linatex - Weir Minerals

Komentarze

Transkrypt

linatex - Weir Minerals
LINATEX®
Rubber Products
Excellent
Minerals
Solutions
Gumowe produkty specjalne: Płyty,
wykładziny i węże.
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 1
09/10/2014 08:40:48
Linia produktów gumowych Linatex® zapewnia niezrównaną
odporność na ścieranie, nawet w najbardziej wymagających
warunkach.
Linatex® to uznawana w świecie za przodującą marka, zapewniająca doskonałą gumę naturalną dla aplikacji
korozyjnych, ściernych i udarowych.
Guma Linatex® ma historię sięgającą roku 1923, w którym to Bernard Wilkinson utworzył w Malezji pierwszą w
świecie komercyjną działalność przetwórczą gumy i opracował doskonały komponent Linatex® który
zrewolucjonizował przemysł gumowy.
Doskonałość produktów Linatex® leży w sprawdzonym procesie produkcyjnym, w którym produkt końcowy
uzyskuje wyjątkowo wysoką, w porównaniu z innymi produktami, odporność na ścieranie.
Centra serwisowe Centra sprzedaży -
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 2
09/10/2014 08:40:53
Doskonałej jakości guma Linatex® powstaje w
wyniku unikalnego procesu dodawania
składników, z wykorzystaniem wysokiej
jakości naturalnego lateksu. Wykazuje on
wyjątkową odporność na ścieranie, co
zapewnia doskonałe działanie produktów w
mokrych aplikacjach ściernych.
Struktura molekularna
Guma konwencjonalna: długie łańcuchy
molekularne są łamane podczas mieszania, co
zmniejsza wytrzymałość na wycieranie.
Guma Linatex®: Wykazuje zasadnicze
cechy gumy naturalnej, przez co
uzyskuje się doskonałą wytrzymałość na
wycieranie.
Co czyni gumę Linatex® lepszą od innych?
Surowa guma naturalna: Typowa
krzywa rozkładu bimodalnego.
Czysta naturalna guma jest najlepsza jako materiał
odporny na ścieranie, szczególnie w transporcie
zawiesin. Charakterystyczne cechy: Wytrzymałość,
sprężystość i odporność na przecinanie mają
bezpośredni wpływ na wytrzymałość na ścieranie.
Wytrzymałość gumy na ścieranie, to najważniejsza
z jej cech. Im więcej pracy włożonej w mieszanie
gumy, tym więcej tych właściwości, które wynikają z
podziału i łamania długich łańcuchów
molekularnych.
10³
10⁴
krótsze łańcuchy
molekularne.
10⁵
10⁶
Ciężar cząsteczkowy
10⁷
10⁸
dłuższe łańcuchy
molekularne
Konwencjonalny, suchy proces wytwarzania gumy
jest oparty o rozdrabnianie gumy podczas
mieszania. Zmienia to znacznie rozkład średniego
ciężaru cząsteczkowego i prowadzi do utraty
własności zapewniających optymalne działanie.
Proces ten jest podobny do cięcia długiej elastycznej
taśmy na kawałki a następnie próby połączenia tych
kawałków ponownie w całość.
W przeciwieństwie do powyższego, unikalna metoda
używana w produkcji gumy Linatex® polega na
łagodnym mieszaniu lateksu, co powoduje
minimalne uszkodzenia mikrostruktury gumy.
Skutkuje to tym, że produkt jest tak samo naturalny
jak surowiec.
Produkcja naturalnej gumy Linatex® obejmuje dwie
odrębne operacje: domieszkowanie i koagulację
lateksu do postaci surowego placka, oraz prasowanie
i przeróbkę surowej gumy w gotowe płyty gumowe.
Wysokiej jakości guma Linatex® jest wytwarzana w
najnowocześniejszych instalacjach produkcyjnych,
które osiągają poziom 100% zachowania naturalnej
gumy. Koagulacja i suszenie surowego placka są
kończone za pomocą energii mikrofalowej w ramach
ciągłego zautomatyzowanego procesu.
Surowa guma przechodzi następnie do etapu
prasowania, gdzie grubość każdej płyty jest
kontrolowana cyfrowo dla uzyskania optymalnej
powtarzalności.
1
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 3
09/10/2014 08:40:58
Wysokiej jakości guma Linatex® powstaje w wyniku
unikalnego procesu dodawania składników, z
wykorzystaniem wysokiej jakości naturalnego
lateksu. Wykazuje ona wyjątkowe własności fizyczne
co zapewnia doskonałe działanie produktów w
mokrych aplikacjach ściernych.
Linatex® i produkty zastępcze w mokrych aplikacjach ściernych.
koszt
inne gumy
Pomimo że początkowe koszty materiałowe związane
z zastosowaniem gumy Linatex® mogą być
nieznacznie wyższe, doskonałe działanie i żywotność
produktów Linatex® powodują w efekcie niższe
koszty posiadania.
Guma Linatex®
czas użytkowania
Korzyści wynikłe z zastosowania gumy Linatex® w stosunku do gum
normalnych
średnie zużycie
piasek i kruszywa
wysokie zużycie Guma Linatex®
górnictwo
zwrot nakładów
niskie zużycie
guma normalna
aplikacja
W przypadku zastosowania gumy Linatex®, doświadczenie wykazuje
że im bardziej agresywna aplikacja, tym większy zwrot nakładów.
2
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 4
09/10/2014 08:41:07
Płyty gumowe
3
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 5
09/10/2014 08:41:12
Linia wyrobów gumowych Linatex®
Wyroby gumowe Linatex® to bardzo sprawne i efektywne rozwiązanie dla aplikacji w szerokim
spektrum przemysłów. Wybór odpowiedniego rodzaju gumy z linii Linatex® zapewni klientowi
końcowemu parametry najlepsze w tej klasie, a jednocześnie najniższe koszty eksploatacyjne.
Zakres produktów Linatex®
Grupa produktów Linagard®
Guma Linatex® to 95% naturalnej gumy, która jest
uważana za najlepszy wybór dla aplikacji ściernych i
poślizgowych.
Guma Linagard® NBR jest gumą nitrylową,
wzmacnianą wypełniaczami silikonowymi, specjalnie
opracowaną dla aplikacji związanych z olejami i
chemikaliami oraz z wysokimi temperaturami.
Guma Linatex® VS to nie modyfikowana
mieszanina gumy naturalnej stworzona specjalnie do
stosowania w aplikacjach z zawiesinami
drobnoziarnistymi, gdzie preferowaną metodą
instalowania jest klejenie na gorąco.
Guma Linatex® HM została specjalnie opracowana
dla przemysłu taśm transporterowych jako produkt
wykazujący doskonałe cechy eksploatacyjne
gumy Linatex® oraz dodatkowe korzyści w postaci
wysokiej odporności na tarcie suche.
Grupa wyrobów Linard®
Guma Linard® 60 to guma naturalna wzmacniana
silikonem - unikalny produkt stworzony do
zapewnieniad użej sprężystości oraz dobrej
wytrzymałości na przecinanie, tarcie i ścieranie.
Celem opracowania gumy Linard® 60 było
stworzenie gumy, która zachowa naturalną siłę i
cechy lateksu, oraz wytrzymałość potrzebną w
transporcie gruboziarnistych materiałów.
Guma Linard® 60 jest idealna dla ciężkich
aplikacji udarowych. Została opracowana tak, aby
wytrzymała intensywne ścieranie w bardzo
ciężkich aplikacjach. Jest odpowiednia na pierwotne
pokłady i wanny przesiewaczy, wykładziny silnie
obciążonych przesypów oraz dla ciężkich aplikacji
udarowych.
Guma Linagard® BB zapewnia wyjątkową
wytrzymałość na wysoką temperaturę oraz korozję
kwasową i alkaliczną. Nadaje się idealnie na
wykładziny zbiorników kwasu, oraz do aplikacji
wymagających odporności na promieniowanie UV i
ozon.
Guma Linagard® FG jest guma naturalną,
Wytwarzaną z materiałów zatwierdzonych przez FDA
dla aplikacji spożywczych, przemysłu
farmaceutycznego i kosmetyków.
Guma Linagard® OSR zapewnia kombinację
odporności na ścieranie i na oleje, co czyni ją wysoce
efektywnym i praktycznym rozwiązaniem dla
szerokiego spektrum aplikacji. Oryginalnie
opracowana dla spełnienia wymagań przemysłu
petrochemicznego, jest wysokiej jakości mieszaniną
gumy, pracującą w wysokich temperaturach i w
warunkach silnego mokrego ścierania.
Guma Linagard® OZ jest naturalnym wulkanizatem
gumowym stworzonym specjalnie dla
zapewnienia odporności na promieniowanie UV i
ozon.
Gumy Linard® HD i HDS Te produkty są
mieszankami kauczuku naturalnego i syntetycznego,
opracowanymi szczególnie pod kątem
nadzwyczajnej twardości bez zmniejszenia
naturalnej elastyczności. Ma składniki dobrane pod
kątem aplikacji związanych ze znacznym ścieraniem.
Odpowiednia do paneli sit przesiewania wstępnego,
tac odbiorczych, jako wykładzina zsypów materiałów
ściernych i do aplikacji związanych z narażeniem na
silne uderzenia.
4
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 6
09/10/2014 08:41:29
Kryteria doboru dla kątów uderzenia i zużycia poślizgowego
°
70
90°
°
60
CT
PA LE
M
I
G
AN
°
50
Rozmiar cząstek i ich ciężar
CT
PA
IM GLE
AN
IMPACT LINERS
30 °
40
°
Aby osiągnąć optymalną ekonomikę pracy i
możliwie najdłuższą żywotność, grubość gumy
powinna być w pewnych granicach zwiększona
aby poradziła sobie z większymi i cięższymi
cząstkami. Udar wywołany opadaniem cząstek z
dużej wysokości wymaga także zwiększenia grubości
dla absorpcji sił ściskających.
M
OU
LD
IM
PA
CT
IM
AN PAC
GL T
E
20 °
ED
FILE
IMPACT
ANGLE
BA
RS
PRO
10°
0°
Gdy cząstka uderza w powierzchnię, guma
deformuje się absorbując jej energię kinetyczną. Gdy
guma odpręża się, zwraca większość tej energii
cząstce, powodując jej odbicie co z kolei skutkuje
zmniejszeniem zużycia i brakiem trwałej deformacji.
Jednak gdy cząstka jest zbyt dużą w stosunku do
grubości gumy, siła udaru nie może być
absorbowana i guma ulegnie przecięciu lub
wydarciu.
80°
SHEET
Aby wybrać najlepszą gumę Linatex®
dla Państwa aplikacji, należy wziąć pod
uwagę wiele czynników. Wielkość i wagę
cząstek, prędkość, kąt udaru, temperaturę,
środowisko chemiczne, poziom hałasu i
twardość gumy – wszystkie te czynniki są
krytyczne dla wypracowania decyzji.
