harmonogram wykładów - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

Transkrypt

harmonogram wykładów - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
CYKL WYKŁADÓW O BIOTECHNOLOGII DLA SZKÓŁ
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk, www.biotech.ug.edu.pl
HARMONOGRAM WYKŁADÓW
Data
Godzina
Tytuł
Prowadzący
10.04.2015
12:30-14:00
Astrobiologia
Prof. UG, dr hab.
Stanisław Ołdziej
14:00-15:30
Znane, mało znane i nieznane cząsteczki
chemiczne na straży czystości środowiska
naturalnego
Prof. dr hab. Andrzej C.
Składanowski
12:30-14:00
Biotechnologia a pochodzenie człowieka
Prof. dr hab.
Jarosław Marszałek
14:00-15:30
Fabryki syntezy DNA
Prof. dr hab.
Igor Konieczny
12:30-14:00
Świat pod mikroskopem – mikroby wokół nas
Prof. UG, dr hab.
Sylwia Jafra
14:00-15:30
Bakterie dla człowieka: możliwości
wykorzystania przetrwalników w biotechnologii
Prof. dr hab.
Michał Obuchowski
12:30-14:00
Symulacje komputerowe - modelowanie
mikroświata
Prof. UG, dr hab.
Rajmund Kaźmierkiewicz
14:00-15:30
Ciemne i jasne strony małej czarnej, czyli krótka
historia kawy oraz jej znaczenie dla ludzi
Prof. UG, dr hab.
Jacek Piosik
17.04.2015
24.04.2015
08.05.2015
MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UG i GUMed
ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk
tel. +48 58 5236320, fax +48 58 5236430, e-mail: [email protected]
Projekt finansowany z Siódmego Programu Ramowego Unii
Europejskiej w zakresie badań i rozwoju technologicznego,
grant nr 316094, oraz dofinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podobne dokumenty