Przecław, Warzymice i okolice - Przeclaw 24

Transkrypt

Przecław, Warzymice i okolice - Przeclaw 24
Puls Przecławia
Przecław, Warzymice i okolice
Miesięcznik bezpłatny
lipiec 2012
Nr (25) 6/2012
Raport o stanie bezpieczeństwa
Nie ma bata
Wyprawka szkolna
Na naszym terenie stwierdzono 501 przestępstw. Do najczęściej popełnianych
należały: kierowanie pojazdem w stanie
nietrzeźwym, kradzieże z włamaniem,
uszkodzenie mienia. Wzrasta w nich niestety, udział nieletnich.
str. 4
W Moczyłach mieszka niespełna 160 osób. Wieś
jest pięknie położona nad zachodnim
brzegiem Odry. Mieszkańcy dbają
o każdy zakątek swojej miejscowości,
dzięki czemu to jedna z najpiękniejstr. 5
szych wsi w gminie.
Do 30 września można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników
szkolnych. Warto zapoznać się ze
szczegółami, bo dofinansowanie może
wynieść od 180 do 352 złotych. str. 7
ogłosiła najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
Ludzie tutaj modlą się o załamanie pogody, o deszcz,
o burze, o nawałnice. Są zmęczeni – mają dość. Niechby
było zimno i mokro - wtedy jest bezpiecznie. Nie trzeba
w środku nocy uciekać z domu, zostawiając cały dobytek
na pastwę płomieni. Bo taki pożar nie zostawia nic. Traci
się dorobek całego życia.
W wieczornym wydaniu tutejszych wiadomości żywa
dyskusja o tym, co w takim dramatycznym momencie
należy ratować. Wszyscy są zgodni co do jednego – należy ratować zwierzaki. Na nic innego zwykle nie ma
czasu.
Co ja wyniosłabym z domu, gdybym miała kilka minut
na jego opuszczenie? Dziecko wyszłoby samo. Kot nie.
Zanim bym go złapała na nic nie byłoby już czasu. Może
zdążyłabym jeszcze w biegu złapać teczkę z dokumentami? Tylko którą? Dlaczego te najpotrzebniejsze nie
są zebrane w jednej? Chciałabym uratować zdjęcia, ale
Pomarańczowy samolocik gładko usiadł na wodzie w pobliżu plaży, ale nie zatrzymał się ani na chwilę. Przejechał kilkaset metrów brzuchem po spokojnym morzu,
wzniósł się z powrotem w górę i zawrócił, by po chwili
zniknąć z pola widzenia. Po kilku minutach ten sam manewr powtórzył następny samolot. I tak na zmianę aż
do nocy. Włosi wiedzą, co oznacza widok lądujących na
morzu pomarańczowych maszyn. Te niepozorne samolociki w ciągu kilku minut nabierają ogromne ilości wody,
by kilka minut później zrzucić ten ładunek na płonący
gdzieś las.
Pierwsze, co usłyszeliśmy następnego dnia, to ryk silników. Samoloty dalej kursowały. W odległości 6o kilometrów od naszej plaży płonęło kilkaset hektarów lasów.
Na Sardynii było jeszcze gorzej - z hoteli ewakuowano
setki osób a kilka tysięcy ludzi w pośpiechu musiało opuścić swoje domy. We Włoszech od kilku tygodni panują
upały i na nieszczęście wieje silny wiatr. Obrona Cywilna
R
E
K
L
A
Jest nas: Przecław – 3.492 Warzymice – 2.396
Cała Gmina Kołbaskowo – 10.501
Liczba ludności na dzień 22.06.2012r.
jak, skoro tyle ich? Które najważniejsze? Komputer - bo
dane. Pamiątki po tacie, pierwsze włoski syna, filmiki
z wakacji, kamienie przywożone z każdej podróży, najlepsze wina, filiżanki z Sankt Petersburga, piękny talerz
od kuzynki, podkowę - bo od babci, stary zegar – bo prezent od najbliższych, pamiątkowy wisiorek …
Obrastamy w przedmioty. Kupujemy meble, drogie
sprzęty i ubrania. Bogacimy się. Jaką wartość ma to całe
bogactwo okazuje się wtedy, kiedy w ciągu kilku minut
trzeba zabrać to co dla nas najcenniejsze. Prawie na
pewno będzie to: pies czy kot, może jakieś dokumenty,
może jakieś zdjęcia, stara podkowa czy filiżanka… Reszta jest nic nie warta. Dorota Trzebińska
M
A
Fotoreportaż:
Moczyły
– najpiękniejsza wieś w gminie
Nr (25) 6/2012
lipiec 2012
strona 3
Raport
o stanie bezpieczeństwa
Na ostatniej przed wakacjami sesji Rady Gminy Kołbaskowo obecni byli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji
w Policach, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej również z Polic oraz Placówki Straży Granicznej w Szczecinie, którzy przedstawili zebranym krótkie podsumowanie zdarzeń oraz potencjalnych zagrożeń zaistniałych na naszym
terenie. Ocena stanu bezpieczeństwa sporządzona została w oparciu o rok 2011.
Policja
Najwięcej
przestępstw zarejestrowano w gminach
Police i Dobra.
Na naszym terenie
stwierdzono 501
przestępstw. Do
najczęściej popełnianych należały: kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym, kradzieże z włamaniem, uszkodzenie mienia.
Wzrasta w nich niestety, udział nieletnich.
Przybyło zdarzeń drogowych w kategorii
wypadków, a co za tym idzie wzrosła liczba
ofiar śmiertelnych (5 ofiar w ciągu roku na
terenie całego powiatu) i rannych (42 osoby). Z 494 kolizji w roku 2010, ich liczba
w następnym roku zmalała do 384. W dużym stopniu przyczyniła się do tego efektywność działań Policji. W roku 2011 policjanci zatrzymali na terenie całego powiatu
394 nietrzeźwych kierujących pojazdami.
Straż Pożarna
Na terenie gminy
Kołbaskowo działają dwie jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej. OSP
Kołbaskowo liczy
22 członków i dysponuje dużą bazą lokalową, po remoncie
zakończonym w lutym br. Jednostka jest
dobrze wyposażona sprzętowo, posiada
m. in. dwa samochody gaśnicze i samochód specjalny ratownictwa technicznego.
W 2011 roku interweniowała przy 93 poża-
rach i 20 miejscowych zagrożeniach. Do 21
czerwca 2012 uczestniczyła w 40 pożarach
i 9 miejscowych zagrożeniach.
Słabiej wyposażona OSP Smolęcin w liczbie 23 członków, w 2011 roku brała udział
w 9 pożarach. Do 21 czerwca 2012 smolęcińscy strażacy wyjechali do 6 pożarów.
Straż Graniczna
Obszar
gminy
Kołbaskowo, ze
względu na autostradę A6, przecinającą granicę
państwa, należy
do
najważniejszych w obszarze
działań
Straży
Granicznej. Jest on szczególnie zagrożony
przestępczością migracyjną oraz związaną z kradzieżą mienia na terenie Niemiec.
Tylko w 2010 strona niemiecka ujawniła
i zatrzymała 114 kradzionych aut. Przez
granicę przemycane są też narkotyki, papierosy i odpady. Ilość ujawnianych zdarzeń na terenie gminy Kołbaskowo jest wysoka i stanowi ok. 35% wszystkich zdarzeń
ujawnianych.
W 2011r. funkcjonariusze SG w trakcie 620
służb na terenie naszej gminy zatrzymali
prawie 80 obywateli pochodzących m.in.
z: Rosji, Gruzji, Serbii, Turcji, Ukrainy,
Brazylii, Syrii, Chin, Egiptu, Kirgistanu,
Armenii, Łotwy, Peru. Ośmiu obywateli
Rosji pochodzenia czeczeńskiego usiłowało
granicę państwa przekroczyć nielegalnie.
Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europej-
skiego z 2011r. cudzoziemców przebywających nielegalnie na terytorium RP, lecz posiadających zezwolenie na pobyt w innym
państwie członkowskim, nie zatrzymuje się
tak jak dotychczas, lecz poucza o obowiązku niezwłocznego powrotu do państwa,
w którym posiadają zezwolenie na pobyt.
