Nr 9 - Nazwa.pl

Komentarze

Transkrypt

Nr 9 - Nazwa.pl
Nr 9/210
Witamy wszystkich Czytelników w ostatnim już w tym roku magazynie „Od nowa”.
Mamy nadzieję, iż jesteście zadowoleni z naszej pracy i zmian, jakie zaszły w
gazetce – mamy zamiar nieustannie rozwijad się. Przepraszamy wszystkich za to,
że w listopadzie nie ukazała się gazetka – spowodowane było to dwutygodniową
nieobecnością (z powodu choroby) opiekuna naszego pisma.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Redakcja pragnie złożyd
wszystkim wszystkiego najlepszego! Oby przyszły rok był dla Was i dla nas lepszy
od tego!
Spis treści:
Na szczęście to tylko dwiczenia………… str. 3
Kolejna edycja karaoke……………………. str. 5
Quiz…………………………………………………. str.5
Rusza projekt „Kochanym Tatą byd”… str. 5
Kurs na dwóch kołach……………………… str. 5
„Białe syzyfowe prace”……………………. str. 6
Smakowite zajęcia…………………………… str. 6
Tworzymy sztukę…………………………….. str. 6
Dzieo po święcie niepodległości………. Str. 7
Mamy salę multimedialną……………….. str. 7
Grypa atakuje………………………………….. str. 7
Prelekcje na temat HIV i AIDS………….. str. 8
Poczuliśmy ducha mikołajek……………. str. 8
Testy gimnazjalne……………………………. str. 8
Wylewanie betonu w garażach………… str. 9
Wielka dziura już nie szpeci… ………….. str. 9
Trwają renowacje kajaków……….. str. 9
Przyjęcie dla głupca…………………………. str.10
Kamienie na Szaniec… …………………….. str.10
Kolejna wizyta w teatrze………………….. str.10
Fanatyk……………………………………………. str.10
W krainie dzikich zwierząt……………….. str.11
Ćwiczenia w terenie………………………… str.12
Wizyta w fabryce bombek………………. str.12
Dwa spojrzenia… ……………………………. str.13
Relacja z ogłoszenia wyników… ………. str.14
Wywiad z Panią Anią Kruszyk…………… str.15
Turniej piłki nożnej………………………….. str. 16
Turniej siatkówki…………………………….. str. 16
Starty w GP Poznania………………………. str. 17
Gościliśmy wielkiego sportowca… ….. str. 18
Mistrzostwa w stolicy………………………. str.20
Humor……………………………………………… str.22
Zakład Poprawczy
w Poznaniu
ul. Wagrowska 9
61-372 Poznao
Redakcja: Tomek, Darek, Łukasz, Piotr, Andrzej, Kamil, Michał
Opiekun: Andrzej Ciechorski
Na szczęście to tylko ćwiczenia…
W dniu14.12.2010 r. w naszym Zakładzie odbyło się szkolenie dla
służb mundurowych (straż pożarna, policja i pogotowie).Strażacy mieli
za zadanie uratować nas z pożaru.
Ćwiczenia zostały zorganizowane
przez
W dniach od 16 do 30
Pana
Krzysztofa,
Kierownika
Wychowawczynię
listopada odbywały się kursy
Celinę i Wychowawcę Dominika.
pierwszej
Wychowawczyni
pomocy.
Podczas
Celina
wraz
kursów dowiedzieliśmy się jak
z Wychowawczynią Anią zadbały
udzielać
o
pierwszej
pomocy.
nasz
wygląd,
mimo
że
Kurs ten został zorganizowany
nie
przez wychowawczynie Celinę
specyfików
Chełkowską.
to dowiedzieliśmy się na własnej
Myślę, że jeśli Kocur by
mieliśmy
do
specjalistycznych
charakteryzacji,
skórze, co znaczy powiedzenie
znowu zasłabł*  to pierwsza
„Potrzeba
pomoc zastała by mu udzielona,
i
nie przez pracowników zakładu,
keczupu ze stołówki.
a przez wychowanków.
Każdy
*[Mamy nadzieję, że wszyscy
bardzo dobrze pamiętają świetną
grę
aktorską
opisywaliśmy
Kocura,
na
którą
łamach
ostatniego numeru gazetki]
Michał
ile
matką
może
był
wynalazku”
zdziałać
pod
butelka
wrażeniem
powstałych w ten sposób ran
i obrażeń.
O godzinie, „W” czyli 15.00 Wawczyni Celina zadzwoniła pod numer 112
zgłaszając pożar w Naszym Zakładzie. Pierwsza na miejsce przybyła straż
pożarna i zaczęła się akcja ratunkowa. Strażacy ubrani w specjalne maski
tlenowe wkroczyli do grup na pierwszym piętrze, aby pomagać rannym
w pożarze.
Po bardzo nieudolnej próbie wyciągania ze zgliszczy ranni
zostali doprowadzeni na hol apelowy. W najgorszej
sytuacji był wychowawca Szczepan Widera, ponieważ ze
względu na jego „sportowe gabaryty”, mimo starań 4
strażaków ledwo unosili go nad ziemią.
