" Nie ma Boga, w nic nie wierzę", Mówią łotrzy i szalbierze. "Nie na

Transkrypt

" Nie ma Boga, w nic nie wierzę", Mówią łotrzy i szalbierze. "Nie na
„CHRYSTUS POWIEDZIAŁ:
„ ŚWIATŁO PRZYSZŁO NA ŚWIAT, LECZ LUDZIE
BARDZIEJ UMIŁOWALI CIEMNOŚCI, ANIŻELI
ŚWIATŁO, BO ZŁE BYŁY ICH UCZYNKI.”(J 3,19)
" Nie ma Boga, w nic nie wierzę",
Mówią łotrzy i szalbierze.
"Nie na Boga" - grzmią mordercy,
Hipokryci i oszczercy.
"Nie ma Boga ani piekła" Gwiazda porno tak orzekła.
"Z wiary w Boga świat się śmieje" Jaki świat? - To złodzieje!
Pedofile no i geje.
"Szczęście w niebie - piękna bajka" szydzi narkotyków szajka.
"Wiara w Boga to złudzenie" -
Twierdzi aferzystów plemię.
"Wiara w Boga to są fobie" powtarzają ci przy żłobie.
Gdy aborcję ktoś popiera,
Temu w sercu Bóg umiera.
Kto przestrzega więc DEKALOG,
Ten prowadzi z Bogiem dialog.
Autor. Ks. Józef Tatarczyk SVD

Podobne dokumenty