LINE
RS
SHEET
Prędkość
W warunkach ścierania udarowego i ślizgowego,
występuje pewna krytyczna wartość prędkości
powyżej której elastomery nie są już w stanie
absorbować i oddawać energii. W takich
przypadkach nagle pojawia się zużycie. W przypadku
prędkości powyżej 10 m/s, należy się skontaktować z
przedstawicielem Weir Minerals.
Dobór gumy
Ten wykres pokazuje dlaczego guma przewyższa stal w wielu środowiskach
ściernych. Dzieje się to dzięki zdolności gumy do absorbowania energii uderzenia i
jej zwracania do cząsteczki, co w efekcie daje lepszą odporność na zużycie.
Kąt uderzenia i ścieranie poślizgowe
Kąt uderzenia cząstki w stosunku do powierzchni
ścierania może mieć zasadniczy wpływ na dobór
gumy. Przy kącie uderzenia równym 90°, odporność
na ścieranie jest określona przez twardość gumy,
jednak gdy kąt ten zmniejsza się, znaczenie
odporności na wycieranie zwiększa się. Przy
niewielkich kątach uderzenia, szlamy są najlepiej
transportowane gdy zastosuje się płaskie arkusze
Linatex®.
Ścierna cząsteczka uderzająca w nieelastyczną powierzchnię metalową.
Pzekształcenie energii kinetycznej w uderzenie, tarcie i hałas.
Ścierna cząsteczka uderzająca w elastyczną powierzchnię gumową.
Kauczuk deformuje się pod obciążeniem i zwraca cząsteczce większość
energii kinetycznej bez ścierania zachodzącego powyżej.
5
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 7
09/10/2014 08:41:31
Twardość i właściwości fizyczne gumy
Własności fizyczne są kluczem do doboru
prawidłowego rodzaju gumy do danej aplikacji.
W szerszym rozumieniu, twardsze gumy są
preferowane tam, gdzie występują siły pochodzące
od uderzeń lub ścinania, najczęściej spotykane przy
transporcie ziarnistych materiałów. Gumy o mniejszej
twardości dają doskonałe wyniki gdy zostaną użyte do
zawiesin ściernych lub w przypadkach tarcia ślizgowego
przy transporcie drobnych lub średnich cząstek.
zawiesiny lub aplikacja muszą być zawsze
zweryfikowane aby upewnić się że wybrana guma jest
odpowiednia. Dla typoszeregu Linatex® dostępna jest
tabela odporności chemicznej. W celu uzyskania
dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z
lokalnym przedstawicielem.
Hałas i wibracje
Inne właściwości fizyczne grają także ważną rolę w
optymalizacji działania. Zależnie od aplikacji, należy
rozważyć także elastyczność i odporność na
przywieranie.
Przepisy BHP w wielu krajach wymagają aby
instalacje przemysłowe spełniały wymagania norm w
zakresie natężenia hałasu i narażeń pracowników.
Konstrukcje wyłożone gumą w zasadzie spełniają
wymagania zredukowanego hałasu i wibracji.
Prosimy o konsultacje z lokalnym przedstawicielem w
celu przedyskutowania optymalnych rozwiązań dla
minimalizacji hałasu.
Temperatura
Kompletne rozwiązanie
Gumy naturalne ogólnie nie są zalecane do
temperatur powyżej 70°C (158°F). Choć mieszaniny
syntetyczne osiągają temperatury pracy ponad 100°C
(212°F), systemy klejące do wykładzin gumowych mają
temperaturę pracy ograniczoną do 90°C (194°F). W celu
uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie
się z lokalnym przedstawicielem.
Weir Minerals korzysta w produkcji, testach oraz
aplikacjach z bogatego doświadczenia w zakresie
stosowania wykładzin gumowych. Jako dostawca i
aplikator wszystkich swoich wykładzin gumowych, Weir
Minerals ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie
swoje projekty.
Środowisko chemiczne
Odporność chemiczna zależy od składników gumy. Na
przykład naturalna guma nie jest odpowiednia dla
węglowodorów. Kompozycja chemiczna
Uważamy że prawidłowy dobór rodzaju gumy jest dla
osiągnięcia sukcesu tak samo krytyczny jak jakość gumy.
Poprzez wykorzystanie wysokiej jakości klejów i sprawdzonych w eksploatacji wykładzin gumowych, zapewnimy najlepsze w świecie działanie od startu do finiszu.
Uważamy także że nasze zaangażowanie nie kończy się
na dostawie sprzętu i inwestowaliśmy intensywnie w
rozszerzenie naszej sieci wsparcia serwisowego aby być
jak najbliżej naszych Klientów.
Wykres doboru gumy Linatex®
Wycieranie ślizgowe
i przez zawiesiny
mokre / wilgotne
ścieranie wpływ
Wpływ na ścieranie
na sucho
różnorodne
aplikacje
- chemikalia
- wysokie
temperatury
- ryzyko zapłonu
- uszczelnienie
- aplikacje i
produkcja
specjalna
-40° to 70°C
(-40° to 158°F
-20º do 110°C
(-4° do 230°F
-40˚
to 70˚
C
-40°do
70°C
(-40˚
F)
(-40° to
do158˚
158°F)
-40° do 75°C
(-40° do 167°F)
-40° do 70°C
(-40° do 167°F)
Mniejsze cząstki
i/lub różne
kwasy i zasady
Obecność
Olejów /
rozpuszczalników
Problem przywierania
i przyklejania
Większe
cząstki
Większe cząstki
i przecinanie
Zwróć się do
inżynierów
Weir Minerals
Linatex®
Spożywcze /
higiena
Narażenie
na ozon
Linagard® FG
Linagard® OZ
Linagard® NBR
Linagard® OSR
Linard® 60
Linard® HD 60
Linard® HDS
Linard® HD 70
6
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 8
09/10/2014 08:41:33
Grupa płyt gumowych
Jakościowa guma Linatex®
Cechy
• Sprawdzone eksploatacyjnie działanie w aplikacjach z drobnoziarnistymi
zawiesinami ściernymi
• Doskonała odporność na przecinanie i wydarcia
• Odporność na szerokie spektrum chemikaliów
Aplikacje
• Wykładziny rur
• Wykładziny zbiorników
• Wykładziny pomp
• Wykładziny zaworów
•
•
•
•
Wykładziny zsuwni
Wykładziny hydrocyklonów
Węże
Taśmy transporterowe specjalne
Wielkości i dostępność
• Standardowa wielkość arkusza 9.25m x 1.23m
• Arkusze częściowe dostępne na zamówienie
• Zakres grubości standardowych od 1.5mm do 30mm
• Komponenty odlewane dostępne z magazynu i na zamówienie
Składowanie
• Zalecane składowanie z dala od źródeł ciepła i od promieniowania słonecznego
zgodnie z “ISO 2230: - Guma wulkanizowana – Przewodnik składowania”.
Linatex® VS
Guma Linatex® VS to mieszanina nie przetworzonej gumy naturalnej opracowana
specjalnie do stosowania do zawiesin drobnoziarnistych gdzie preferowaną
metodą instalacji jest klejenie na gorąco.
Cechy
• Sprawdzone eksploatacyjnie, najlepsze w swojej klasie działanie w aplikacjach z
drobnoziarnistymi zawiesinami ściernymi, w porównaniu do innych nie
przetworzonych gum.
• Odpowiednia do klejenia na gorąco
• Zapewnia najniższe koszty posiadania
• Idealnie nadaje się do autoklawów i formowania ciśnieniowego
• 6 miesięczny okres trwałości przy składowaniu
Aplikacje
•
•
•
•
Rurociągi
Zsuwnie
Wykładziny zbiorników
Węże
Linatex® HM
Guma Linatex® HM została specjalnie opracowana dla przemysłu taśm
transporterowych jako produkt który łączy w sobie doskonałe cechy wysokiej
jakości gumy Linatex® oraz odporność na suche ścieranie.
Cechy
• Guma nie przetworzona
• Doskonała odporność na mokre ścieranie
• Wysoka sprężystość
• Wyjątkowa wytrzymałość na przecinanie i wydarcia
• Niski współczynnik odkształcenia plastycznego
• Odporność na szerokie spektrum chemikaliów, łącznie z olejami i mediami
organicznymi.
• Dostępna jako płyty oraz wyroby formowane.
7
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 9
09/10/2014 08:41:37
Linard® 60
Guma Linard® 60 to produkt z gumy naturalnej wzmocnionej krzemionką,
unikalnie stworzony dla zapewnienia wysokiej sprężystości i jednocześnie dobrej
odporności na przecinanie, wydarcia i ścieranie. Opracowanie gumy Linard® 60
było przełomem w produkcji gumy zachowującej naturalną wytrzymałość i
odporność lateksu, wraz z gęstością potrzebną do kontaktu z dużymi bryłami.
Cechy
• Doskonałe własności zapobiegające przyklejaniu i obrastaniu
• Niezrównana elastyczność jak na mieszaninę twardej gumy.
• Doskonała odporność na przecinanie przez cząstki ostrokrawędziaste.
• Dobra odporność na ścieranie mokre
LINATEX®
Rubber Products
LINARD® 60
Aplikacje
• Wykładziny węży
• Panele sitowe do przesiewaczy
• Guma na fartuchy
• Środowiska ścierne, gdzie występuje przyklejanie i obrastanie.
Linard® HD i HDS
Grupa produktów Linard® HD to mieszaniny gum naturalnych i sztucznych
specjalnie zaprojektowane dla osiągnięcia wyjątkowej wytrzymałości bez
naruszania naturalnej elastyczności. Produkty Linard® HD są szczególnie
odpowiednie do aplikacji o wysokich udarach lub do przenoszenia kruszyw o
dużych bryłach, gdzie przecinanie i wyłupywanie stanowią główne składniki
ścierania.
Cechy
• Doskonała siła i sprężystość w trudnych aplikacjach ściernych.
• Wyjątkowa odporność na uderzenia brył i wyłupywanie
• Nadaje się idealnie do aplikacji suchych i wilgotnych o dużych udarach.
• Zdolność absorbowania hałasu i wibracji.
LINATEX®
Rubber Products
LINARD® HDS
Zastosowanie
• Węże – szczególnie do pogłębiarek oraz zastosowań o agresywnym ścieraniu
lub / i dużych, ostrokrawędziastych bryłach lub cząstkach.
• Pokłady sitowe i wanny w przesiewaczach.
• Przesypy i przenośniki wibracyjne o dużych udarach
• Wykładziny ochronne do transportu pneumatycznego materiałów.
Linagard® NBR
Linagard® NBR to kauczuk nitrylowy wzmociony wypełniaczem silikonowym.
