odpowiedzialnie zaangażowani

Komentarze

Transkrypt

odpowiedzialnie zaangażowani
r a p o rt
2011-2013
Odpowiedzialnie
zaangażowani
Wpływ na otoczenie
1
Wpływ na otoczenie
Odpowiedzialnie
zaangażowani
spis treści
Wpływ na otoczenie
Misja oparta na odpowiedzialności
Blisko naszych interesariuszy
Odpowiedzialność NUTRICIA w 6 krokach
NUTRICIA w Polsce
Produkty NUTRICIA
Wpływ na najmłodszych konsumentów
Wpływ na jakość życia pacjentów
NUTRICIA – część lokalnej społeczności
Wielowymiarowe zaangażowanie
– podstawa odpowiedzialnego biznesu
Etyka wpisana w nasze działania
NUTRInews
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
Edukacja w trosce o jakość życia
Edukacja w trosce o jakość życia
18
Prawidłowe żywienie fundamentem
dla zdrowia przyszłych pokoleń
19
Fundacja NUTRICIA – ochrona, promocja
i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie
20
Dzielimy się wiedzą, wspierając prawidłowe
żywienie najmłodszych
Wsparcie dla najmłodszych konsumentów i ich rodziców
Programy edukacyjne w odpowiedzi na realne potrzeby
NUTRICIA dla środowiska medycznego
Dywizja Żywności Medycznej NUTRICIA– na rzecz
poszerzania wiedzy o żywieniu pacjentów i seniorów
NUTRInews
2
22
24
25
26
27
30
Wpływ na otoczenie
Misja oparta
na odpowiedzialności
Nicolaas van Exel
Dyrektor Generalny, Dywizja Żywności dla Dzieci NUTRICIA
Jako lider rynku żywności dla niemowląt i małych dzieci postawiliśmy sobie za cel wspieranie
optymalnego, zdrowego rozwoju dziecka od poczęcia do 3. roku życia. Żywienie we
wczesnym okresie życia odgrywa bardzo ważną rolę, a zachodzące w tym okresie
programowanie żywieniowe ma decydujące znaczenie dla zdrowia dziecka w przyszłości.
Nasza odpowiedzialność to najwyższa jakość produktów i surowców, odpowiadająca, a w wielu przypadkach
przewyższająca wymogi prawne i normy przyjęte dla produktów żywnościowych dla dzieci.
Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa w trakcie produkcji,
pakowania i transportu naszych wyrobów.
Dbamy o dopasowanie naszych produktów do potrzeb żywieniowych najmłodszych dzieci zgodnie
z najnowszymi normami i zaleceniami żywieniowymi. Konsekwentnie zmieniamy portfolio naszych
produktów, by były one ważnym elementem dobrze zbilansowanej diety maluchów.
Jesteśmy przekonani, że nasza odpowiedzialność wykracza poza podstawowe działania biznesowe.
Dlatego od 18 lat finansujemy działalność badawczą i edukacyjną Fundacji NUTRICIA. Fundacja wspiera
najwyższej jakości badania naukowe w dziedzinie żywienia człowieka, udziela grantów na szkolenia personelu
medycznego z zakresu laktacji oraz prowadzi ogólnopolski program edukacji żywieniowej rodziców i opiekunów
dzieci od poczęcia do 3. roku życia pt. „1000 pierwszych dni dla zdrowia”, który zrzesza szeroką koalicję
partnerów. Kolejnym elementem naszej strategii społecznego zaangażowania jest wyrównywanie szans
rozwojowych dzieci z małych miejscowości poprzez realizację programu „Od serca dla dziecka”.
Wspólnie z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, tam gdzie nie ma żłobków i przedszkoli,
tworzymy Grupy Zabawowe, w ramach których najmłodsze dzieci poprzez zabawę, w gronie rówieśników,
rodziców i animatorek uczą się i rozwijają m.in. umiejętności społeczne.
Andrzej Drosik
Dyrektor NUTRICIA Zakłady Produkcyjne
Odpowiedzialność w NUTRICIA Zakłady Produkcyjne to przede wszystkim świadomość
tego, jak duży wpływ mamy na odbiorców naszych produktów. NUTRICIA produkuje
rocznie ponad 250 mln sztuk wyrobów, co oznacza, że co najmniej 250 mln razy
w ciągu roku nasz produkt jest konsumowany przez niemowlęta lub małe dzieci. Kluczem prowadzenia biznesu
w odpowiedzialny sposób jest zapewnienie najwyższej jakości oferowanych produktów oraz zaangażowanie
pracowników wrażliwych na potrzeby innych.
Jako członek lokalnej społeczności dbamy o otoczenie, w którym prowadzimy działalność. Angażujemy się
w pomoc potrzebującym oraz promocję zdrowego i zrównoważonego trybu życia. Planujemy nasze inicjatywy
długoterminowo, ponieważ wierzymy, że tylko w ten sposób jesteśmy w stanie osiągnąć widoczne rezultaty.
Pragniemy być blisko naszych interesariuszy, dlatego zawsze jesteśmy otwarci na nowe działania, które mogą
przyczynić się do poprawy jakości życia naszych konsumentów, klientów oraz społeczności lokalnych.
3
Wpływ na otoczenie
Artur Ludwiczak
Dyrektor Generalny, Dywizja Żywności Medycznej NutricIa
Dyrektor Zarządzający, Nutrimed
Odpowiedzialność, w moim przekonaniu, znajduje odzwierciedlenie szczególnie
w czterech obszarach działalności firmy.
Wysokie standardy. Misją NUTRICIA jest szerzenie w środowisku medycznym świadomości leczenia żywieniowego.
Zapewniamy transparentność i wysoki poziom przekazu merytorycznego, dzięki czemu jestem pewny, że nasza działalność opiera się na wysokich standardach.
Pacjenci. Tworzymy warunki pracy oraz wpływamy na otoczenie w taki sposób, aby podnosić jakość życia
Pacjentów, a czasami nawet ratować ich życie. Przykładem narzędzi wykorzystywanych w realizacji tych
zobowiązań jest m.in. serwis dla Pacjentów czy kontrola jakości produktów.
Pracownicy. Kształtujemy przyjazne środowisko pracy, które zapewnia Pracownikom zarówno możliwość
wykonywania swoich codziennych obowiązków, jak i realizowania własnych pasji i rozwijania siebie.
Rozwój. Jako Dyrektor Generalny jestem odpowiedzialny za nadawanie kierunku rozwoju i ustalanie priorytetów
biznesowych NUTRICIA. Dzięki temu mogę wpływać na wartość organizacji oraz rozszerzać rolę, jaką odgrywa
w społeczeństwie.
Dorota Pawłowska
Dyrektor Operacyjna, Nutrimed
Jesteśmy ekspertem w zakresie żywienia dojelitowego w warunkach domowych,
mamy w tym obszarze wieloletnie doświadczenie. Dlatego odpowiedzialność
w Nutrimed rozumiemy przede wszystkim jako dostarczanie pacjentom najwyższej
jakości usług przy uwzględnieniu ich specyficznych potrzeb żywieniowych.
Nasza codzienna praca opiera się na wdrażaniu innowacyjnych narzędzi, produktów oraz programów ułatwiających i zwiększających świadomość żywienia medycznego dla lekarzy, pielęgniarek oraz samych pacjentów.
W osiągnięciu tych celów pomagają nam liczne szkolenia na temat żywienia medycznego przeprowadzane
z udziałem wysokiej klasy ekspertów. Warto też pamiętać o jeszcze jednym, niezwykle ważnym elemencie –
otwartej komunikacji z naszym otoczeniem, w tym także współpracownikami i pracownikami. Wychodzimy
bowiem z założenia, że kluczem do poprawy jakości życia pacjentów jest dialog oparty na wzajemnym
zrozumieniu i szacunku. Wszystkie te działania wpisują się w misję Dywizji Żywności Medycznej NUTRICIA
i pozwalają nam prowadzić w pełni odpowiedzialne społecznie działania.
4
Wpływ na otoczenie
Działamy w Grupie Danone i jesteśmy wierni naszym wartościom, budujemy jednocześnie wyjątkową kulturę
organizacyjną opartą na zasadach dialogu. Komunikacja z naszymi interesariuszami zakłada wiele kanałów
dotarcia, co pozwala kompleksowo poznać ich potrzeby oraz oczekiwania. Informacje, które udaje nam się
uzyskać w procesie dialogu, pozwalają nam łatwiej zaplanować działania, co w efekcie przekłada się na lepsze
zarządzanie firmą.
Blisko naszych interesariuszy
pracownicy
 Danone People Survey
 Intranet
 Biuletyn firmowy Nutriflesz
 Spotkania i warsztaty
 Grupy funkcyjne
 Program wolontariatu
pracowniczego
 Związki zawodowe
społeczności
lokalne
 Programy promujące
zdrowie i bezpieczeństwo
 Partnerstwo w akcjach
samorządów lokalnych
 Wolontariat pracowniczy
Administracja
publiczna
i liderzy opinii
 Negocjacje refundacyjne
 Konferencje
 Warsztaty
Środowisko
medyczne
Konsumenci
i pacjenci
 Konferencje i sympozja
 Szkolenia
 Warsztaty
 Spotkania indywidualne
 Materiały edukacyjne
 Platformy internetowe
dla lekarzy
 Serwisy informacyjne
i doradztwo eksperckie
 Media społecznościowe
 Serwis Konsumencki
 Warsztaty i konkursy
dla mam
dostawcy
 Spotkania biznesowe
 Warsztaty
 Konferencje
 Platforma Sedex
 Badania opinii
organizacje
pozarządowe
 Seminaria
 Konferencje
 Media społecznościowe
 Wspólne programy
 Wsparcie finansowe,
produktowe
i rzeczowe
Wpływ na otoczenie
Odpowiedzialność NUTRICIA w 6 krokach
Jarosław Lepka
Kierownik
ds. Odpowiedzialności
Społecznej
NUTRICIA Polska Sp. z o.o.
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer raportu społecznego NUTRICIA.
Dzięki niemu chcemy przybliżyć naszym interesariuszom działania, które podejmujemy
na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ponieważ stawiamy pierwsze kroki na ścieżce
raportowania społecznego, długo zastanawialiśmy się, w jaki sposób przygotować
publikację obejmującą szeroki zakres działalności NUTRICIA, przy jednoczesnym
uwzględnieniu oczekiwań zróżnicowanych grup odbiorców.
Poszukując odpowiedzi na to pytanie, w październiku 2013 roku zainicjowaliśmy dialog
z naszymi kluczowymi interesariuszami. W grupie respondentów znaleźli się konsumenci, klienci, lekarze i naukowcy, przedstawiciele społeczności lokalnych wokół naszych
fabryk, organizacji pozarządowych oraz dostawców. Wyniki ankiety utwierdziły nas
w przekonaniu, że respondenci chcieliby dowiedzieć się więcej na temat naszego
zaangażowania w promocję zdrowego żywienia, lepszej jakości życia osób chorych
oraz wspierania społeczności lokalnych. Tak zrodziła się idea cyklu 6 raportów
tematycznych. Zaczynamy od podstaw, czyli od przybliżenia wpływu firmy NUTRICIA
na otoczenie. W kolejnych publikacjach zajmiemy się tematami zaangażowania na rzecz
zdrowego żywienia oraz lepszej jakości życia przez żywienie. Następnie opowiemy
o naszej odpowiedzialności za produkt, relacjach pracowniczych, wpływie na środowisko
oraz zaangażowaniu w ramach społeczności lokalnych.