Po całej akcji dowiedzieliśmy się, że gdyby był to
prawdziwy pożar to Wychowawca Beka, Wychowawca
Szczepan i Patryk Markowicz otrzymaliby akty zgonu.
Mam nadzieje, że taka sytuacja nie zdarzy sie w realnych
warunkach.
Michał
Quiz…
Kolejna edycja karaoke
Dnia 30.11.2010 r. odbyło się andrzejkowo-
W dniu 11.11.2010 zostało zorganizowany
mikołajowe karaoke. Jak zwykle królem mikrofonu
quiz z okazji Dnia Niepodległości. Test dotyczył
był DJ LOOKO, a naszym gościem była (jak zwykle)
wiedzy o
Pani Kasia, która zaśpiewała „Bal Wszystkich
o suwerenność naszego kraju. Na każdej grupie
Świętych” Budki Suflera. Do konkursu przystąpiło
zostały przeprowadzone eliminacje, które miały
wiele
nagrody
za zadanie wyłonić dwóch najlepszych przedstawicieli
zaoferowane przez Wychowawcę Krzysztofa Helda.
(z grupy IV tylko jedna osoba brała udział bo nikt
Do wygrania był zegarek (zafundowany przez naszego
więcej nie zdecydował się startować w quizie)
kapelana), odtwarzacz Mp3 i perfumy.
W finale brało udział 9 wychowanków. Czekało
Miejsca na podium ukształtowały się następująco:
na nich 10 pytań, liczyła się ilość poprawnych
III miejsce zdobył Patryk Jarosz, II miejsce przypadło
odpowiedzi.
Michałowi Sieroniowi, I natomiast zajął Andrzej
odpowiedzieć
Madej.
poprawnych odpowiedzi udzielił wychowanek grupy I
osób.
Zachęciły
ich
wspaniałe
Michał
historii Polski związanej z walką
Niestety
na
nikomu
wszystkie
nie
udało
pytania.
sie
Najwięcej
Szyszkowski Patryk. Dadać należy, że grupa II może
pochwalić się aż dwoma zawodnikami, którzy byli tuż
Rusza projekt "Kochanym Tata być"
Projekt
"Kochanym
Tatą
być"
za Patrykiem. Dla najlepszych organizator quizu
ruszył
w naszym zakładzie 1 grudnia 2010 r. i będzie trwał
do
30
kwietnia
2011
r.
Kierowany
Pan Andrzej Ciechorski miał tradycyjne marcińskie
rogale.
Dariusz
jest
do wychowanków, którzy ukończyli 18 rok życia
Kurs na dwóch kołach
i wyrażają dobrowolna chęć udziału w projekcie.
Projekt będzie trwał 5 miesięcy i weźmie w nim udział
W czwartek dnia 09.12.2010r. odbyło się
5-ciu wychowanków. Celem głównym projektu jest
pierwsze spotkanie w ramach kółka rowerowego.
nabycie przez chłopaków wiedzy i umiejętności
Tego dnia mieliśmy tylko krótką rozmowę wstępną.
związanych
problemami
Prowadzącym kółko jest x. Artur Michalak, który już
związanymi z opieka nad małymi dzieckiem. W czasie
zaczął nas wprowadzać w jedną ze swoich pasji
zajęć
życiowych.
z
spotkają
instruktorami,
radzeniem
sie
którzy
sobie
z
z
wykwalifikowanymi
dostarcza
im
wiedzy
i umiejętności z zakresu antykoncepcji i położnictwa,
zapewniania
dziecku
bezpieczeństwa,
udzielania
pierwszej pomocy dzieciom, oraz podstaw prawnych.
ciekawego
rowerowego
Chłopacy
wykładu.
jest
słuchali
uważnie
tego
Głównym
celem
kółka
zdobycie
certyfikatu
serwisanta. Dokument ten umożliwia pracę w
serwisie rowerowym.
Grupę inicjatywna stanowią wychowawczynie Anna
Kruszyk, Anna Kasprowicz, Celina Chełkowska oraz
Grażyna Zugaj.
Łukasz
Dariusz
„Białe syzyfowe prace”
Smakowite zajęcia
Od dwóch tygodni nasi
W
ramach
zajęć
wychowankowie m.in. Patryk
tematycznych w grupie 3 wraz
Markowicz, Dawid Mysłek,
z Panią Wychowawczynią Justyna
Bartłomiej
Nojszewska-Zajac
piekliśmy
Górnicki, Marek Dolat walczą
chruściki.
kulinarne
ze śniegiem.
w naszej grupie cieszą sie bardzo
Woźniak,
Karol
Zajęcia
Monotonne pobudki o 6:00 rano i odśnieżanie śniegu
dużym powodzeniem. Tomek Dobroszczyk zajął się
doprowadza już naszych wychowanków do „białego
wyrabianiem ciasta drożdżowego, po czym odstawił je
szaleństwa” a tylko, dlatego, że co zgarną to znów
w cieple miejsce żeby wyrosło. Po podwojeniu
napada
(prawie
objętości ciasta zajęliśmy sie jego rozwałkowywaniem
identycznie tylko, że zamiast kamienia mamy śnieg
i wycinaniem rombów, z których powstały chrusty.
