Koń przyjacielem człowieka

Transkrypt

Koń przyjacielem człowieka
Program zajęć edukacyjnych
Ośrodek Turystyczno-Rekreacyjny ,,Gościnna Zagroda”/Anna Lipińska
________________________________________________ ______________________________________________________________________
Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego
Ul Stawowa 2, 46-060 Przysiecz
opolskie
_________________________________________________________________________________
_________________________________
Adres
Województwo
1.
Temat / tytuł zajęć:
KOŃ PRZYJACIELEM CZŁOWIEKA.
2.
Czas trwania zajęć:
3.
Grupa docelowa:
DO 4H- W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU GRUPY
Dzieci, młodzież szkolna pod opieką
dorosłych, dorośli
5.
4.
Liczebność grupy:
min. …5…………
max. ………25……………
Prowadzący zajęcia:
Gospodarz- lekarz weterynarii
6.
Zakres tematyczny:
- zajęcia teoretyczne z hodowli użytkowania zwierząt
- zajęcia praktyczne- użytkowanie koni w zaprzęgach i pod siodłem
7.
Harmonogram/przebieg zajęć:
-Przywitanie grupy przez gospodarza i omówienie harmonogramu zajęć
- Pokaz koni w gospodarstwie- 6 ras koni
-Zasady obchodzenia się z końmi
-Pielęgnacja i żywienie koni
-Pokaz zaprzęgania koni w różnego rodzaju uprzęże- nazewnictwo fachowe
-Pokaz siodłania koni- nazewnictwo i przyrządy
- Wspólny poczęstunek
8.
Pomoce dydaktyczne:
konie, filmy dydaktyczne, przyrządy służące do zaprzęgania koni (dawniej i dziś)
9.
Dodatkowe uwagi:
Istnieje możliwość modyfikacji tematyki zajęć o dodatkowe atrakcje i pokazy przy wcześniejszym
uzgodnieniu z gospodarzem

Podobne dokumenty