W 2011r. funkcjonariusze SG pouczyli
w ten sposób dziewięciu cudzoziemców
z: Korei Południowej, Rosji, Serbii, Turcji
i Libanu.
Przez polsko-niemiecką granicę próbuje się
przemycać również narkotyki. W ubiegłym
roku uniemożliwiono przemyt 759g haszyszu oraz 10,5 kg marihuany. Od początku
tego roku ujawniono przemyt ponad 29 kg
marihuany.
Funkcjonariusze Placówki SG w Szczecinie od stycznia br. zrealizowali na terenie
gminy 307 służb, podczas których zatrzymali 39 osób. Ponadto ujawnili przemyt:
3 pojazdów, papierosów o wartości szacunkowej ponad 94 tys.zł, elektronarzędzi
o wartości 28 tys.zł , 88 sztuk kolektorów
słonecznych o wartości 96 tys.zł.
W związu z rozgrywanymi w Polsce Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej Euro
2012 w dniach 9-10, 13-14, 17-18 czerwca, w rejonie byłego przejścia granicznego
Kołbaskowo/Pomellen, przywrócona była
kontrola ruchu granicznego. Odprawiono
632 pojazdy w tym 37 autokarów, którymi
wjechało do Polski 1530 cudzoziemców.
Tylko siedmiu obcokrajowcom odmówiono
wjazdu na teren RP.
(car)
strona 4
lipiec 2012
Kolejne Złote Gody
Piękną tradycją stało się wręczanie mieszkańcom gminy Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. To wyjątkowe odznaczenie nadawane
jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W jego imieniu wręczają je uroczyście Wójt wraz
z Przewodniczącym Rady Gminy.
W poniedziałek, 16 lipca Małgorzata Schwarz
i Ryszard Wierzbicki uhonorowali tym wyjątkowym medalem osiem kolejnych par z terenu
gminy Kołbaskowo, które w związkach małżeńskich przeżyły kilkadziesiąt lat.
Odznaczenia otrzymali:
Państwo Hilda i Józef Jasek
Państwo Bernadetta i Tadeusz Pawlik
Państwo Barbara i Stanisław Janus
Państwo Danuta i Eugeniusz Szyszko
Państwo Ewa i Andrzej Sułkowscy
Państwo Franciszka i Piotr Bielak
Państwo Urszula i Jan Kwiatek
Państwo Urszula i Tadeusz Majsakowscy.
Jak zawsze były kwiaty, gratulacje i serdeczne życzenia zadowolenia z każdego dnia oraz
przeżycia w szczęściu i zdrowiu wielu pięknych
chwil.
(car)
Nr (25) 6/2012
Medal Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie
Jeśli planujcie Państwo w rodzinie uroczystość związaną z jubileuszem pożycia małżeńskiego, przypominamy jakie dokumenty i w jakim terminie należy złożyć
w Urzędzie Gminy.
Każda para małżeńska, która obchodzi pięćdziesięciolecie pożycia może otrzymać nadany przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wnioski o nadanie medalu składa się
w pokoju nr 2 u kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Kołbaskowo (tel. 91-311-94-43).
Wymagane dokumenty:
• wniosek o nadanie medalu za długoletnie pożycie
małżeńskie
• aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa (do wglądu)
• dowody osobiste małżonków (do wglądu).
Wniosek o nadanie Medalu Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie przedstawia się nie wcześniej niż w roku
kalendarzowym, w którym osoby proponowane do
odznaczenia obchodzić będą 50. rocznicę zawarcia
związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada
w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można
przedstawiać począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.
Nie pobiera się żadnych opłat za czynności związane
ze sprawą. Skompletowane dokumenty wysyłane są do
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która
w terminie do 180 dni rozpatruje wniosek.
Dorota Trzebińska
Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo – stowarzyszeniem
11 czerwca 2012 w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000423613 zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo. KPGK posiada osobowość prawną,
swoją stronę internetową oraz kilkunastu członków założycieli, pełnych zapału do pracy.
Prezes Klubu Przyjaciół Gminy Kołbaskowo M.
Schwarz na spotkaniu członków, zorganizowanym w przecławskiej świetlicy w dniu 9 lipca powiedziała: Celem stowarzyszenia jest działanie na
rzecz mieszkańców gminy Kołbaskowo. Zapraszam
serdecznie do współpracy osoby z inicjatywą. Jesteśmy otwarci na pomysły – razem możemy zrobić
więcej.
Zapisane w Statucie cele stowarzyszenia to
przede wszystkim: ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Kołbaskowo, podejmowanie działań mających na celu odbudowę
gminnych zabytków, popieranie inicjatyw społecznych w zakresie poprawy warunków życia
mieszkańców, upowszechnienie oświaty, kultury,
turystyki i sportu, wspieranie działań promujących gminę, aktywizowanie społeczności lokalnej, profilaktyka społeczna i zdrowotna. KPGK
zamierza współpracować z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, które w swoich programach zawierają cele
zbieżne z celami Stowarzyszenia. KPGK planuje pozyskiwać środki na działalność statutową
z funduszy zewnętrznych - także z UE. Obecnie
działalność będzie finansowana przez członków
stowarzyszenia.
– Chcemy aktywnie działać na terenie naszej gminy
– mówi wiceprezes Adrian Guranowski – i oczywiście wszystkich mieszkańców naszej gminy do tej
aktywności zapraszamy. W statucie mamy przewidziany szeroki zakres działalności i zapewne każdy
znajdzie dla siebie coś interesującego.
Kilkunastu członków założycieli, wspieranych
przez społeczników z terenu gminy, od kilku lat
nieformalnie zajmuje się działalnością na rzecz
lokalnej społeczności. Do największych, cyklicznie organizowanych przez nich imprez należą:
Biała Sobota i Halloween. Organizowane były
też spotkania dla młodych mam oraz imprezy
taneczne w hotelu Dworskim. Członkowie Klubu
Przyjaciół Gminy Kołbaskowo mają wiele pomysłów, które zamierzają wprowadzić w życie.
Pierwszym sprawdzianem działalności będzie
organizacja kolejnej „Białej Soboty” oraz imprez towarzyszących, jakie odbędą się 15 września w Przecławiu. Temu tematowi poświęcono
większą część spotkania. W najbliższym czasie
planowany jest też Bal Charytatywny. Zebrani,
w większości mieszkańcy Przecławia, wskazywali
na konieczność rozszerzenia działalności Stowarzyszenia również na inne miejscowości gminy.
(car)
Nr (25) 6/2012
lipiec 2012
strona 5
„Jak coś postanowimy, to nie ma bata”
W Moczyłach, niewielkiej miejscowości nad zachodnim brzegiem Odry, mieszka niespełna 160 osób. Mieszkańcy dbają tu o każdy zakątek, dzięki
czemu to jedna z najpiękniejszych wsi w gminie. Do pracy nie trzeba tu nikogo zachęcać.
Na wygląd Moczył ich mieszkańcy pracują od
kilkunastu lat. Najpierw Grzegorz Grzela i Janusz Jeziorek wymyślili, że we wsi musi być
boisko do piłki nożnej. Mieszkańcy odgruzowali gminny plac, nawieźli ziemię i całość jak
należy wyrównali. Gmina kupiła trawę.
- Z tym boiskiem to była taka historia, że poprzednia władza chciała ten teren sprzedać pod
działki rekreacyjne. Poszliśmy wtedy do wójta,
ale on decyzji nie cofnął. Cała wieś zaprotestowała, ściągnęliśmy prasę, zrobiło się o sprawie
głośno. W Kurierze ukazał się artykuł „Płot
w polu karnym”. Dopiero po tym artykule sprawa sprzedaży działki upadła. Zabrali nam tylko 9 metrów boiska, a nie całe – mówi radna
z Moczył, Hanna Jeziorek.
Potem sołtysem został Grzegorz Smolarczyk
– to za jego kadencji powstał plac zabaw dla
dzieci. Tu też były ruiny i kupa gruzu. Gmina
kupiła zabawki i siatkę, mieszkańcy cały teren
uporządkowali i ogrodzili.