). Wychowankowie są już zmęczeni i wyczerpani
Usmażyliśmy je w oleju i po oprószeniu cukrem
codziennymi
pudrem były gotowe do skonsumowania. Były bardzo
jak
w
„Syzyfowych
pobudkami
Pracach”
prawdopodobnie
Pan
Kierownik Internatu postanowi zrobić dwie zmiany
smaczne, aby więcej takich zajęć:)
poranne i popołudniowe. Życzymy połamania szyp 
Piotr
Łukasz
Tworzymy sztukę
W ramach urozmaicenia czasu pobytu w Zakładzie, specjalnie dla wychowanków
Panie Sylwia Dec i Anna Kruszyk otworzyły nowe kółko. Tym razem jest to kółko plastyczne,
na którym są przygotowywane dekoracje świąteczne, które w przyszłości mają być
wystawione na kiermasz. Jeszcze nie wiadomo na co zostaną przeznaczone dochody ze
sprzedaży, ale liczymy na to że jako ich projektanci i autorzy zostaniemy docenieni…
Dariusz
Dzień po święcie niepodległości odbył się apel
na holu szkolnym
Dotyczył on tego święta. Organizacją całego przedsięwzięcia
zajęła się Pani Jolanta Szymczak, której pomagali wychowankowie,
w składzie: Marcin Kowalski, Piotr Kasztelan i Bartłomiej Woźniak.
Podczas apelu przedstawiono krótką historię tego święta. Dowiedzieliśmy się, że jest ono obchodzone (co roku 11
listopada) dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego w 1918
roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Austrie, Prusy i Rosje. Krótkie czytane wypowiedzi chłopaków
były przerywane mniej lub bardziej znanymi melodiami (m.in. rota.). Chłopacy przedstawili także kalendarium
dotyczące „zrywów” o wolną Polskę.
Przy okazji odbył się apel z okazji święta rogala marcińskiego. Poznaliśmy tradycję tego
słodkiego przysmaku, która wywodzi się z czasów pogańskich. Wiemy również, że tradycja
rogala w kształcie podkowy narodziła się w listopadzie 1891r.
Wszystkim wychowankom oraz nauczycielom podobał się apel organizowany przez Panią Jolę.
Dariusz
Mamy Salę Multimedialną!
Mamy sale multimedialną. Dzięki naszemu kapelanowi, który użyczył szkole projektor i odpowiednie
nagłośnienie. Prawie jak w kinie (hehe). Większość nauczycieli chce prowadzić tam lekcję, robią tam różne pokazy
multimedialne. Jesteśmy zadowoleni z nowej sali, ponieważ są interesujące lekcje. Jeszcze raz dziękujemy księdzu
Arturowi za podarowanie sprzętu.
Damian
różnymi infekcjami i jak powinniśmy się odżywiać.
Grypa atakuje!
Z
zbliżającym
nieubłaganie
się
sezonem
zachorowań na grypę Pani
Pielęgniarka
Marysia
postanowiła nam pomóc w obronieniu się przed tym
nie groźnym, lecz silnym wirusem. Z tego powodu
zorganizowała nam zajęcia profilaktyczne, na których
mogliśmy zobaczyć jak można się obronić przed
Mieliśmy też okazję poznać swoje BMI, czyli
współczynnik naszej masy, polega to na tym,
że wzrost w centymetrach dzieli się przez masę ciała
w kilogramach do potęgi drugiej. Te zajęcia bardzo
nam się przydadzą zwłaszcza, że zima w tym roku ma
być podobno mroźna…
Kamil
W Dniu 01.12.2010 r. Odbyły się prelekcje na temat HIV i AIDS
Zajęcia prowadziła nasza pani pielęgniarka Joanna Pyrek. Na zajęciach dowiedzieliśmy się
jak można zarazić się wirusem HIV. Wiemy, że nie zarazimy się przez podanie ręki choremu. Takie
prelekcje uczą nas wielu ciekawych rzeczy. Mam nadzieje, że takie zajęcia będą organizowane częściej.
Poczuliśmy ducha mikołajek
W dniu 6 grudnia, jak oczywiście każdemu znany jest ten dzień odbyły się mikołajki,
każdy z wychowanków u nas w Zakładzie dostał skromne paczuszki tzn. słodziaki,
czyli same słodkości. Na szkole mieliśmy luźne lekcje i wszystko fajnie się odbyło.
Niby dzień jak każdy, ale z odrobiną umilenia. Dziękujemy Dyrektorowi i wszystkim
Wychowawcom.
