Zuzanna Latos 2d OŚ CZASU 1 1877 r Opracowanie taśmy

Transkrypt

Zuzanna Latos 2d OŚ CZASU 1 1877 r Opracowanie taśmy
Zuzanna Latos 2d
OŚ CZASU
1
1877 r
Opracowanie taśmy celuloidowej
Entwicklung des Zelluloidstreifens
2
1887 i 1888
Powstanie pierwszych, prymitywnych Die Gründung des ersten, primitiven
filmów, a ich autorem był francuski
Filme und ihre Verteidigung durch
wynalazca Louis Le Prince;
Französisch Erfinder Louis Le Prince,
3
Pod koniec
XIX wieku
Powstanie wielu eksperymentalnych
urządzeń do wyświetlania filmów
Die Entstehung von vielen
experimentellen Geräte für die
Wiedergabe von Filmen
4
13 lutego
1895 roku
Bracia Auguste i Louis Lumière,
opatentowali urządzenie zwane
kinematografem
Die Brüder Auguste und Louis Lumière
patentiert ein Gerät namens
Bildregisseur
5
28 grudnia
1895 roku
Zorganizowanie pierwszego
publicznego pokazu filmowego w
Paryżu.
Die Organisation der ersten öffentlichen
Filmvorführung in Paris.
6
1903 r.
W USA narodził się specyficzny dla
tego państwa gatunek western
In den USA wurde für das betreffende
Land Western-Genre geboren
7
1916 r.
Pierwszy film ze spójną narracją i
dynamiką
Der erste Film mit einer kohärenten
Erzählung und Dynamik
8
przełom lat Powstanie specyficznego rodzaju
10. i 20. XX komedii filmowej, zwany burleską
wieku,
9
Początek lat Narodziny reportażu dokumentalnego Geburt von Reportage Dokumentarfilm
20. XX
Die Schaffung einer spezifischen Art
von Filmkomödie, burlesque genannt
10 1927 r.
Ukazanie się pierwszego filmu ze
ścieżką dźwiękową pod tytułem
Śpiewak jazzbandu
11 1927 r.
Walt Disney wyreżyserował pierwszy Walt Disney leitete die ersten
animowany film dźwiękowy pod
animierten Film-Sound genannt
nazwą Parowiec Willie
Steamboat Willie
12
Utworzenie Akademii Filmowej
Die Gründung der Academy Award
13 1930 r.
W USA wykształcił gatunek filmu
gangsterskiego
In den USA entwickelte das
Gangsterfilm Genre
14 1938 r.
Stworzenie pierwszych filmów
używające technologii Technicolor
Die Gründung der ersten Filme, die
Technicolor-Technologie verwenden
15 1952 r.
Pierwszy film trójwymiarowy
Die erste dreidimensionale Film
16 1959 r.
Ben-Hur zdobywa największą ilość
(11) statuetek Akademi Filmowej
Ben-Hur hat die größte Anzahl von (11)
Oscar Statuetten
17 W połowie
lat 70. XX
wieku
Wykorzystanie technologii
komputerowych i efektów
specjalnych, do powstawania licznych
gatunków Sci-Fi i kina przygodowego
Der Einsatz von Computertechnik und
Spezialeffekte zur Bildung von
zahlreichen Arten von Science-Fictionund Abenteuerfilme
18 1995 r.
Pierwsza pełnometrażowa animacja
wykonana w całości za pomocą
technologii komputerowej
Die erste in voller Länge Animation, die
ganz mit Computer-Technologie
1927 r.
Das Aussehen der erste Film mit einem
Soundtrack mit dem Titel The Jazz
Singer