- Murek zbudowaliśmy sami. Podzieliliśmy pracę - każdy miał swoją działkę do wykonania. Ja
sam musiałem wykopać 5 metrów rowu pod szalunki. Pracowali uczciwie wszyscy mieszkańcy
- jedni nosili kamienie, drudzy kopali rów pod
fundament, ktoś inny murował – wspomina Janusz Jeziorek.
Siedzę przy stoliku obok sklepu pani Hanki.
Gościnni gospodarze częstują kawą i ciastem
z truskawkami. W ciągu kilkunastu minut
zbiera się spora grupka mieszkańców - wspominają, pokazują zdjęcia, opowiadają, co zrobili i co jeszcze zamierzają zrobić dla swojej
wsi.
- Jak się zbierzemy, tak jak dziś na przykład i coś
postanowimy - to nie ma bata! Każdy coś powie,
coś zaproponuje, wymyśli i bierzemy się do roboty – śmieje się Aneta Sibila.
Na jednym z takich nieformalnych wiejskich
zebrań ktoś rzucił propozycję uporządkowania
gminnej działki, na której przez lata rozrosły
się osty. Wójt się na zagospodarowanie działki zgodził, ale kiedy usłyszał, że mieszkańcy
chcą na niej ustawić ogromny krzyż – zaczął
się problem. Pod zgodą na jego postawienie
nie chciał się podpisać ani żaden z urzędników ani ówczesny wójt.
- Paru chłopa już strugało krzyż u Grześka na
działce - każdy swój przydziałowy kawałek. My
pojechaliśmy do wójta i mówimy, że chcemy krzyż
postawić. I nic. Pomyśleliśmy: ksiądz powinien
być za nami. No to w poniedziałek jedziemy na
dwa samochody do księdza. I tu niespodzianka:
u księdza siedzi wójt. Ksiądz powiedział cicho,
że on przyjedzie następnego dnia do Moczył, to
pogadamy. Przyjechał i też mówi nie. Uparliśmy
się. W końcu wójt machnął ręką: „A stawiajcie
sobie. Jak już postawicie, to go przecież nikt nie
ruszy!” I tak było – opowiada pani Hanka.
Nie było wyjścia. Mieszkańcy popełnili samowolkę i wielki dębowy krzyż stanął tam,
gdzie zaplanowali. Dąb, z którego został wykonany ściął i podarował im Przemek Saja.
Pan Zemełko przywiózł go na miejsce, a nie
było to wcale takie proste. Pod krzyżem inny
mieszkaniec - Sławek Bryk – postawił kapliczkę. Na figurkę składali się wszyscy. Została
przywieziona z Częstochowy. Składkowa jest
też granitowa „tablica papieska” a kosztowała
niemało, bo 700 złotych. Mieszkańcy Moczył
mówią: Składka jest składka. Lista leży w sklepie - każdy przychodzi i daje ile może. A pomysłów nie brakuje.
- Przy wjeździe do wsi od strony Kołbaskowa był
zarośnięty plac z hałdą starego wapna. Nie wie-
dzieliśmy, co z tym fantem zrobić. Siedzieliśmy
sobie kiedyś i mówimy tak: Wszyscy tu do nas
na ryby przyjeżdżają, to przydałaby się na wjeździe jakaś łódka. Zasypaliśmy wapno ziemią,
zasialiśmy trawę a na górze ustawiliśmy starą
łódkę z napisem „Moczyły witają” na burcie –
mówi Hanna Jeziorek. – Chcielibyśmy jeszcze
uporządkować nasz cmentarz i w dalszym ciągu
dbać o to co do tej pory zrobiliśmy – dodaje na
koniec Aneta Sibila.
W całej wsi kwitną kwiaty, trawa wszędzie
równo wykoszona. Wieś ma swoją kosiarkę,
traktorek, kosę elektryczną – wszystko wygrane w gminnych, powiatowych i wojewódzkich
konkursach. Rok 2010 to były dla Moczył konkursowe żniwa: I miejsce w gminnym Konkursie Wieńców Dożynkowych i w wojewódzkim
konkursie Najładniejszy Wieniec Dożynkowy,
II miejsce w Konkursie na najpiękniejszy wieniec na Dożynkach Prezydenckich w Spale,
I miejsce w gminnym Konkursie na najładniejszą wieś, I miejsce w wojewódzkim konkursie
Rozwojowe i Przyjazne Środowisku Sołectwo.
Jednak największa wygrana Moczył to mieszkańcy, dla których „chcieć” znaczy „ móc”.
Dorota Trzebińska
strona 6
lipiec 2012
Nr (25) 6/2012
Budujesz –
nie zapominaj
o przepisach
Straż Gminna w Kołbaskowie za naszym pośrednictwem przypomina o właściwej gospodarce odpadami na terenie budowy. Problematykę
tę regulują odpowiednie ustawy oraz uchwalony przez Radę Gminy Kołbaskowo „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Kołbaskowo”. Zgodnie z zawartymi
w nich zapisami, na wykonawcy robót budowlanych, a w przypadku budowy domu jednorodzinnego na jego właścicielu, spoczywa obowiązek wyposażenie nieruchomości w odpowiednie
pojemniki do zbierania odpadów komunalnych
oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym. Każdy inwestor zobowiązany jest do pozbywania się
zebranych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami.
Odpady budowlane i remontowe powinny być
zbierane w specjalnych kontenerach lub workach dostarczonych przez firmę wywozową na
warunkach określonych w umowie pomiędzy
właścicielem nieruchomości a firmą wywozową.
W żadnym razie nie wolno odpadów spalać.
– Zwracam uwagę, że zakaz ten dotyczy także
drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi oraz drewna pochodzącego
z odpadów budowlanych lub z rozbiórki. – mówi
komendant Straży Gminnej, Karol Antoniuk. –
Nieprzestrzeganie powyższych obowiązków i zakazów jest wykroczeniem. W stosunku do sprawców
Straż Gminna w Kołbaskowie posiada uprawnienia do nałożenia mandatu karnego lub też do skierowania wniosku o ukaranie do sądu.
Od marca tego roku funkcjonariusze Straży
Gminnej kontrolują wszystkie budowy na terenie Gminy Kołbaskowo w zakresie przestrzegania obowiązków w zakresie gospodarki odpadami. Sprawcy wykroczeń będą odpowiednio
karani. (mic)
30 procent utonięć powoduje alkohol
Sezon letni w pełni – to czas wypraw nad morza i jeziora. Niestety to również czas wypadków spowodowanych brawurą i brakiem wyobraźni. Najpierw kilka piw, potem skok „na główkę” czy odpłynięcie zbyt daleko od brzegu. Wielu urlopowiczów z wody o własnych siłach już nie wychodzi.
Z policyjnych statystyk wynika, że najczęstszą
przyczyną utonięć jest kąpiel w miejscach niedozwolonych, również pod wpływem alkoholu.
Wypadki związane ze spożywaniem wyskokowych napojów stanowią 30 procent wszystkich
utonięć w Polsce. O tej statystyce zawiadamia
najnowsza kampania społeczna „30 procent”,
która za pomocą plakatów i bilbordów promuje
trzeźwy wypoczynek nad wodą. Do przestrzeni
publicznej trafi przynajmniej 500 plakatów przypominających, jak dużo utonięć jest wynikiem
spożycia alkoholu. W ubiegłym roku w województwie odnotowano 39 takich przypadków.
Nie zapominajmy o podstawowych zasadach
podczas wypoczynku nad wodą:
• Zażywajmy kąpieli tylko w miejscach strzeżonych. Nie wchodźmy do wody tam, gdzie jest to
zabronione.
• Dzieci powinny bawić się nad wodą tylko pod
czujną opieką dorosłych. Przed kąpielą koniecznie zabezpieczmy je w kamizelkę ratunkową lub
specjalne rękawki.
• Pod żadnym pozorem nie wchodźmy do wody
po wypiciu alkoholu.
• Bezpośrednio przed kąpielą unikajmy spożywania obfitych posiłków.
• Nie wchodźmy do wody po dłuższym leżeniu
na słońcu, najpierw stopniowo zmoczmy ciało,
by uniknąć szoku termicznego.
• Skoki „na główkę” oddawajmy tylko na basenach - dno naturalnego zbiornika może się
zmienić w ciągu kilku dni.
• Nie wypływajmy na materacach na środek jeziora.