Piotr
Testy gimnazjalne – to dopiero przedsmak…
Dzień I
Dzień II
W środę (15.12.2010r.) w całej Polsce III-cie
klasy
gimnazjum
Pierwszy test
był
zaczęły pisać
z
testy próbne.
próbny trzecio gimnazjalistów. Dziś z zakresu
Musieliśmy
matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii. Test
zmierzyć się z 2 tekstami źródłowymi i udzielić
nie był trudny, no może jedynie poza fizyką…
odpowiedzi na 20 pytań. Następnie trzeba było
ogólnie było 31 zadań, z których według nas aż 23
zinterpretować
były łatwe. Jutro (17.12.2010 r.) będzie test z języka
wiersz
humanistyki.
Dnia 16.12.2010 r .Został napisany drugi test
Wiesławy
Szymborskiej,
później było kilka pytań dotyczących historii i to,
co najważniejsze ROZPRAWKA na temat Osoby XX
i/lub XXI wieku, która zasługuje na wieczną pamięć
za zasługi dla kraju bądź ludu. Wszyscy mamy
nadzieje, że dobrze wypadniemy, chociaż wiemy, że
ostateczny sprawdzian będzie w kwietniu…
Dariusz
angielskiego życzymy powodzenia.
Kamil
Trwa wylewanie betonu w garażach
Informujemy
Zajmuje się tym instruktor Piotr Boryło i wychowankowie. Jak na
Ruszyło kółko rzeźbiarskie!
Pod
kierownictwem
naszego
kierownika warsztatów Andrzeja
Galerowicza.
razie jest tylko jedno pomieszczenie wylane betonem, ale chłopaki starają się
robić szybko i dokładnie zleconą pracę. Niestety nie ma stałego składu który
chodzi pracować codziennie bo niektórzy wychowankowie mają w tym
czasie szkołę co utrudnia bieżącą prace przy garażach. Instruktor jest bardzo
zadowolony z pracy wychowanków. chłopaki też bardzo chętnie chodzą do
Łukasz
pracy bo niedługo są Święta i zbierają punkty żeby jechać szybciej do
swoich rodzinnych domów i żeby czas płynął szybciej.
Nareszcie ruszyło kółko
stolarskie
Łukasz
Pod opieką Nauczycieli Mariusza
Jankowskiego i Jacka Owczarka.
Wszystko
odbywa
się
na
Wielka dziura już nie szpeci terenu wokół Naszego Zakładu.
Wychowankowie
Nie ma juz śladu po wielkiej wyrwie przy tylnym wejściu do kuchni. W
uczą się robić różnego rodzaju
wyniku pęknięcia rury woda wypłukała piasek z pod kostki brukowej i
przedmioty
kostka opadła. Trzeba było zerwać duży kawałek kostki a następnie wylać
warsztatach,
z
drewna
m.in.
beton i podsypać piasek. Praca musiała iść szybko z powodu
szkatułki.
niesprzyjających prognoz pogodowych. Można powiedzieć ze zdążyliśmy na
Kamil
Wszystkim polecamy
dodatkowe zajęcia warsztatowe
ostatnią chwile przed pierwszym opadem śniegu. Prace nadzorował
instruktor
Maciej
Dolaciński
i
Łukasz
Beczkowski
:)
a wykonywali chłopacy z warsztatów.
i zachęcamy do brania
Łukasz
w nich udziału
Trwają renowacje kajaków
Chłopaki kończą już 3 kajak. Wychowankowie w składzie: Patryk Szyszkowski Łukasz Cupiał, Adrian
Adamek, Mateusz Chilewski, bardzo są zaangażowani w tą pracę. Co jakiś czas mamy wizytę przedstawicieli
z klubu wioślarskiego „Tryton”, którzy przyglądają się jak idą nam postępy przy odnawianiu łodzi
wioślarskich. Przy pracach idzie dużo nerwów i potu bo nieraz trzeba szlifować ręcznie a nie wszystkim
chłopakom się chce ;-) ale za to jak dostaną szlifierkę to idzie dużo papieru a na to nie ma teraz pieniędzy…
3 kajaki są prawie gotowe i zostały jeszcze 3. Oby tak dalej!
Tomek
Spotkania z kulturą przez duże K
„Przyjęcie dla Głupca”
„Kamienie na Szaniec – Zakazane Piosenki”
W dniu 31.10.2010 r. odbyło sie wyjście
W dniu 05.11.2010 r. odbyło się kolejne
z Kierownikiem Filipem Kucharzewskim. Spektakl
wyjście z wychowawcą Krzysztofem Grześkowiakiem
odbywał sie pod tytułem „Przyjęcie dla głupca”.
do teatru ARKA na sztukę Pt. Kamienie na Szaniec –
Przedstawienie odbyło sie w Teatrze Nowym. Aktorzy
Zakazane Piosenki odbył się on na Scenie na Piętrze
pokazali bardzo dużo śmiesznych scen, przez co nie
jak sama nazwa mówi były to zakazane piosenki,
można było nudzić się na przedstawieniu. W teatrze
których nie było można śpiewać ani nawet nucić,
ukulturalniani się: Piotr Pegen, Mateusz Myszka,
bo były srogie kary za to
Andrzej Madej, Angelo Maliszewski, Karol Górnicki
niestety, ale kiedyś tak było
oraz Michał Sieroń. Atmosfera była bardzo przyjemna
dziękujemy za wyjście.
i pozytywna. Wszyscy byli bardzo zadowoleni
Piotr
po powrocie do Zakładu.
