Próbki do badań serologicznych (bruceloza, enzootyczna białaczka

Transkrypt

Próbki do badań serologicznych (bruceloza, enzootyczna białaczka
Próbki do badań serologicznych (bruceloza, enzootyczna białaczka bydła,
choroba Aujeszkyego)
Materiałem do badania serologicznego jest surowica krwi.
Krew powinna być:
- pobrana w sposób uniemożliwiający zakażenie próbki w ilości 3-5 ml ( najlepiej 2/3 objętości
probówki )
- zabezpieczona aby uniemożliwić jej rozlanie
- oznaczona jednoznacznie tak aby możliwe była identyfikacja próbki
- zabezpieczona przed przemarznięciem/przegrzaniem – w celu uniknięcia hemolizy krwi.
Po pobraniu :
- próbkę krwi do uformowania się skrzepu (ok.2-3 godz.) pozostawić w temperaturze pokojowej a
następnie w temperaturze lodówki.
Krew należy przesłać do laboratorium a jeśli nie ma takiej możliwości to przechowujemy
wykrzepioną próbkę do momentu wysyłki w temperaturze lodówki ( 2-8 0C ) nie dłużej niż 24 godziny.
Dopuszczalne jest przesyłanie wyłącznie surowicy po jej oddzieleniu od skrzepu, ale po jej zlaniu do
innej sterylnej probówki.
Do badań nie będą przyjmowane próbki krwi:
- nieoznakowane lub nieprawidłowo oznakowane
- z oznakami hemolizy
- o objętości uniemożliwiającej wykonanie badania
- bez dokumentacji lub nieprawidłowo udokumentowane
- bez potwierdzenia PLW
Próbki pni mózgu od przeżuwaczy do badań w kierunku TSE
- Próbki należy dostarczyć do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie od pobrania, w
pojemnikach odpowiednio oznakowanych zgodnie z dostarczonym protokołem pobrania próbek
- do próbek należy dołączyć:
- Protokół pobrania/pismo przewodnie dla próbek do badania w kierunki BSE” w wersji papierowej
będącej wydrukiem z programu BSE oraz „Świadectwo wysyłki SRM” – dokument potwierdzający
wysyłkę SRM do celów diagnostycznych.
- do laboratorium należy przesłać wersję elektroniczną protokołu pobrania próbek.

Podobne dokumenty