Magia trójek

Transkrypt

Magia trójek
33. URODZINY III LO w Płocku
Magia trójek
W koncercie wystąpili uczniowie klas I, III i IV
Nazywam się Jarosław Wanecki. 20 lat temu w sekretariacie IIILO zło­
żyłem podanie o przyjęcie do szkoły. We wrześniu 1983 r. do klasy we­
szła polonistka Grażyna Jędryka i powiedziała: - Mam 33 lata. Kiedy
byłam w waszym wieku, uważałam takie osoby za zgrzybiałe staruszki
AGNIESZKA CIESIULSKA
- 33-łecie to tylko pretekst. Chcieliś­
my zrobić koncert z przesłaniem - mó­
ak w niedzielę wieczorem, w trze­ wi Wanecki, który wyreżyserował kon­
cim roku trzeciego tysiąclecia ab­ cert. - Trzy pokolenia: absolwenci, na­
solwent płockiego III LO, lekarz uczyciele i uczniowie pokazali, że przez
Jarosław Wanecki rozpoczął jubileuszo­ te 33 lata zdarzyły się w Polsce bardzo
wy „Koncert na 3 pa" z okazji 33. urodzin ważne rzeczy.
Trzeciego. Do auli liceum przyszli nau­
- Przez 33 lata na naszych oczach dzia­
czyciele, uczniowie, absolwenci i przyja­ ła się historia - dopowiada dyrektorka
ciele liceum.
III LO Katarzyna Góralska.
T
Wystąpiło 33 wykonawców. Na żywo
zaśpiewali i zatańczyli przeboje z ostat­
nich 33 lat, m.in. „Autobiografię",
„Dmuchawce, latawce, wiatr", „Takie
tango", „Chcemy być sobą", „Niech ży­
je bal", „Ja was widziałem", „Żeby Pol­
ska". Koncert poprowadziła Cyganka
przepowiadająca szkole, artystom i wi­
dzom przyszłość. Jej wróżby były zapo­
wiedziami piosenek i opowieścią o „tam­
tych" czasach. Dziewczyny tańczyły
z wielkimi płachtami „Trybuny Ludu"
i historycznych wydań „Gazety Wybor­
czej", publiczność śpiewała, a na koniec
wszyscy goście zostali zaproszeni na
bankiet.
1

Podobne dokumenty