Piotr
„Fanatyk”
Kolejna wizyta w teatrze
Po
raz
z
wychowawca
do
Teatru
kolejny
odbyło
Krzysztofem
Wielkiego
w
się
wyjście
Dnia 06.12.2010 r.
Grześkowiakiem
Poznaniu.
Poszliśmy
ponownie
Pani
Szymczak,
i
Jolanta
tym
razem
z wychowawcą na sztukę, która w rzeczywistości
z Panią Katarzyna Iwińska
okazała się pokazem baletu połączonego z tańcem.
zorganizowały wyjście do
Na początku było nudno poczym z chwili na chwile
kina
robiło się coraz ciekawiej i nawet zaczęło się
spektakl filmowy.
chłopakom podobać ale najlepsze było to, że te
Tym
razem
na
drugi
obejrzeliśmy film
z
kolei
fabularny
przedstawienie było pokazane w dwóch osłonach
pt. „Fanatyk”. Film był interesujący, opowiadał
jednej łagodnej, a drugiej bardziej ostrej po ok. 45 min
o pewnym Żydzie, który został skinheadem, pozostał
była przerwa piętnastominutowa po czym zaczął się
on jednak wierny żydowskiej biblii, czyli Tory.
drugi pokaz ten ostrzejszy było fajnie każdemu
Tak jak poprzednim razem nie zostaliśmy na po
z
chłopaków
się
podobało
dziękujemy
wychowawcy Krzysztofowi Grześkowiakowi
filmowej dyskusji, ponieważ czas nas gonił i trzeba
było się zawijać do Zakładu.
za wyjście i więcej takich wyjść by się przydało.
Dariusz
Piotr
W krainie dzikich
zwierząt…
Dnia
27.10.2010
r.
byliśmy na wycieczce GR. IV
w
Muzeum
Łowieckim
Przyrodniczow
Uzarzewie
zorganizowanej
przez
Panów
Wychowawców
Bekę
Debere
i Karola Wojtkowiaka.
Oglądaliśmy różnorodną
kolekcję
dzikich
zwierząt.
Jak to chłopaki z „Poprawczaka”
nie
czuliśmy
lęku
przed
groźnymi i niebezpiecznymi zwierzętami. Jednemu z nas
udało
się
nawet
oswoić
przedstawiciela
z
rodziny
królewskiej zwierząt (lwa). Na koniec naszej wycieczki
okazało się, że jest wśród nas rogacz i to pokaźnych
rozmiarów!
Wycieczka
była
bardzo
udana.
Tematyka
Muzeum,
w którym byliśmy jest bardzo związana z wystrojem naszej
grupy (mamy bardzo dużo motywów afrykańskich).
Zbychu
Ćwiczenia w terenie…
W dniu 23 listopada odbyła się wycieczka do Fortu IV.
Wycieczka została zorganizowana przez pana kierownika Krzysztofa
i Wychowawcę Dominika. W wycieczce brali udział: Sieroń Michał,
Sandro Muszyński i Adrian Adamek. Podczas wycieczki uczyliśmy się
zjazdu
za
pomocom
przyrządów
speleologicznych
jak
i wspinaczkowych z wysokości ok. 5m., Chociaż nie było sprzyjających
warunków atmosferycznych (ujemna temperatura) nie tylko dawaliśmy
rade, ale byliśmy zadowoleni, że mogliśmy brać udział w zajęciach.
Mamy nadzieje, że takie wyjścia będą organizowane częściej :-D
Michał
Wizyta w fabryce bombek
Dnia 27.11.2010 r. razem z Paniami Katarzyna Iwińską i Anną Kasprowicz wybraliśmy się do Gniezna
po to by zwiedzić tamtejszą fabrykę bombek. Zakład wyrobniczy nie był za duży znajdowało się w nim kilka
pomieszczeń, oczywiście mogło być ich więcej nie dostępnych dla zwiedzających. My zwiedziliśmy
4 pomieszczenia, w pierwszym pracowali dmuchacze, którzy dmuchali szkło w temperaturze 500 stopni Celsjusza,
wytwarzali z niego bombki. W drugim pomieszczeniu widzieliśmy jak bombki się srebrzy – otóż Pani, która się
tym zajmowała nalewała wody do bombki i maczała ja w kadzi z jakimś specjalnym roztworem. W trzecim pokoju
znajdowała się suszarnia, tam bombki wjeżdżały do specjalnego pieca, który suszył je lampami halogenowymi.