Specjalnie opracowany dla zapewnienia dobrej odporności na ścieranie w
obecności olejów i chemikaliów. Guma Linagard® NBR wykazuje również
doskonałe własności temperaturowe i może być używana do 110°C
( 230° F) z odpowiednimi klejami lub przy mocowaniu mechanicznym.
Cechy
• Odporność na oleje mineralne syntetyczne i roślinne
• Odporność na chemikalia, smary i węglowodory alifatyczne
• Doskonała odporność na wysokie temperatury, starzenie i zużycie termiczne
• Dobra odporność na ścieranie
• Niska przenikalność dla gazów.
LINATEX®
Rubber Products
LINARD® NBR
Aplikacje
• Wykładziny dla aplikacji w których używa się czynników na bazie olejów
• Wykładziny pomp i wirników dla przemysłu chemicznego
• Pokrycia taśm transporterowych
8
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 10
09/10/2014 08:41:41
Linagard® BB
Guma Linagard® Bb jest gumą bromobutylową, opracowana specjalnie dla
zapewnienia taniego rozwiązania wykładzin dla agresywnych aplikacji
chemicznych związanych z kwasami, zasadami i wysokimi temperaturami.
Cechy
• Baza bromobutylowa
• Doskonała odporność na chemikalia nieorganiczne
• Odporność na promieniowanie UV i ozon
• Odporność na wysokie temperatury
• Niska przenikalność gazowa
Aplikacje
• Zbiorniki kwasów i ługów
• Zbiorniki składowe chemikaliów
• Wykładziny zagęszczaczy
• Wykładziny odlewanych korpusów pomp chemicznych
Linagard® FG
Guma Linagard® Fg jest wysokiej jakości mieszaniną gumy naturalnej,
wytwarzanej ze składników dopuszczonych przez FDA (Food & Drug
Administration 177.2600). Jest ona przeznaczona dla aplikacji związanych z
długoterminowym i bezpiecznym kontaktem ze środkami spożywczymi i
odpornością na zużycie.
Cechy
• Bezpieczna dla żywności
• Nie brudząca się
• Doskonała odporność na ścieranie mokre
• Doskonała odporność na przecinanie i wydzieranie
Aplikacje
• Wykładziny dla obszarów przetwórstwa żywności
• Farmaceutyka i kosmetyka
• Wykładziny węży i zaworów
• Uszczelki
Linagard® OSR
Guma Linagard® OSR Jest wysokiej jakości mieszaniną gumową zapewniającą
odporność na oleje, specyficzne chemikalia oraz wpływy atmosferyczne. Guma
Linagard® OSR została specjalnie opracowana dla spełnienia wymagań przemysłu
petrochemicznego. To co odróżnia gumę Linagard® OSR od innych gum
polichloroprenowych jest to, że zapewnia odporność na oleje, chemikalia i
wpływy pogodowe wraz z niezrównaną odpornością na ścieranie.
Cechy
• Najlepsza w aspekcie odporności na ścieranie
• Odporna na oleje
• Odporna chemicznie
• Odporna na czynniki pogodowe
Aplikacje
• Oleje zawierające piasek.
9
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 11
09/10/2014 08:41:45
Linagard® OZ
Guma Linagard® OZ jest wulkanizatem gumy naturalnej o doskonałej odporności
na ścieranie, promieniowanie UV i atak ozonowy. Produkty z gumy Linard® są dobrze znane ze względu na ich właściwości: Sprężystość, wytrzymałość na
ścieranie oraz zdolność absorpcji wibracji i hałasu.
Cechy
• Doskonała odporność na ozon i czynniki pogodowe
• Wspaniała sprężystość i odporność na przecinanie i wydzieranie
• Doskonała odporność na ścieranie ślizgowe
• Niskie odkształcenie plastyczne wysoka sprężystość
• Dobra absorpcja dźwięków tłumienie wibracji
• Doskonała izolacja elektryczna
• Odporność na większość chemikaliów nieorganicznych
Zastosowanie
• Aplikacje ścierne i korozyjne
Tabela właściwości technicznych
i dostępnych wielkości
Właściwości techniczne gumy
W łasność
Próba zgodna z
normą
Linatex®
Linatex® VS
Linatex® HM
Linard® 60
Linard® HD
Linard®
70 HD
Linard®
HDS
Linagard®
BB
Linagard®
FG
Linagard®
NBR
Linagard®
OSR
Linagard®
OZL
Typ polimeru
-
Guma
naturalna
Guma
naturalna
Guma
naturalna
Guma
naturalna
Guma
naturalna
Guma
naturalna
Guma
naturalna
Guma
butylowa,
halogenowana
Guma
naturalna
NBR
Polichloropren
Guma
naturalna
Twardość
(IHRD) - ISO 48 - 1994
38
40
40
60
60
70
60
55
40
55
58
37
Moduł przy 500%
(Mpa) - ISO 37 - 2005
2
3.2
3
10
16
17
10
5.5
3.5
4
15.6
Wytrzymałość
na rozciąganie
(Mpa) - ISO 37 - 2005
25
21.5
24
25
25
21
22
7
20
11.8
19.1
21.4
Wydłużenie dla
pękania
(Mpa) - ISO 37 - 2005
830%
750%
750%
720%
470%
450%
580%
400%
750%
660%
554%
750%
Odpornośc na
wydarcie
(N/mm) - ISO 34 - 2005
(Method C)
44
43
44
90
90
90
90
35
45
19.2
35
50
Ciężar właściwy
BS 903: Part A1: 1995
0.96
0.95
0.95
1.1
1.14
1.14
1.1
1.58
0.99
1.08
1.37
0.95
Sprężystość
BS 903: Part A8: 1990
83%
83%
83%
70%
54%
57%
70%
27%
88%
45%
55%
Temperatura pracy
(0C)
-40C + 70C
-40C + 70C
-40C + 70C
-40C + 75C
-40C +75C
-40C +70C
-40C + 70C
-40C + 1100C
-40C + 70C
-40C + 110C
-40C + 100C
-40C + 75C
Czerwony
Czerwony
Czerwony
Czerwony
Czarny
Czarny
Czerwony
Czarny
Biały
Pomaraczowy
Czarny
Czarny
Kolor
Opcje wymiarów dla płyt gumowych
Grubość (mm)
1.5
2
3
5
6
8
10
12
15
20
25
30
Guma Linatex® premium












Linatex® HM












Linard® 60












Linard® HDS












Linagard® BB












Linagard® FG












Linagard® NBR












Linagard® OSR












Linagard® OZL












Opcje szerokości: 1.23 x 9.25
* Inne grubości dostępne na zamówienie
10
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 12
09/10/2014 08:41:50
Węże
11
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 13
09/10/2014 08:41:55
Systemy gumowych węży
Linatex®
Specjalne systemy węży gumowych Linatex®
zostały stworzone dla zapewnienia
wyjątkowej odporności na zużycie w
wyjątkowo trudnych warunkach pracy.
Typoszereg obejmuje węże górnicze wraz z
szeregiem zalecanych kolan prefabrykowanych,
redukcji i trójników – wszystkie z nich dostępne z
typowymi zakończeniami. Nasz kontrolowany
sterownikowo proces produkcji zapewnia że
konstrukcja węży jest powtarzalna, co jest podstawą
uzyskania wysokiej jakości, wytrzymałego i pewnego
w działaniu produktu finalnego.
Surowce
Skład materiału wykładziny ochronnej jest
czynnikiem krytycznym dla parametrów
operacyjnych twojego węża. Nasze wysokiej
jakości mieszaniny gumowe zapewniają
udowodnioną odporność na zużycie, a szeroka
wiedza i doświadczenie powodują, że nasze
produkty są najnowocześniejsze. Nasze węże
tworzymy z wykorzystaniem tradycyjnych
materiałów wzmacniających takich jak nylon,
poliestry lub materiałów alternatywnych jak np.
Kevlar, dobieranych do wymagań podczas procesu
opracowania.
Nasz zakres węży specjalnych cechują:
• Różne twardości i składy mieszanin dla spełnienia
wymagań specyficznych aplikacji
• Różne standardowe i niestandardowe średnice
wewnętrzne i długości
• Specjalizowane przyłącza końcowe dla spełnienia
indywidualnych wymagań aplikacji
• Zgodne z wymaganiami Klienta markowanie lub/i
kodowanie kolorem dla zapewnienia pełnej i
pewnej identyfikacji
• Nasz serwis audytowy węży zapewnia przeglądy i
oceny stanu technicznego węży na obiekcie pod
katem ich przydatności i bezpieczeństwa.
• Niezależne zakłady testujące ( jeśli trzeba ).
• Wsparcie ze strony naszych doświadczonych
przedstawicieli lokalnych, którzy dokonują ocen i
udzielają porad na obiekcie.
• Najnowocześniejsza technologia “Wskaźnika
zużycia” zapewniająca najwyższą pewność
monitorowania stanu węży.
Innowacje
Nasi inżynierowie przodują we wprowadzaniu
ulepszeń technologicznych, poszukując ciągle
nowych możliwości poprawy właściwości naszych
węży. Nasza unikalna technologia wskaźnika zużycia
to bezprzewodowy system wczesnego ostrzegania
alarmujący Użytkownika o zużywaniu się węża w
aplikacjach ściernych. Ten system wczesnego
ostrzegania zapewnia że ryzyka wycieków,
zatrzymania awaryjnego oraz zagrożenia zdrowia i
życia są zminimalizowane.
Cechy rozwiązania
Do produkcji naszego typoszeregu węży
wykorzystywana jest guma Linatex® Premium.
Zapewnia ona wydłużoną żywotność przez co
zapewnia najniższy łączny koszt posiadania jaki tylko
można sobie wyobrazić.
Typoszereg ten jest wspierany przez nasze służby
projektowe i techniczne co pozwala na pełną
typizację produktów oraz spełnienie Państwa
specyficznych wymagań, co w konsekwencji
redukuje koszty odbiorów technicznych i usuwania
problemów instalacyjnych.
12
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 14
09/10/2014 08:42:08
Wąż 801 docinany
Wąż 801 Linatex® do docinania jest gotowym
rozwiązaniem montażowym opracowanym
dla spełnienia pilnych potrzeb instalacyjnych
przy mniej ściernych aplikacjach mokrych.
Typoszereg węży o różnych rozmiarach jest
przechowywany w magazynie, w postaci zwojów
przystosowanych do docinania na wymiar na
obiekcie i oprawienia w odpowiedni osprzęt
połączeniowy przez co uzyskuje się gotowy wąż o
zakończeniach kołnierzowych.