Nasza odpowiedzialność prezentowana w praktycznych odcinkach obejmie lata 2011-2013,
a przy okazji każdej z publikacji będziemy dzielić się z Państwem aktualnościami
z zakresu odpowiedzialności społecznej. Pełny cykl tematycznych raportów utworzy
kompleksowy obraz naszego podejścia do prowadzenia biznesu. Zdajemy sobie sprawę,
że raportowanie jest procesem, w którym kluczową rolę odgrywa dialog. Właśnie dlatego
od dialogu rozpoczęliśmy przygotowania i liczymy, że kolejne odcinki naszego raportu
powstaną z Państwa udziałem. Każdą opinię traktujemy jako cenne źródło wiedzy
i szansę na doskonalenie. Jeśli zechcą Państwo podzielić się swoimi przemyśleniami
lub uwagami na temat naszej publikacji, proszę przesyłać je na adres:
[email protected]
narzędzia wykorzystane w trakcie dialogu
ankiety
wywiady
media
wywiady
spotkania
opinii
online
serwis
konsumencki
społecznościowe
etno
indywidualne
interesariuszy
rozwiązanie
tematycznych
miniraportów
6
Wpływ na otoczenie
NUTRICIA w Polsce
NUTRICIA została założona w 1901 roku w Holandii, aby przez produkcję wysokiej jakości mleka dla niemowląt
rozwiązać problem tego okresu – zagrożenie życia niedożywionych dzieci. Nazwa NUTRICIA powstała
od łacińskiego słowa „nutrire” – żywić, karmić. Polska NUTRICIA powstała w 1993 roku z połączenia holenderskiej
firmy NUTRICIA i firmy polskiej, działającej w Opolu od 1946 roku. W Polsce NUTRICIA jest liderem rynku żywności
dla niemowląt i dzieci oraz specjalistycznej żywności medycznej. Firma wchodzi w skład Grupy Danone.
▼
Struktura Organizacji
NUTRICIA
NUTRICIA
NUTRICIA polska sp. z o.o.
Zakłady Produkcyjne sp. z o.o.
zakład w opolu
zakład w krotoszynie
Dywizja
Dywizja
żywności dla dzieci
Żywności medycznej
NUTRIMED sp. z o.o.
▼
Skala działalności NUTRICIA
W Polsce NUTRICIA to dwie firmy – działająca w obszarze produkcji NUTRICIA Zakłady Produkcyjne z siedzibą
w Opolu oraz zajmująca się sprzedażą żywności dla niemowląt i produktów żywienia enteralnego NUTRICIA
Polska z siedzibą w Warszawie. Receptury wszystkich produktów opracowywane są przez ekspertów
w dziedzinie żywienia, z uwzględnieniem aktualnych zaleceń.
SKALA DZIAŁALNOŚCI
SKALA DZIAŁALNOŚCI
NUTRICIA POLSKA
NUTRICIA ZAKŁady PRODUKCYJNE
warszawa
SPRZEDAŻ NETTO
702
KAPITAŁ WŁASNY
102
2011
Opole i Krotoszyn
717
758
w mln PLN
564
77
80
w mln PLN
142
2012
2013
2011
648
741
w mln PLN
112
85
w mln PLN
2012
2013
produkcja w Tonach
NUTRICIA ZAKłady PRODUKCYJNE w opolu
15049 t
2011
13911 t
20184 t
12797 t
2012
18169 t
15045 t
2013
18144 t
49 660
54 295
ton
ton
ton
mleka
posiłki
w słoiczkach
Z fabryki dziennie
wyjeżdża:
390
tys.
20155 t
50 040
kaszki
7
Średnia dzienna
produkcja:
13983 t
zakłady NUTRICIA
eksportują:
65%
2013
2011: 190 600 kg
2012: 189 079 kg
2013: 208 295 kg
Posiłków
w słoiczkach
produkcji m.in. do
Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec i Turcji
Produkty NUTRICIA
Otaczamy troskliwą opieką najmłodszych i to właśnie z myślą o nich tworzymy produkty najwyższej jakości.
Oferujemy również innowacyjne terapie dla pacjentów w różnym wieku ze specyficznymi potrzebami żywieniowymi. Wiemy, że żywienie medyczne jest integralną częścią terapii, która podnosi skuteczność leczenia i jakość życia
chorych. Bezpieczne produkty spełniające najwyższe standardy to fundamenty istnienia NUTRICIA.
To właśnie dzięki nim możemy wpływać na otoczenie i kształtować rzeczywistość.
▼
Dywizja żywności dla dzieci
Produkty dla niemowląt
i małych dzieci
mleka modyfikowane
Bebilon
Mleka modyfikowane Bebilon Profutura to zaawansowane receptury inspirowane badaniami nad programowaniem żywieniowym we wczesnym
okresie życia (ENP).
▼
Bebiko
Mleka modyfikowane w pełni
dostosowane do potrzeb
żywieniowych rozwijającego
się dziecka do 3. roku życia.
BOBOVITA
Szeroka gama produktów uzupełniających lub rozszerzających dietę małego
dziecka obejmuje m.in. kaszki, obiadki,
zupki i deserki.
Dywizja żywności medycznej
Nutrison, Flocare
Specjalistyczne preparaty odżywcze
do podawania przez sondy oraz sprzęt medyczny.
Infatrini, Nutrini
Preparaty odżywcze do podawania
przez sondy u dzieci.
NEOCATE
Dieta specjalistyczna dla
niemowląt i dzieci z ciężką alergią
na białka mleka krowiego.
Nutridrink, CUBITAN
Specjalistyczne preparaty
doustne do żywienia w chorobie.
Lophlex, Milupa
Diety specjalistyczne stosowane
w fenyloketonurii i innych
chorobach metabolicznych.
8
Wpływ na otoczenie
Wpływ na najmłodszych
konsumentów
Eksperci podkreślają, że to właśnie okres wczesnego dzieciństwa – od momentu poczęcia, przez życie płodowe
i pierwsze lata życia dziecka – jest kluczowy dla jego zdrowia w przyszłości. Wtedy zachodzi proces programowania żywieniowego, który długofalowo kształtuje funkcjonowanie organizmu człowieka. W Polsce rodzi się około
370 tysięcy dzieci rocznie, odpowiedzialne oddziaływanie NUTRICIA obejmuje zatem liczną grupę najmłodszych.
Dynamika urodzeń w Polsce 1
Wykształcenie prawidłowych nawyków żywieniowych
wśród najmłodszych w największym stopniu spoczywa
na rodzicach. To właśnie oni podejmują decyzje,
które wpływają na potencjał zdrowotny dzieci.
Regularne badania pozwalają nam poznać najważniejsze trendy żywieniowe. Dzięki temu możemy jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby najmłodszych dzieci.
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1950
trendy żywienioWE
58%
dzieci w wieku
0-6 miesięcy
jest karmionych
piersią
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2
48%
dzieci w grupie
wiekowej 7-8 miesięcy
jest karmionych
gotową żywnością
specjalnego przeznaczenia żywieniowego
52
79
%
%
dzieci w wieku
19-36 miesięcy
jest karmionych
wyłącznie domowym jedzeniem
MATek
odpowiada
za karmienie dzieci
w wieku 0-3 lat
Ojcowie
najbardziej
angażują się
w karmienie
dzieci w grupie
wiekowej 16-18 Mies.
Dzieci o specjalnych potrzebach żywieniowych3
1
2,8%
7%
ok. 700
50
2 400
9
na 4000 urodzonych dzieci ma
zdiagnozowaną mukowiscydozę
pacjentów w wieku 1-3 lat w Polsce ma alergię
IgE-zależną na pokarmy (wg badania EUROPREVALL)
wszystkich urodzeń w Polsce
stanowią wcześniaki
dzieci jest żywionych dojelitowo
dzieci z fenyloketonurią
rodzi się każdego roku
pacjentów z fenyloketonurią
zdiagnozowano W POLSCE
Wpływ na otoczenie
Wpływ na jakość życia
pacjentów
Produkty do żywienia medycznego poprawiają stan odżywienia pacjenta, stosuje się je w prewencji i leczeniu
niedożywienia spowodowanego chorobą. Żywienie medyczne jest nieodłącznym elementem skutecznego
leczenia: redukuje występowanie powikłań, szczególnie infekcji, zwiększa skuteczność stosowanych leków,
skraca czas pobytu w szpitalu i przede wszystkim poprawia jakość życia pacjenta.
W naszych produktach oferujemy unikatowe kompozycje wszystkich niezbędnych składników odżywczych
dla chorych w podeszłym wieku, dzieci oraz osób dotkniętych innymi jednostkami chorobowymi,
wymagających żywienia medycznego.
Grupy pacjentów zagrożonych niedożywieniem w Polsce 4
liczba pacjentów ogółem
liczba pacjentów zagrożonych niedożywieniem
40%
400 000
50%
1 717 000
70%
pacjenci
oknkologiczni
pacjenci
po leczeniu operacyjnym
▼ Wsparcie
pacjenci
w podeszłym wieku (75+)
środowiska medycznego 5
10 598
13 906
liczba
pediatrów
w Polsce
w 2013 roku
liczba
specjalistów
medycyny
rodzinnej
w Polsce
w 2013 roku
lekarzy
rocznie
odwiedzają
przedstawiciele
obu dywizji
NUTRICIA
Czerpiemy wiedzę z rzetelnych źródeł, receptury naszych
produktów powstają w oparciu o wyniki najnowszych badań.
Jednocześnie dzielimy się najświeższymi doniesieniami
naukowymi w zakresie żywienia z lekarzami, by wspólnie
zadbać o jakość życia konsumentów i pacjentów.
10
1 006 711
pacjenci
przewlekle chorzy
14 697
▼ Rodzic
40%
2 000 000
Jak kontaktujemy się z lekarzami? 6
spotkania
osobiste
konferencje
i warsztaty
e-mailingi
platformy
internetowe
ulotki
dla lekarzy
i rodziców
Materiały
informacyjne
o produktach
wraz z próbkami
w gabinecie lekarskim7
6,5/10
5,9/10
37%
lekarzy rozmawia
z rodzicami na temat
żywienia dzieci
w wieku 0-12 miesięcy
lekarzy rozmawia
z rodzicami na temat
żywienia dzieci
w wieku 12-36 miesięcy
mam poszukuje wiedzy
o żywieniu dziecka
u lekarzy specjalistów
w tym 29% u lekarzy pediatrów
Wpływ na otoczenie
NUTRICIA
– część lokalnej społeczności
Jako członek lokalnej społeczności czujemy się odpowiedzialni za obszary, w których prowadzimy naszą
działalność produkcyjną. Jesteśmy przekonani, że tylko rozsądne gospodarowanie zasobami naturalnymi pozwala
zapewnić równowagę w przyrodzie oraz wypracować dobre relacje z mieszkańcami lokalnych społeczności.