Byliśmy także w pomieszczeniu, w którym kilka miłych Pań dekorowało bombki, malowały na nich różne ciekawe
wzory. Cała obróbka bombek była wykonywana ręcznie, bez automatów, dlatego też każda bombka była inna,
i każda miała swój charakter. Na pożegnanie Pani Ania kupiła nam wcześniej zamówione bombki z naszymi
imionami, i dla tego, kto chciał też kupiła bombkę. W tym wyjściu uczestniczyli: Borkowski Damian, Wożniak
Bartosz, Markowicz Patryk, Wiśniewski Patryk, Muszyński Sandro i Domin Dariusz.
Dwa spojrzenia na to samo wyjście…
W dniu 01.11.2010 zostało zorganizowane wyjście na cmentarz na stokach poznańskiej Cytadeli
przez Pana Kierownika Filipa Kucharzewskiego. W wyjściu uczestniczyli: Marcin Kotwas, Markowski
Adrian, Tomasz Dobroszczyk, Markowicz Patryk, Muszyński Sandro, Piotr Pegen i Sieroń Michał.
Andrzej
W dniu 01.11.2010br odbyło się wyjście z Wychowawcą Filipem Kucharzewskim na groby
dokładnie szliśmy na cmentarz położony na cytadeli odwiedziliśmy groby żołnierzy, którzy zginęli
w I Wojnie światowej oraz kładliśmy znicze na ich grobach wyjście było udane i podobało się wszystkim
dziękujemy Wychowawcy Filipowi Kucharzewskiemu.
Piotr
Relacja z ogłoszenia wyników konkursu w Warszawie…
W dniu 02.12.2010 zostaliśmy zaproszeni
Po obiadokolacji pojechaliśmy do hotelu przebrać się
do Warszawy na ogłoszenie wyniku konkursu
i po około 30 minutach pojechaliśmy na gale do sali
związanego z obchodami europejskiego roku walki
Kongresowej. Tam czekały nas różne atrakcje. Był
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
także konkurs zorganizowany przez miasto. Po około
Do Warszawy pojechaliśmy w pięcioosobowym
2 godzinach musieliśmy wracać do hotelu, bo Daniela
składzie: Bartłomiej Woźniak, Tomasz Dobroszczyk
(dziewczyna,
i Dariusz Domin (na miejsce Marcina Kowalskiego,
zmęczona. Zrobiliśmy sobie nocny spacerek, bo hotel
który, mimo iż przygotowywał z nami pracę
był blisko. Gdy doszliśmy do hotelu to Wychowawcy
konkursową nie mógł jechać z nami), opiekę nad
dali nam wolną rękę i mieliśmy czas wolny…
nami
Niestety źle go wykorzystaliśmy, bo nabroiliśmy…
sprawowała
Wychowawczyni
Kasia
którą
opiekowaliśmy
się)
była
i Wychowawca Waldek.
Następnego dnia, gdy już wstaliśmy to poszliśmy
W konkursie tym, brało udział ponad 200 drużyn ze
na
szkół publicznych z całego kraju, ale tylko 9 dostało
na ogłoszenie wyników. Na miejscu wysłuchaliśmy
się do ścisłego finału. Były to 4 drużyny szkół
przemówień i podziękowań za zaangażowanie sie
średnich (licealne i zawodowe) i 5 podstawowych
w prace. W konkursie zajęliśmy wyróżnienie, czyli
i gimnazjalnych.
4
pyszne
miejsce,
śniadanko.
z
czego
Po
czym
bardzo
pojechaliśmy
sie
cieszymy!
Wyjechaliśmy z Zakładu o 9 rano… Przez
Po ogłoszeniu werdyktu zostaliśmy zaproszeni
zimę, która nie tylko zaskoczyła drogowców, ale
do stołu na pyszny obiad. Po obiedzie poszliśmy
również pracowników kolei myśleliśmy, że nie
na dworzec, choć do pociągu było dużo czasu.
dojedziemy
Poszliśmy,
do
Warszawy.
Mieliśmy
jednak
więc
do
galerii
Złote
Tarasy po
szczęście, bo nadjechał pociąg z 7 rano(!) -
zwiedzeniu galerii udaliśmy sie na dworzec centralny
opóźnienia do Warszawy były ogromne! Udało się
i po 10 minutach mieliśmy pociąg do Poznania.
dojechaliśmy przed 14  Z dworca centralnego
Podróż sie udała nie było nudno, bo Kocur nas
bezpośrednio udaliśmy sie do hotelu Nowotel. Tam
zagadywał. Gdy dojechaliśmy do Poznania tam
czekały na nas przepiękne pokoje, których jedynym
czekał na nas strażnik z samochodem służbowym –
minusem było to, że musieliśmy spać osobno -
naszym
w pojedynczych pokojach. O 15.30 pojechaliśmy
pojechaliśmy prosto do Zakładu. Dziękujemy za te
na
obiad-kolację
i
przedstawienie
planu
wysłużonym
Lublinem.
Z
dworca
wyjście.
dalszego dnia. Okazało się, że będzie trochę
opóźnień – musieliśmy czekać na resztę grup,
które powoli dojeżdżały (z powodu pogody).
Tomek
Wywiad z Panią Anną Kruszyk przeprowadził
Andrzej Madej.