Wąż docinany Linatex® 801 jest adaptowalnym i
ekonomicznym rozwiązaniem w przypadku
konieczności szybkiej naprawy awaryjnej.
Cechy
• Wytrzymały na rozciąganie kord wzmacniający
ze spiralą z drutu stalowego.
• Gładka powłoka zewnętrzna odporna na UV i
ścieranie, z mieszaniny styrenowo – butadienowej.
• Odpowiednie do temperatur pracy pomiędzy
-35°C i +75°C (-31°F i +167°F)
• Minimalny promień zgięcia: 8-10 średnic
wewnętrznych.
• Współczynnik bezpieczeństwa: 3 x max. ciśnienie
robocze.
• Dostępne z wykładzinami wewnętrznymi z gumy
Linatex® premium lub SBR
• Dostępna opcja “pływająca”.
Aplikacje
•
•
•
•
Instalacje przeróbki minerałów
Piasek i żużel
Przemysł cementowy i węglowy
Opcja “pływająca” dla aplikacji odwadniania.
Typoszereg węży docinanych
Otwór
nominalny
NB
Średnica
wewn.
Średni-ca
zewn.
Długości
standardowe*
Wykładzi-na
ścieralna
Cisnienie
robocze
(Bar)
Próżnia
%
50
51
73
10 & 20
5
10
90
3
400
65
63
81
10 & 20
5
10
90
3.5
500
600
Waga
kg/m
Teoretyczny
promień
zgięcia
80
76
106
10 & 20
5
10
90
4
100
102
133
10 & 20
5
10
90
5
800
125
127
159
10 & 20
6
10
90
9
1000
150
152
185
10 & 20
6
10
90
10
1200
200
202
237
10
6
10
90
18
1600
250
254
289
10
6
10
70
22
2000
300
305
347
10
6
10
70
32
2400
350
356
406
10
9
10
70
45
2800
400
406
456
10
9
5
70
55
4000
450
455
510
10
12
5
50
66
4500
500
508
563
10
12
5
50
76
5000
600
605
667
10
12
5
50
90
6000
* Inne długości dostępne na zamówienie
13
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 15
09/10/2014 08:42:15
Systemy osprzętu połączeniowego 801 i uszczelki
System odlewanych złącz dzielonych Linatex®
to odlewane z aluminium złącza
zaprojektowane do zakładania na
zakończenia typoszeregu węży docinanych
Linatex®. System 2-częściowy pozwala na
wykonanie węża o specyficznej długości
poprzez docięcie na obiekcie a następnie
szybkie i łatwe zainstalowanie.
Złącza Linatex® są dostarczane jako dwie połówki. Po
docięciu węża na odpowiednia długość, zewnętrzne
złącza 2-połówkowe nakręca się na zewnętrzną
powierzchnię węża przez co tworzy się przyłącze
kołnierzowe. Ponieważ złącze nie ma kontaktu z
cieczą procesową, może być oczywiście użyte
ponownie.
Aplikacje
• Wszelkie aplikacje wymagające węży docinanych.
Uszczelki są dostępne jako uzupełnienie szeregu
złącz i węży docinanych Linatex® Cut End.
Wykonane z odpornej na ścieranie gumy Linatex®
60, uszczelki Linatex® są przeznaczone do montażu
kołnierz-kołnierz przy pompach oraz przy łączeniu ze
sobą węży z wykładzinami i bez wykładzin.
Długość
złącza
Złącza Linatex® zostały zaprojektowane do
współpracy z wężami zakończonymi kołnierzami o
różnych wzorach owiercenia.
Cechy
• Zdolność dopasowania do szerokiego zakresy
wzorów owierceń eliminuje potrzebę składowania
wielu rodzajów złącz.
• Wytrzymała konstrukcja odlewana.
• Wytłoczona bezpieczna wartość ciśnienia
roboczego.
• Dostarczane jako złożone wstępnie i ze śrubami,
przystosowane do zastosowania do węży z
wykładzinami Linatex® lub SBR.
• Kołnierze połączeniowe dzielone.
• Uszczelki dostępne na zamówienie.
Otwór lub szczelina na śrubę
Średnica
zewnętrzna
Średnica podziałowa
otworów
Wymiary i wagi złącz
Otwór
nominalny
Średnica
kołnierza
Średnica
podziałowa
Szerokość
otworu na
śrubę
Długość
otworu na
śrubę
Grubość
kołnierza
Długość
złącza
Liczba części
Liczba
otworów
Weight
KG
Drilling
Pattern
50
165
120
20
24
14
90
2
4
1.5
DINNP10; ANSI150; BS Table D & E
65
180
136
20
29
16
90
2
4
2
DINNP10; ANSI150; BS Table D & E
80
195
153
20
25
17
90
2
4
2
DINNP10; ANSI150; BS Table D & E
100
228
185
20
25
18
145
2
6
4.5
DINNP10; ANSI150; BS Table D & E
125
254
213
22
25
18
157
2
6
5
DINNP10; ANSI150; BS Table D & E
150
288
237
22
25
20
167
2
6
7
DINNP10; ANSI150; BS Table D & E
200
338
295
22
25
18
232
2
6
10
DINNP10; ANSI150; BS Table D & E
250
416
361
26
27
20
270
2
6
18
DINNP10; ANSI150; BS Table E
356
22
22
BS Table D
300
500
416
26
30
21
330
2
10
25
350
526
467
26
29
25
277
4
12
27
475
29
31
529
26
40
400
606
450
635
500
705
600
830
NP10/ANSI150 Table D & E
PN10
DINNP10; ANSI150; BS Table D & E
25
400
4
12
50
ANSI150; DIN PN10
25
450
4
16
55
ANSI150
521
29
26
578
32
36
BS Table D & E
565
27
33
630
30
35
25
500
4
16
65
ANSI150; DIN PN10
740
34
35
30
600
4
16
100
ANSI150; DIN PN10
DIN PN10
14
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 16
09/10/2014 08:42:23
Instrukcja montażu węży docinanych
Przy transporcie materiałów ściernych, jest
szczególnie ważne aby zainstalować wąż tak
równo jak to możliwe. Powinien on być
podparty na całej długości, zaś kolana i pętle
powinny być tak równe jak to możliwe. Każda
nieregularność spowoduje większe zużycie w
wystających punktach i zwiększy opory
przepływu w systemie.
Należy mieć na uwadze prawidłowy dobór podpór
na wąż. Istnieje szeroki wybór projektów oraz metod
instalowania systemów węży Weir Minerals do
transportu materiałów.
Dla większości aplikacji został opracowany
wykorzystujący standardowe komponenty system
wsporczy, szeroko dostępny u dostawców węży.
Komponenty systemu wsporczego składają się z
prostych konstrukcji spawanych, wykonanych z
płaskowników i kątowników.
Przy spawaniu zacisków na miejscu, dla odcinków
prostoliniowych zalecane są następujące dystansy:
Węże o średnicy do 100mm: co 1000mm
Węże o średnicy do 200mm: co 1250mm
Węże o średnicy powyżej 200mm: co 1500mm
15
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 17
09/10/2014 08:42:29
Przy zginaniu prostych odcinków węży należy
przestrzegać zaleceń co do promienia zgięcia i
lokalizacji zacisków podane w załączonej tabeli.
Odgiąć drut spirali i odciąć go nożycami do śrub lub
tarczą do metalu.
Zmierzyć wymaganą długość węża i zaznaczyć punkt
kredą lub mazakiem pozostawiając dodatkowe 5
mm.
Ustawić złącze upewniając się czy kołnierz jest
zlokalizowany na linii cięcia a następnie zacisnąć
złącze na pozycji. Przy tej czynności upewnić się czy
dwie połówki złącza są do siebie równoległe i równe.
Sprawdzić końcową długość i ustawić dokładnie
złącze zapewniając szczelinę 3 mm pomiędzy
połówkami oraz czy zachowano 5 mm naddatek
węża.
Przykręcić połówki złącza na pozycji, upewniając się
że śruby są równomiernie dokręcone., nie dokręcać
całkowicie jednej strony ponieważ wtedy wystąpi
ryzyko pęknięcia złącza. Złącze jest właściwie
ułożone gdy pomiędzy kołnierzami występuje
szczelina rzędu 3 mm.
Instalacja końcowa
Po końcowym ustawieniu nałożyć uszczelkę gumową
na powierzchnię czołową złącza. Złącze ściska
wystające 5 mm węża przechodzącego przez
uszczelkę przez co wejdzie ona w przygotowane w
kołnierzu zagłębienie.
Ściśnięty wąż wraz z 6 mm uszczelką, jeśli instalacja
jest prawidłowa zapewnią szczelność dla wody i
powietrza. Założyć specjalnie opracowaną uszczelkę
gumową.
Wykorzystując kołnierz jako prostą krawędź odciąć
wąż – nóż powinien być ostry. ZACHOWAĆ
OSTROŻNOŚĆ. Jeśli przecięcie wydaje się
trudne – użyć mydlin jako środka smarującego.
16
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 18
09/10/2014 08:42:58
Wąż górniczy 808 o twardych
ściankach
Typoszereg węży górniczych Linatex® 808 o
twardych ściankach jest przeznaczony do
najtrudniejszych aplikacji górniczych i
przemysłowych. Stworzone do aplikacji
ssawnych i tłocznych, te wytrzymałe węże są
wytwarzane z wykorzystaniem ciężkich spirali
z drutów ze stali sprężynowej i przeznaczone
do pracy przy wysokich obciążeniach
dynamicznych.
Wąż górniczy 808 o twardych ściankach może być
również zastosowany w aplikacjach związanych z
agresywnymi kwasami i chemikaliami poprzez
dodanie wykładziny z gumy Linatex® Premium.
Wąż górniczy 808 o twardych ściankach może być
produkowany na zamówienie w dowolnej wielkości i
wyposażony w szeroki zakres kołnierzy.
Cechy
• Średnice wewnętrzne do ponad 1m.
• Długości do 15m.
• Wykładziny wewnętrzne dostępne z różnych
rodzajów gumy.
• Kord o dużej wytrzymałości na rozciąganie oraz
spirala wzmacniająca ze stali sprężynowej.
• Zakończenia węży dostosowane do wymagań.
• Powłoka zewnętrzna odporna na UV i ścieranie.
• Odpowiednie dla temperatur pracy w zakresie
-35°C do +75°C (-31°F do +167°F)
• Odpowiednie dla aplikacji próżniowych.
Wąż 806 o miękkich
ściankach
Typoszereg węży Linatex® 806 o miękkich
ściankach pozwala na zapewnienie
elastyczności i jest preferowany w aplikacjach
w których wąż jest często przemieszczany.
Konstrukcja bezdrutowa zmniejsza częstość
występowania uszkodzeń wewnętrznych
spowodowanych przez nadmierne zgięcie.
