Nowy samochód strażacki w OSP Bochotnica

Transkrypt

Nowy samochód strażacki w OSP Bochotnica
Nowy samochód strażacki w OSP Bochotnica
Dzięki staraniom strażaków, władz miasta i pomocy uzyskanej z instytucji wspierajacych straże, udało się kupić
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bochotnicy nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Midlum.
Samochód kosztował - 645 840 zł. Środki finansowe na jego zakup pozyskano od:
-Wspólnoty Gruntowej wsi Bochotnica - 100 000 zł
-Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Lublinie - 150 000 zł
-Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej -KSRG - 100 000 zł
-Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej - wpłaty z firm ubezpieczeniowych - 100 000 zł
-Gminy Kazimierz Dolny ( pożyczka w WFOŚiGW) - 195 840 zł
OSP w Bochotnicy od 1995 roku jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Wielokrotnie
uczestniczyła w działaniach ratowniczych poza terenem naszej gminy.
Posiadanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, wyposażonego w nowoczesną
autopompę, agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy, umożliwi szybsze i skuteczniejsze działanie jednostki,
co poprawi znacznie stan bezpieczeństwa gminy Kazimierz Dolny.
Strona 1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty