Praca magisterska

Transkrypt

Praca magisterska
Praca magisterska
Żywienie koni pełnej krwi angielskiej w Polsce
Obserwacje przeprowadzono w trzech stadninach hodujących konie rasy pełnej krwi
angielskiej. Stadnina Koni Jaroszówka położona jest w województwie dolnośląskim. Stadnina
koni Golejewko położona jest w województwie wielkopolskim. Stadnina Koni Iwno położona
jest w województwie wielkopolskim. W każdej stadninie brano pod uwagę następujące
kategorie koni: klacze jałowe, klacze źrebne, klacze karmiące, odsadki i roczniaki. Analizie
poddano różnice w systemie żywienia koni w różnych obiektach wyrażone składem paszy w
zależności od pory roku.

Podobne dokumenty