POLSKIE LNG S.A.

Transkrypt

POLSKIE LNG S.A.
Nr ref. R/6/2014/PLNG
POLSKIE LNG S.A.
spółka odpowiedzialna za budowę terminalu
do odbioru skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
– strategicznej inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego Polski
poszukuje osoby na stanowisko:
Operator ( dzień/zmiana)
miejsce pracy: Świnoujście
wstępna planowana data zatrudnienia - wrzesień 2014 r.
Zakres obowiązków:






monitorowanie i kontrola pracy urządzeń i systemów ppoż. i bezpieczeństwa,
czynności uruchamiania, normalnej eksploatacji, zatrzymywania planowego i awaryjnego systemów i urządzeń
koordynowanych przez Kierowników zmian,
kontrola wskazań urządzeń lokalnych (np. wskaźnik poziomu oleju, manometr, termometr),
identyfikacja osób przebywających na przydzielonym obszarze obsługi procesu,
wykonywanie rutynowych prac obsługowe-konserwacyjnych urządzeń,
bieżące identyfikowanie i reagowanie na problemy pojawiające się przy eksploatacji urządzeń terminala,
monitorowanie i podejmowanie działań prewencyjnych, inicjowanie prace remontowych w zakresie
nadzorowanych urządzeń i systemów.
Wymagania:
 wykształcenie średnie techniczne o kierunku technologia chemiczna, lub gazownicza, lub górnictwo,
energetyka, technologia produkcji, automatyka, mechanika,
 co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowiskach Operatorów procesu w przemyśle naftowym i gazowym
lub zbliżonych (przemysł chemiczny, energetyczny, operacje w ruchu ciągłym),
 podstawowa znajmość obsługi procesów technologicznych w zakładach pracy o ruchu ciągym,
 umiejętność reagowania na wiele bodźców i szybkiej analizy wielu zdarzeń występujących równolegle,
 znajomość programu Microsoft Office.
Adres Siedziby
Polskie LNG S.A.
ul. Fińska 7; 72-602 Świnoujście
Zarząd Spółki
Tomasz Pepliński – Prezes Zarządu;
Rafał Wardziński – Wiceprezes Zarządu;
Wojciech Kowalski – Wiceprezes Zarządu
Wysokość kapitału zakładowego: 1 368 000 000 PLN; Wysokość kapitału wpłaconego: 1 368 000 000 PLN;
Konto: Bank Pekao SA Nr 16 1240 3914 1111 0010 1366 4566; NIP: 855-155-02-26; REGON: 320347291;
Numer KRS: 0000345690,Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
www.polskielng.pl
Oferujemy:





umowa o pracę w renomowanym przedsiębiorstwie,
atrakcyjne wynagrodzenie,
możliwość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji,
pakiet socjalny i medyczny,
przyjazną atmosferę pracy w środowisku profesjonalistów.
Zainteresowane osoby spełniające określone w ogłoszeniu wymagania prosimy o przesłanie aktualnego CV
oraz listu motywacyjnego zawierającego klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych osobowych (Dz.U.1997r
nr 133 poz.883 z późn. zm.)”
Oferty prosimy przesyłać do dnia 7 marca 2014 roku na e-mail: [email protected] z zaznaczeniem numeru
referencyjnego w temacie wiadomości lub za pośrednictwem elektronicznego formularza aplikacyjnego znajdującego
się na naszej stronie internetowej www.polskielng.pl
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty