Kwalifikacja R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w

Transkrypt

Kwalifikacja R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w
BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
Kwalifikacja R.6. Organizacja i prowadzenie
przedsiębiorstwa w agrobiznesie
Kwalifikacja R.16. Organizacja i nadzorowanie
produkcji rolniczej
Zawód: technik agrobiznesu
Cykl kształcenia: 6-8 m-cy.
Forma: zaoczna (2x w tygodniu)
Wymagania: ukończone 18 lat
Technik agrobiznesu realizuje czynności
związane z produkcją rolną, organizowaniem
dystrybucji
i sprzedaży produktów rolnych,
ich promocją i reklamą, oceną jakości
i opłacalności tychże produktów, doboru
właściwego
sprzętu
i
materiałów
eksploatacyjnych.
Praca polega głównie na współpracy z innymi
ludźmi. Ważna jest koncentracja i podzielność
uwagi. Twoja praca będzie wymagać
odpowiedzialności za pracę innych ludzi i za ich
bezpieczeństwo.
Powinieneś
posiadać
zdolności organizacyjne.
Konieczna
jest
umiejętność
szybkiego
i trafnego podejmowania decyzji.
Kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne
także w zawodach: pszczelarz, technik
pszczelarz.
Przydatna
jest
wiedza
i umiejętności z pogranicza ekonomii,
rolnictwa, marketingu, zarządzania, finansów
i rachunkowości oraz prawa.
Wskazana jest umiejętność obsługi komputera
i znajomość języków obcych.
Kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach
produkcji lub przetwórstwa żywności.
Technik agrobiznesu
R.16.Organizuje i nadzoruje
produkcję rolniczą
- Prowadzi produkcję roślinną
- Prowadzi produkcję zwierzęcą
- Obsługuje środki techniczne stosowane
przedsiębiorstwa
R.6. Organizuje i prowadzi
przedsiębiorstwa w agrobiznesie
- Prowadzi działalność gospodarczą w agrobiznesie
- Planuje przetwórstwo żywności
- Prowadzi rachunkowość i rozliczenia podatkowe
w rolnictwie w agrobiznesie
tel./fax. 85 651 58 55
www.ckubialystok.pl
ul. Żabia 5
15-448 Białystok

Podobne dokumenty