• Unikajmy w wodzie zabaw typu „podtapianie”
czy zrzucanie innych z materaca.
• Korzystając z rowerów wodnych, łodzi i innego sprzętu pływającego - bez względu na
umiejętności pływackie - zakładajmy kamizelki
ratunkowe.
Brawura i bezmyślność może nas kosztować życie. Zróbmy wszystko, by bezpiecznie wypocząć
i cało wrócić do domu.
(car)
Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie obchodzi w bieżącym roku swoje
60 – lecie powstania
Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w odtworzeniu historii kołbaskowskiej biblioteki poprzez udostępnienie
zdjęć, wspomnień lub innych materiałów dotyczących biblioteki – np. wycinki z gazet.
Na materiały czekamy do 14 września br. w bibliotekach: Kołbaskowie i Przecławiu.
Wypożyczone zdjęcia oddamy właścicielom po zamknięciu wystawy.
Dyrektor GBP w Kołbaskowie
Anna Boczek
Nr (25) 6/2012
lipiec 2012
strona 7
Wyprawka szkolna
Do 30 września przyjmowane będą wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników szkolnych. Jednak nie wszystkim
uczniom taka pomoc przysługuje. Warto zapoznać się ze szczegółami, bo dofinansowanie może wynieść od 180 do 352 złotych.
Pomoc, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, mogą otrzymać uczniowie
rozpoczynający w roku szkolnym 2012/2013 naukę
w klasach:
• I-IV szkoły podstawowej,
• I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
• I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum,
• IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
• IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
• I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Warunkiem jest spełnienie choć jednego z trzech kryteriów. Pierwsze dotyczy dochodu, który nie może
przekroczyć 351 zł netto na osobę, z wyłączeniem
uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy
I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. Jeżeli
jednak dochód jest wyższy ale w rodzinie wystąpiło
zdarzenie losowe, dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń, może wnioskować o przyznanie pomocy.
Dopłata do podręczników przysługuje też uczniom
niepełnosprawnym. Dofinansowanie mogą otrzymać
uczniowie klas I szkoły podstawowej i klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, pochodzący
z rodzin w których dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza 504 zł .
Dofinansowanie do zakupu podręczników nie może przekroczyć kwoty:
• 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III,
• 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz
niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
• 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
• 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Wnioski o dofinansowanie mogą składać: rodzice
ucznia lub jego prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba,
za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców
zastępczych. Wypełniony wniosek kierujemy do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał
w roku szkolnym 2012/2013. Należy do niego dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów za ostatni
miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości
dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dyrektor szkoły dokona zwrotu kosztu zakupu podręczników po przedłożeniu przez wnioskodawcę dowodu zakupu.
(mic)
Smerfy na bunkrze
W czasach PGR w centrum Warnika zaplanowano wybudowanie dwóch jednakowych budynków wielorodzinnych. Pierwszy z nich
został w terminie ukończony i zasiedlony. Pod drugi przygotowano betonowe fundamenty i… przyszedł czas zmierzchu Państwowych Gospodarstw Rolnych. Budowy nigdy nie dokończono.
Po wylaniu fundamentów nie zrobiono już nic. Przez
ponad dwadzieścia lat betonowy bunkier straszył
swoim wyglądem i stanowił zagrożenie dla dzieci,
które lubiły się na nim bawić. Spadkobiercą nieszczęsnego zabytku jest Agencja Nieruchomości Rolnych.
– Dzieci tu biegały po tym bunkrze, jeden chłopiec złamał
sobie nogę. Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał opinię, że ta budowla nadaje się tylko do rozbiórki – mówi
Krystyna Oczoś, sołtyska Warnika – Zwracałam się do
ANR , ale żadnego konkretnego zapewnienia z ich strony
nie otrzymałam.
Przy
fundamentach
zastałam Blankę i Ewę,
uczennice szkoły plastycznej ze Szczecina.
Dziewczęta
kolejny
dzień ozdabiały kolorowymi malunkami ścianę
warnickiego bunkra.
– Mamy nadzieję, że za
dwa dni skończymy tę
najdłuższą ścianę. Malujemy akrylową farbą
fasadową z barwnikami.
Dzieci chciały mieć tutaj
postaci ze Szreka, ale
udało się je namówić na Smerfy – z uśmiechem tłumaczy Blanka.
W Warniku mieszka prawie 200 osób. Od maja ubiegłego roku miejscowość jest sołectwem, a pani Oczoś
pierwszym jej sołtysem. Rządy zaczęła - jak przystało
na dobrą gospodynię – od porządków: przycinania
drzew i krzewów na wiejskich placach. Mieszkańcy
wspólnymi siłami uporządkowali duży, zakrzewiony
plac w centrum wsi - mają tam teraz boisko. Dla dzieci usypali górkę, tak by zimą maluchy mogły zjeżdżać
bezpiecznie na sankach. W przyszłości zamierzają też
urządzić boisko do piłki plażowej.
Kiedy wyjeżdżałam z Warnika Blanka i Ewa malowały Smerfetkę. Dzieci bawiły się na pobliskim placu
zabaw. Już nie wchodzą na nieszczęsną budowlę, bo
nie chcą niszczyć rysunków. Szary obskurny bunkier,
do czasu kiedy nie zostanie definitywnie rozebrany,
przynajmniej chwilowo nie straszy swoim wyglądem.
Trochę kolorowej farby i Warnik poweselał, ku radości
jego najmłodszych mieszkańców.
Dorota Trzebińska
strona 8
lipiec 2012
Nr (25) 6/2012
Na końcu języka…czyli minimum poprawności
We wakacje? W wakacje?
mie, w fazie, w flaneli, filmie.
z Wrocławia, z Suwałk, z Zabrza, z Siadła,
Najlepiej mówić i pisać: podczas wakacji,
Mówimy jednak i piszemy we: władaniu, wło-
z Zamościa, z Szamotuł, z Czech, z Sącza,
w czasie wakacji.
sach, wraku, fraku, wszystkim, wrzątku, flako-
z Sosnowca, z Sahary, z Sanoka, z Szanghaju;
Gdy opowiadamy o swych letnich wojażach,
nie, wspólnocie, mnie, wspomnieniach, wrzo-
z sympatii, z zebrania, z zasiłku, z zaświatów,
gdzie byliśmy, skąd wróciliśmy, wtedy pomocne
sach itp.
z zamiarem itp.
są nam niezbędne przyimki: w, we, z, ze, zza,
Ciekawostka, że wśród nazw miesięcy tylko
na.
wrzesień (bo: we wrzosach) łączy się z przyim-
I jeszcze przyimek na, który nie budzi wątpli-
Warto poprawnie je stosować w mowie i w pi-
kiem we – we wrześniu. Zaś spośród nazw dni
śmie. Łączą się one z formą miejscownika
tygodnia, wtorek łączy się z przyimkiem we – we
danych rzeczowników (najczęściej nazw geo-
wtorek.
graficznych). Wybrane przykłady pozwolą to
Dopuszczalna jest też forma we środę i we
zilustrować.
czwartek, ale raczej w języku bardzo potocznym.
Można przebywać w: Warszawie, Wieluniu,
Zdarzają się jednak wyjątki od zasad. Np. mówi
Wiedniu, Wilnie, Wenecji, Wenezueli, Wałbrzy-
się i pisze w Szczecinie a nie: we Szczecinie,
chu, Finlandii, Wadowicach, Warzymicach, Wa-
mimo, że w tym wyrażeniu tworzy się podczas
szyngtonie i Weronie.
wymawiania grupa spółgłoskowa [wszcz-]. Nie
Natomiast przyimek we stosuje się wtedy, gdy
użyjemy tu jednak przyimka z, tylko rozszerzo-
na początku wyrazu występują dwie spółgłoski
nego ze w wyrażeniu ze Szczecina.
(np. wt-, wr-, wł-, lw-, ws-, fl-, fr-, wrz-, wm-).
Tak samo mówimy i piszemy ze Zgierza, ze
A zatem można przebywać we: Lwowie, Wro-
Stargardu, ze Słowacji, ze Stobna, ze Słupska,
cławiu, Florencji, Włodawie, Wschowie, Frank-
ze Stambułu, ze Zgorzelca.
furcie, Włoszech, Francji, Wronkach...
