Folie 1 - Saatbau Linz

Transkrypt

Folie 1 - Saatbau Linz
Pszenica jara miękka
CH Campala
CH CAMPALA jest wczesną bezostną odmianą pszenicy jarej. Niskie rośliny tej
odmiany cechuje znakomita odporność na wyleganie. Wysoka zawartość białka
oraz bardzo wysoka wartość opadania gwarantują dobrą jakość w klasie
pszenicy elitarnej.
Cechy agronomiczne
Strzelanie w kłos
Dojrzałość
Wysokość
Odporność na wyleganie
bardzo wczesne
bardzo wczesna
niska
+++
7
7
6
8
Jakość
Białko surowe
Test sedymentacji
Liczba opadania
Ciężar hektolitra hl
++
+++
++
+
7
8
7
6
wysoka
++
6
7
Struktura plonu
MTZ
Plon ziarna
Odporność na choroby
Mączniak prawdziwy
++
Rdza brunatna
++
Rdza żółta
+++
Septorioza liści (Sept. tritici)
o
Septorioza plew (Sept. nodorum) o
DTR-Usychanie liści
+
Fuzarioza kłosów
o
Źródło: Saatzucht Donau 2009/10
9... bardzo dobra, bardzo krótka/niska, bardzo wczesna, bardzo odporna
1... bardzo zła, bardzo długa/niska, bardzo późna, bardzo podatna
7
7
8
5
5
6
5




Pszenica elitarna (E)
Pszenica przewódkowa
Bardzo wczesna dojrzałość
Wysokie plony ziarna
Uprawa:
Siew:
Gęstość wysiewu późną jesienią:
380 – 430 ziaren/m²
lub 160 – 190 kg/ha
Gęstość wysiewu późną wiosną
450 – 530 ziaren/m²
lub 190 – 220 kg/ha
Termin wysiewu:
Początek listopada do kwietnia
od połowy lutego lub najwcześniejszy
możliwy
termin
Nawożenie: średnio intensywne
przed lub podczas wysiewu
30 – 40 kg N/ha
BBCH 21 - 29 (Rozkrzewianie)
30 – 40 kg N/ha
BBCH 49 - 51 (Strzelanie w kłos)
40 – 50 kg N/ha
Zabiegi ochrony roślin
Jednorazowy zabieg fungicydem o szerokim spektrum działania
(obszar suchy).
Kombinacja środków aktywnych: azoli i strobilurin o przedłużonym
działaniu w stadium rozwoju BBCH 49 (Faza 1. liścia).
Zabieg dwukrotny (obszar wilgotny)
Zabieg na liście BBCH 31-49: przeciw łamliwości źdźbeł,
mączniakowi i innym wcześnie występującym chorobom liści.
Zabieg na kłosy BBCH 49-69: przeciw rdzy, DTR, późnym
infekcjom septoriozy i fuzariozy kłosów. Do zwalczania fuzariozy
kłosów konieczny jest celowy zabieg środkiem zawierającym azole
w okresie kwitnienia (BBCH 61-69).
Zastosowanie regulatorów wzrostu:
CCC (720g subst. aktywnej)
BBCH 25 – 29
1 – 1,3 l/ha
Camposan Extra
BBCH 30 – 31
0,7 l/ha
Zwalczanie szkodników: dodać środek owadobójczy przy zabiegu
zwalczania chwastów lub przy pierwszym zabiegu zwalczania
grzybów. Niezmiarki i skrzypionki mogą spowodować duże szkody
w uprawach.
Uwaga: Prezentowane dane są wynikiem oficjalnych badań oraz prywatnych doświadczeń. Ze względu na
zmienny wpływ warunków środowiskowych nie gwarantujemy ich powtarzalności.
SAATBAU LINZ, A- 4o21
4021 Linz; Tel: +43/732/389oo-o
+43/732/38900-0 www.saatbaulinz.at;
[email protected]