Placówki Edukacyjno – Artystycznej "Isola Musica"

Transkrypt

Placówki Edukacyjno – Artystycznej "Isola Musica"
Cennik usług
Placówki Edukacyjno – Artystycznej "Isola Musica"
1. Nauka gry na fortepianie:
a. Zajęcia całoroczne
Wariant
Miesiąc
Ognisko Min
Ognisko
Szkoła
Szkoła Max
220,00
330,00
440,00
750,00
Semestr
zł
zł
zł
zł
1
1
2
3
100,00
650,00
200,00
750,00
Rok
zł
zł
zł
zł
2
3
4
7
200,00
300,00
400,00
500,00
b. Zajęcia indywidualne
Liczba godzin
1 godzina
Od 2 do 10 godzin
powyżej 10 godzin
Cena za godzinę
(45 minut)
80,00 zł
70,00 zł
60,00 zł
zł
zł
zł
zł
Wszelkie informacje dotyczące placówki można znaleźć na naszej stronie
internetowej www.isolamusica.pl

Podobne dokumenty