Podobnie jest w połączeniach z rzeczownikami
itp.
Ta sama zasada stosowania przyimka w i we
pospolitymi: ze wspomnień, ze złości, ze zbo-
Z wakacyjnych wojaży można też wracać zza
dotyczy rzeczowników pospolitych. Mówimy
cza, ze stolicy, ze złudzeń, ze szkoły, ze strachu,
np. wschodniej lub zachodniej granicy lub zza
więc i piszemy: w wojsku, w więzieniu, w wa-
ze stancji, ze stacji.
morza, zza oceanu; widzieć coś można zza
zonie, w wodzie, w walce, w wianku, w wiadrze,
Natomiast przyimek z funkcjonuje w połącze-
rogu, zza miedzy.
w wiadomościach, w widłach (np. rzeki), w wie-
niu z nazwami geograficznymi i rzeczownika-
Pod rozwagę zainteresowanym turystom.
ży, w wierze (np. katolickiej), w fartuchu, w for-
mi pospolitymi w takich połączeniach jak np.:
wości w połączeniach: na Hawajach, na Sycylii,
na Krecie, na Korsyce, na Galapagos, na Karaibach, na Haiti, na Florydzie, na Seszelach, na
Capri, na Kubie – bo chodzi tu o wyspy.
Ale przyimek na łączy się też z nazwami państw:
na Słowacji, na Litwie, na Ukrainie, na Białorusi, na Łotwie... Mówimy i piszemy też na Antarktydzie, ale w Arktyce – jeśli mowa o południowym i północnym biegunie naszego globu.
Przyimek na występuje również w połączeniach
z nazwami regionów: na Podhalu, na Wołyniu,
na Mazowszu, na Pomorzu, na Kujawach, ale
w: Małopolsce, Wielkopolsce, Toskanii, Lotaryngii, Kaledonii, Lombardii, Brandenburgii
Be-Fa
Cytaty na lipiec
Katarzyna Grochola – pisarka i dziennikarka, autorka książek: „A nie mówiłam”, „Nigdy w życiu”.
Może zamiast przygotowywać się do życia, warto troszkę pożyć?
Drażni nas u innych to, czego nie akceptujemy u siebie.
Na zapas nie warto się martwić, na zapas warto się cieszyć.
Chciałabym mieć taki charakter, żeby jeśli ktoś mi przyśle kiedyś gówno końskie w paczce, nie krzyknąć z odrazy,
tylko się ucieszyć, że konik tu był.
Ojciec marzył, żeby matka nareszcie przestała mówić. Matka marzyła, żeby ojciec nareszcie zaczął mówić i mył pędzel
po goleniu.
Nie rozbawisz psa, merdając jego ogonem.
Nr (25) 6/2012
lipiec 2012
strona 9
FELIETON
Obrazki z wakacji
Kiedy zobaczyłam go po raz pierwszy, uśmiech sam wy-
chu plażowiczów dużych i małych. Wszyscy oni, czy
piaskiem po oczach.
ciągnął mi się na twarzy. Zachwycona dyskretnie przy-
to ze strachu czy dla świętego spokoju, nawet słowem
- Nie tak. No nie tak. Źle. Niedobrze! i sru wiaderkiem
glądałam się na oko trzyletniemu chłopcu, nie wierząc,
czy gestem nie okazują dezaprobaty. Mammina czyni
po kolanach Franka.
że rodzą się tak piękne dzieci. Długie, delikatnie skręco-
to, czego tyran od niej oczekuje, albo raczej co na niej
- Patrzcie na mnie! I patrzą niebogi, posłusznie i w mil-
ne blond włoski i czarne jak węgielki oczy, połyskujące
wymusi, przykrywając to wstydliwym i przepraszającym
czeniu. Cała trójka.
zza firanek niesamowicie długich rzęs. Zestawienie tyle
uśmiechem. W końcu i tak opluta i pokopana przez sy-
Następnego dnia dzieci lepiły babki. Tyran Paulo nie
zaskakujące, co niespotykane. Po kilku godzinach obser-
neczka usłyszy, że jest stupida, czyli głupia. Ojciec ma
odpuszczał. Laura straciła kilka włosów z kitki, Franco
wacji zachwyt minął bezpowrotnie. Bo mały Paulo to
wszystko w nosie i cały dzień siedzi w wodzie albo w ba-
dostał łopatką w nos, Leo zaliczył na głowie wiaderko
dowód na to, że Bóg ma szalone poczucie humoru. Dać
rze. Byle z dala od Mamminy i słodkiego Pawełka.
piasku. Mamusie skryte pod plażowym parasolem słod-
taki ujmujący wygląd, takiemu Bachorowi!
- Taki knypek, pokurcz jeden. Ja bym ci dała bezstreso-
ko trajkotały o tym, co ugotują dziś na kolację a tatusio-
Paulo jest niekwestionowanym królem plaży. Despotą
we wychowanie! – myślę sobie patrząc na gagatka, który
wie w barze grali w karciochy. Tylko jedna starsza pani
i Tyranem. Swoje panowanie zaczyna o 9.30. Królewska
właśnie strzelił na odlew w twarz małego, grzecznego
próbowała małego Paulino upomnieć. Została - jak się
asysta: Laura, Franco i Leo, dołącza do niego niemal
Leo. Biedny chłopczyna skrzywił usta w podkóweczkę
można było domyślić – celnie opluta i skopana.
w tym samym czasie. Król jest nikczemnego wzrostu ,
ale nie odchodzi. Gromadka ćwiczy od rana lanie wody
Dzieciaczki. Jak mawia mój serdeczny kolega Mareczek,
dużo mniejszy od swej świty ale jego przewaga jest przy-
z konewki do wiaderka. Paulo swoim charczącym głosi-
z niektórymi jest tak, że słychać śpiew syren a wyskakuje
tłaczająca. Sprawuje rządy oparte na krzyku, groźbach
kiem wrzeszczy na maluchy.
rekin. Albo Paulo.
i wymuszeniach. Dzięki tym narzędziom trzyma w sza-
- Nie tak. No nie tak. Źle. Niedobrze! – i sru Laurze
Dorota Trzebińska
R
E
K
strona 2
strona 10
L
A
M
listopad 2011
lipiec 2012
A
Nr (18) 8/2011
Nr (25) 6/2012
Ogród Anny Bryk najładniejszy
Jak co roku, wójt gminy Kołbaskowo ogłosił pod koniec maja konkurs na najładniejszy ogród oraz najestetyczniejszą wieś. W dniach 18-22 czerwca komisja konkursowa wizytowała zgłoszone ogrody i wsie.
w
dnikó
śre
z po
dam beoceny
rze
W kategorii
„Najładniejszy
ogród”
przedmiotem
były:
trawniki,
chodniki,
sp
–
u
wi
cła
ze
Pr
w
ie
an
zk
es
mi
2
Dwupoziomowe
132 m2 – 68i m
zieleńce, ogród kwiatowy,
balkon.
Brano
podkauwagę
m.in.
różnorodność
przea. Ma
schodow
klat
ana
ntow
emo
wyr
ta,
czys
o
nieg
do
zi
rze. Prowad
mienność kwitnienia64
roślin
Mieszkanie znajduje się na trzecim pięt
2 ozdobnych.
owitej (ze skosami) na drugim pozioym poziomie oraz m powierzchni całk
wsz
pier
na
ów)
skos
c
liczą
(nie
ej
tkow
ia (11 m2)
sypialn
powierzchni uży
Jury poddało
ocenie(15
również
ogrody
warzywne,
przydomowe
i zagospodaroów, orazsady
2
skos
ią
ilośc
ą
ielk
2
niew
z
–
)
m
2
nik
m ), jadalnia (21 m ), salo
mie. Na dole znajdują się: kuchnia (12
ą się: pokój, garderoba,
wanie terenu posesji.
wadzą na poziom drugi, gdzie znajduj
pro
ody
sch
owe
buk
2
lni
jada
Z
.
sów
e
ma dwa duż
niezabytków,
szka
i łazienka (5,80 m ) – bez sko
Miebył
Przedmiotem oceny
w kategorii „Najestetyczniejsza
wieś”
stan
utrzycyjne).
one są z dołu przyłącza wodno-kanaliza
adz
row
(dop
nka
łazie
ona
ńcz
yko
– niezwykle ważnerekreacyjnych
sypialnia i druga, niew
manie istniejących zadrzewień, utrzymanie
i pielęgnacja
terenów
stronne i co
e, prze
. Jest niepowtarzalne, wyjątkowo jasn
dnia
połu
od
gi
dru
,
ocy
półn
od
n
balkony – jede
placów zabaw, boisk sportowych, ścieżek rowerowych. Oceniano stan ogrodzeń,
843
046
505
.
