Praktyczne zarządzanie sprzętem, infrastrukturą i połączeniami w

Transkrypt

Praktyczne zarządzanie sprzętem, infrastrukturą i połączeniami w
Praktyczne zarząd zani e sprzętem,
i nfrastru ktu rą i połączeni ami w systemach I T
Zarządzanie infrastrukturą
Coraz więcej organizacji wymaga od swoich działów IT efektywnego i precyzyjnego zarządzania sprzętem, infrastrukturą oraz połączeniami warstwy fizycznej
systemu informatycznego, w celu kontrolowania cykli życia poszczególnych podsystemów i elementów, kontrolowania wszelkich zmian w systemie, a także
zachowania zgodności z korporacyjnymi standardami zarządzania i bezpieczeństwa.
Potrzebne są narzędzia umożliwiające szybkie, proste i precyzyjne zarządzanie infrastrukturą. Organizacje wymagają skonsolidowania wszelkich informacji
dotyczących systemu IT w jednym repozytorium, by zapewnić dokładne i efektywne planowanie zmian, zarządzanie, monitorowanie i dokumentowanie całej
fizycznej infrastruktury IT. Aplikacja zarządzająca musi być w dużej mierze skalowalna, globalna w podejściu, z możliwością adaptacji do każdego
środowiska, a przy tym łatwa i intuicyjna w obsłudze. Głównym jej zadaniem jest dostarczanie wymaganych informacji zawsze, kiedy jest to wymagane.
Ryzyko i potencjalne koszty jakie niesie ze sobą infrastruktura niezarządzana bywają ogromne. W centrach danych istnieje poważne ryzyko awarii na skutek
przekroczenia założonej wydajności zasilania, czy chłodzenia, lub innych nieprawidłowych zmian infrastruktury. Sprzęt źle dobrany, nie w pełni
wykorzystywany stanowi niepotrzebny koszt sam w sobie, a dodatkowo zużywa energię i produkuje ciepło. Zmiany infrastruktury w środowisku
niezarządzanym są bardziej czasochłonne i kosztowne, a ryzyko błędu duże.
Rozwiązanie Cormant­CS
Cormant­CS w faktach
Cormant­CS rozwiązuje problem zarządzania warstwą fizyczną infrastruktury IT. Cormant­CS to
połączenie potężnych i funkcjonalnych aplikacji działających w architekturze klient­serwer,
Cormant­CS
w sieci IP ­ z mobilnym terminalem Pocket PC. Mobilny klient Cormant­CS jest elementem
i organizacje, włączając w to instytucje rządowe, służbę
kluczowym dla zarządzania i kontrolowania infrastruktury. Informacje i dokumentacja
zdrowia,
ograniczone
telekomunikacyjne i transportowe.
do komputera stacjonarnego są niemal bezużyteczne z punktu widzenia
jest używane przez różne instytucje
wojsko,
a
także
firmy
z
branży
IT,
inwentaryzacji, rejestracji zmian itp. Mobilność Cormant­CS oznacza dla firm, że mogą wreszcie
Największe światowe firmy z branży usług IT, sprzętu
mieć swoją infrastrukturę pod kontrolą. Mając w ręku terminal Cormant­CS, który jest interfejsem
sieciowego i mediów używają Cormant­CS.
do centralnej bazy danych, ma się dostęp do kompletnej dokumentacji całej infrastruktury, wraz z
Cormant­CS
narzędziami do jej przeglądania, weryfikowania (inwentaryzacji) oraz aktualizacji.
5 kontynentach.
jest
sprzedawane
i
wspierane
na
Zarządzając infrastrukturą z Cormant­CS organizacja może:
Konsolidacja zapisów
Planowanie
Cormant­CS jest w stanie skonsolidować wiele typów informacji,
Planowanie zmian jest szybkie, proste i precyzyjne. Bardzo
m. in. dane o zakupie danego elementu, jego wartości, lokalizacji,
praktyczny system zleceń na wykonanie określonych prac
użytkowniku, przypisanym wsparciu, połączeniach, historii zmian
pozwala na definiowanie wielu etapów dla każdej zmiany w
i konfiguracji. W wielu firmach sporą uciążliwością jest przechowywanie tego typu
infrastrukturze.
informacji w arkuszach kalkulacyjnych. W Cormant­CS dane znajdują się w jednej,
dokumentowanie zmian na bieżąco, w czasie ich wprowadzania.