NUTRICIA w Opolu
▼
NUTRICIA Zakłady Produkcyjne w Opolu to największa w Europie fabryka Grupy Danone produkująca środki
specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla niemowląt i małych dzieci. Opolska NUTRICIA zatrudnia około
600 osób. Ograniczanie zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody w NUTRICIA Zakładach Produkcyjnych
to jeden z priorytetów prowadzonej przez nas polityki środowiskowej. W 2013 roku zrealizowaliśmy ambitne cele
założone dla całego Zakładu. Zużycie energii elektrycznej i cieplnej wyniosło 1186 kWh/t (przy planowanym
1204 kWh/t), zaś wody 3,25 m3/t (przy planowanym 3,6 m3/t).
NUTRICIA Zakłady Produkcyjne w Opolu (w kWh/t)
NUTRICIA Zakłady Produkcyjne w Opolu (w m3/t)
Zużycie energii elektrycznej i cieplnej
Zużycie WODY
ENERGIA cieplna
ENERGIA elektryczna
6.00
2 000
1 500
4.00
1 000
500
0
1 630
1 494
1 299
1 155
943
975
2.00
343
305
288
272
243
229
0
2009
2010
2011
2012
2013
CEL
2013
5.06
4.38
4.20
3.69
3.25
3.60
2009
2010
2011
2012
2013
CEL
2013
NUTRICIA w Krotoszynie
▼
Zakłady Produkcyjne w Krotoszynie wytwarzają półprodukty do produkcji odżywek i kaszek w proszku
dla niemowląt. NUTRICIA w Krotoszynie zatrudnia 85 osób.
Zakład produkcyjny NUTRICIA w Krotoszynie
Zakład produkcyjny NUTRICIA w Krotoszynie
Struktura gospodarstw współpracującychStatystyka skupu mleka
procentowy udział farmerów
procentowa produkcja mleka
428
50%
40%
30%
31%
20%
20%
11%
10%
2%
<15
krów
16-30
krów
31-50
krów
Średni dzienny
skup mleka
Jakość Mleka
klasy EU
9%
7%
0
11
200 t
99,91 %
36%
20%
10%
Farmerów
w promieniu 35 km
48%
51-70 71-100
krów krów
1%
4%
>100
krów
Krotoszyn
Wpływ na otoczenie
Wielowymiarowe zaangażowanie
– podstawa odpowiedzialnego
biznesu
NUTRICIA współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz bierze aktywny udział w debatach publicznych
dotyczących rozwoju odpowiedzialnego biznesu. Dzięki temu możemy być jeszcze bliżej potrzeb i oczekiwań
naszych interesariuszy.
▼ Fundacja
NUTRICIA
– zaangażowanie z myślą o zdrowiu przyszłych pokoleń
Jednym z przejawów wielowymiarowego zaangażowania NUTRICIA w działalność
społeczną jest powołanie w 1996 roku korporacyjnej Fundacji NUTRICIA. Jej misją
jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. Działania Fundacji
skupiają się na trzech obszarach: badaniach z zakresu żywienia człowieka, edukacji związanej z żywieniem,
kierowanej do społeczeństwa oraz edukacji związanej z żywieniem, kierowanej do środowiska medycznego.
Od początku swojego istnienia Fundacja finansuje badania naukowe z zakresu żywienia człowieka w formie grantów
naukowych. Dodatkowo organizuje seminaria, finansuje kursy i spotkania edukacyjne dla osób dotkniętych różnymi
schorzeniami metabolicznymi. Fundacja NUTRICIA ma również realny wpływ na tworzenie standardów funkcjonowania fundacji korporacyjnych. Aktywnie bierze udział w projekcie Forum Darczyńców pt. „Podwyższenie jakości
realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce”. Więcej informacji na www.fundacjanutricia.pl.
▼ Członkostwo
NUTRICIA
Organizacje ogólnopolskie
Karta różnorodności
Pisemne zobowiązanie firm i organizacji do wdro żenia i upowszechniania skutecznych rozwiązań
na rzecz rozwoju polityki równego traktowania
i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.
Polska Federacja Producentów
Żywności Związek Pracodawców
Zapewnia efektywny współudział
podmiotów gospodarczych w tworzeniu
prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych
warunków rozwoju sektora żywnościowego,
jednej z największych i najsilniejszych gałęzi
polskiej gospodarki.
 Koalicja Prezesi – Wolontariusze 2011
Inicjatywa stanowi promocję wolontariatu
i aktywności obywatelskiej przez zaangażo wanie liderów biznesu w działania prospołeczne.
Jednym z założycieli Koalicji Prezesów był
Johannes Klompe – Dyrektor Zarządzający
NUTRICIA Polska w latach 2007-2012.
12
Zakłady Produkcyjne w Opolu
w organizacjach lokalnych
 Opolska Izba Gospodarcza
Organizacja samorządu gospodarczego, jej misją jest
wspieranie zrzeszonych podmiotów gospodarczych
oraz integracja środowiska przedsiębiorców.
 Klub 150
Inicjatywa łącząca najważniejsze
na Opolszczyźnie firmy, której celem jest ich
rozwój, tworzenie nowych miejsc pracy oraz
zwiększanie ilości lokalnych dostawców.
 Business Centre Club
Prestiżowy Klub przedsiębiorców i największa
w kraju organizacja indywidualnych pracodawców.
Do BCC należy 2500 członków (osób i firm).
Wpływ na otoczenie
Etyka wpisana w nasze działania
▼
Danone Way
NUTRICIA jest odpowiedzialną i wiarygodną firmą, która w szczególny sposób troszczy się o swoich pracowników,
konsumentów, partnerów biznesowych, lokalne społeczności i środowisko naturalne. Wyznaczamy cele biznesowe
i działamy w oparciu o Danone Way – zbiór podstawowych zasad w zakresie zrównoważonego rozwoju,
wdrażanych we wszystkich firmach należących do Grupy Danone na całym świecie. Wyrażają one naszą wizję
odpowiedzialnego i etycznego biznesu oraz wskazują, w jaki sposób należy realizować codzienne czynności.
W każdej spółce co roku realizacja standardów jest oceniana przez zespoły kontroli wewnętrznej, a dodatkowo
co 2-3 lata osiągane wyniki weryfikowane są przez korporacyjny audyt wewnętrzny Danone oraz zewnętrznego
audytora. Dzięki temu mamy pewność, że nasze praktyki z każdym rokiem stają się coraz lepsze.
PRAWA CZŁOWIEKA
Promowanie różnorodności
Działania na rzecz bezpieczeństwa
w środowisku pracy
Zdrowe środowisko pracy
dla wszystkich Pracowników
Danone
KONSUMENCI
Dbałość o jakość produktu
i bezpieczeństwo żywności
Dbałość o wartość odżywczą
oraz korzyści zdrowotne
naszych produktów
ZARZĄDZANIE
Zarządzanie i relacje z partnerami zewnętrznymi
Standardy odpowiedzialności
społecznej we współpracy z dostaw cami i partnerami biznesowymi
Budowanie zaangażowania wśród miej scowych grup interesu i społeczności
RELACJE Z PRACOWNIKAMI
Promowanie dialogu społecznego
Promowanie właściwych godzin
i organizacji pracy
Przejrzyste zasady wynagradzania
i świadczeń dodatkowych
Edukacja i rozwój Pracowników
Środowisko naturalne
Redukcja emisji CO2 w naszej
działalności
Zarządzanie ryzykiem w obszarze
środowiska
Minimalizowanie negatywnego wpły wu surowców używanych do produkcji
Ograniczanie wpływu naszych
opakowań na środowisko
▼Platforma ▼Kodeks
Sedex
etyczny Dialert
Grupy Danone
Priorytetowym zadaniem w roku 2013 Uzupełnieniem fundamentalnych
była promocja zrównoważonych
zasad Danone Way jest Kodeks
zakupów wśród dostawców. ZachęEtyczny Grupy Danone, który
camy naszych kontrahentów do reprecyzuje wytyczne dotyczące
jestracji na platformie SEDEX, która
m.in. przejrzystości działań,
umożliwia wymianę informacji na
uczciwej konkurencji oraz ścisłego
temat respektowania zasad odpowie- przestrzegania przepisów prawnych
dzialnego biznesu. Szczególnie zaw krajach, w których prowadzimy
leży nam na rejestracji dostawców
działalność. Kodeks jest zgodny
surowców i opakowań, gadżetów,
z Powszechną Deklaracją Praw
a także największych dostawców
Człowieka oraz z konwencjami
usług logistycznych, marketingowych Międzynarodowej Organizacji
i środków trwałych. Do końca 2013
Pracy (ILO).
roku mamy zarejestrowanych 114
dostawców (o różnym profilu działalności i wielkości).
13
▼
W firmie funkcjonuje również
wewnętrzny system powiadamiania
o ewentualnych nieprawidłowościach – DIALert. Każdy pracownik,
przy zachowaniu zasad poufności,
może tą drogą skontaktować się
bezpośrednio z kierownictwem
koncernu i przekazać istotne
w jego odczuciu informacje.
Dzięki temu mamy pewność,
że wprowadzone przez nas
zasady etyczne znajdują realne
odzwierciedlenie w praktyce.
Wpływ na otoczenie
▼ Ogólnopolskie
nagrody i wyróżnienia dla NUTRICIA
Obecność NUTRICIA w rankingach oraz czołowe miejsca w najbardziej prestiżowych konkursach to dla nas
motywacja do dalszych działań i dowód, że obrana strategia przynosi wymierne rezultaty.
Ranking
Odpowiedzialnych Firm
NUTRICIA zadebiutowała w Rankingu
w 2010 roku i od tamtego czasu
niezmiennie utrzymuje się w czołówce.
Dobroczyńca Roku 2011
NUTRICIA została doceniona za stwo rzenie spójnej strategii społecznego zaan gażowania, obejmującej działania na rzecz
zdrowia i wszechstronnego rozwoju dzieci.
employer branding star 2012
Akcja komunikacyjna NUTRICIA „Złap
wiatr w żagle!” (Catch the Wind!) została
uznana za najbardziej wiarygodny,
innowacyjny, digitalowy, a przede
wszystkim angażujący pracowników projekt w Polsce.
▼ Nagrody
2011
IV MIEJSCe
Liczba punktów rankingu:
517/600
2012
I MIEJSCe
Liczba punktów rankingu:
566/600
2013
III MIEJSCe
Liczba punktów rankingu:
552/600
Najlepszy Pracodawca 2013
– III miejsce. NUTRICIA otrzymała
wyróżnienie za budowanie angażującego
środowiska pracy. Badanie organizowane
jest przez Aon Hewitt, firmę specjalizującą
się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim.
Nominacja do nagrody
gospodarczej prezydenta RP
Kapituła nagrody wyróżniła firmę
NUTRICIA w kategorii Ład Korporacyjny
i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu.