Cechy
• Średnice wewnętrzne do ponad 1m.
• Długości do 15m.
• Wykładziny wewnętrzne dostępne z różnych
rodzajów gumy.
• Zakończenia węży dostosowane do wymagań.
• Powłoka zewnętrzna odporna na UV i ścieranie.
• Odpowiednie dla temperatur pracy w zakresie
-35°C do +75°C (-31°F do +167°F)
• Nie są odpowiednie dla aplikacji próżniowych.
17
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 19
09/10/2014 08:43:23
Węże bagrowe 1000
Oprócz tego że jesteśmy uznawani w świecie
za lidera w zakresie odpornych na ścieranie
mieszanin gumowych, teraz zyskaliśmy
również reputację światowego dostawcy
wyróżniających się spośród innych, wysokiej
jakości węży bagrowych.
Nasza reputacja w zakresie wysokiej wytrzymałości
węży bagrowych jest oparta o zaufanie jakim darzą
nas operatorzy instalacji bagrowych i pogłębiarek
oraz zastosowania naszych węży w całym świecie.
Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w
mieszaniu gumy oraz własnej kadrze inżynierskiej
zdolnej do współpracy z Państwem, jesteśmy pewni
że możemy zaoferować rozwiązania węży mogące
spełnić Państwa specyficzne wymagania. Typoszereg
węży bagrowych obejmuje zarówno węże ssawne
jak i tłoczne, węże segmentowe i króćce bagrowe.
Inne rozwiązania są także dostępne.
Redukcje i osprzęt dodatkowy
Zarówno dla aplikacji ssawnych jak i tłocznych
stworzono redukcje współosiowe i mimośrodowe.
Produkowane są także redukcje na zamówienie,
pozwalające na spełnienie różnych wymagań
połączeniowych.
Mogą one być wykonane również z punktami płukania oraz jako przeznaczone do nietypowych ciśnień
i różnych długości. Jako Państwa główny dostawca
węży, możemy wyprodukować także osprzęt dodatkowy taki jak trójniki, rozgałęzienia, adaptery i
rozdzielacze.
18
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 20
09/10/2014 08:43:40
Węże ze wskaźnikiem
zużycia
Nasz unikalna technologia bezprzewodowego
wskaźnika zużycia węża zapewnia
kompleksowe rozwiązanie problemów
występujących w aplikacjach związanych z
transportem bardzo ściernych materiałów.
Nasza technologia wskaźnika zużycia eliminuje
potrzebę fizycznej inspekcji i pozwala na uniknięcie
kosztownych postojów. Nasza technologia pozwala
również na zapobieganie niespodziewanym
uszkodzeniom węży powodującym niebezpieczne
dla otoczenia wycieki oraz zagrożenia życia i zdrowia.
Technologia wskaźnika zużycia wykrywa zużycie
węży transportujących ciecze przewodzące
włączając solanki.
Konserwacja, składowanie i
obchodzenie się z wężami
Gdy węże do transportu materiałów będą
składowane przez dłuższy czas, wykładzina
wewnętrzna musi być zabezpieczona przed
bezpośrednim działaniem promieniowania
słonecznego np. poprzez założenie na końce
osłon.
Węże powinny być składowane w taki sposób aby w
gumie występowały możliwie najmniejsze
naprężenia.. Powierzchnia na której będą one
składowane musi wytrzymać pełna ich wagę.
Węże nie powinny być składowane w pobliżu
silników elektrycznych i innych podobnych urządzeń
ze względu na szkodliwy wpływ ozonu.
Węże należy składować w taki sposób aby nie były
przesuwane przez pojazdy. Należy je chronić przed
spadającymi obiektami i innymi uszkodzeniami
mechanicznymi. Węże do transportu materiału, o
średnicy wewnętrznej 150mm lub mniejszej są
dostarczane w prostych odcinkach 10mlub w
zwojach 20m. Węże o średnicy wewnętrznej 200mm
i większej są dostarczane w prostych odcinkach 10m.
Przy obchodzeniu się z wężami należy zwrócić
uwagę aby unikać ostrych przegięć. Węże
wzmocnione spiralą stalową nie powrócą już do
oryginalnego kształtu jeśli zostaną ściśnięte – jest to
trwała deformacja.
Przy podnoszeniu węży środkami mechanicznymi
unikać stosowania pojedynczego pasa lub okręcania
węża liną / drutem w środku jego długości – takie
metody powodują przegięcia w środku węża.
Najlepszą metodą jest zastosowanie przyrządów do
podnoszenia jak np. uchwyt typu U i przynajmniej
4 zawiesi pasowych rozłożonych równomiernie na
długości węża. Kiedykolwiek jest to możliwe, wąż
powinien być mocowany za pomocą systemu do
podnoszenia jak pokazano.
19
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 21
09/10/2014 08:43:45
Kolana węży formowane fabrycznie
20
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 22
09/10/2014 08:43:50
Kolana węży formowane fabrycznie.
Kolano 90°
Podobne w konstrukcji do naszych węży z
twardymi ściankami formowane kolana
wężowe są przeznaczone do stosowania tam
gdzie ograniczenia przestrzenne wymagają
zgięcia o mniejszym promieniu niż można to
osiągnąć w przypadku zastosowania węża 808
o twardych ściankach.
Kolana te oferują doskonałą odporność na ścieranie
w porównaniu z normalnymi wężami i rurami stalowymi wyłożonymi gumą. Dostarczamy je w szerokim zakresie średnic, kątów zgięcia i promieni zgięcia.
Wymiary kolan 90°
Średnica
nominalna
otworu wewn.
Promień A
ØB
Wymiar C
50
R150
51
200
80
R240
75
290
100
R300
102
350
125
R375
127
425
150
R450
152
500
200
R600
203
650
250
R750
254
800
300
R900
305
950
350
R1050
355
1100
Kolana ciągnione 45°
Wymiary kolan 45°
Średnica
nominalna
otworu wewn.
Promień A
ØB
Wymiar C
50
R150
51
112
80
R240
75
149
100
R300
102
174
125
R375
127
205
150
R450
152
236
200
R600
203
299
250
R750
254
361
300
R900
305
423
350
R1050
355
485
Dostępne są także inne średnice - ponad 350mm.
21
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 23
09/10/2014 08:44:06
Prostki
Weir Minerals zastosował swoja technologię
produkcji węży wykorzystującą gumę Linatex®
Premium do zaoferowania usług wykładania
gumą prostek stalowych.
Weir Minerals wytwarza szereg uniwersalnych
rozwiązań standardowych. Pozwala to Klientowi na
złożenie wyłożonego gumą rurociągu stalowego
zachowującego się tak jak system odporny na
ścieranie. Pozwoli to na maksymalizację żywotności
rurociągu i optymalizację czasu instalacji.
22
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 24
09/10/2014 08:44:24
Odgałęzienia
Odgałęzienia boczne typu Y
Odgałęzienia boczne Linatex® Ÿ są dostępne w
celu szerszego zastosowania węży Linatex® Ÿ
Zbudowane z gumy Linatex® Ÿ premium, nasze
odgałęzienia są idelane do zastosowań
wymagających wysokiej odporności na zużycie w
procesach przetwarzania minerałów, węgla, piasku i
żwiru, oraz ogólnych sektorów przemysłowych.
Odgałęzienia boczne typu Y
Średnica
A
B
C
100 x 100 x 100
400
700
500
125 x 125 x 125
450
800
550
150 x 150 x 150
550
900
625
200 x 200 x 200
650
1100
750
250 x 250 x 250
700
1100
800
300 x 300 x 300
800
1300
950
350 x 350 x 350
950
1500
1100
400 x 400 x 400
1150
1900
1350
450 x 450 x 450
1200
1900
1350
Odgałęzienia równoramienne typu Y
Odgałęzienia równoramienne typu Y
Średnica
A
B
100 x 100
102
184
Kąt
45°
125 x 125
127
216
45°
150 x 150
152
241
45°
200 x 200
204
323
45°
250 x 250
254
390
45°
300 x 300
305
463
45°
350 x 350
355
550
45°
400 x 400
405
615
45°
450 x 450
450
670
45°
23
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 25
09/10/2014 08:44:36
Trójniki równoramienne
Stalowe trójniki równoramienne wyłożone gumą
Linatex®. Inne rozwiązania są także dostępne.
Możemy je również zaoferować z wykonanymi na
zamówienie kołnierzami – prosimy o kontakt z
Państwa lokalnym biurem sprzedaży. Typowe
kołnierze: PN10, 16, ANSI 150 – inne na zamówienie.
Trójniki równoramienne
Średnica
A
B
C
100 x 100 x 100
200
100
100
125 x 125 x 125
250
125
125
150 x 150 x 150
300
150
150
200 x 200 x 200
400
200
200
250 x 250 x 250
500
250
250
300 x 300 x 300
600
300
300
350 x 350 x 350
700
350
350
400 x 400 x 400
800
400
400
450 x 450 x 450
900
450
450
Redukcje gumowane
Dostępne są rozwiązania stalowych redukcji
współosiowych i mimośrodowych wyłożonych
gumą. Możemy także zaoferować redukcje z
kołnierzami pompowymi i z nietypowymi
kołnierzami prostymi na zamówienie.
Proste łączniki kołnierzowe są także dostępne i mogą
być dostarczone zarówno z kołnierzami
standardowymi jak i z nietypowymi – na
zamówienie. Typowe kołnierze: PN10, 16, ANSI 150 –
inne na zamówienie.
Redukcje stożkowe
Średnica 1
Średnica 2
A
50
25
150
80
50
150
100
50
150
100
80
250
125
100
300
125
80
300
125
50
300
150
100
350
150
125
350
150
100
350
200
150
400
200
125
400
200
100
400
250
200
450
250
150
450
300
250
500
500
300
200
350
300
600
350
250
600
600
350
200
400
350
700
400
300
700
400
250
700
Średnica 1
Średnica 2
Nasze redukcje wężowe współosiowe i mimośrodowe są dostępne także w wykonaniu stalowym ,
wyłożone gumą.