Wykorzystanie
terminala
ręcznego
Cormant­CS
bezpiecznej bazie danych. Jest możliwość tworzenia spersonalizowanych atrybutów i
szablonów, a więc gromadzenia i przetwarzania praktycznie dowolnych danych.
Wszystkie informacje dostępne są zarówno z komputera, jak i terminala mobilnego.
Rozpoznawanie i dodawanie
Cormant­CS oferuje wiele metod dodawania sprzętu i połączeń.
To może być proste wprowadzanie danych na komputerze, ale
Cormant­CS posiada też pełną funkcjonalność dodawania, łączenia
i audytu dowolnych elementów za pomocą terminalu mobilnego. Oznacza to
możliwość stworzenia kompletnej dokumentacji na miejscu i podczas instalacji
sprzętu. Terminal synchronizuje się z bazą poprzez sieć LAN lub WLAN. Pozostałe
metody wprowadzania danych to import z arkusza kalkulacyjnego, wyszukiwanie
urządzeń via SNMP oraz interfejs XML API.
Integracja
W CableSolve dostępny jest interfejs XML API, który umozliwia
pełną integrację jego bazy danych z innymi systemami
istniejącymi w organizacji.
IInformacje na temat infrastruktury
Siła
zarządzania
umożliwa
Cormant­CS w centrum danych
Infrastruktura
bez
zarządzania
W infrastrukturze IT zarządzanej nieprawidłowo marnotrawi się do 40% jej
Sprzęt powinien być zarządzany w czasie całego swojego życia.
Cormant­CS pozwala zarządzać całym tym procesem ­ od instalacji i
konfiguracji aż po utylizację. Dzięki terminalowi mobilnemu każdy element może
potencjału.
Prawie połowa sprzętu IT podlega jakimś fizycznym przeglądom lub zmianom
w ciągu roku. Bez należytego zarządzanie czynności te zajmują od 2 do 5 razy
zostać zarejestrowany w momencie jego dostarczenia, a później monitorowany i
kontrolowany. Cormant­CS zapewnia stały dostęp do aktualnych danych na temat całej
infrastruktury, włączając w to połączenia. Informacje te są dostepne w wielu formatach
dłużej niż jest to konieczne.
Niezarządzana infrastruktura IT i znajdujące się w niej połączenia wydłużają
­ m. in. raportów na terminalu mobilnym, reprezentacji graficznej sprzętu i danych,
różnorodnych zestawień. Istnieje również możliwość harmonogramowania raportów.
czas przestojów użytkowników i systemu do 200%.
Monitoring i zarządzanie
Cormant­CS umożliwia zarządzanie całym cyklem życia sprzętu ­ od
momentu zakupu, aż po złomowanie, włączając w to konfigurację,
rozmieszczenie, utrzymanie w ruchu i naprawy. Opcjonalny system
kodów kreskowych sprawia, że odalezienie czegokolwiek w bazie danych staje się
bardzo proste.
System SNMP automatycznie eozpoznaje urządzenia i wszczyna alarmy, kiedy
dowolne urządzenie IP, bez autoryzacji zmienia swoje położenie, konfigurację, czy
oprogramowanie. Wbudowany moduł audytów Cormant­CS zapewnia możliwość
sybkiego, efektywnego i precyzyjnego audytu całej infrastruktury fizycznej.
Wizualizacja i raportowanie
Cormant­CS umożliwia wizualizację infrastruktury na podkładach
budowlanych. Dowolne elementy zewidencjonowane w bazie danych
mogą być pokazane na planie budynku. Graficzny podgląd tych planów dostępny jest
Cormant­CS ­ centrum danych
także na terminalu mobilnym Cormant­CS.
