
domyślnego
położenia oparcia
Ustawienie
domyślnego
położenia podnóżków
Wyświetla całkowitą
zakumulowana
wartość monet
Wyświetla całkowity
czas pracy fotela
Wyświetlany
opis
Set Money
Set Time
Możliwość ustawienia
Minimalnie – 1
Maksymalnie – 20
Minimalnie – 1
Maksymalnie – 30
Set Log Angle
Nisko – 0
Wysoko – 5
Set Back Angle
Wysoko – 0
Nisko – 5
Total Money
Maksymalnie - 99999
Total Time
Maksymalnie 999:59
(999h, 59 min.)
Ze względu na wykonywanie testów i prób fabrycznych, wyświetlane wartości w pozycjach 5 i 6,
mogą różnić się od zerowych. Nie oznacza to jednak zużycia produktu
§ Wciśnij MODE, żeby wybrać odpowiedni parametr
§ Wciśnij strzałki w górę i w dół, żeby dopasować parametr
§ Wciśnij OK, żeby potwierdzić i zapisać zmiany
§ Wciśnij ESC, aby zamknąć ustawienia parametrów
Jeżeli pilot przez 10 sekund nie będzie używany system sam zamknie ustawienia parametrów
i przejdzie do normalnego działania
5
Ustawienie urządzenia rozpoznającego monety, montaż
i demontaż
Urządzenie rozpoznające monety może być demontowane jedynie w następujących
okolicznościach:
§ Gdy wystąpi błąd urządzenia rozpoznającego monety, na przykład dorzucenie monety
nie przedłuża czasu masażu
§ Gdy urządzenie rozpoznające monety działa niepoprawnie, np. nie słychać sygnału
przyjęcia monety po jej wrzuceniu
§ Jeżeli otwór przyjmujący monety jest zapchany
§ Gdy w urządzeniu tym utknęły monety
Szkic montażu i demontażu urządzenia przyjmującego monety
1. Instrukcja montażu i demontażu urządzenia rozpoznającego monety
§
§
§
Odkręć cztery śrubki z pokrywy serwisowej, używając krzyżowego śrubokręta, otwórz
pokrywę serwisową
Odkręć cztery śrubki z mocowania oraz jedną z plastikowego przycisku.
Wyciągnij urządzenie rozpoznające monety delikatnie usuwając przewód kontrolny
2. Ustawienia urządzenia rozpoznającego monety
§
Przełącznik START/SET ustaw w pozycji SET, na wyświetlaczu
powinno ukazać się „00”. Wciśnij A, aby wybrać wartość parametru
(0-99)
§
Wciskaj A tak długo, aż na wyświetlaczu pokaże się
odpowiedni numer zapisu
§
Wrzuć monety po kolei, maksymalnie 10 jednostek. Jeżeli
wrzucisz mniej, możesz dorzucić później. Jeżeli na wyświetlaczu
pojawi się literka „F” to znaczy, że zapisano odpowiednią ilość
monet do pamięci
6
§
§
§
Jeżeli chcesz ustawić monety o innej wartości, powtórz dwie poprzednie czynności
Można ustawić do rozpoznania maksymalnie 2 rodzaje różnych monet, na jednym zapisie.
