Katarzyna Buła - Konsultant, rekruter i trener, właściciel Work Zone

Transkrypt

Katarzyna Buła - Konsultant, rekruter i trener, właściciel Work Zone
Katarzyna Buła - Konsultant, rekruter i trener, właściciel Work Zone. Absolwentka
Dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz Zarządzania zasobami ludzkimi. Ukończyła
szkołę
Posiada
trenerów
brytyjskie
biznesu
-
certyfikaty
"Rozviyac.
Zarządzania
Profesjonalny
trener
organizacji".
projektami
PRINCE2
Foundation
i Practitioner. Obecnie studiuje Zarządzanie specjalność Psychologia w zarządzaniu
(Uniwersytet Jagielloński. Specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji miękkich –
komunikacja w grupie, autoprezentacja, techniki sprzedaży, obsługa klienta, marketing
PR, HR. Zajmuje się także tematyką projektów unijnych, szczególnie nastawionych na
rozwój potencjału ludzkiego w przedsiębiorstwach i aktywizację zawodową osób
poszukujących pracy.

Podobne dokumenty