NUTRICIA została zgłoszona do tego prestiżowego
konkursu przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
i wyróżnienia
– NUTRICIA Zakłady Produkcyjne w Opolu
Opolskie diamenty
NUTRICIA Zakłady Produkcyjne
w Opolu w 2013 roku otrzymała
już 6. Diament do Złotej Statuetki
za przyczynianie się do rozwoju
przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej w Polsce.
OPOLSKA MARKA
W 2011 roku NUTRICIA została laureatem nagrody Opolska Marka w kategorii EKSPORT
za eksport mleka, kaszek, obiadków i deser ków dla niemowląt i dzieci. Opolska Marka
jest przyznawana przez Zarząd Województwa Opolskiego.
Medal europejski
NUTRICIA została wyróżniona Medalem
Europejskim za wyroby, usługi i projekty,
których jakość odpowiada standardom
europejskim. Nagroda przyznawana jest
przez Business Centre Club, przy wsparciu Ministerstwa
Spraw Zagranicznych i Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.
Laury umiejętności
i kompetencji
Andrzej Drosik – Dyrektor NUTRICIA
Zakłady Produkcyjne został
nagrodzony Platynowym Laurem
Umiejętności za profesjonalizm w zarządzaniu firmą
oraz nowatorskie rozwiązania i poprawę konkurencyjności zakładu na rynku.
14
Wpływ na otoczenie
NUTRInews
1000 dni dla zdrowej przyszłości dzieci
W ramach działań programu Fundacji NUTRICIA „1000 pierwszych dni dla zdrowia”
w marcu 2014 roku rozstrzygnięto konkurs grantowy dla publicznych żłobków
i organizacji pozarządowych z całej Polski. Granty o łącznej wartości 100 000 złotych
przyznano aż 20 podmiotom: z Lublina, Chocianowa, Rzeszowa, Radomska, Katowic,
Rumii, Polkowic, Torunia, Warszawy, Kraśnika, Gdyni, Będzina, Morąga, Nowej Huty, Lędzin,
Gniezna i Sokołowa Podlaskiego. Nagrodzone projekty związane z edukacją żywieniową
powstały w oparciu o 6 złotych zasad zdrowego odżywiania na 1000 pierwszych dni.
W lutym 2014 roku w ramach programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia” ogłoszono także
wyniki konkursu grantowego dla Banków Żywności. Jury wytypowało sześć zwycięskich
projektów związanych z edukacją żywieniową kobiet w ciąży i najmłodszych dzieci. Banki
Żywności w Warszawie, Olsztynie, Łodzi, Ciechanowie, Częstochowie i Krakowie
otrzymały granty na łączną kwotę 90 000 złotych. „1000 pierwszych dni dla zdrowia”
to największy w Polsce program dotyczący żywienia kobiet w ciąży i dzieci do lat 3, realizowany przez Fundację NUTRICIA wspólnie z szeroką koalicją Partnerów, który działa od
lutego 2013 roku. Więcej informacji na www.1000dni.pl oraz www.facebook.com/1000dni.
Inwestycja w Opolu
oddana do użytku
W kwietniu 2014 roku w Zakładach Produkcyjnych NUTRICIA
w Opolu nastąpiło otwarcie nowego wydziału produkcji mlek
modyfikowanych w puszkach, który powstał w rekordowym
tempie sześciu miesięcy. Wartość inwestycji to ponad 53 miliony złotych.
W nowym budynku na terenie zakładu zainstalowana została nowoczesna linia technologiczna, której wydajność sięga 100 puszek na minutę oraz 15,5 tysięcy ton produktu rocznie. NUTRICIA będzie produkować 14 receptur mlek modyfikowanych
w puszkach, z czego połowę stanowią nowe – dotychczas nie produkowane w zakładzie receptury. Głównymi rynkami zbytu produktów NUTRICIA będą kraje Bliskiego
Wschodu, Afryki Północnej i Ameryki Łacińskiej od Egiptu i Kuwejtu po Arubę na
Morzu Karaibskim. Łącznie produkty dla niemowląt z właśnie oddanego do użytku
wydziału trafią na rynki 48 krajów, z czego 23 stanowią nowe rynki zbytu dla fabryki
w Opolu. Rozbudowa zakładu jest w naturalny sposób związana ze wzrostem produkcji.
Planowana wielkość produkcji wydziału mlek modyfikowanych w puszkach w 2014 roku
wyniesie 9 milionów sztuk. Wraz z rozbudową zakładu wzrosło zatrudnienie. Zespół
pracujący na nowym wydziale obecnie liczy 30 osób, zatrudnionych w systemie dwuzmianowym. W miarę rozwoju produkcji planowane jest uruchomienie kolejnych zmian.
15
Wpływ na otoczenie
Program „Od serca dla dziecka”
zaprezentowany podczas
Debaty w Pałacu Prezydenckim
28 marca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie podczas konferencji „Partycypacja,
różnorodność, kompleksowość – rozwój usług dla rodzin” zaprezentowano
Grupy Zabawowe stworzone w ramach Programu „Od serca dla dziecka”. Program
został zainicjowany przez NUTRICIA Polska w 2011 roku i obejmuje działania edukacyjne
skierowane do opiekunów dziennych, rodziców i dzieci w wieku do 3. roku życia.
Na konferencji zaprezentowano Grupy Zabawowe z gminy Piecki jako modelowy
przykład tworzenia oddolnych placówek opieki i edukacji najmłodszych dzieci na
terenach wiejskich. NUTRICIA sfinansowała także badanie wpływu Ustawy o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 na rozwój wczesnodziecięcych usług opiekuńczowychowawczych. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z wynikami badań,
a także obejrzeć wystawę zdjęć z Grup Zabawowych. Konferencja była współorganizowana przez naszego partnera Fundację im. J. A. Komeńskiego.
Nowe receptury na specjalne potrzeby
Od 1 stycznia 2014 roku na listach preparatów refundowanych produkty Bebilon pepti 1
DHA i Bebilon pepti 2 DHA całkowicie zastąpiły dotychczas refundowane preparaty
Bebilon pepti 1 oraz Bebilon pepti 2. Nowoczesna, ulepszona formuła Bebilon pepti DHA
zawiera m.in. 0,3% DHA (kwasu dokozaheksaenowego). Wprowadzenie nowej receptury
wynika z dostosowania składu do najnowszych wytycznych dotyczących suplementacji
mlek, w tym opinii EFSA, czyli Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności. Opinia ta potwierdza, że podwyższona zawartość kwasu tłuszczowego DHA z grupy
Omega 3, wspomaga prawidłowy rozwój wzroku niemowlęcia. Preparaty Bebilon pepti 1
DHA i Bebilon pepti 2 DHA zgodnie ze wskazaniami stosuje się do postępowania dietetycznego w przypadku m.in. alergii na białko pokarmowe (w tym białko mleka krowiego i białko
soi), niedoborów disacharydaz (częściowa nietolerancja laktozy i sacharozy), przewlekłej
biegunki i kolki. O podaniu preparatu decyduje lekarz. W 2014 roku wprowadzono także
nową recepturę preparatu Neocate. Produkt, przy zachowaniu pełnych zdolności odżywczych, ma obniżone właściwości alergizujące o około 500 razy w porównaniu do białka
natywnego obecnego w mleku krowim. Mieszanka aminokwasowa Neocate dostępna jest
w dwóch formach: jako Neocate LCP, który jest przeznaczony dla niemowląt od urodzenia
do 12. miesiąca życia, oraz jako Neocate Advance dla dzieci powyżej 12. miesiąca życia.
16
Wpływ na otoczenie
r a p o rt
2011-2013
Odpowiedzialnie
zaangażowani
Edukacja w trosce o jakość życia
17
2
Edukacja w trosce o jakość życia
Edukacja
w trosce o jakość życia
Mariola Urbanowska
Dyrektor Medyczny Dywizji Żywności dla Dzieci NUTRICIA Polska,
Prezes Zarządu Fundacji NUTRICIA
W NUTRICIA zwracamy szczególną uwagę na edukację w zakresie żywienia
najmłodszych, ponieważ jesteśmy przekonani, że to inwestycja w zdrowie przyszłych
pokoleń. Badania wspierane przez Fundację NUTRICIA pokazują, że wiedza w obszarze żywienia wciąż jest
niewystarczająca. Tymczasem coraz więcej ekspertów podkreśla, że możemy wpływać na zdrowie i rozwój dziecka
już od poczęcia, a nawet wcześniej, gdy rodzice przygotowują się do powiększenia rodziny. Z dużym zaangażowaniem podejmujemy inicjatywy, które mogą się przyczynić do lepszego rozpoznania problemów żywieniowych
polskich niemowląt i małych dzieci. Wspieramy lekarzy i rodziców na każdym etapie rodzicielstwa, oferujemy
im rzetelną wiedzę popartą dowodami naukowymi. A co najważniejsze – dzielimy się nią w przystępny sposób.
Działania edukacyjne są dla nas ważne, ponieważ wierzymy, że zdrowe dzieci to zdrowa przyszłość.
Adam Aleksiejuk
Dyrektor Medyczny Dywizji Żywności Medycznej NUTRICIA Polska
W NUTRICIA wiemy, że jakość żywienia ma znaczący wpływ na stan zdrowia.
Dlatego zwracamy uwagę także na żywienie w chorobie jako kluczowy element
skutecznego leczenia. Jako lider rynku żywienia medycznego w Polsce czujemy się
odpowiedzialni za edukację w zakresie leczenia żywieniowego. Oprócz najwyższej jakości produktów,
którymi dysponujemy, bardzo ważną częścią naszych działań jest ustrukturyzowany system szkoleń środowiska
medycznego, pacjentów i pracowników NUTRICIA. Stworzyliśmy w ramach naszych struktur wyspecjalizowany
dział medyczny dedykowany konkretnym obszarom terapeutycznym. Główne obszary terapeutyczne to:
dojelitowe leczenie żywieniowe dietami przemysłowymi, alergologia, onkologia, choroby rzadkie (takie jak
fenyloketonuria), choroby neurologiczne (takie jak: udar mózgu, choroba Alzheimera oraz porażenia mózgowe
u dzieci), przygotowanie do zabiegów chirurgicznych oraz wysoko specjalistyczny sprzęt wykorzystywany
do żywienia dojelitowego (np. zgłębniki czy pompy). Nasze aktywności edukacyjne mają wymiar zarówno
ogólnokrajowy, jak i lokalny. Jesteśmy firmą, dla której podstawą rozwoju biznesu jest rzetelna edukacja konsumentów. Oferujemy produkty wysokiej jakości, jednocześnie dostarczamy wiedzę oraz rozwiązania dla pacjentów
i środowiska medycznego. Wspieranie rozwoju leczenia żywieniowego w Polsce jest dla nas priorytetem.
18
Edukacja w trosce o jakość życia
Prawidłowe żywienie
jest fundamentem dla zdrowia
przyszłych pokoleń
Żywienie jest kluczowym czynnikiem kształtującym stan zdrowia człowieka. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe
powodują niekorzystne konsekwencje zdrowotne już u najmłodszych dzieci, zwiększają także ryzyko występowania chorób cywilizacyjnych w wieku dojrzałym, takich jak cukrzyca i choroby serca. Z raportu przygotowanego
przez KPMG we współpracy z Fundacją NUTRICIA8 wynika, że już mierzymy się z epidemią tych chorób.