Tel
e.
naln
funkcjo
estetykę posesji, oznakowanie obiektów wiejskich, stan przystanków PKS.
Ostatecznie Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody:
Kategoria: Ogrody
I miejsce oraz nagrodę w wysokości 300 złotych otrzymuje Anna Bryk -właścicielka
ogrodu w Moczyłach.
II miejsce oraz nagrody w wysokości 200 złotych otrzymują ex aequo: Anna Wojtysiak - właścicielka ogrodu w Siadle Dolnym oraz Halina Żygadło - właścicielka
ogrodu w Warniku.
III miejsce oraz nagrodę w wysokości 100 złotych otrzymuje Grażyna Mogielnicka
- właścicielka ogrodu w Warzymicach.
Wyróżnienie otrzymują: Agnieszka Rosińska z Kołbaskowa oraz Izabela Wesołowska-Kośmider z Warnika.
Kategoria: Najestetyczniejsza wieś
Nagrodę główną otrzymuje wieś Moczyły.
Wyróżnienie otrzymuje wieś Kołbaskowo.
(mic)
R
E
K
L
A
M
A
Nr (25) 6/2012
lipiec 2012
strona 11
Limeryki – Pulsoryki
W związku z sezonem urlopowym zarządzam wakacyjną przerwę w drukowaniu limeryków. W zamian proponuję lekki, wakacyjny
wierszyk Romana Kureczki pt.: ”Jeśli wygram”. Życzę Państwu wygranej w totolotka i wypadu na jakąkolwiek gorącą wyspę, niekoniecznie w towarzystwie podlotka. Dorota Trzebińska
Roman Kureczko
Jeśli wygram
Opalimy sobie boczki,
popijając różne soczki,
by nie spiekły się pośladki
powachlują nas mulatki.
A gdy będę znowu krzepki
to wybiorę się na mewki.
I poszukam kawiarenki,
gdzie zbierają się syrenki.
Lecz tu forsa szybko płynie,
bo tu wszystko w słonej cenie,
jeszcze szybciej przy dziewczynie
Jeśli wygram w totolotka
i napotkam gdzieś podlotka,
to namówię na wagary
A gdy słonko nieco zmorzy
zanurzymy się do morza.
Potem zaś spoczniemy krzynkę
i skoczymy na Kanary
popijając pyszne winko.
Bardzo fajnie tu nie przeczę,
więc czyś młody czy też stary
do walizki pakuj rzeczy
i zasuwaj na Kanary.
Jeśli starczy jeszcze forsy
kupię starej też prezenta
niech i ona chociaż trochę
totolotka zapamięta.
Wakacyjny Kącik Poezji
W tym numerze jeden z wierszy mieszkanki naszej gminy – Małgorzaty Klebańskiej
a najbardziej przy syrenie.
strona 12
Czwartoklasistka najlepszą
bajkopisarką w powiecie
15 czerwca, w Filii nr.6 Biblioteki Publicznej w Policach, odbył się finał Powiatowego Konkursu Literackiego „Zostań Bajkopisarzem”, przeznaczonego
dla dzieci klas 4-6 szkół podstawowych
powiatu polickiego.
Na konkurs wpłynęło 12 prac literackich. Jury konkursu dokonało ich oceny i postanowiło przyznać następujące
nagrody:
I miejsce – Alicja Lilianna Grześków
(kl. IV SP w Kołbaskowie) za bajkę
„Zgubna chciwość” oraz Iga Andruszkiewicz (kl. VI ZSZ w Nowym Warpnie) za „Bajkę o gąsce i kurce”.
II miejsce – Patrycja Pytlińska z Polic „Bajka o złotej rybce”
III miejsce – Julia Puszka z Polic - „Baśń
o zagubionym samotnym kurczątku”
Dyplomy uczestnictwa otrzymali również: Oliwia Kuczyńska ze szkoły
w Przecławiu oraz Adrian Sawicki ze
szkoły w Kołbaskowie.
Młodym bajkopisarzom serdecznie gratulujemy.
lipiec 2012
Nr (25) 6/2012
Ekologiczne praktyki w niemczech
Jak co roku Ministerstwo Środowiska
Kraju Związkowego Meklemburgia
Pomorze Przednie przy współpracy
z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim organizuje Dobrowolny
Rok Ekologiczny – projekt adresowany
do młodzieży z naszego województwa.
W ramach wspólnego, polsko-niemieckiego przedsięwzięcia organizowane
są praktyki, w trakcie których młodzi
ludzie mogą doskonalić umiejętności językowe, nawiązywać kontakty ze
stroną niemiecką a przede wszystkim
rozszerzać wiedzę z dziedzin związanych z ochroną środowiska.
Na terenie Meklemburgii Pomorza
Przedniego na młodych ekologów czeka 5 miejsc, między innymi w Ogrodzie Zoologicznym w Ueckermunde,
w Centrum Pedagogiki i Kształcenia
Zerum oraz w Parku Krajobrazowym
przy Zalewie Szczecińskim w Ueckermunde. Warunki jakie trzeba spełnić
by dostać się na praktykę to:
-wiek od 18 do 25 lat,
- obywatelstwo polskie,
- zameldowanie na terenie województwa zachodniopomorskiego,
- gotowość uczestniczenia w ośmiogodzinnym dniu praktyk,
- znajomość j. niemieckiego w stopniu
komunikatywnym.
Praktykanci podczas rocznego pobytu w Niemczech mają zagwarantowane: ubezpieczenie, zakwaterowanie,
miesięczny ekwiwalent na wyżywienie
i kieszonkowe. Przysługuje im również
26 dni urlopu.
Praktyki rozpoczną się 1 września
i trwać będą do 31 sierpnia 2013 roku.
Więcej na temat praktyk dowiedzieć się można pod numerem tel. 91 43 03 707
e-mail: [email protected] lub [email protected]
Brzeziny – rozpoczęto kolejny etap budowy
Gryf Developer Sp. z o.o. rozpoczął proces oferowania i sprzedaży mieszkań z II
i III etapu budowy osiedla mieszkaniowego Brzeziny w Warzymicach.
Na osiedlu powstanie w sumie 14 budynków o niskiej wielorodzinnej zabudowie.
Inwestycja realizowana jest w trzech etapach. Pierwszy etap został ukończony.
W drugim, już rozpoczętym, przewiduje
się powstanie pięciu kolejnych budynków. W sierpniu planowane jest oddanie mieszkań z budynku P5 a w grudniu
- P6. Projektanci osiedla zadbali o dużą
różnorodność mieszkań. W ofercie dostępne są mieszkania od 39 do 85 m2.
Mieszkania na Brzezinach przekazywane
są w trzech standardach:
1. standard developerski,
2. standard developerski plus (ściany
i sufity dwukrotnie gładzone, pomalowane na biało, wykończona łazienka - glazura i armatura),
3. standard „pod klucz” (do zamieszkania).
Wszystkie lokale posiadają balkony.
Właściciele tych znajdujących się na parterze, mają do swojej dyspozycji przydomowe ogródki. Z myślą o najmłodszych
mieszkańcach zaprojektowano trzy place
zabaw. Osiedle będzie ogrodzone.
Z realizacją budowy można się zapoznać
w każdą sobotę podczas DNI OTWARTYCH w godzinach 10-14. Kontakt tel.
512 784 483 do godz. 18. Wejście na teren budowy możliwe jest jedynie z pracownikami Gryf Developer Sp. z o.o.
Nr (25) 6/2012
lipiec 2012
strona 13
Osiedlowy Łoś
Parkingowy
W tym miesiącu na zaszczytny tytuł Osiedlowego Łosia Parkingowego zasłużył kierowca, który zaparkował swojego
zielonego Renault Megane przed klatką 83a. Jak widać na
załączonym obrazku, małe autko potrzebowało aż dwóch
miejsc parkingowych. Widać parkowanie na jednym to dla
właściciela Megane Himalaje umiejętności manewrowych.
