podajnik automatyczny pa-02/h

Transkrypt

podajnik automatyczny pa-02/h
PODAJNIK AUTOMATYCZNY PA-02/H
data wyd. 20-04-2016
PRZEZNACZENIE
Podajnik automatyczny PA-02/H jest urządzeniem przeznaczonym do
automatycznego wydzielania (podawania) elementów o małych
gabarytach, w szczególności tabletek lub kapsułek, jak również małych
części mechanicznych. Podajnik zapewnia równomierne podawanie
elementów na szalkę wagi, do której jest podłączony.
W połączeniu z wagą analityczną serii 3Y produkcji RADWAG umożliwia
szybką kontrolę statystyczną próbek zgodnie z wygórowanymi
wymogami farmaceutycznymi.
BUDOWA I FUNKCJONALNOŚĆ
Urządzenie zbudowane jest w oparciu o cylindryczny podajnik wibracyjny z zasobnikiem stożkowym, schodkowym w wykonaniu
nierdzewnym. Ze względu na zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym zasobnik podajnika wykonany jest spoinami ciągłymi
wewnątrz i na zewnątrz oraz elektropolerowany chemicznie. Podajnik umożliwia dozowanie tabletek o średnicach od 3 do 10 mm,
zarówno okrągłych jak i podłużnych, jak również innych detali o podobnych gabarytach. Tabletki lub inne elementy są
wyprowadzane leżąc wzdłuż osi.
Urządzenie posiada obudowę metalową malowaną proszkowo.
Wagi laboratoryjne serii 3Y produkcji RADWAG, z którymi podajnik współpracuje, umożliwiają pełne sterowanie pracą podajnika
PA-02/H w zakresie automatycznego rozpoczęcia i zatrzymania podawania oraz zmiany częstości podawania elementów.
Urządzenie umożliwia również automatyczne podawanie próbek wg określonego algorytmu. Podawane elementy (np.: tabletki) są
ważone na wadze i statystycznie oceniane. Podajnik dostarcza kolejną próbkę na wagę po otrzymaniu odpowiedniego polecenia
z wagi.
Pracę z urządzeniem zapewnia mod pracy: Kontrola ważeń.
Współpracuje z wagami laboratoryjnymi serii Y:
Waga analityczna AS 3Y
Waga precyzyjna PS 3Y
Dane techniczne:
Średnica podawanego elementu
Średnica podajnika
Wysokość elementu wibrującego podajnika
Szybkość podawania
Temperatura pracy
Moc pobierana przez urządzenie
Stopień ochrony
Zasilanie
Sterowanie
Interfejs komunikacyjny
Masa netto
Wymiary urządzenia
PA-02/H
Ø 3 ÷ 10 mm
Ø 180 mm
70 mm
÷
1 15 szt / min
+5 ° ÷ +40 °C
8W
IP 34
110 ÷ 230 VAC 50 / 60 Hz
zewnętrzne przez wagę
RS 232
22,3 kg
265 × 255 × 230 mm
• 26-600 Radom ul. Bracka 28 • tel. +48 48 3848800 • fax. +48 48 3850010 • www.radwag.pl • e-mail:[email protected]

Podobne dokumenty