Zgodnie z prognozami w 2030 roku całkowite koszty związane z ich leczeniem mogą wynosić ponad
100 mld zł rocznie. Konsekwencje błędów żywieniowych, które popełniamy we wczesnym dzieciństwie
i powielamy w życiu dorosłym, obserwujemy w stanie zdrowia Polaków, jak i sytuacji ekonomicznej kraju.
Wzrost odsetka
osób dotkniętych
nadwagą i otyłością
liczba osób
w wieku 15 lat
i więcej z BMI > 27,49
liczba osób
z hipercholesterolemią:
w wieku 15 lat i więcej
(NADWAGA W GÓRNYM
w wieku 15 lat i więcej
PRZEDZIALE I OTYŁOŚĆ)
43,1 %
52,2%
1996 r.
2009 r.
10,3
11, 5
12,5
mln
szacunek na
2011 r.
prognoza na
mln 2020 r.
prognoza na
mln 2030 r.
19,1
20,8
22,5
szacunek na
mln 2011 r.
prognoza na
mln 2020 r.
prognoza na
mln 2030 r.
Te niepokojące prognozy są dla nas motywacją do podejmowania kolejnych inicjatyw w zakresie edukacji
żywieniowej. Prawidłowy sposób żywienia jest ważny na każdym etapie życia, niezależnie od stanu zdrowia.
Wierzymy, że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego edukujemy kobiety w ciąży, rodziców i opiekunów najmłodszych
dzieci. Zwracamy też uwagę na sposób żywienia w chorobie jako czynnik wpływający korzystnie na proces leczenia.
Obejmujemy naszymi działaniami wszystkie grupy wiekowe.
19
Edukacja w trosce o jakość życia
Fundacja NUTRICIA
–ochrona, promocja i zapewnienie
zdrowia poprzez żywienie
W NUTRICIA jesteśmy przekonani, że prawidłowe żywienie jest podstawą
zapewnienia odpowiedniej jakości życia. Dzięki aktywności Fundacji NUTRICIA
już od 18 lat konsekwentnie realizujemy działania na rzecz ochrony,
promocji i zapewnienia zdrowia poprzez żywienie w trzech obszarach:
badań z zakresu żywienia człowieka,
edukacji związanej z żywieniem, kierowanej do społeczeństwa,
edukacji związanej z żywieniem, kierowanej do środowiska medycznego.
•
•
•
W tym roku po raz 18. ocenialiśmy projekty naukowe, złożone w ramach konkursów grantowych.
Mamy nadzieję, że wybierając te najlepsze będziemy kontynuować realizowanie głównego celu
Fundacji i Rady Naukowej, jakim jest podnoszenie jakości badań naukowych i klinicznych
w Polsce oraz – dzięki rozsądnemu finansowaniu – będziemy zwiększać dostępność
do realizacji badań naukowych dla pediatrów, w tym dla młodych adeptów pediatrii.
Jednym z dodatkowych kierunków działania naszej Fundacji i Rady Naukowej są również
Prof. dr hab. n. med.
Jacek
J.Pietrzyk
Przewodniczący
Rady Naukowej
Fundacji NUTRICIA
stypendia przyznawane na krótsze lub dłuższe wyjazdy do ośrodków zagranicznych.
Pozwoliły one stypendystom zdobyć umiejętności, które mogłyby być następnie wykorzystywane na terenie klinik i szpitali w Polsce. Dotychczasowa, trwająca 18 lat działalność Fundacji
i Rady Naukowej na stałe zagościła w kalendarzu konkursów grantowych, jakie odbywają
się na terenie Polski i niewątpliwie przyczyniła się do poprawy jakości przygotowanych
projektów, a także wpłynęła znacząco na standard realizowanych badań klinicznych.
EFEKTY 18 lat działalności Fundacji NUTRICIA:
54
70
przekazane
grantów
GRANTY BADAWCZE
i promotorskie
na szkolenia
z laktacji
20
9
stypendiów
naukowych
Edukacja w trosce o jakość życia
▼ Granty
badawcze i stypendia Fundacji NUTRICIA
Od początku istnienia Fundacja NUTRICIA
finansuje granty badawcze oraz promotorskie,
a także stypendia dla młodych naukowców,
wspierając tym samym innowacyjne rozwiązania
w zakresie żywienia. Wszystkie przesłane aplikacje
są poddawane szczegółowej analizie i ocenie
przez członków Rady Naukowej Fundacji.
▼ Szkolenia
od 1996 roku:
przyznano
54
wydano
172
granty
publikacje
naukowe
z laktacji
w sumie sfinansowano:
70
szkoleń
laktacyjnych
3 400
osób podniosło swoje
kwalifikacje w zakresie
dla położnych,
wspierania matek
pielęgniarek i lekarzy
w karmieniu piersią
▼ Warsztaty
Dzięki grantom edukacyjnym
dla szpitali finansujemy
szkolenia z zakresu laktacji
dla personelu, który sprawuje
opiekę nad kobietami podczas
ciąży, porodu i połogu.
dotyczące zaburzeń karmienia
Dostrzegamy potrzebę pomocy dzieciom zmagającym się zaburzeniami karmienia (ang. feeding disorders).
Szacuje się, że problem ten dotyczy niemowląt i dzieci do 3.- 4. roku życia, odnosi się do sytuacji, kiedy niemowlę
lub małe dziecko odmawia przyjmowania pokarmu, jest niezdolne do jedzenia lub ma z tym trudności.
W odpowiedzi na ten problem zespół specjalistów z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii Instytutu
„Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” opracował autorskie warsztaty dotyczące problemu zaburzeń karmienia,
których celem jest przygotowanie zespołów specjalistycznych do opieki nad pacjentem z zaburzeniami karmienia.
Fundacja NUTRICIA jest organizatorem i fundatorem tych warsztatów.
▼ Kurs
Evidence-Based Medicine (EBM)
Jesteśmy przekonani, że ciągła edukacja i podnoszenie
kwalifikacji pozwalają zapewnić rozwój. Właśnie dlatego
każdego roku inicjujemy kurs EBM (Evidence-Based
Medicine), który dotyczy zasad planowania badań
naukowych w medycynie. Dwudniowy program seminarium obejmuje wykłady i warsztaty na temat zasad i praktyki prowadzenia badań klinicznych. Uczestnicy seminarium
uzyskują kompleksową wiedzę o tym, jak zorganizować
i prowadzić badania naukowe, poznając przy tym praktyczne aspekty konstruowania budżetu, kwestii prawnych,
kwestii etycznych, opracowania publikacji po badaniu
i prezentacji wyników. Kierownikiem merytorycznym
seminarium jest prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska.
Patronat naukowy nad warsztatami objęła Klinika
Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
21
Do tej pory
odbyło się już:
11
edycji kursów
EVIDENCE-BASED MEDICINE,
w których w sumie uczestniczyło
540
lekarzy
zaangażowanych
w badania naukowe.
Edukacja w trosce o jakość życia
Dzielimy się wiedzą, wspierając
prawidłowe żywienie najmłodszych
Fundacja NUTRICIA wsparła dwa ważne badania przeprowadzone przez ekspertów
z renomowanych placówek w Polsce, które oceniły sposób żywienia najmłodszych Polaków.
Badanie „Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia
niemowląt w wieku 6 i 12 miesięcy w populacji polskiej” 20129
Okres niemowlęctwa to niezwykle istotny czas w kształtowaniu nawyków żywieniowych człowieka.
Decydujący wpływ na ten proces ma sposób, w jaki dzieci są karmione. Tymczasem z badania przeprowadzonego
przez Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, we współpracy z Fundacją NUTRICIA wynika, że:
85%
jedynie 7%
aż 20 %
60%
co 3.
mam twierdzi, iż posiada odpowiednią wiedzę
żywieniową, aby prawidłowo karmić swoje dzieci
polskich mam stosuje się do zaleceń
żywieniowych dla niemowląt
niemowląt w wieku zarówno 6, jak i 12 miesięcy w ciągu
doby dostaje 10 lub więcej posiłków, nie licząc drobnych
przekąsek podawanych przez mamy między posiłkami
dzieci w wieku 12 miesięcy zbyt wcześnie otrzymuje
posiłki, które są dla nich nieodpowiednie
rodzic dodatkowo dosala
i doprawia gotowe dania dla dzieci
Badanie „Kompleksowa ocena sposobu żywienia
dzieci w wieku 13 – 36 miesięcy w Polsce” 201110
Odpowiednio skomponowana, zbilansowana i urozmaicona dieta dziecka po 1. roku życia wpływa
na na jego prawidłowy rozwój, jest też jednym z ważniejszych czynników obniżenia ryzyka rozwoju chorób
dietozależnych w wieku dojrzałym – otyłości, chorób serca i układu krążenia, cukrzycy, czy osteoporozy.
Eksperci pracujący pod kierunkiem prof. Haliny Weker z Instytutu Matki i Dziecka we współpracy z Fundacją
NUTRICIA przedstawili w 2011 roku raport z badania, który wskazał obszary do poprawy w zakresie
wiedzy o zasadach prawidłowego
żywienia dzieci.
badanych dzieci ma nieprawidłowy
54,5%
90%
80%
80%
100%
22
wskaźnik masy ciała (BMI)
badanych dzieci spożywa za dużo soli
badanych dzieci spożywa za dużo cukru
dzieci ma dietę zbyt ubogą w wapń i witaminę D
dzieci w Polsce spożywa
niewystarczającą ilość warzyw
Edukacja w trosce o jakość życia
▼ Program
edukacyjny „1000 pierwszych dni dla zdrowia”
W odpowiedzi na alarmujące wyniki badań i w trosce o zdrowie najmłodszych w 2013 roku Fundacja NUTRICIA
zainicjowała największy w Polsce program poświęcony edukacji żywieniowej kobiet w ciąży i dzieci w pierwszych
latach ich życia. To pierwsza taka akcja o charakterze ogólnokrajowym, która skupia szeroką koalicję partnerów
i została objęta prestiżowymi patronatami. W ramach edukacyjnego programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”
realizowane są społeczne kampanie medialne oraz działania edukacyjne, skierowane do rodziców, przyszłych
rodziców i opiekunów małych dzieci, m.in. we współpracy z placówkami medycznymi i instytucjami dydaktyczno-opiekuńczymi w całym kraju. Dzięki zaangażowaniu licznych partnerów w ramach programu gromadzona i udostępniana jest rodzicom i opiekunom najmłodszych cenna wiedza oraz przydatne narzędzia do popularyzacji
prawidłowych nawyków żywieniowych u kobiet w ciąży oraz dzieci. Najlepszą wizytówką programu są liczne
zrealizowane dotąd inicjatywy, m.in.:
platforma edukacyjna www.1000dni.pl
z praktycznymi artykułami i poradami,
profil programu na Facebooku,
2 społeczne kampanie edukacyjne,
6 złotych zasad zdrowego odżywiania
na 1000 pierwszych dni życia dziecka,
konkursy grantowe dla Banków Żywności,
żłobków publicznych i organizacji pozarządowych,
6 odcinków programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia” w TVP,
Poradnik żywienia dzieci od 1. do 3. roku życia,
poradnik można pobrać bezpłatnie ze strony: www.imid.med.pl
Poradnik żywienia kobiet w ciąży – publikację można bezpłatnie
pobrać ze strony internetowej IMiD oraz www.1000dni.pl.