Po zakończeniu ustawiania przełącz START/SET na pozycję START
Jeżeli chcesz wyczyścić pamięć z zapisanych monet, przełącz START/SET na pozycje SET,
na wyświetlaczu pokaże się „00”. Przytrzymaj przycisk A aby wyczyścić wartości, tak długo,
aż usłyszysz ton „BI” (2 sekundy), oznacza to, że parametry zostały wyczyszczone
Ustawienie precyzji urządzenia rozpoznającego monety
§ Przełącz START/SET na pozycję SET, na wyświetlaczu pokaże się „00”. Wciśnij przycisk B,
wyświetlacz pokaże wartość precyzji „01”, jest to domyślna wartość
§ Przytrzymaj przycisk B, aby dopasować wartość (01-03). Mniejsza precyzja 03, większa
precyzja 01. Po zakończeniu przełącz START/SET na pozycję START
Ustawienia sygnału wyjściowego
§ Przełącz START/SET na pozycję SET, na wyświetlaczu pokaże się „00”. Przytrzymaj wciśnięty
przycisk B przez 5 sekund, aż usłyszysz ton „BI BI BI”, wyświetlacz powinien pokazać „PP” lub
„bb” Wciśnij B żeby ustawić wymagany sygnał. Po zakończeniu przełącz START/SET na
pozycję START
§ „PP” oznacza impulsowy tryb (PULSE), „bb” oznacza bajtowy tryb (BYTE)
Czyszczenie całej pamięci
§ Przełącz START/SET na pozycję SET, wciśnij przyciski A i B jednocześnie, po dwóch
sekundach usłyszysz jeden ton „BI”, wszystkie zapisane wartości powrócą do stanu
domyślnego. Zapisane monety zostaną wyczyszczone do zera, będzie jeden zapis w
pamięci „01”, parametr precyzji wróci do wartości „01”, sygnał wyjściowy ustawi się na tryb
impulsowy
Ustawienie sygnału wyjściowego dla kilku monet
§ Przełącz START/SET na pozycję SET, na wyświetlaczu pokaże się „00”. Przytrzymaj wciśnięty
przycisk A, po dwóch sekundach usłyszysz ton „BI BI BI”. Wciśnij przycisk A tak, aby na
wyświetlaczu pokazały się wymagane dane (1~A0;A0=100)
3. Montaż poduszek w oparciu
Duża czarna poduszka oparcia mocowana jest do produktu za pomocą zamka (suwaka)
umieszczonego na szczycie oparcia. Dodatkowa poduszka będąca oparciem dla szyi, ramion
i głowy może być odsłaniana, aby zwiększyć odczuwalność masażu właśnie tych części ciała.
Rekomenduje się jednak używanie poduszki. Czynności (1) i (2) obrazują sposób montażu poduszki
oparcia.
7
4. Instalacja półki bocznej
Przykręć za pomocą śrubokręta krzyżowego ramię, bedące wspornikiem półki, do fotela. Przykręć
półkę, również za pomocą śrubokręta krzyżowego, do przymocowanego wczesniej ramienia
5. Podłoże
Umiejscowienie i używanie fotela masujacego na drewnianej podłodze może ja zniszczyć. Zaleca
się stosowanie dywanów, bądź innych podstaw ażeby zapobiec uszkodzeniom podłogi.
Do przenoszenia fotela wymagane są dwie osoby, nie przesuwaj fotela na jego kołach
samodzielnie.
8
Specyfikacja produktu
§
§
§
§
§
§
Nazwa: Automatyczny fotel masujący Massaggio Occupato
Konfiguracj: Podstawowa
Napięcie wejściowe: 220-240V ~ 50/60Hz
Waga 95 kg, głośność mniej niż 56 dB
Moc: 180 W
Klasa energetyczna: Klasa I
Gwarancja
Produkt
Numer
FOTEL MASUJĄCY MASSAGGIO OCCUPATO
Data Zakupu
1.
2.
3.
Udziela się gwarancji na prawidłowe działanie produktu na okres …………….……. .
Gwarancja obowiązuje od dnia wystawienia karty gwarancyjnej
Wady ujawnione w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w terminie 30 dni roboczych od
daty odbioru produktu od klienta
4. Karta Gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada wpisana datę zakupu i pieczęć sprzedawcy
5. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy zgłosić usterkę sprzedawcy. Sprzedawca na swój
koszt odbiera i dostarcza serwisowany towar
6. W okresie gwarancyjnym uszkodzony sprzęt zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony przez
gwaranta na taki sam, wolny od wad
7. W przypadku, gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu
przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty lub wyboru innego sprzętu o podobnych walorach i
specyfikacji. Ewentualna różnica pieniężna zostanie uregulowana przez gwaranta, bądź przez
reklamującego, w zależności od kosztu wybranego przez reklamującego przedmiotu
8. Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji lub
spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego
wyposażenia dodatkowego.
9. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek:
o Samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw,
przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
o Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego uszkodzenia sprzętu
o Przechowywania i konserwacji produktu oraz innych uszkodzeń powstałych z winy
użytkownika
o Obniżania się jakości produktu spowodowanego naturalnym procesem zużycia np. ścieranie
się zewnętrznej powłoki produktu, zarysowania, pęknięcia obicia, poduszek, itp.
o Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji, a także
użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem
o Uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu
elektronicznego oraz wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy
10. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku naruszenia plomb, nalepek gwarancyjnych,
bądź numerów seryjnych sprzętu, braku karty gwarancji, jak również uszkodzeń w przypadku
wszelkich prób napraw i przeróbek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy
11. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w gwarancji mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
………………………………
Podpis i pieczątka sprzedawcy
9

Podobne dokumenty