Instrukcja do świczenia

Transkrypt

Instrukcja do świczenia
SUM Edukacja Techniczno Informatyczna
Języki i Systemy Programowania
Laboratoria – 03 -
1
dr Artur Bartoszewski - WYKŁAD: Języki i Systemy Programowania,
SUM Edukacja Techniczno Informatyczna
Ćwiczenia: Języki i Systemy Programowania
Ćwiczenie
Wykonać stronę losująca numery Lotto (sześć
liczb z zakresu od 1 do 49, liczby nie mogą sie
powtarzać).
Wskazówki:
 Ćwiczenie jest podobne do losowania Bingo z wykładu.
 Nie ma ograniczeń zakresu liczb dla poszczególnych
pól – nie jest więc konieczne użycie tablicy „colPlace”.
 Liczby nie mogą się powtarzać, trzeba więc zastosować
tablicę „usedNum” (tym razem będzie ona miała 50
pozycji) i związany z nią mechanizm losowania
(losowanie w pętli While Do).
LOTTO
Szczęśliwy traf: 5
2
38
7
11
23
7
dr Artur Bartoszewski - Laboratoria: Języki i Systemy Programowania,

Podobne dokumenty