Zadania biblijne dla wytrwałych na marzec2014/2015

Transkrypt

Zadania biblijne dla wytrwałych na marzec2014/2015
Zadania biblijne dla wytrwałych na marzec2014/2015.
Zadania biblijne dla wytrwałych na marzec2014/2015.
Imię i nazwisko, klasa……………………………………………………...
Imię i nazwisko, klasa……………………………………………………...
1. O
kim
Jezus
powiedział:
„Ona
nie
umarła,
tylko
śpi?..............................
1. O
kim
Jezus
powiedział:
„Ona
nie
umarła,
tylko
śpi?..............................
2. Gdzie w Biblii znajdziesz słowa: „Niebiosa głoszą chwałę
2. Gdzie w Biblii znajdziesz słowa: „Niebiosa głoszą chwałę
Boga?.................................................................................................
Boga?.................................................................................................
3. Do kogo Jezus powiedział: „Zanim kogut dwa razy zapiej, ty trzy
3. Do kogo Jezus powiedział: „Zanim kogut dwa razy zapiej, ty trzy
razy się mnie wyprzesz?”………………………………………….
4. Kto
powiedział:
„Dlaczego
szukacie
żyjącego
razy się mnie wyprzesz?”………………………………………….
wśród
umarłych”?.......................................................................................
kijem”?............................................................................................
kogo
Bóg
rzekł:
„Oto
daję
Ci
mądrość
powiedział:
„Dlaczego
szukacie
żyjącego
wśród
umarłych”?.......................................................................................
5. Kto powiedział: „Czyż jestem psem, że przychodzisz do mnie z
6. Do
4. Kto
5. Kto powiedział: „Czyż jestem psem, że przychodzisz do mnie z
kijem”?............................................................................................
i
6. Do
kogo
Bóg
rzekł:
„Oto
daję
Ci
mądrość
i
wiedzę?”……………………………………………………………
wiedzę?”……………………………………………………………
7. O czym opowiada 1 rozdział Księgi Rodzaju?.................................
7. O czym opowiada 1 rozdział Księgi Rodzaju?.................................
8. W której z opowieści biblijnych występują muchy, szarańcza,
8. W której z opowieści biblijnych występują muchy, szarańcza,
wrzody i żaby?................................................................................
wrzody i żaby?................................................................................
9. Jaki tytuł nosi czwarta księga biblijna?..........................................
9. Jaki tytuł nosi czwarta księga biblijna?..........................................
10. Gdzie w Biblii znajdziesz historię Józefa?......................................
10. Gdzie w Biblii znajdziesz historię Józefa?......................................
11. Kiedy
11. Kiedy
Jezus
powiedział:
„To
czyńcie
na
moja
pamiątkę”?.......................................................................................
Jezus
powiedział:
„To
czyńcie
na
moja
pamiątkę”?.......................................................................................
12. Kto powiedział: „Oto nadchodzi ten, który miewa sny. Zabijmy go
12. Kto powiedział: „Oto nadchodzi ten, który miewa sny. Zabijmy go
teraz”?........................................................................................
teraz”?........................................................................................

Podobne dokumenty