[Andrzej] – Dzień dobry chciałbym przeprowadzić z Panią
wywiad.
[Pani Ania] - Dzień dobry proszę bardzo.
[A] - Od jakiego czasu pracuje pani w naszym Zakładzie?
[P.A.] - W zakładzie poprawczym w poznaniu pracuje dosyć
krótko, bo od października 2009.
[A] - Czy dobrze Pani pracuje się z wychowankami?
[P.A.] - Bardzo lubię pracę z wychowankami, ponieważ jest ona
niezmiernie ciekawa. Praca z drugim człowiekiem wymaga
dużego zaangażowania, dlatego nie można sie w tej pracy
nudzić.
[A] - Czy zadowolona jest Pani z zajęć plastycznych z
chłopakami?
[P.A.] - Ogólnie jestem bardzo zadowolona z zajęć z chłopcami,
natomiast w niektórych sytuacjach brakuje nam czasu na
dokończenie pewnych rzeczy. Bardzo lubię atmosferę panująca
na zajęciach. Jedyne, czego mogłabym sobie życzyć w nowym roku to bardziej systematyczne uczęszczanie na nie
poszczególnych wychowanków.
[A] - Ile wychowanków uczęszcza u pani na zajęciach?
[P.A.] - Ilość wychowanków na każdych zajęciach jest tak naprawdę inna. Obecnie w naszym zakładzie jest dużo
zajęć organizowanych dla chłopców.W związku z tym nie zawsze mogą uczestniczyć w zajęciach plastycznych.
[A] - Na jakim stanowisku pani pracuje w naszym zakładzie?
[P.A.] - Obecnie zatrudniona jestem na stanowisku pedagoga oraz pracownika socjalnego.
[A] - Czy pani chciała by pracować na jakimś innym stanowisku?
[P.A.] – Nie, nie chciałabym.
[A] – Czy pani pracowała w jakiejś innej placówce podobnego typu?
[P.A.] – Nigdy wcześniej nie pracowałam w tego typu placówce.
[A] – Dlaczego prowadzi pani zajęcia plastyczne a nie inne?
[P.A.] – Oprócz zajęć plastycznych prowadzę również zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień. Zajęcia
plastyczne sprawiają mi wiele radości, ponieważ lubię wykonywać tego typu prace. Na takich zajęciach
można sie odprężyć oraz dobrze bawić, a o to chyba powinno chodzić. Poza tym na zajęciach plastycznych
kontakt z wychowankami jest nieco inny niż podczas zajęć profilaktycznych.
[A] – Dziękuje pani za rozmowę.
[P.A.] – Dziękuję również.
W końcu zaczęło się to, na co długo czekaliśmy, czyli „Turniej Piłki Nożnej” zorganizowany przez
Wychowawcę Tomasza Wesołowskiego. Już od jakiegoś czasu trwają mecze ostatnio grały ze sobą grupa
6 przeciwko 3, i grupa 5 przeciwko 3. Mecze są bardzo zacięte każda drużyna daje z siebie wszystko a chłopacy
nie oszczędzają się. Wyniki będą podane niedługo na grupach. Życzymy udanej zabawy i wygranych meczów.
Piotr
Na
początku
grudnia
każdy centymetr sali co było
odbył się oczekiwany od dawna
naszym
Turniej
Piłki
meczu
Gościliśmy
na
Halowej.
naszej
Sali
atutem.
nie
Żadnego
przegraliśmy,
ostateczny rezultat naszych
gimnastycznej trzy drużyny spoza
bramek
Zakładu. Nasza drużyna, w której
bramek strzelonych i tylko
skład wchodził: Piotr Pegen, Kamil
25 straconych. W ten sposób
Dębiński, Bartek Woźniak, Marcin
ZP Poznań zajął 1 miejsce
Kowalski,
Mateusz
Grudzień,
Dawid Mysłek, Mateusz Chilewski
broniąc
wynosił:
tytułu
ok.
65
mistrza
z zeszłego roku.
i Patryk Szyszkowski nie dali się
nikomu!
Każdy
z
nich
grał
Piotr
na 100%. Oczywiście graliśmy
u siebie więc znaliśmy każdy kąt,
Równolegle do turnieju piłki nożnej prowadzony jest przez Wychowawcę Karola Wojtkowiaka „Turniej
Piłki Siatkowej”. Jak na razie grupa Wychowawcy (grupa IV) prowadzi w tych rozgrywkach. Ciężko znaleźć
na nich mocnych. Ich niewątpliwym atutem jest posiadanie w składzie Pana Karola, który jak wiadomo jest bardzo
dobry w tym sporcie. Ciekawi jesteśmy, w jakich jeszcze dyscyplinach będziemy mogli rywalizować między
grupami.
