Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

Komentarze

Transkrypt

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu
Źródło:
http://www.pupboleslawiec.pl/bol/dla-bezrobotnych-i-posz/formy-aktywizacji-bezro/informacje-podstawowe/poradnictwo-zaw
odowe-i/84,Poradnictwo-zawodowe-i-informacja-zawodowa.html
Wygenerowano: Piątek, 3 marca 2017, 21:18
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
Doradcy zawodowi pomogą Tobie w doborze odpowiedniego zawodu lub oferty pracy, zgodnej z Twoimi kwalifikacjami i
predyspozycjami. Ponadto podpowiedzą Tobie z jakiego szkolenia możesz skorzystać, jaki zawód wybrać, jak zmienić
kwalifikacje. Uczestnicząc w poradach indywidualnych lub grupowych, można przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z
pracodawcą oraz przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne, jak również zbadać swoje zainteresowania i uzdolnienia
zawodowe. Doradca zawodowy może skierować Cię na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie, które umożliwią
zdiagnozowanie predyspozycji zdrowotnych do pracy i zawodu lub kierunku szkolenia.
Świadczymy usługę poradnictwa zawodowego w następujących formach:
●
porady indywidualnej, czyli procesu, podczas którego doradca zawodowy w sposób świadomy i celowy stosuje różne
metody i techniki doradcze, których celem jest motywowanie i wspieranie osób bezrobotnych i poszukujących pracy do
aktywnego współdziałania w rozwiązywaniu problemów zawodowych. Problem zawodowy dotyczyć może wyboru lub
zmiany zawodu, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, wyboru kierunku kształcenia lub szkolenia, planowania
rozwoju zawodowego, wyboru miejsca pracy lub wyboru formy pomocy;
●
porady grupowej, realizowanej w formie zajęć warsztatowych, których celem jest przygotowanie osób bezrobotnych i
poszukujących pracy do samodzielnego poruszania się po rynku pracy oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zajęcia
warsztatowe prowadzone są pod kierunkiem doświadczonych doradców zawodowych, którzy poprzez realizację
określonego programu stymulują grupę do działań zmierzających do uzyskania określonych celów. Zajęcia odbywają się w
małych grupach (8 – 16 osób) przy wykorzystaniu aktywizujących technik pracy oraz uznanych w standardach metod. Czas
ich trwania uzależniony jest od programu.
●
informacji zawodowej, której celem jest przekazanie osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy informacji związanych z
rynkiem pracy, które mogą być wykorzystywane przez klientów w procesie podejmowania decyzji zawodowych.
Uwzględniają one przede wszystkim dane o:
●
podstawowych usługach rynku pracy,
●
zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy,
●
możliwościach szkolenia i kształcenia oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych,
●
oczekiwaniach pracodawców w zakresie kwalifikacji zawodowych wymaganych od kandydatów do pracy,
●
możliwościach podejmowania działalności gospodarczej.
Poradnictwo zawodowe jest świadczone zgodnie z zasadami:
●
dostępności,
●
dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego,
●
równości,
●
bezpłatności,
●
poufności i ochrony danych.
Dane kontaktowe:
●
pani Krystyna Rojek – doradca zawodowy II stopnia, pok. 05 tel. 75 732 66 01 w. 137, e-mail: [email protected]
Aktualne porady grupowe oraz grupowe informacje zawodowe (kliknij link, aby przejść)
Podstawa prawna:
●
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z
późn. zm.).
Metryka strony
Data publikacji 10.12.2012
Obowiązuje od 10.12.2012
Data modyfikacji 31.01.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mariusz Rogala
Autor: Katarzyna Hudyma
CAZ
Liczba wejść: 2126
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

Podobne dokumenty