ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY Nr 1 Z

Transkrypt

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY Nr 1 Z
ZDW-ZG-IV-3310-7/09
Zielona Góra, dn.20.02.2009 r.
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY
Nr 1
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: „Opracowanie dokumentacji projektowej
(projekt wykonawczy),uzyskanie pozwolenia na budowę i na tej podstawie zbudowanie
dwóch magazynów soli na terenie Obwodu Drogowego w Lubsku ul. Kolejowa 44 i Obwodu
Drogowego Bobrowice 115B”
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy do SIWZ:
Pytanie nr 1 Wykonawcy:
Czy pokrycie dachowe może być zaprojektowane i wykonane z folii?
Odpowiedź Zamawiającego:
Folia jako pokrycie dachowe narażona jest na działanie czynników atmosferycznych (słońce, wiatr) przez
co może ulegać uszkodzeniom. Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania i wykonania pokrycia
dachowego z folii.
Pytanie nr 2 Wykonawcy:
Czy konstrukcja magazynu może być zaprojektowana i wykonana jako szkieletowa o
konstrukcji metalowej?
Odpowiedź Zamawiającego :
Konstrukcja metalowa narażona jest na działanie soli przez co mogą wystąpić skorodowania a tym samym
odkształcenia konstrukcji. Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania i wykonania konstrukcji
metalowej.
Pytanie nr 3 Wykonawcy:
Czy ściany osłonowe mogą być zaprojektowane i wykonane z blachy powlekanej?
Odpowiedź Zamawiającego :
W tego typu magazynach nie powinny występować elementy metalowe ze względu na działanie chlorku
sodu powodujące ogniska korozyjne. Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania i wykonania ścian
osłonowych z blachy powlekanej.
Z-CA D Y R E K T O RA
ds. Zarządzania Drogami i Mostami
Grzegorz Szulc

Podobne dokumenty