•
•
•
•
•
•
•
•
Banki Żywności regularnie przekazują pomoc żywnościową rodzicom i opiekunom małych
dzieci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Badania Fundacji NUTRICIA potwierdzają braki wiedzy żywieniowej wśród rodziców, również w grupie osób uboższych.
Dlatego postanowiliśmy wziąć udział w programie „1000 pierwszych dni dla zdrowia”.
Bezpośrednie spotkania, warsztaty, poradnictwo to najprostszy i skuteczny sposób przekazywania wiedzy i dzielenia się doświadczeniem. W zeszłym roku wyedukowaliśmy 2000 osób.
Marek
borowski
Prezes Zarządu
Federacji Polskich
Banków Żywności
▼ „1000
W 2014 roku rozszerzamy skalę działań, rozpoczęliśmy współpracę ze szpitalami, żłobkami
i uniwersytetami. Dzięki współpracy z Fundacją NUTRICIA w projekcie „1000 pierwszych dni
dla zdrowia” Banki Żywności rozszerzyły grono partnerów i wolontariuszy.
Projekt jest bardzo cennym doświadczeniem dla Banków Żywności.
pierwszych dni dla zdrowia” w 2013 roku liczbach:
120 000
fanów
na facebooku
23
50 000
unikalnych użytkowników platformy
www.1000dni.pl miesięcznie
Edukacja w trosce o jakość życia
Wsparcie dla najmłodszych
konsumentów i ich rodziców
Zdrowie dzieci oraz zaufanie rodziców są dla nas najważniejsze, dlatego nasze działania obejmują
także poszerzanie wiedzy konsumentów o prawidłowym żywieniu najmłodszych dzieci.
▼ Edukacja
w internecie
Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych przy wykorzystaniu internetowych narzędzi edukacji
umożliwia przekazanie ważnych treści w przystępny sposób oraz dotarcie do szerokiej grupy rodziców.
Przykładem interaktywnych narzędzi wykorzystywanych przez NUTRICIA są:
• Poradniki dla rodziców – m.in. „Poradnik żywienia małego dziecka”,
„Poradnik żywienia małego alergika” czy „Poradnik dla rodziców wcześniaków”
to kompleksowe źródła wiedzy dla rodziców.
• Aplikacja mobilna BoboVita – unikalne narzędzie opracowane przez specjalistów,
które wspiera rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych.
Dostępne bezpłatnie na urządzenia mobilne z systemem iOS i Android.
• Klub „Mamy Radzą” jest platformą wykorzystującą tzw. „crowdsourcing”. W Klubie mamy dzielą się swoimi
historiami, obserwacjami i wskazówkami na temat kolejnych etapów rozwoju dziecka.
• Strony www i fanpage
w serwisie społecznościowym Facebook
to miejsca wirtualnego dialogu pomiędzy
mamami i markami NUTRICIA. Na stronach BebiProgram.pl, BebiKlub.pl i BoboVita.pl można znaleźć
m.in. artykuły dotyczące jadłospisu i rozwoju dziecka, a także zadać bezpośrednie pytania ekspertom
z różnych dziedzin na czacie lub poprzez e-mail.
▼ Serwis
Konsumencki NUTRICIA
Dzięki Serwisowi Konsumenckiemu możemy w precyzyjny sposób odpowiedzieć na potrzeby rodziców.
Nasi eksperci dokładają najwyższych starań, aby budować z konsumentami bliską relację opartą na zaufaniu.
Ponieważ zależy nam na ciągłym rozwoju, w 2013 roku poszerzyliśmy kompetencje doradców Serwisu
Konsumenckiego o wiedzę i doświadczenie specjalistów zewnętrznych.
10
6
doradczyń
w dziedzinie
żywienia
24
ekspertów zewnętrznych
(pediatrzy, specjaliści
żywienia człowieka,
położne,ginekolog,
neurolog dziecięcy,
psycholog)
formy
kontaktu
z rodzicami:
telefon,
e–mail
czat
ze wsparcia Serwisu
Konsumenckiego
najczęsciej korzystają:
mamy dzieci do 3. roku życia,
mamy karmiące piersią,
kobiety w ciąży
Edukacja w trosce o jakość życia
Programy edukacyjne
w odpowiedzi
na realne potrzeby
▼ Zdrowo
jemy, zdrowo rośniemy
To program edukacyjny zainicjowany w 2011 roku jako forma odpowiedzi na niepokojące wyniki badań
dotyczące diety najmłodszych. Działania kierujemy do pracowników żłobków, którzy w szczególny sposób
troszczą się o zdrowe żywienie dzieci. W ramach programu realizowane są m.in. warsztaty dla personelu żłobków
i konkursy edukacyjne. Pracownicy żłobków mogą otrzymywać także elektroniczny biuletyn programu
z najnowszymi informacjami na temat żywienia najmłodszych. Rejestrując się w programie, przedstawiciele żłobków
i rodzice zyskują cenną pomoc w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci do 3. roku życia.
Nawiązaliśmy
relacje
z zespołami
żłobków w:
Przeanalizowaliśmy łącznie
167
Łodzi,
Warszawie,
Wrocławiu,
Poznaniu,
Gdańsku, Szczecinie,
Lublinie i Rzeszowie
jadłospisów ze żłobków
i przygotowaliśmy
zalecenia pozwalające
na poprawienie sposobu
żywienia
ZORGANIZOWALIŚMY
łącznie
Poprzez
bezpośredni
kontakt oraz
za pośrednictwem
serwisu
9
www.zdrowojemy.info
łącznie udało nam się dotrzeć do blisko
placówek edukacyjnych
▼ Mama
500
503
pracowników żłobków
wraca do pracy
Akcja „Mama wraca do pracy”, zainicjowana przez
markę Bebilon, powstała po to, by pomóc mamom
w rozwiązywaniu problemów związanych z związanych
z powrotem do aktywności zawodowej.
Na stronie www.BebiProgram.pl mamy mogą znaleźć
kompleksowe informacje i porady ekspertów na temat
powrotu do pracy po urodzeniu dziecka. Podstawowym
narzędziem akcji jest ankieta internetowa wśród
obecnych i przyszłych mam. Ankieta pozwala
dogłębnie zbadać potrzeby, odczucia i wątpliwości
mam związane z powrotem do pracy, a następnie
maksymalne dopasować treści.
25
w których
uczestniczyło
seminariów
edukacyjnych
Tematy przewodnie
badań ankietowych
przeprowadzonych w ramach akcji:
2011
Wsparcie
najbliższych
w codziennych
obowiązkach
2012
Jak mamy
organizują
swój
czas
2013
Najnowsze
zmiany
w prawie
pracy
23 000 20 000 22 000
wypełnionych ankiet
Edukacja w trosce o jakość życia
NUTRICIA
dla środowiska medycznego
Wspieramy lekarzy i specjalistów podczas spotkań bezpośrednich, organizowanych warsztatów, konferencji,
oferujemy także przedruki najnowszych artykułów naukowych. Tworzymy platformy internetowe skierowane
do lekarzy, które przekazują rzetelne informacje oparte na najnowszej wiedzy.
▼
Sympozjum Naukowe NUTRICIA
NUTRICIA Baby Nutrition Scientific Symposium to coroczna ogólnopolska konferencja naukowa organizowana
od 2010 roku, której celem jest stworzenie platformy wymiany najnowszych doniesień naukowych. Wiodącymi
tematami konferencji pt. „Wczesne dzieciństwo a późniejsza jakość życia” w 2012 roku były: żywienie dzieci
i ich wpływ na zdrowie oraz aspekty społeczno – ekonomiczne związane z błędami żywieniowymi we
wczesnym dzieciństwie.
3. edycjA sympozjum w 2012
▼
130
17
4
lekarzy
prelegentów
warsztaty
interaktywne
Akademia Bebilon
W ramach projektu organizujemy
cykl spotkań dedykowanych
specjalistom w dziedzinie pediatrii,
alergologii oraz neonatologii.
Warsztaty odbywają się dwa razy
do roku i są doskonałą okazją
do poszerzenia wiedzy z różnych
dziedzin medycyny.
Warsztaty Akademii Bebilon cieszą się ogromnym
zainteresowaniem ze strony lekarzy ze względu na
wysoki poziom merytoryczny wykładów, możliwość
uczestnictwa w ciekawych dyskusjach oraz wymiany
doświadczeń. Poszukując nowych rozwiązań w part-
marta milik
Kierownik Medyczny
Produktu Bebilon
nerstwie ze środowiskiem medycznym możemy
zadbać o zdrowie przyszłych pokoleń.
▼ BebikoMed
Działania BebikoMed obejmują serię warsztatów dla lekarzy i położnych, których celem jest prezentacja
roli żywienia dla prawidłowego wzrostu oraz rozwoju niemowląt i małych dzieci.
2011
5
12
211
26
warsztatów
dla położnych
warsztatów
dla lekarzy
uczestników
2012
2
21
383
edycje
wiosenna, jesienna
warsztatów
dla lekarzy
uczestników
2013
2
10
345
typy warsztatów
lokalizacji
uczestników
Edukacja w trosce o jakość życia
Dywizja Żywności
Medycznej NUTRICIA
na rzecz poszerzania wiedzy
o żywieniu pacjentów i seniorów
Żywienie medyczne to integralna część skutecznej terapii. Jego głównym celem jest dostarczenie choremu
dodatkowych składników odżywczych, których nie jest w stanie przyswoić z tradycyjnym pokarmem.
Nasze doświadczenia pokazują, że wiedza na temat żywienia medycznego w społeczeństwie nie jest
wystarczająca. Właśnie dlatego stawiamy na edukację pacjentów, zarówno tych najmłodszych, jak i dorosłych,
seniorów oraz ich rodzin w zakresie prawidłowego żywienia w różnych stanach chorobowych.
▼ Kampania
Zdrowi Wiekowi
Kampania Zdrowi Wiekowi to ogólnopolska akcja skierowana do osób starszych,
poruszająca szereg aspektów życia seniorów. NUTRICIA, jako partner strategiczny
kampanii, zaangażowała się w działania, których celem jest edukacja w zakresie prawidłowego żywienia seniorów
w chorobie. Temat ten jest często pomijany – a odgrywa ogromną rolę w procesie leczenia, szczególnie u osób
w podeszłym wieku oraz podczas choroby, także przewlekłej. W trakcie trwania kampanii od października do
grudnia 2013 roku wykorzystano szereg działań promocyjnych, m.in. konferencje prasowe, spoty reklamowe,
wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) oraz spotkania z seniorami w centrach handlowych
w różnych miastach Polski. Podczas nich seniorzy informowani byli o wpływie właściwej diety na stan ich zdrowia.
