Komunikat dotyczący Zapytania Ofertowego nr 3/2016 W

Transkrypt

Komunikat dotyczący Zapytania Ofertowego nr 3/2016 W
Komunikat dotyczący Zapytania Ofertowego nr 3/2016
W nawiązaniu do opublikowanego na niniejszej stronie internetowej dnia 12 sierpnia 2016 r.,
ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2016 dotyczącego wyboru podwykonawcy na przeprowadzenie prac
badawczo-rozwojowych dotyczących piątego etapu Projektu pt. „ Przeprowadzenie prac B+R w
kierunku opracowania innowacyjnej technologii termomechanicznego walcowania stali CHQ
niezbędnej do wytworzenia walcówki o unikalnej kombinacji parametrów technologicznych,
mechanicznych i strukturalnych, zapewniającej jej najwyższą podatność do spęczania na zimno ”,
o którego dofinansowanie z Programu sektorowego „INNOSTAL” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe
programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 ubiega się
Zamawiający,
informujemy, iż w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego, do
realizacji przedmiotu Zapytania wybrany został Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w
Gliwicach.

Podobne dokumenty