24
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 26
09/10/2014 08:44:53
Adaptery pompowe
Współosiowe
Kołnierz rury
Kołnierz
pompy
Adaptery pompowe Weir Minerals
Aplikacja i średnica kołnierza pompy
Nr. części
Kołnierz rury
Wymiar A (mm)
Aplikacja i średnica kołnierza pompy
Nr. części
Kołnierz rury
Wymiar A (mm)
80/80 S Tłoczenie
CR025V6N02R
80
250
150 /150 D Tłoczenie
CR025V6N12R
250
250
80/80 S Ssanie
CR025V6N01R
100
250
150 /150 D Ssanie
CR025V6N08R
200
250
80/50 S Tłoczenie
CR025V6N03R
80
250
8/6 E-AH S Tłoczenie
CR035V6N16R
250
350
80/50 S Ssanie
CR025V6N01R
100
250
8/6 E-AH S Ssanie
CR035V6N13R
200
350
3/2 C-AH S Tłoczenie
CR025V6N02R
80
250
8/6 F-AH S Tłoczenie
CR035V6N16R
250
350
3/2 C-AH S Ssanie
CR025V6N01R
100
250
8/6 F-AH S Ssanie
CR035V6N13R
200
350
3/2 D-HH S Tłoczenie
CR025V6N02R
80
250
8/6 G-AH S Tłoczenie
CR035V6N17R
250
350
3/2 D-HH S Ssanie
CR025V6N01R
100
250
8/6 G-AH S Ssanie
CR035V6N15R
250
350
80/80 D Tłoczenie
CR025V6N02R
100
250
200/200 D Tłoczenie
CR035V6N14R
250
350
80/50 D Ssanie
CR025V6N01R
100
250
200/200 D Ssanie
CR035V6N13R
200
350
4/3 C-AH S Tłoczenie
CR025V6N05R
100
250
200/150 D Tłoczenie
CR035V6N18R
250
350
4/3 C-AH S Ssanie
CR025V6N04R
125
250
200/150 D Ssanie
CR035V6N13R
300
350
4/3 D-AH S Tłoczenie
CR025V6N05R
100
250
10/8 F-M S Tłoczenie
CR035V6N20R
250
350
4/3 D-AH S Ssanie
CR025V6N04R
125
250
10/8 F-M S Ssanie
CR035V6N19R
300
350
4/3 C-AH Tłoczenie
CR025V6N05R
100
250
10/8 F-AH S Tłoczenie
CR035V6N20R
250
350
4/3 C-AH Ssanie
CR025V6N04R
125
250
10/8 F-AH S Ssanie
CR035V6N19R
300
350
4/3 D-AH D Tłoczenie
CR025V6N05R
100
250
10/8 G-AH D Tłoczenie
CR035V6N20R
250
350
4/3 D-AH D Ssanie
CR025V6N04R
125
250
10/8 G-AH D Ssanie
CR035V6N19R
300
350
4/3 E-AH D Tłoczenie
CR025V6N05R
100
250
250/250 S Tłoczenie
CR035V6N22R
300
350
4/3 E-AH D Ssanie
CR025V6N04R
125
250
250/250 S Ssanie
CR035V6N21R
300
350
100/80 D Tłoczenie
CR025V6N05R
100
250
250/200 S Tłoczenie
CR035V6N23R
250
350
100/80 D Ssanie
CR025V6N06R
125
250
250/200 S Ssanie
CR035V6N21R
300
350
4/3 E-HH S Tłoczenie
CR025V6N05R
125
250
12/10 F-AH S Tłoczenie
CR045V6N27R
300
450
4/3 E-HH S Ssanie
CR025V6N06R
125
250
12/10 F-AH S Ssanie
CR045V6N25R
350
450
100/100 S Tłoczenie
CR025V6N07R
100
250
12/10 G-AH S Tłoczenie
CR045V6N27R
300
450
100/100 S Ssanie
CR025V6N06R
125
250
12/10 G-AH S Ssanie
CR045V6N25R
350
450
100/80 S Tłoczenie
CR025V6N05R
125
250
12/10 F-M D Tłoczenie
CR045V6N26R
300
450
100/80 S Ssanie
CR025V6N06R
125
250
12/10 F-M D Ssanie
CR045V6N24R
350
450
100/100 D Tłoczenie
CR025V6N07R
200
250
12/10 F-AH D Tłoczenie
CR045V6N26R
300
450
100/100 D Ssanie
CR025V6N06R
125
250
12/10 F-AH D Ssanie
CR045V6N25R
350
450
6/4 D-AH S Tłoczenie
CR025V6N10R
200
250
14/12 F-AH S Tłoczenie
CR045V8N29R
350
450
6/4 D-AH S Ssanie
CR025V6N08R
125
250
14/12 F-AH S Ssanie
CR045V8N28R
400
450
6/4 E-AH D Tłoczenie
CR025V6N10R
200
250
14/12 G-AG S Tłoczenie
CR045V8N29R
350
450
6/4 E-AH D Ssanie
CR025V6N08R
125
250
14/12 G-AG S Ssanie
CR045V8N28R
400
450
6/4 F-HH D Tłoczenie
CR025V6N11R
200
250
16/14 G-AH S Tłoczenie
CR050V8N31R
400
500
6/4 F-HH D Ssanie
CR025V6N08R
125
250
16/14 G-AH S Ssanie
CR050V8N30R
450
500
6/4 F-HH S Tłoczenie
CR025V6N11R
200
250
16/14 H-AH S Tłoczenie
CR050V8N31R
400
500
6/4 F-HH S Ssanie
CR025V6N08R
200
250
16/14 H-AH S Ssanie
CR050V8N30R
450
500
150/150 S Tłoczenie
CR025V6N12R
200
250
20/18 H0AH S Tłoczenie
CR050V10N31R
500
500
150/150 S Ssanie
CR025V6N08R
200
250
20/18 H0AH S Ssanie
CR050V10N30R
600
500
25
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 27
09/10/2014 08:45:08
Adapter pompowy
Mimośrodowy
Kołnierz rury
Kołnierz
pompy
Adaptery pompoweWeir Minerals
Aplikacja i średnica
kołnierza pompy
Nr. części
Kołnierz rury
Wymiar C (mm)
Aplikacja i średnica
kołnierza pompy
Nr. części
Kołnierz rury
Wymiar C (mm)
80/80 S Tłoczenie
ER025V6N02R
80
250
150 /150 D Tłoczenie
ER025V6N12R
250
250
80/80 S Ssanie
ER025V6N01R
100
250
150 /150 D Ssanie
ER025V6N08R
200
250
80/50 S Tłoczenie
ER025V6N03R
80
250
8/6 E-AH S Tłoczenie
ER035V6N16R
250
350
80/50 S Ssanie
ER025V6N01R
100
250
8/6 E-AH S Ssanie
ER035V6N13R
200
350
3/2 C-AH S Tłoczenie
ER025V6N02R
80
250
8/6 F-AH S Tłoczenie
ER035V6N16R
250
350
3/2 C-AH S Ssanie
ER025V6N01R
100
250
8/6 F-AH S Ssanie
ER035V6N13R
200
350
3/2 D-HH S Tłoczenie
ER025V6N02R
80
250
8/6 G-AH S Tłoczenie
ER035V6N17R
250
350
3/2 D-HH S Ssanie
ER025V6N01R
100
250
8/6 G-AH S Ssanie
ER035V6N15R
250
350
350
80/80 D Tłoczenie
ER025V6N02R
100
250
200/200 D Tłoczenie
ER035V6N14R
250
80/50 D Ssanie
ER025V6N01R
100
250
200/200 D Ssanie
ER035V6N13R
200
350
4/3 C-AH S Tłoczenie
ER025V6N05R
100
250
200/150 D Tłoczenie
ER035V6N18R
250
350
4/3 C-AH S Ssanie
ER025V6N04R
125
250
200/150 D Ssanie
ER035V6N13R
300
350
4/3 D-AH S Tłoczenie
ER025V6N05R
100
250
10/8 F-M S Tłoczenie
ER035V6N20R
250
350
4/3 D-AH S Ssanie
ER025V6N04R
125
250
10/8 F-M S Ssanie
ER035V6N19R
300
350
4/3 C-AH Tłoczenie
ER025V6N05R
100
250
10/8 F-AH S Tłoczenie
ER035V6N20R
250
350
4/3 C-AH Ssanie
ER025V6N04R
125
250
10/8 F-AH S Ssanie
ER035V6N19R
300
350
4/3 D-AH D Tłoczenie
ER025V6N05R
100
250
10/8 G-AH D Tłoczenie
ER035V6N20R
250
350
4/3 D-AH D Ssanie
ER025V6N04R
125
250
10/8 G-AH D Ssanie
ER035V6N19R
300
350
4/3 E-AH D Tłoczenie
ER025V6N05R
100
250
250/250 S Tłoczenie
ER035V6N22R
300
350
4/3 E-AH D Ssanie
ER025V6N04R
125
250
250/250 S Ssanie
ER035V6N21R
300
350
100/80 D Tłoczenie
ER025V6N05R
100
250
250/200 S Tłoczenie
ER035V6N23R
250
350
100/80 D Ssanie
ER025V6N06R
125
250
250/200 S Ssanie
ER035V6N21R
300
350
4/3 E-HH S Tłoczenie
ER025V6N05R
125
250
12/10 F-AH S Tłoczenie
ER045V6N27R
300
450
4/3 E-HH S Ssanie
ER025V6N06R
125
250
12/10 F-AH S Ssanie
ER045V6N25R
350
450
100/100 S Tłoczenie
ER025V6N07R
100
250
12/10 G-AH S Tłoczenie
ER045V6N27R
300
450
100/100 S Ssanie
ER025V6N06R
125
250
12/10 G-AH S Ssanie
ER045V6N25R
350
450
100/80 S Tłoczenie
ER025V6N05R
125
250
12/10 F-M D Tłoczenie
ER045V6N26R
300
450
100/80 S Ssanie
ER025V6N06R
125
250
12/10 F-M D Ssanie
ER045V6N24R
350
450
100/100 D Tłoczenie
ER025V6N07R
200
250
12/10 F-AH D Tłoczenie
ER045V6N26R
300
450
100/100 D Ssanie
ER025V6N06R
125
250
12/10 F-AH D Ssanie
ER045V6N25R
350
450
6/4 D-AH S Tłoczenie
ER025V6N10R
200
250
14/12 F-AH S Tłoczenie
ER045V8N29R
350
450
6/4 D-AH S Ssanie
ER025V6N08R
125
250
14/12 F-AH S Suction
ER045V8N28R
400
450
6/4 E-AH D Tłoczenie
ER025V6N10R
200
250
14/12 G-AG S Tłoczenie
ER045V8N29R
350
450
6/4 E-AH D Ssanie
ER025V6N08R
125
250
14/12 G-AG S Suction
ER045V8N28R
400
450
6/4 F-HH D Tłoczenie
ER025V6N11R
200
250
16/14 G-AH S Tłoczenie
ER050V8N31R
400
500
6/4 F-HH D Ssanie
ER025V6N08R
125
250
16/14 G-AH S Suction
ER050V8N30R
450
500
6/4 F-HH S Tłoczenie
ER025V6N11R
200
250
16/14 H-AH S Tłoczenie
ER050V8N31R
400
500
6/4 F-HH S Ssanie
ER025V6N08R
200
250
16/14 H-AH S Suction
ER050V8N30R
450
500
150/150 S Tłoczenie
ER025V6N12R
200
250
20/18 H0AH S Tłoczenie
ER050V10N31R
500
500
150/150 S Ssanie
ER025V6N08R
200
250
20/18 H0AH S Suction
ER050V10N30R
600
500
Adaptery pompowe
gumowane,
wykonywane na
zamówienie
Nasze redukcje wężowe
współosiowe i
mimośrodowe są
dostępne także w
wykonaniu stalowym ,
wyłożone gumą.