W
zakładzie
są
organizowane
biegi
17 lat muszą być z rodzicami, ale wychowawca
przygotowujemy sie do biegu 5 kilometrów wokół
załatwił, że możemy biec bez udziału rodziców biegi
rusałki jest tych biegów 7 w 5 trzeba uczestniczyć
organizują wychowawca Mariusz Cielecki i Andrzej
żeby dostać medal jak już wiadomo jest ponad 300
Ciechorski a udział biorą Tomasz Dobroszczyk,
osób chętnych do pierwszego startu po mimo trzeba
Adrian Markowski, Dawid Mysłek, Dariusz Domin,
być pełnoletnim żeby brać udział w biegu, bo 16 lub
Kowalski Marcin, Kamil Dembiński.
Dariusz
W dniu 06.11.2010 r. w dość pogodny
dzień rozpoczęliśmy zmagania w II Grand
Prix Poznania.
Dnia
05.10.2010r.
dzień
przed
oficjalnym startem Wychowawca Andrzej
umożliwił
nam
zapoznanie
się
z trasą przez to, że udzielił nam rundy
treningowej po to żebyśmy wiedzieli jak
rozłożyć siły. Ze startu jesteśmy zadowoleni,
chociaż droga była trochę ślizga. Dystans 5,300m robi swoje w szczególności, że Wychowawca Mariusz Cielecki
przed biegiem powiedział nam, że trasa jest zbyt krótka by stosować jakąś technikę, więc każdy biegł ile miał sił.
Do startu w GP zapisało się około 625 osób, bieg z nieznanych powodów ukończyło tylko 409. Nasi chłopacy
zajęli niezłe lokaty. Ostatni był Wychowawca Mariusz msc.301, czas 26:50s. Wychowawca Andrzej msc.265, czas
25:48s. Dariusz Domin msc.259, czas 25:39s. Dębiński Kamil msc.183, czas 23:16s. Kowalski Marcin msc.166,
czas 22:47s. Dobroszczyk Tomasz msc.165, czas 22:46s. Najlepszy w pierwszym etapie okazał się Adrian
Markowski msc.143, czas 22:20s. Przed nami jeszcze 7 emocjonujących Startów na tym samym dystansie,
obiecujemy, że wszystkie będziemy na bieżąco relacjonować…
Dariusz
Gościliśmy wielkiego sportowca
W poprzednim numerze gazetki
opisywaliśmy przygotowania chłopaków do
Ogólnopolskich
Mistrzostw
Zakładów
Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich
na Ergonmetrach. Wreszcie przyszedł czas
na sprawdzenie naszych umiejętności –
w
naszym
Zakładzie
zostały
przeprowadzone eliminacje, które miały
wyłonić
zespół,
który
zwycięży
w
Warszawie. Zawody przeprowadził sam
Kajetan
Broniewski
–
w Naszym Zakładzie
trzykrotny olimpijczyk, brązowy medalista
Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie (1992)
w wioślarstwie.
Zasady były proste. Każdy mógł wziąć
udział w eliminacjach, liczył się czas
w jakim pokona się dystans 500 m.
Najlepszymi
okazali
się:
Bartosz
Kamkowski, Kamil Dembiński i Marcin
Kowalski.
Gratulujemy
i
na pierwsze miejsce w Warszawie!
liczymy
Mistrzostwa w stolicy
Dnia 08.12.2010 r. został zorganizowany
wyjazd
do
Warszawy
na
Mistrzostwa
Polski
Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich na
ergonometrach na dystansie 500 m. Zabrali nas tam:
Wychowawca Waldemar Buszewicz i Kierownik
Krzysztof Zając, a Warszawie dojechał do nas Pan
Dyrektor Sebastian Dec. Nasz Zakład reprezentowała
ekipa
w
Kowalski
składzie:
i
Kamil
Bartosz
Dembiński,
Kamkowski,
Marcin
ale
na
ergonometrach zasiedli tylko Kamil i Marcin.
Zawody zaczęły sie o godzinie jedenastej. Przed
nami
wystartowały
Głogowa.
poszczególne
Konstantynowa
zakłady
Łódzkiego,
z:
Gdańska
Oliwy i Świdnicy. W tej czwórce najlepsi okazali się
chłopacy z zakładu poprawczego z Konstantynowa.
W drugiej turze wzięły udział ekipy z następujących
placówek: z Jerzmanic zdrój, Szubina, Barczewa i
Poznania. Niestety (oczywiście dla nas) najlepszy
okazał się zp z Jerzmanic (z czasem 1,27 – chłopaki z
Poznania mieli 1.34). W rezultacie dalszych
startów
pierwsze
miejsce
zajął
zakład
poprawczy z Jerzmanic Zdrój, drugie z
Gdańska
Oliwy,
Konstantynowa.
trzecie
Czwarte
przypadło
miejsce
dla
zajęli
chłopacy z naszego zakładu, którzy byli
niezadowoleni z wyniku, ponieważ przegrali
„pudło” jedną dziesiątą sekundy. Ogólnie
z wyjazdu wszyscy byli bardzo zadowoleni,
że mogli brać udział w takich zawodach i
przy okazji poznać wielu ciekawych ludzi i
zwiedzić Parlament, za co dziękujemy całej
dyrekcji zakładu. Wyjazd był bardzo udany.
Kamil

Podobne dokumenty