Azjatyckie wychowanie
Ile jest zakątków świata i ilu rodziców, tyle sposobów na wychowanie dzieci. Istnieją pewne wzorce charakterystyczne dla danej części
świata. Dla nas Europejczyków niezwykle ciekawy jest model azjatycki. Zgodnie z nim najważniejszym warunkiem sukcesu w szkole
i w życiu jest ciężka praca. Pewne jest, że naszym pociechom ten model by się nie spodobał.
Korea Południowa
Przed dwoma laty władze Korei wydały rozporządzenie, zakazujące nauki po godzinie
dwudziestej drugiej. Często zdarzało się, że
rodzice wykupywali swoim pociechom dodatkowe lekcje z angielskiego, matematyki
czy innego przedmiotu, które kończyły się
grubo po północy. Rozporządzenie wywołało oburzenie opiekunów, którzy zaskarżyli
decyzję rządu do trybunału konstytucyjnego. Ten jednak uznał, że dzieci muszą mieć
czas na sen i skargę rodziców oddalił.
Japonia
Japońskie maluszki już od najmłodszych lat
przebywają w gronie rówieśników. Chodzą
do szkoły w zorganizowanych grupach, pod
opieką dzieci ze starszych klas. Rodzice nie
odprowadzają ich do szkoły i nie noszą za
nimi tornistrów. Do szóstego roku życia
maluchom pozwala się na bardzo wiele.
Potem zabawa się kończy. Zaczyna się edukacja i ciężka praca, trwająca już do końca
życia. Dzieci uczą się też w czasie wakacji.
Chiny
Wychowanie dzieci w Chinach charakteryzuje się chyba najbardziej szokującymi
metodami wychowawczymi. Kluczem do
osiągnięcia wychowawczego sukcesu jest
zasada: „Cel uświęca środki.” W żadnym
razie nie liczy się zdanie dziecka i jego wola.
Tu nikogo nie dziwią wielogodzinne ćwiczenia gry na instrumencie czy rozwiązywanie
zadań z matematyki bez prawa do posiłku. Normą jest zakaz oglądania telewizji
i spotkań z koleżankami. Rodzice decydują
o wyborze szkoły, oni też wybierają zajęcia
pozaszkolne. Konsekwentnie domagają się
wysokich ocen i sukcesów. Dziecko ma im
być bezwzględnie posłuszne. W Chinach nie
wystarczy być dobrym - trzeba być najlepszym. Chińskie dzieci spełniają rolę naszego ZUS – stanowią dla rodziców zabezpieczenie na starość. Tych, którzy nie dopilnują
by osiągnęły sukces czeka marny los. Stąd
nacisk na te zajęcia, które w przyszłości zapewnią najlepsze wyniki finansowe.
Kambodża
Widok pracujących dzieci nikogo w Kambodży nie dziwi. Zarabianie pieniędzy to ich
obowiązek, podobnie jak gotowanie, zajmowanie się domem i rodzeństwem. Maluchy
sprzedają pamiątki, handlują warzywami,
zbierają puszki. Wieczorem mają czas na
naukę.
strona 14
Cudze
lipiec 2012
chwalicie
Pomiędzy dwoma ramionami Odry, w granicach gmin
Widuchowa, Gryfino, Szczecin i Kołbaskowo, leży Park
Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry. Zajmuje on powierzchnię 6009 hektarów. Dolina Dolnej Odry to największe w Europie Zachodniej i Środkowej torfowisko
niskie z florą i fauną, jakich nie można już spotkać w dolinie żadnej z wielkich rzek europejskich. Cały obszar
w niezwykle malowniczy sposób pocięty jest siecią starorzeczy, rowów, kanałów i rozlewisk. Mają one łącznie
długość ponad 200 kilometrów. Tę naturalnie zalewaną
przestrzeń pokrywają szuwary, trzcinowiska zarośla
łozy, wierzby i topoli.
Występują tu rzadkie i ginące gatunki roślin i zwierząt.
Razem z torfowiskiem są one przedmiotem ochrony
przyrodniczej. Z gatunków lęgowych ptaków zagrożonych wyginięciem w skali Europy występują tu: bielik,
rybołów, kania czarna, kania ruda, błotniak zbożowy,
błotniak łąkowy, sowa błotna, wąsatka oraz wodniczka ptak zagrożony wyginięciem w skali światowej. W Parku
spotkać można będącego pod ochroną bobra (ponad 20
rodzin) i wydrę.
W Dolinie Dolnej Odry występuje około 250 gatunków ptaków. Park jest ważną drogą ich przelotów oraz
miejscem koncentracji wielu gatunków ptaków wodno-błotnych, takich jak gęsi i żurawie. Z chwilą, kiedy
wprowadzono na tym terenie zakaz polowania na ptaki
i poruszania się łodziami motorowymi, systematycznie zwiększa się ilość ptaków lęgowych. Żurawie, gęsi
Wójt
–
swego
i kaczki, migrujące w okresie jesienno-wiosennym, wykorzystują tereny Międzyodrza na nocleg. To tutaj ptaki
robią sobie zasłużoną przerwę w podróży.
Na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry
znajdują się rezerwaty przyrody.
„Kurowskie Błota” – to rezerwat fauny utworzony
w 1965 roku. Ma on powierzchnię 31 ha i pierwotnie
powstał w celu ochrony kormoranów. Dziś ochroną na
tym obszarze objęta jest licząca około 600 par kolonia
czapli siwej.
„Kanał Kwiatowy” – ten rezerwat flory utworzono
w 1976 roku na części jednego ze starorzeczy. Obejmuje powierzchnię 3 ha, a powołano go w celu ochrony
rzadkich gatunków roślin wodnych i bagiennych, takich
jak salwinia pływająca, grzybieńczyk wodny. Występują
Gminy
Nr (25) 6/2012
nie
znacie…
tu takie rzadkie lub chronione gatunki jak: arcydzięgiel nadbrzeżny, grzybienie białe czy osoka aloesowata. W przybrzeżnej części rezerwatu żyją kolonie gąbki
słodkowodnej.
Park posiada ogromne walory poznawcze i rekreacyjne.
Oprócz wędkarstwa, można tu z powodzeniem uprawiać
kajakarstwo. W tym celu wytyczone zostały ciekawe
i malownicze szlaki turystyczne. Na wysokości Gryfina, przy Odrze Zachodniej funkcjonuje przystań, skąd
wycieczki (do 18 osób) „kanadyjkami” mogą zwiedzać
Park. Kajaki można też wypożyczyć w Moczyłach. Sierpień ma być ciepły i słoneczny. Może warto któregoś
dnia zaplanować sobie rodzinną, kajakową wyprawę po
Dolinie Dolnej Odry. Wrażenia będą niezapomniane.
(mic)
Kołbaskowo
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Barnisławiu
Położenie
Nr działki
Pow. Łączna
Przeznaczenie
Cena
1
Barnisław
72/20
W tym budynek murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem,
o pow. użytkowej 545m2 oraz budynek
garażowy
murowany
o pow. użytkowej 300m26034 m2 w tym:
budynek
Nieruchomość gruntowa zabudowana,w miejscowym planie
zagospodarowania teren zabudowy usługowej użyteczności
publicznej, np. administracji publicznej, kultury, nauki, zdrowia, gdzie dopuszcza gdzie dopuszcza się usługi komercyjne,
np. handel
675.700
2
Barnisław
227/8
4716
Nieruchomość gruntowa niezabudowana w MPZP – teren
pod obsługę komunikacyjną –parking. Działka nieuzbrojona
z dostępem do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej
3.890.823
3
Barnisław
227/10
36740
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, w MPZP teren
przeznaczony na cele sportu i rekreacji - pole golfowe oraz
urządzenia sportowe; działka nieuzbrojona z dostępem do
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej
4
Barnisław
227/11
10285
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, tereny przeznaczone na zieleń izolacyjną
5
Barnisław
198/17
1283
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, tereny przeznaczone na zieleń izolacyjną
Przetarg odbędzie się w dniu 10.09.2012 r. o godz. 10.00 - poz.1, o godz. 11 - poz. od 2 do 5 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kołbaskowo (parter). Przetarg przeprowadza
się na każdą nieruchomość oddzielnie.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium do dnia 05.09.2012r.
Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości:
1. Nieruchomość z poz. 1 składa się z działki nr 72/20 o powierzchni 6034 m’, zabudowanej dwoma budynkami.
Budynek nr 1: murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem, o powierzchni użytkowej 545m2, posiadający dwa niezależne wejścia.Wewnątrz jedna klatka schodowa obsługująca kondygnacje nadziemne. W piwnicy budynku znajdują się pomieszczenia magazynowe, kotłownia. Na wyższych kondygnacjach zlokalizowane są pomieszczenia,
sanitariaty oraz komunikacja.
Budynek nr 2: garażowy, wolnostojący, o powierzchni użytkowej 300 m”, na części parterowy, na części dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, wykonany w technologii
tradycyjnej. Budynek składa się z dwóch pomieszczeń gospodarczych.
Nieruchomość położona jest w Barnisławiu, pośrodku wsi, na wzgórzu, przy głównej drodze asfaltowej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i kościoła.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy ds. gospodarki nieruchomościami – pok. nr 5, tel. 91 311 95 10 wew. 47, fax. 91 311 95 10 wew. 22
R
E
K
L
strona 2
strona 15
A
M
listopad 2011
lipiec 2012
A
Nr (18) 8/2011
Nr (25) 6/2012
Kącik adopcyjny
Brązowe, czarne i rude. Krótkowłose, gładkowłose, skołtunione. Wszystkie patrzą na ciebie tym samym wzrokiem. Mijasz schroniskowe
boksy - okropne klatki wypełnione dziesiątkami par oczu, które czekają aż je dostrzeżesz. Idziesz dalej ze świadomością, że musisz podjąć decyzję, która i tak nie uczyni cię szczęśliwym – wiesz, że jeśli wybierzesz jednego, inne będą musiały czekać. Ale najważniejsze, że
dzięki Twojej decyzji jeden z nich będzie szczęśliwy. Pokocha Cię za to miłością bezwarunkową.
Imię: Alfi
u – sprzedam bez pośredników
wi
cła
ze
Pr
w
ie
an
zk
es
mi
e
Płeć:
suczka
ow
iom
Dwupoz
– 68 m
ntowana klatka schodowa. Ma 132 m
2
2
Rasa: prawie terier
wyremo
cim piętrze. Prowadzi do niego czysta,
Mieszkanie znajduje się na trze
skosami) na drugim pozioWielkość: średnia
ie oraz 64 m2 powierzchni całkowitej (ze
iom
poz
ym
wsz
pier
na
ów)
skos
c
liczą
m2)
powierzchni użytkowej (nie Wiek: dwa lata
2
ielką ilością skosów, oraz sypialnia (11
2
niew
z
–
)
m
(15
2
nik
salo
),
m
(21
lnia
jada dobry
(12 m ),bardzo
hnia
Stan
zdrowia:
mie. Na dole znajdują się: kuc
się: pokój, garderoba,
gdzie znajdują teriera.
drugi, przypominająca
poziomtroszkę
wadzą na
ody prosuczka,
sch
Alfi
to
cudowna,
wesoła
i delikatna
wyglądem
Jest niesamowicie
owe
buk
2
lni
jada
Z
.
sów
sko
bez
–
)
m
0
dwa duże
nie manapotkanym
szka
i łazienka (5,8
Mie
e).
cyjn
aliza
kan
nowod
a
kontaktowa, przeurocza,
nie
sposób
się
w
niej
nie
zakochać.
Świetnie
dogaduje
się
z
każdym
łącz
przy
dołu
z
są
one
adz
row
(dop
nka
ona łazie
le
wyk
– niez
ważne
sypialnia i druga, niewykończzwierzakiem,
nne i co
od psich pobratymców zaczynając,
naątko
kotach
Na stro
spacerach
dumnie
kroczy
obok
człojasne, prze
wokończąc.
arzalne, wyj
owt
niep
Jest
.
dnia
połu
od
gi
dru
,
balkony – jeden od północywieka, tylko czasami odbiega kilka metrów, żeby sprawdzić co dzieje się tam, gdzie jej wzrok już nie sięga.
843 domu. Prawdziwego domu - z ludźmi do kochania, pełną miską, ciepłym legowiskiem i ogromem
Alfi szuka
funkcjonalne. Tel. 505 046
pozytywnych uczuć. To pies wyjątkowy, zasługuje więc na wyjątkowych ludzi. Może na Ciebie czeka Alfi?
Kontakt z opiekunem z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami:
Justyna 793 561 260 mail: [email protected]
Krzyżówka na lato
pionowo
1. Na końcu Ścieżki Bielika
2. “...... Ustowo” - dom weselny w okolicy
3. Leje się z nieba w upalne lato
4. Napój cytrusowy
5. Zakład obróbki metali w Przecławiu
10. Vis-a-vis osiedli w Warzymicach
11. Wulkanizacja w Przecławiu
12. Dolne lub Górne
13. Sprzedaje węgiel w Przecławiu
14. Administrator Przeclaw24
18. Stoi na orliku w Będargowie
19. Kupisz je w Seamorze
21. Ulubiona zabawka dziewczynki
R
E
K
L
poziomo
1. Otworzy się w Przecławiu 1 września
6. Wieś granicząca ze Szczecinem
7. Jeden ze zmysłów
8. Woda na pustyni
9. Jedno z osiedli w Warzymicach
12. Trudne nazwisko Wójtowej
15. Sołtys Kołbaskowa
16. Finisz wyścigu
17. Bursztyn po angielsku
20. Mieszkańcy Smętowic
22. Pierwsze osiedle w Warzymicach
23. Szlak ....... - ścieżka rowerowa
24. Efekt płaczu
A
M
A
Zakład Kamieniarski
Głaz
Producent od 1980roku
• NAGROBKI • BLATY • PARAPETY • PŁYTKI • SCHODY
www.glaz-kamieniarstwo.pl
•
Piękno i nastrój w Twoim domu...
wystawa wyrobów:
Kołbaskowo 120
tel. 600 426 050,
606 921 161,
91 397 42 14
letni kiermasz tkanin
i artykułow dekoracyjnych
• firany • zasłony • karnisze • pościel • ręczniki •
Hala “Na Łące”
(Przed wjazdem do Kołbaskowa od strony Przecławia)
tel. 91 311 51 70
Zapraszamy:
poniedziałek - piątek w godz. 9.00 – 17.00
sobota w godz. 9.00 – 15.00
AMBER Ubezpieczenia
Pełen zakres ubezpieczeń
ul. Mieszka I 81 • tel. /fax : 91 482 01 50
tel. kom.: 606 226 446
www.amber.szczecin.pl
Twój ubezpieczyciel nie chce ci wypłacić odszkodowania – skontaktuj się z nami!
Biuro Rachunkowe
ul. Południowa 25b –
pok. 429 (IV p.)
tel.
535 99 55 45
Promocja dla nowych
klientów!
Tu jest miejsce na Twoją reklamę!

Podobne dokumenty

M jak Mama - Przeclaw 24 - portal mieszkańców Przecławia i

M jak Mama - Przeclaw 24 - portal mieszkańców Przecławia i Składamy serdecznie podziękowania sponsorom. Dziękujemy Pani Wójt Małgorzacie Schwarz za ufundowanie nagród w konkursach wiedzy o J. Korczaku oraz o bibliotece, dyrekcji Hipermarketu Auchan Kołbask...

Bardziej szczegółowo

Przecław, Warzymice i okolice - Przeclaw 24

Przecław, Warzymice i okolice - Przeclaw 24 Puls Przecławia Przecław, Warzymice i okolice

Bardziej szczegółowo

I znów zakwitły kasztany - Przeclaw 24

I znów zakwitły kasztany - Przeclaw 24 Będąc ostatnio na Konwencie Wójtów i Burmistrzów, miałam okazję rozmawiać na ten temat z kolegami z innych gmin i mogę stwierdzić, że ci, którzy taki model u siebie wprowadzili, nie narzekają. Pozo...

Bardziej szczegółowo