26
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 28
09/10/2014 08:45:25
Kompensatory gumowe
Weir Minerals oferuje kompensatory gumowe które
mogą być zastosowane w aplikacjach z
występującymi nieosiowościami i zmianami długości.
Mogą one także pomóc w tłumieniu wibracji i
hałasu.
Kompensatory
wydłużeń
Kompensatory gumowe
Nr. części
D (mm)
FOD (mm)
44008HAA7074EAEA
19
200
HID (mm)
80
HOD (mm)
100
PCD
160
200
L
44008HAA7075EAEA
23
340
203
226
295
200
44008HAA7077EAEA
23
340
203
226
295
250
44008HAA7078EAEA
23
400
254
282
350
200
44008HAA7079EAEA
23
400
254
282
350
250
44008HAA7080EAEA
23
455
305
335
400
250
44008HAA7081EAEA
23
455
305
335
400
600
44008HAA7082EAEA
23
505
356
390
460
200
44008HAA7083EAEA
23
505
356
390
460
250
44008HAA7084EAEA
28
565
406
446
515
250
44008HAA7085EAEA
28
615
456
499
565
300
44008HAA7086EAEA
28
615
456
499
565
300
44008HAA7087EAEA
28
670
508
552
620
250
44008HAA7088EAEA
28
670
508
552
620
300
44008HAA7089EAEA
31
780
600
649
725
200
44008HAA7090EAEA
31
780
600
649
715
300
Gumowe kompensatory wydłużeń
Dopuszczalne przemieszczenie w stosunku do neutrum
Kołnierz
Długość (A)
Kompresja
osiowa
Wydłużenie
osiowe
Ugięcie
boczne
Ugięcie
kątowe
32
PN16
95
8
4
8
15º
40
PN16
95
8
4
8
15º
50
PN16
105
8
4
8
15º
65
PN16
115
12
6
10
15º
80
PN16
130
12
6
10
15º
100
PN16
135
18
10
12
15º
125
PN16
170
18
10
12
15º
150
PN16
180
18
10
12
15º
200
PN16
205
25
14
22
15º
250
PN16
240
25
14
22
15º
300
PN16
260
25
14
22
15º
350
PN16
265
25
14
22
15º
400
PN16
265
25
14
22
15º
450
PN16
265
25
14
22
15º
500
PN16
265
25
14
22
15º
600
PN16
265
25
14
22
15º
800
PN17
300
40
15
30
6º
1000
PN18
350
40
15
30
6º
Średnica (B)
27
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 29
09/10/2014 08:45:56
Produkty odlewane
28
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 30
09/10/2014 08:46:15
Panele odlewane MAP
Łatwe do zamocowania panele MAP Linatex®
posiadają sztywną konstrukcję bez
wykorzystania wzmocnień i podkładów
metalowych.Konstrukcja samousztywniająca
oraz bezpieczny mechanizm mocowania
zapewniają doskonałą odporność na udary,
odporność na ścieraniei minimalizują
wnikanie drobnego materiału pomiędzy
panele.
Panele są odlewane ciśnieniowo i są dostępne w
grubościach 30mm, 40mm, 50mm i 75mm o
dpowiednio do agresywności aplikacji i warunków
pracy. Każdy panel ma wymiary 305mm x 305mm i
jest dostarczany wraz z wzmocnionymi stalą korkami
mocującymi, śrubami i podkładkami, pozwalającymi
na łatwe ustawianie i pewne mocowanie.
Panele MAP Linatex® są idealne do miejscowych
udarów i punktów ścierania i pomagają w tłumieniu
hałasu oraz wibracji.Każdy zestaw panelu może być
wykonany dla spełnienia indywidualnych wymagań
odnośnie wykładziny.
Cechy
• Wykorzystanie doskonałej jakości gumy naturalnej
Linard®.
• Tanie i łatwe do zainstalowania.
• Doskonałe działanie w obszarach ścierania, udarów
i zużycia.
• Twarda powierzchnia zużywalna.
• Własności tłumienia hałasu i wibracji.
• Minimalizacja przestojów utraty produkcji.
• Dostarczane w wygodnych zestawach wraz z
korkami, śrubami i podkładkami.
Aplikacje
•
•
•
•
•
Przeróbka węgla i minerałów.
Transport kruszyw.
Zasobniki i wanny.
Wykładziny podajników i zsuwni.
Bagrowanie.
Nr. części
Opis
Wymiary
Grubość
Mieszanina
43006MAA0025EAEA
Panel
305mm x 305mm
30mm
Linard® HD60
43006MAA0026EAEA
Korek (for 30mm)
100mm x 100mm
16mm
Linard® HD60
43006MAA0027EAEA
Panel
305mm x 305mm
40mm
Linard® HD60
43006MAA0028EAEA
Korek (for 30mm)
100mm x 100mm
28mm
Linard® HD60
43006MAA0029EAEA
Panel
305mm x 305mm
50mm
Linard® HD60
43006MAA0030EAEA
Korek (for 30mm)
100mm x 100mm
38mm
Linard® HD60
43006MAA0031EAEA
Panel
305mm x 305mm
75mm
Linard® HD60
43006MAA0032EAEA
Korek (for 75mm)
100mm x 100mm
63mm
Linard® HD60
29
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 31
09/10/2014 08:46:21
Panele udarowe
Panele udarowe Linatex® są formowanymi
ciśnieniowo panelami, z dwoma paskami typu
T które zapewniają podparcie do montażu.
Lekkie i łatwe w transporcie i mocowaniu
panele udarowe Linatex®, są idealnie
dopasowane do silnych miejscowych udarów i
punktów zużycia w kanałach transportowych
i wannach.
Standardowe wymiary paneli wynoszą 610 x
305mm.
Aplikacje
•
•
•
•
•
•
•
•
Zasobniki wsadowe.
Wanny i podkłady.
Bagrowanie.
Transport kruszyw.
Transport materiału z pogłębiania dana morskiego.
Piasek i żużel.
Kopalnictwo twardych kruszyw.
Górnictwo i przemysł minerałów.
Cechy
• Wykorzystanie mieszaniny gumy Linard®
• Szybkie i łatwe w instalowaniu.
• Tanie rozwiązanie w obszarach silnych udarów i
intensywnego zużycia.
• Do stosowania w szerokim zakresie aplikacji.
• Doskonałe tłumienie hałasu i wibracji.
• Minimalizacja przestojów utraty produkcji .
• Łatwo mocowane z wykorzystaniem śrub
prowadzących M12 przesuwanych
w prowadnicach typu T pod panelem co pozwala
na szybką instalację.
Nr. części
Szerokość
Grubość
Długość
Mieszanina
LM310-207-N
305 mm
50 mm
610 mm
Linard® 60
LM312-207-N
305 mm
25 mm
610 mm
Linard® 60
LM310-210-N
305 mm
50 mm
610 mm
HDS
LM312-210-N
305 mm
25 mm
610 mm
HDS
30
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 32
09/10/2014 08:46:34
Pręty udarowe
Cechy
Pręty udarowe Linatex® są wykonywane z
unikalnej gumy naturalnej odpornej na
ścieranie i udary, o twardości 60° Sh.
Mieszanina gumowa zapewnia doskonałą
amortyzację i absorpcję udarów. Gruba na
6mm lub 12mm powłoka górna z UHMWPE o
niskim współczynniku tarcia zapewnia
powłokę ochronną zapobiegającą wycieraniu
i uszkodzeniom. Łatwa instalacja z użyciem
śrub M16. Kanał metalowy biegnący wzdłuż
każdego pręta pozwala na łatwe mocowanie i
demontaż.
Pręty udarowe Linatex® są dostępne w dwóch
grubościach: 55mm i 75mm, przy długości 1240mm.
Są one zaopatrzone w standardowe wkłady
aluminiowe dla prostszej ich instalacji. Pręty mogą
być obcinane na mniejszą długość.
Weir Minerals dostarcza również korytka udarowe,
mocne konstrukcje do instalowania prętów
udarowych. Instalacja korytka oraz usuwanie
zuzytych prętów udarowych są szybkie I proste przez
co redukuje się czas przestoju. Każde korytko jest w
pełni ustawialne w celu zwiększania lub zmniejszania
niecki taśmy transporterowej. Ustawianie można
przeprowadzić na obiekcie.
• Unikalna jakość naturalnej gumy Linatex® w
rozumieniu odporności na ścieranie i udary
zapewnia długą żywotność.
• Doskonała absorpcja energii.
• Pokrycie o niskim współczynniku tarcia.
• Tanie i łatwe do założenia.
• Zaokrąglone krawędzie górne zapobiegają
uszkodzeniu taśmy.
• Podwójna grubość pokrycia dostępna dla aplikacji
o zwiększonym zużyciu.
• Kołyski dostępne dla wszystkich rozmiarów taśm
przenośnikowych.
• Pochylone pod kątem krawędzie prowadzące
zapobiegają uszkodzeniu śrub i taśmy.
Aplikacje
• Podparcie taśmy transporterowej w strefie
załadunku,
• Powierzchnie udarowe
• Kolektory zsuwni.
Zaokrąglone pokrycie z UHMWPE
6mm/12mm
Guma absorbująca energię
75mm/55mm
19mm
36mm
Kanał typu T tłoczony
z Aluminium
100mm
Nr. części
Szerokość
Grubość
Długość
Cgrubość pokrycia
LML1233-504-1240
100 mm
55 mm
1,240 mm
6 mm
LML1225-504-1240
100 mm
75 mm
1,240 mm
6 mm
LML1224-504-1240
100 mm
55 mm
1,240 mm
12 mm
LML1226-504-1240
100 mm
75 m
1,240 mm
12 mm
31
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 33
09/10/2014 08:46:37
Serwis, Konserwacja, Składowanie i obchodzenie
się z produktami gumowymi
Podstawy
Powszechnie wiadomo że produkty wykonane z
gumy naturalnej (NR) wykazują oznaki degradacji w
kontakcie z ozonem, promieniowaniem
ultrafioletowym i innymi czynnikami degradującymi.
Guma Linatex® wytwarzana z nie chronionej gumy
naturalnej jest szczególnie podatna na ozon i UV.
Przedwczesne uszkodzenie komponentów
wykonanych z gumy Linatex® zarówno podczas
pracy jaki podczas składowania spowodowane
atakiem tych czynników jest zjawiskiem dobrze
udokumentowanym.