Raporty w Cormant­CS to nie tylko papierowe wydruki. Rzuty np. centrum danych
mogą być dowolnie konfigurowane, tak by stały się np. graficzną wizualizacją
przetwarzanych danych.
Z Cormant­CS zintegrowany jest wydajny system
rqaportowania i eksportu raportów.
Cormant­CS w obszarze roboczym
W obszarach roboczych terminal mobilny Cormant­CS sprawia, że
inżynierowie mogą działać efektywnie i precyzyjnie. Planując zmiany w
infrastrukturze nie muszą poświęcać całych dni na weryfikację istniejącej sytuacji.
Mając zawsze aktualne zapisy w bazie danych zmiany można planować i aprobować za
Bezpieczeństwo
Pełna
i
aktualna
pomocą komputera, a realizaować z terminalem mobilnym.
dokumentacja
całej
infrastruktury
stanowi
zabezpieczenie przed przypadkową awarią.
Widoki planów
budowlanych dostępne na terminalu umożliwiają bardzo szybką lokalizację dowolnego
elementu nawet w największych systemach.
Określone zasady bezpieczeństwa wewnątrz samego Cormant­CS gwarantują, że tylko
Moduły odpowiedzialne za zarządzanie zasobami oraz zleceniami na wykonanie prac,
uprawnieni użytkownicy mogą przeglądać, synchronizować bądź aktualizować dane.
dostępne zarówno na komputerze, jak i terminalu mobilnym zapewniają pełną kontrolę
nawet nad takimi wydarzeniami jak rozmieszczenie tysięcy nowych komponentów, czy
przesunięcia całych pięter ludzi. Terminal w takich sytuacjach pełni funkcję swego
rodzaju przewodnika i co najważniejsze pozwala wszystkie zmiany zarejestrować.
Cormant­CS ­ zarządzanie sieciami MAN/WAN
Cormant­CS jest w stanie dokumentować i zarządzać także
infrastrukturą sieci kampusowych wraz z ich systemami traktów
kablowych.
Możłiwe jest też dokumentowanie połączeń sieci WAN, włączając w to włókna
światłowodowe oraz łącza satelitarne.
Mobilne zarządzanie infrastrukturą
Cormant­CS ­ korzyści biznesowe
Cormant­CS ­ infrastrutkura IT, osprzęt i połączenia ­ warstwa
Cormant­CS ­ ekologia
fizyczna
Wiele organizacji stara się dzisiaj być bardziej proekologicznymi.
Cormant­CS poprzez unikalną kombinację funkcjonalności
A to oznacza monitorowanie wielu parametrów i odpowiednie
terminali mobilnych, serwera, stacji roboczych i możliwości
zarządzanie.
pracy sieciowej w śrosdowisku IP, łączy w sobie wszystkie
Cormant­CS zapewnia firmom wiedzę na temat poziomu ich codziennego zużycia
aspekty zarządzania warstwą fizyczną.
energii elektrycznej czy też emisji ciepła, pozwalając tym samym na świadome decyzje
Z terminalem mobilnym Cormant­CS, rejestrującym zmiany w czasie rzeczywistym
dotyczące przyszłych zmian i oszczędności.
firmy mogą zarządzać czym chcą, kiedy chcą i gdzie tego potrzebują.
Cormant­CS ­ wsparcie
Cormant
Technologies
(producent
systemu
Cormant­CS)
partnerów na pięciu kontynentach. Partnerzy ci
Cormant­CS ­ komponenty
Cormant­CS sprzedawane jest jako kompletny system.
żadnych dodatkowych, kupowanych oddzielnie modułów.
Nie ma
ma
są w stanie
zaproponować wdrożenia ewaluacyjne, tzw. proof­of­concept, które
polegają na udostępnieniu klientowi całego systemu do testów.
Netserve Brzeziński Czaplicki Sp. j.
Łajski, ul. Kościelna 3C, 05­119 Legionowo
Tel. +48 22 244 27 91 fax +48 22 244 27 93
E­mail: [email protected], web: www.netserve.pl