Projekt JOB MOBILITY

Transkrypt

Projekt JOB MOBILITY
„Job Mobility”
Fundacja
Aktywizacja
w
partnerstwie
z Fundacją RA i DO Międzynarodowe
Centrum Wsparcia Młodzieży i Dorosłych,
Fundacją CEMEA del Mezzogiorno oraz
Fundacją Solidarity Tracks realizuje projekt
dofinansowany z Funduszy Europejskich
Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i
kluczowych 54 osób niepełnosprawnych w wieku 18-35 lat,
należących do kategorii NEET poprzez udział w programie
mobilności ponadnarodowej.

Podobne dokumenty