Obecny proces wytwarzania gumy Linatex® nie
pozwala na podwyższenie odporności na ozon i UV
w znaczący sposób. Dlatego musimy polegać na
prawidłowych metodach składowania dla ochrony
produktu Linatex® przez cały czas poprzedzający jej
użycie. Obejmuje to ochronę podczas
wytwarzania, transportu, składowania zarówno w
naszych magazynach jak i u Klienta, podczas
instalowania oraz przez cały czas gdy mogą one być
narażone na ozon i UV.
32
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 34
09/10/2014 08:46:38
Specjalne produkty gumowe
33
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 35
09/10/2014 08:46:48
Aplikacje weterynaryjne
Guma Linatex® była wielokrotnie stosowana w
Europieprzy budowie pomieszczeń
weterynaryjnych, w rezultacie czego
zyskaliśmy mocną listę referencyjną oraz
doświadczenie pozwalające na udzielanie
wsparcia.
6
Oprócz dostaw wypełnień gumowych, jesteśmy
również w stanie wspomagać projektowanie
pomieszczeń weterynaryjnych od etapu koncepcji do
rzeczywistej konstrukcji.
1. Pomieszczenie wyłożone
gumą Linatex®. Naturalna
guma Linatex® jako
wykładzina podłogi i ścian.
2. Podłoga z gumy Linatex®
I ściana wypełniona pianką
PVC.
3.Guma Linatex® jest w 95%
naturalnym materiałem
który wykazuje wyjątkową
sprężystość, wytrzymałość i
odporność na cięcie,
wydarcia i ścieranie.
1
2
7
4. Guma Linatex®
minimalizuje wszelkie udary
wynikające z upadku. Przy
projektowaniu
pomieszczenia szczególna
uwagę zwrócono na
optymalne własności gumy
Linatex®.
5.Guma Linatex®może być
również zastosowana w
akcesoriach, jak np. sprzęt
rehabilitacyjny pomagający
zwierzęciu w pierwszym
okresie terapii.
6. Projekty mogą być
przeglądane dzięki
najnowocześniejszej
technologii komputerowej
3D, pozwalającej Klientowi
na zobaczenie ukończonego
pomieszczenia już na etapie
propozycji.
3
8
7. Opcjonalne projekty profili
tłoczonych.
8. Wszystkie pomieszczenia
są projektowane dla
ułatwienia sprzątania i
dezynfekcji.
4
9. Pomieszczenia zabiegowe
wyłożone gumą Linatex® są
rozwiązane elastycznie
pozwalając na łatwe
włączenie okien
inspekcyjnych ze szkła
pancernego.
5
9
10
10. Pomieszczenia
wyłożone gumą Linatex®
mogą być wyposażone
w sprzęt podnoszący bez
naruszania integralności
wykładzin.
34
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 36
09/10/2014 08:46:53
Podkłady tarcz strzeleckich
Strzelnice na całym świecie wybrały produkty
gumowe Linatex® firmy Weir Minerals jako
zupełną ochronę strzelców przed
rykoszetami. Wyjątkowa sprężystość,
wytrzymałość i odporność gumy Linatex® na
przecinanie i wydzieranie zapewnia, że guma
jest w stanie „uzdrowić się” po przejściu
pocisku.
Podkłady tarcz strzeleckich eliminują również hałas
od strzałów i wsteczne uderzenia pocisków i
odprysków w tył tarczy. Jednocześnie, ilość
szkodliwego lotnego pyłu ołowianego zostaje
zmniejszona. Pył i opary ołowiu są lepiej zbierane za
gumową płytą, gdzie mogą być usunięte i nie
dochodzą do osób na stanowiskach strzeleckich.
Guma Linatex® premium spełnia również wymagania
bezpieczeństwa dla strzelnic i dlatego jest stosowana
przez wojsko, policję i kluby prywatne.
Niezależne testy pokazały również że guma Linatex®
premium wykazuje największą żywotność
niezależnie od rodzaju użytej amunicji.
35
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 37
09/10/2014 08:47:07
Gumy syntetyczne mają mniejszą
elastyczność i w ydłużenie, nie
“odradzają” się i wcześniej się
rozpadają.
TARGET
Doskonałe wydłużenie i elastyczność
gumy Linatex® Premium powodują
zwolnienie pocisku i “uzdrowienie się”
przez co w gumie pozostaje otworek
wielkości ostrza szpilki.
Pocisk przechodzi przez
kurtynę podkładu tarczy po
przejściu przez cel.
Pocisk przechodzi przez panel stały, np. przez płytę wiórową.
Pocisk przechodzi przez podkład tarczy z gumy Linatex® .
Rezultat: Panel stały zostaje rozłupany na drzazgi i przebity.
Result: Podkład tarczy z gumy Linatex® uszczelnia się sam. Pozostają
tylko otworki wielkości ostrza szpilki.
TARGET
PLATFORMA
TRZELNICZA
Kurtyny zwisają swobodnie i są zamocowane tylko
od góry, co jest niezbędne do maksymalizacji ich
efektywności. Kurtyny są zawieszane w panelach
dzięki czemu mogą być łatwo zmieniane i
przesuwane dla rozłożenia obciążenia.
Użycie produktów gumowych Linatex® przedłuża
żywotność kurtyn, ułatwiając czyszczenie i
odprowadzanie dymów ołowiu.
CELE
Te ilustracje pokazują rozwiązanie bezpiecznej
strzelnicy, wykorzystującej kurtyny z gumy
Linatex®.
LISTWA
ŁĄCZNIK
DREWNIANY
PŁYTA TARCZY Z
DEFLEKTORAMI I
WORECZKAMI Z
PIASKIEM
KURTYNY
LINATEX®
ELEWACJA
Deska z miękkiego drewna
RÓWNOLEGŁA DO ŚCIANY
KURTYNA
LINATEX®
KurtynY
LINATEX®
CELE
WOOD
BOARDS
WYMAGANA
NAKŁADKA 6”
Produkty gumowe Linatex® mogą być dostarczane
w różnych wymiarach kurtyn.
36
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 38
09/10/2014 08:47:24
Balistyka
Począwszy od najwcześniejszego zastosowania
balistycznego jakim były samouszczelniające się
zbiorniki paliwowe dla lotnictwa w czasie II Wojny
Światowej, aż do współczesnych innowacyjnych
technik szkoleniowych, guma Linatex® ciągle
zapewnia unikalne własności działania w aplikacjach
balistycznych.
L
Działanie balistyczne gumy Linatex®
Bez-UV
UV
Dzięki globalnemu zasięgowi i aplikacjom w całym
świecie, Dział Produktów Gumowych Linatex®
zapewnia wiodące wsparcie i doświadczenie.
Nasze produkty są projektowane, wytwarzane i
sprawdzane tak, aby miały światową klasę.
Aplikacje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Strzelnice wewnętrzne i zewnętrzne
Budynki treningowe do strzelania amunicją ostrą
Kursy ataku w warunkach miejskich
Osłony
Rzutnie granatów
Tarcze strzelnicze z czujnikami elektronicznymi
Łapacze pocisków
Ekrany symulacyjne do strzelania ostrego
Osłony luf
Osłony tarcz strzelniczych
Linatex®
Premium
Rubber
Linatex®
MA45
Comp
1
Comp
2
Comp
3
Linagard™
OZ
Comp
4 UV
Comp
5 UV
0.28%
0.46%
0.55%
0.59%
0.62%
0.95%
1.41%
3.94%
Strata balistyczna, 1000 strzałów @ Kal. 0.50
Informacja o produkcie
Produkt
Wymiary i materiał
Kurtyny zatarczowe
4 ft. x 5/6/7/8/9/10/11 ft. x 6 mm
Płyty gumowe
4 ft. x 30 ft. x 1.5/3/6/12/25 mm
Płyty 2-przekładkowe
RMA Grade II 2-ply 220 3/16 x 1/16, 2 ft. x 30 ft.
Płyty 3-przekładkowe
RMA Grade II 3-ply 330 1/4 x 1/16, 4 ft. x 40 ft.
Płyty balistyczne na ściany
2 ft. x 2 ft. x 2”.
Płyty balistyczne na podłogi
2 ft. x 2 ft. x 1.5”.
Osłony luf
Do 7/8”. średn. zewnętrzna baryłki.
Materiały
Guma Linatex® premium, Linatex® biała, MA45, Linagard® OZ
37
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 39
09/10/2014 08:47:26
Niektóre nasze produkty i usługi są dostępne tylko poprzez sieć naszych autoryzowanych dystrybutorów.
WARMAN® Centrifugal Slurry Pumps
GEHO® PD Slurry Pumps
LINATEX® Rubber Products
VULCO® Wear Resistant Linings
CAVEX® Hydrocyclones
ENDURON® Comminution Equipment
FLOWAY® PUMPS Vertical Turbine Pumps
ISOGATE® Slurry Valves
MULTIFLO® Mine Dewatering Solutions
HAZLETON® Specialty Slurry Pumps
LEWIS® PUMPS Vertical Chemical Pumps
WEIR MINERALS SERVICES™
W celu uzyskania dalszych informacji o naszych produktach lub usługach wsparcia prosimy o kontakt z najbliższym biurem sprzedaży lub
o wizytę na stronie:
www.weirminerals.com
Weir Minerals Poland Sp. z o.o.
ul. Ignacego Domeyki 2
Tel.: 00 48 12 632 84 69
30-066 Kraków
Fax: 00 48 12 632 64 99
[email protected]
www.weirminerals.com
Excellent
Minerals
Solutions
Copyright © 2014, Weir Minerals Europe Limited. All rights reserved. WARMAN is a trademark and/or registered trademark of Weir Minerals Australia Ltd and Weir Group African IP Ltd; CAVEX, HAZLETON and MULTIFLO are trademarks and/or registered trademarks of Weir Minerals Australia
Ltd; LEWIS and LEWIS PUMPS are trademarks and/or registered trademarks of Envirotech Pumpsystems Inc; GEHO is a trademark and/or registered trademark of Weir Minerals Netherlands bv; FLOWAY is a trademark and/or registered trademark of Weir Floway Inc.; VULCO is a trademark and/
or registered trademark of Vulco SA; ISOGATE is a trademark and/or registered trademark of Weir do Brasil Ltda.; LINATEX, LINARD and LINAGARD are trademarks and/or registered trademarks of Linatex Ltd; the Linatex red colour is a trademark of Linatex Ltd; ENDURON is a trademark and/or
registered trademark of Weir Minerals Europe Limited; WEIR is a trademark and/or registered trademark of Weir Engineering Services Ltd.
WME/LinatexRubber&Hose/02/14
WME_LinatexRubber_HoseBrochure_UK_05022014_reduced_Pol.indd 40
09/10/2014 08:47:27

Podobne dokumenty