Malowanie łazienki z WC, stara

Transkrypt

Malowanie łazienki z WC, stara
PRZEDMIAR
Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
Stara zabudowa, malowanie łazienki z WC
1 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg folią
1216-01
5,40*1,80+0,90*0,50
2 KNR 4-01
1204-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
10,17
3 NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS
1134-02
UNI GRUNT"
10,17
4 KNR 4-01
1204-08
5 KNR 4-01
1206-04
6 KNR 0-17
2608-01
analogia
7 KNR 4-01
1212-19
8 KNR 4-01
1212-28
9 KNR 4-01
1209-10 z.sz.
4.5.4. 9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych
ścian z jednokrotnym szpachlowaniem
(5,40*2+1,80*5)*2,75+2,30*2,75+1,50*2,00-0,80*2,00*3*2-0,90*2,000,90*1,40-1,80*2,50
12 KNR 4-01
1211-02
13 KNR 4-01
1209-13
Razem
m2
10,170
RAZEM
10,170
10,170
RAZEM
10,170
10,170
RAZEM
10,170
10,170
RAZEM
10,170
m2
m2
m2
m2
m2
m2
46,615
RAZEM
46,615
46,615
RAZEM
46,615
3,000
RAZEM
3,000
7,700
RAZEM
7,700
4,800
RAZEM
4,800
2,430
RAZEM
2,430
1,260
RAZEM
1,260
1,260
RAZEM
1,260
1,000
RAZEM
1,000
Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze- m2
nie mechaniczne i zmycie ścian
46,615
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
m2
0,60*0,25*2*10
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.
do 50 mm
7,70
m
m
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwio- m2
wej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła
płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z
ćwierćwałkami
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwio- m2
wej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o
pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm
m2
0,90*2,70
11 KNR 4-01
1209-06 z.sz.
4.5.4. 9914-11
z.sz.4.5.4.
9914-17 z.sz.
4.5.4. 9914-19
Poszcz
m2
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
tynków z poszpachlowaniem nierówności
10,17
m2
0,80*2,00*3
10 KNR 4-01
1209-10 z.sz.
4.5.4. 9914-03
z.sz.4.5.4.
9914-07 z.sz.
4.5.4. 9914-09
j.m.
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okien- m2
nej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami
o pow. szyb do 0,05 m2 - jednostronnie ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm
0,90*1,40
m2
Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2
Krotność = 2
0,90*1,40
m2
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o szt.
pow.do 0.52 m2
1
szt.
-1-
Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8056 dla Henryk Pawlak

Podobne dokumenty