Ważnym narzędziem edukacyjnym kampanii była również strona internetowa zdrowiwiekowi.pl. Użytkownicy
platformy mogli zapoznać się z artykułami dotyczącymi wszystkich poruszanych w kampanii tematów.
W działania zaangażowało się wielu ekspertów oraz osoby publiczne, m.in. Jolanta Kwaśniewska,
Andrzej Supron, Krystyna Czubówna.
▼ Onkologiczna
na Start
Paczka
Autorski projekt w pełni zaprojektowany i zrealizowany
w ramach Dywizji Żywności Medycznej NUTRICIA.
W 2013 i na początku 2014 roku był jedną z głównych
akcji w naszej firmie, kierowanych do pacjentów onkologicznych. Ideą „Paczki na Start” było dostarczenie
pacjentom, którzy są na początku terapii przeciwnowotworowej, zestawu informacji i porad dotyczących tego,
jak odżywiać się podczas leczenia, jak radzić sobie ze
skutkami ubocznymi terapii oraz jak można wspomóc swój organizm w chorobie. W skład „Onkologicznej Paczki na
Start” wchodziły materiały informacyjne oraz poradniki
„Żywienie w Chorobie Nowotworowej” oraz „Fakty i Mity w Chorobie Nowotworowej”. Poradniki zawierały
cenne informacje dla chorych i ich opiekunów, które ułatwiły im zapewnienie prawidłowego żywienia podczas
choroby. Dodatkowo do każdej paczki dołączony był Nutridrink Compact Protein, specjalistyczny preparat żywienia
medycznego przeznaczony dla chorych onkologicznie.
27
Edukacja w trosce o jakość życia
▼
NUTRICIA wspiera Harolda
Projekt „Harold, czyli owca w szpitalu” przygotowuje chore dzieci do pobytu w szpitalu,
a ich rodzicom zapewnia wsparcie merytoryczne. Dzięki książce napisanej przez
Małgorzatę Ohme, psychologa i psychoterapeutę dziecięcego, najmłodsi mogą
w przystępny sposób poznać zasady panujące w szpitalu. Tytułowy Harold opowiada
o tym, co dzieje się na oddziałach i pomaga zrozumieć, że pobyt w szpitalu nie jest karą,
a jedynie sposobem na szybki powrót do zdrowia. Dodatkowymi elementami projektu
są: strona internetowa – kompendium wiedzy Małego Pacjenta – oraz urocza maskotka,
owieczka Harold, która opiekuje się najmłodszymi w placówkach. NUTRICIA wspiera akcję na kilku płaszczyznach:
poprzez dofinansowanie dodruku książki i produkcji Haroldowych pluszaków, a także stworzenie Kąciku Harolda na oddziale pediatrycznym w szpitalu w Siemiatyczach, czyli pokoju zabaw i edukacji dla małych pacjentów.
▼
Portal OpiekaNadChorym.pl
Portal OpiekaNadChorym.pl to autorski pomysł NUTRICIA
zainicjowany w 2011 roku. Został stworzony jako jeden z przejawów polityki Best Care, która zakłada zapewnienie
najlepszej opieki dla naszych pacjentów i ich rodzin. Ideą portalu jest edukacja oraz wsparcie opiekunów osób
chorych i starszych poprzez zapewnienie im dostępu do istotnych informacji na temat schorzeń, prawidłowego
odżywiania i opieki w chorobie, sposobu zajmowania się ich podopiecznymi. Portal zapewnia także dostęp
do indywidualnych porad ekspertów z różnych dziedzin, m.in. lekarzy, psychologów, rehabilitanta i radcy prawnego.
Więcej informacji na www.opiekanadchorym.pl.
▼ Współpraca
NUTRICIA z Polskim Towarzystwem Fenyloketonurii
Od kilkunastu lat jesteśmy partnerem Polskiego Towarzystwa Fenyloketonurii i wspieramy różnorodne aktywności
edukacyjne. W ramach tej współpracy co roku realizowane są:
program
zapobiegania
matczynej
fenyloketonurii (MPKU)
warsztaty
warsztaty kulinarne
wspierający pacjentki
dla dietetyków
dla pacjentów
z fenyloketonurią w trakcie ciąży.
Przyczyną fenyloketonurii jest genetycznie uwarunkowany całkowity brak lub częściowy
niedobór hydroksylazy fenyloalaniny uniemożliwiający przemianę tego aminokwasu
w tyrozynę. Chorzy na fenyloketonurię od chwili rozpoznania choroby, aby uniknąć głębokiej
niepełnosprawności intelektualnej, przez całe życie muszą stosować dietę z ograniczeniem
podaży fenyloalaniny. Odpowiednia edukacja pacjenta polega na zapoznaniu go z zasadami
diety, możliwością wprowadzania do diety nowych produktów niskofenyloalaninowych
Prof. dr hab. n. med.
Andrzej
Milanowski
Prezes Polskiego
Towarzystwa
Fenyloketonurii
28
oraz sposobów urozmaicania jadłospisu. Niezwykle ważne jest przestrzeganie diety przez
kobiety chore na PKU przygotowujące się do zajścia w ciążę, pozwala bowiem zapobiec
wystąpieniu zespołu wad wrodzonych u ich potomstwa. Należy informować o tym pacjentki
jeszcze w wieku szkolnym, aby wiedziały, że nawet jeśli porzucą dietę w okresie dojrzewania,
mogą powrócić do niej w okresie przedkoncepcyjnym.
Edukacja w trosce o jakość życia
Realizujemy działania
dopasowane do różnych
potrzeb pacjentów
i seniorów
PORTAL
WWW.OPIEKANADCHORYM.PL
pacjenci
z różnymi stanami
chorobowymi
PARTNERSTWO KAMPANII
„ZDROWI WIEKOWI”
 8 000 unikalnych
użytkowników w miesiącu
 95 000 wizyt rocznie
na portalu
pacjenci
seniorzy
onkologiczni
 6 spotkań z seniorami w galeriach
handlowych, które zapewniły
dotarcie do 480 000 osób
 20 wykładów podczas zjazdów
UTW, które objęły zasięgiem
8000 osób
WSPARCIE DLA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
FENYLOKETONURII
PACZKA„NA START”
 10 000 paczek na start
przekazanych pacjentom
onkologicznym w całej Polsce
 15 placówek biorących udział
w akcji
WSPARCIE PROJEKTU
„HAROLD, CZYLI OWCA W SZPITALU”
pacjenci
przewlekle chorzy
 30 pacjentek objętych co roku
programem zapobiegania MPKU
 Co najmniej 15 warsztatów
kulinarnych rocznie
▼
mali pacjenci
 30 placówek uczestniczących w akcji
 100 rozdanych maskotek
i książeczek
Edukacja środowiska medycznego
Firma NUTRICIA od lat wspiera aktywności edukacyjne skierowane do lekarzy, dietetyków i farmaceutów.
Wspólnie dążymy do poszerzania wiedzy na temat leczenia żywieniowego, niedożywienia oraz dietozależnych
chorób metabolicznych. Od 2013 roku NUTRICIA jest głównym sponsorem Akademii Żywienia w Onkologii.
Jest to projekt realizowany z Polskim Towarzystwem Onkologicznym (PTO) oraz Polskim Towarzystwem Żywienia
Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, który ma na celu edukację lekarzy onkologów z największych
centrów onkologicznych w Polsce. W ten sposób chcemy podejmować temat roli wsparcia żywieniowego
w terapii onkologicznej. Do tej pory w Akademii wzięło udział 500 lekarzy z całej Polski.
Ponadto, od kilku lat organizujemy wraz z lekarzami z lokalnych ośrodków spotkania regionalne mające na celu
podnoszenie wiedzy i wymianę doświadczeń związanych z leczeniem żywieniowym. Rok 2013 poświęcony był
szczególnie roli żywienia medycznego w terapii pacjentów neurologicznych.
Eastern European Metabolic Academy (EEMA) to inicjatywa, która przez 5 ostatnich lat zrzeszała lekarzy
zajmujących się leczeniem rzadkich chorób metabolicznych (takich jak fenyloketonuria) z krajów Europy
Centralnej i Wschodniej. NUTRICIA wspierając organizację tej konferencji, przyczynia się do wymiany
doświadczeń lekarzy zajmujących się leczeniem dietetycznym tych rzadkich schorzeń.
29
29
Edukacja w trosce o jakość życia
NUTRInews
PKUconnect.pl w życiu ważne jest to,
co możesz osiągnąć, a nie to, co Cię ogranicza
poDCZAS
5
pierwszych
miesięcy
funkcjonowania
naszego portalu
+ 450
osób dołączyło
do społeczności
portalu
NUTRICIA już od wielu lat angażuje się w działalność na rzecz osób chorych na
fenyloketonurię. Jedną z naszych ostatnich inicjatyw w tym zakresie jest portal
PKUconnect.pl, czyli wyjątkowa przestrzeń zaprojektowana w odpowiedzi na potrzeby
osób cierpiących na fenyloketonurię. Portal oferuje swoim użytkownikom:
PKUpedię, czyli bazę wiedzy o chorobie,
bazę przepisów kulinarnych niskobiałkowych,
blog kulinarny prowadzony przez nastolatki z PKU,
bazę miejsc przyjaznych PKU (restauracje, przedszkola, hotele, gdzie chory
na fenyloketonurię będzie mógł zjeść posiłek niskobiałkowy),
kalendarz spotkań PKU (warsztatów, kolonii).
Wierzymy, że takie miejsce w internecie, pełne pomysłów, inspiracji i pozytywnej energii,
będzie motywować chorych na fenyloketonurię do wytrwania w stosowaniu ich specjalnej
diety, a tym samym wpływać na jakość ich życia.
•
•
•
•
•
Użytkownicy podzielili się na forum
109
40
PYSZNYMI PRZEPISAMI
MIEJSCAMI
27
HISTORIAMI
NISKOBIAŁKOWYMI
PRZYJAZNYMI PKU
O PKU
Już po raz szósty
dzielimy się wiedzą w ramach
programu „Język i serce”
W czerwcu 2014 świętowaliśmy uroczyste zakończenie szóstego semestru programu
„Język i serce”, w ramach którego pracownicy NUTRICIA Zakładów Produkcyjnych
w Opolu we współpracy ze studentami z Uniwersytetu Opolskiego udzielają korepetycji
wychowankom Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim. Podczas szóstej edycji programu
najmłodsi mieli okazję zwiedzić budynek wydziału Collegium Maius oraz muzeum
uniwersyteckie, a za dobre wyniki w nauce nagrody książkowe wręczył im Andrzej
Drosik, dyrektor NUTRICIA w Opolu oraz prof. Andrzej Ciuk, dziekan Wydziału
Filologicznego. Program „Język i serce” to część kampanii „Supporting Life”
prowadzonej przez NUTRICIA. Zależy nam, aby pokazać dzieciom, jakie możliwości
daje własna, systematyczna praca. Jesteśmy przekonani, że taka forma wsparcia dzieci
szczególnie zaprocentuje w przyszłości.
30
Edukacja w trosce o jakość życia
Mamo, razem damy radę
nauczyć się karmienia piersią!
Pod tym hasłem w maju 2014 roku ruszyła najnowsza
kampania edukacyjnego programu „1000 pierwszych
dni dla zdrowia”, realizowanego przez Fundację NUTRICIA.
Karmienie mlekiem matki jest ważnym elementem procesu
programowania żywieniowego we wczesnym okresie życia.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wyłączne karmienie piersią przez pierwszych 6 miesięcy życia dziecka oraz jego kontynuację po rozszerzeniu diety nawet
do 2. roku życia. Doświadczenia mam związane z karmieniem piersią są bardzo
indywidualne. Bywa tak, że karmienie naturalne nie udaje się od razu, często wymaga
podjęcia wielu prób. Chcemy uświadamiać, że karmienie piersią jest procesem,
którego można i warto się nauczyć. W ramach kampanii edukacyjnej realizowanej
pod hasłem: „Mamo, razem damy radę nauczyć się karmienia piersią” edukacyjnego
programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia” przygotowaliśmy i zaimplementowaliśmy
następujące aktywności:
Badanie ankietowe na temat karmienia piersią, w którym udział wzięło prawie
3,5 tys. mam i kobiet w ciąży.
Warsztaty edukacyjne dla rodziców i przyszłych rodziców organizowane przez
grantobiorców programu w całej Polsce.
Plakaty edukacyjne i karteczki gratulacyjne dostępne w szpitalach położniczych
w całym kraju.
Kampanię edukacyjną w mediach.
Więcej informacji na temat zdrowego odżywiania na 1000 pierwszych dni oraz
materiały edukacyjne i praktyczne narzędzia dostępne są na stronie internetowej
programu: www.1000dni.pl.
•
•
•
•
Kampania „PACJENCI PACJENTOM”
„Pacjenci Pacjentom” to kampania edukacyjna, zaprojektowana przez Polską Koalicję
Pacjentów Onkologicznych, której głównym partnerem jest NUTRICIA. Kampania edukuje
pacjentów chorych onkologicznie w zakresie właściwego odżywiania w chorobie nowotworowej oraz zwiększania wiedzy na temat możliwości, jakie dają pacjentom preparaty żywienia
medycznego. Działania ruszyły w marcu 2014 i potrwają do końca roku. Do tej pory
w ramach kampanii odbyło się 9 spotkań, każde z nich zgromadziło ok. 40-50 osób.
Kolejne 7 spotkań odbędzie się w drugiej połowie roku 2014.
Jednym z założeń kampanii, które oddaje jej nazwa, było to, aby mówić do pacjentów ich
językiem – dlatego każda osoba prowadząca spotkania jest lub była chora onkologicznie.
Dzięki temu prowadzący zarówno przeprowadza wykład na temat odżywiania w chorobie,
jak i dzieli się swoimi doświadczeniami z czasów leczenia i prowadzi dyskusję.
Kampania otrzymała między innymi patronat Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.
Więcej informacji o kampanii znaleźć można na stronie: www.pkopo.pl/pacjenci_pacjentom.
31
Edukacja w trosce o jakość życia
Zespół redakcyjny
Raport NUTRICIA „Odpowiedzialnie zaangażowani”
Beata Brym
Marta Milik
Kontroler Wewnętrzny
NUTRICIA Zakłady Produkcyjne
Kierownik Medyczny Produktu Bebilon
NUTRICIA Polska
Katarzyna chrost
Joanna Pindral
Kontroler Wewnętrzny
NUTRICIA Polska
Specjalista ds. żywienia i programów
edukacyjnych, Fundacja NUTRICIA
ELIZA CZECHAK
Agata Prorok
Kierownik ds. Regulacyjnych
NUTRICIA Polska
Specjalista ds. PR
Fundacja NUTRICIA
MARTYNA KACZMAREK
Młodszy Kierownik
ds. Efektywności Sprzedaży
Medycznej, NUTRICIA Polska
Małgorzata kołodrub
Małgorzata Sakowicz
Asystent Kierownika Marki
NUTRICIA Polska
Beata sawicka
Kierownik ds. Komunikacji
NUTRICIA Polska
Kierownik ds. Społecznej
Odpowiedzialności i Biura Zarządu
NUTRICIA Zakłady Produkcyjne
Jarosław Lepka
Małgorzata Szczygielska
Kierownik ds. Innowacji Społecznych
Fundacja NUTRICIA
Menedżer ds. Zarządzania Marką
NUTRICIA Polska
Aleksandra Łakoma
Stażystka w Dziale Odpowiedzialności
Społecznej, NUTRICIA Polska
Justyna Tomala
Młodszy Specjalista
ds. Projektów Marketingowych
NUTRICIA Polska
Martyna Malak
Menedżer ds. Zarządzania Marką
NUTRICIA Polska
Dziękujemy za udział w zebraniu danych i informacji do raportu następującym osobom:
Agnieszka Dolna, Alicja Koenig, Natalia Kurlanc-Kościelna, Anna Laskowska, Magdalena Pabjasz, Karolina Pawluczuk, Urszula Ratyńska-Bojar,
Beata Sawicka, Anna Szczygłowska, Tijana Śliżewska, Marta Bajno, Katarzyna Błażejewska, Eliza Czechak, Martyna Kaczmarek, Ilona Lizak,
Martyna Malak, Michał Marciniak, Marta Milik, Magdalena Piszczek, Dorota Polak, Agata Prorok, Agnieszka Rogulska.
Współpraca redakcyjna i projekt raportu: Katarzyna Żuk, Beata Głuszcz, ALERT MEDIA Communications Sp. z o.o.
Niniejszy raport został wydrukowany na papierze MediaPrint Silk, który posiada certyfikat EU Ecolabel Certificate.
32
Edukacja w trosce o jakość życia
Ten raport zawiera wskaźniki zgodne z wytycznymi raportowania zrównoważonego rozwoju GRI.
Naszym celem jest opracowanie raportu według wytycznych międzynarodowego standardu
raportowania GRI G4 na poziomie aplikacji „Core”.
Tabela prezentuje status wskaźników GRI G4 zastosowanych w 1. części raportu.
Całościowy wykaz uwzględnionych wskaźników będzie dostępny
w pełnej wersji raportu odpowiedzialności społecznej NUTRICIA.
Wskaźnik
Wytyczne GRI G4
G4 – 1
Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat
znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii
4-5
G4 – 3
Nazwa organizacji
8
G4 – 4
Główne marki, produkty i usługi
9
G4 – 5
Lokalizacja głównej siedziby
8
G4 – 7
Forma własności oraz struktura prawna organizacji
8
G4 – 8
Obsługiwane rynki z uwzględnieniem zasięgu geograficznego,
obsługiwanych sektorów, typu konsumentów i beneficjentów
10-11
G4 – 9
Skala działalności organizacji
8
G4 – 14
Sposób stosowania przez organizację stosuje
podejścia zapobiegawczego
14
G4 – 15
Zewnętrzne deklaracje lub zasady,
które firma podpisała lub wspiera
15
G4 – 16
Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach
15
G4 – 17
Informacja na temat jednostek ujętych w sprawozdaniu
finansowym firmy
8
G4 – 28
Okres raportowania
7
G4 – 31
Osoba kontaktowa
7
G4 – 56
Wartości i normy organizacji oraz standardy
postępowania, kodeks etyki
14
pełny zakres
zakres
odniesienie w raporcie
częściowy zakres
Źródła danych zewnętrznych:
1.
2.
3.
Wykres „Dynamika urodzeń w Polsce”, str.10, [opracowanie własne na podstawie danych GUS]
Infografika „Trendy żywieniowe”, str. 10, [Baby Milk& Food U&A 2013, Babies 2013 Poland, TNS Polska]
Infografika „Dzieci o specjalnych potrzebach żywieniowych, str.10,
[Badanie EuroPrevall na grupie dzieci i młodzieży w 8 europejskich krajach, 2007
4. Infografika „Grupy pacjentów zagrożonych nieodżywieniem w Polsce”, str. 11, [Dane Analiza HTA z danych Ministerstwa Zdrowia – NFZ – raport statystyczny, dane
z rejestru onkologicznego]
5. Infografika „wsparcie środowiska medycznego”, str.11, [Dane Naczelnej Izby Lekarskiej]
6. Infografika „Jak kontaktujemy się z lekarzami?”, str.11, [Dane Naczelnej Izby Lekarskiej]
7. Infografika „Rodzic w gabinecie lekarskim”, str.11, [HCP and babyfood - material for workshops, TNS Polska, marzec 2011]
8. Analiza zmian społeczno-demograficznych oraz wpływu złego odżywiania, niedostatecznej aktywności fizycznej, nałogów i innych czynników ryzyka na rozpowszechnienie oraz koszty cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych w Polsce. Stan obecny i prognoza do 2030 roku, KPMG, Warszawa 2012, Raport przygotowany
we współpracy z Fundacją NUTRICIA, str. 19
9. Badanie „Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia niemowląt w wieku 6 i 12 miesięcy w populacji polskiej” 2012, badanie przeprowadzone pod kierunkiem
dr Anny Stolarczyk i prof. Piotra Sochy z Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” we współpracy z Fundacją NUTRICIA, str. 22
10. Badanie „Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 13-36 miesięcy w Polsce” 2011, badanie przeprowadzone pod kierunkiem prof. Haliny Weker
z Instytutu Matki i Dziecka we współpracy z Fundacją NUTRICIA, str. 22
33
Edukacja w trosce o jakość życia
Słowo końcowe
▼
Szanowni Państwo
Z dużą satysfakcją oddaliśmy w Państwa ręce dwie z sześciu części cyklu raportów społecznych NUTRICIA
„Odpowiedzialnie zaangażowani”.
Mamy nadzieję, że zaproponowana przez nas nowatorska forma raportowania społecznego spotkała się
z Państwa pozytywnym przyjęciem. Liczymy również, że raportowanie w odcinkach NUTRICIA stanie się
inspiracją dla innych firm odpowiedzialnych społecznie jako sposób regularnego komunikowania się z Interesariuszami.
Serdecznie zapraszamy do śledzenia kolejnych publikacji z cyklu „Odpowiedzialnie zaangażowani” na stronie
www.nutricia.com.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/raport-spoleczny
W dalszych numerach będą Państwo mogli zapoznać się z następującymi obszarami tematycznymi:
Relacje z pracownikami
Produkt – bezpieczeństwo, jakość na każdym etapie jego tworzenia, odpowiedzialny marketing
Dbałość o środowisko
Zaangażowanie społeczne
W razie pytań lub sugestii dotyczących raportu zachęcam do kontaktu pod adresem:
[email protected]
Miłej lektury!
Jarosław Lepka
34
Edukacja w trosce o jakość życia
www.nutricia.com.pl
www.nutriciamedyczna.pl
www.nutrimed.pl
35

Podobne dokumenty

pobierz - Smart staże

pobierz - Smart staże Innowacja marketingowa to termin, który określa pewną zmianę w odniesieniu zarówno do nowych, jak i starych, wcześniej wdrożonych produktów czy usług oferowanych przez przedsiębiorcę. „Celem innowa...

Bardziej szczegółowo