Pobierz dokument

Komentarze

Transkrypt

Pobierz dokument
STYCZEŃ 2014 NR 1/239

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY GNIEWKOWO

NAKŁAD: 4000 EGZ.

ISSN 1233-9539
To był udany rok…
Rok zakończony powodzeniem |2
Medal dla ks. Radcy W. Rabczewskiego |5
nr 1/2014
GNIEWKOrama
2
Uroczysta Sesja Rady
Miejskiej Gniewkowo
zdjęcia
nadesłane
Spotkanie opłatkowe
z seniorami
Spotkania Świąteczne
Spotkanie opłatkowe z seniorami
Uroczysta Sesja Rady
Miejskiej Gniewkowo
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo
Spotkanie opłatkowe z pracownikami spółki PK Gniewkowo
GNIEWKOrama
nr 1/2014
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo
TEMAT Z OKŁADKI 3
Rok 2013
t
temat z pierwszej strony
zakończony z powodzeniem
Mijający rok, mimo różnych trudności, należy zaliczyć do bardzo udanego okresu
w rozwoju naszej Gminy. Do najważniejszych spraw i zadań zrealizowanych przez
nasz samorząd należy zaliczyć:
1.
W roku bieżącym wykonaliśmy
zadania związane z przebudową 4 świetlic – w Markowie,
Ostrowie, Murzynnie i Wielowsi - na łączną wartość 255 tys.
zł. (w tym dotacja 190 tys.)
2.
Zakończona została modernizacja „Łącznicy Kulturalnej”
– Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w ramach rewitalizacji starej
części miasta, wartość zadania 300 tys. zł. (w tym dotacja 210 tys.)
3.
W tym roku również pobudowane zostało boisko wielofunkcyjne w Gąskach – wartość
zadania 260 tys. zł (w tym dotacja 180 tys.)
4.
Na jesień zakończona została budowa ścieżki rowerowej Gniewkowo – Lipie na
długości 1,7 km – wartość
zadania 530 tys. zł. (w tym dotacja 215 tys.)
5.
Na Oczyszczalni Ścieków została pobudowana nowoczesna
instalacja natleniania - wartość
zadania ok 250 tys. zł. (w całości sfinansowana przez firmę
Bonduelle Polska S.A.)
6.
Trwa aktualnie budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w parku przy ul.
Powstańców Wielkopolskich –
łączna wartość zadania 1,6 mln
zł. (100 % dotacji uzyskanej
z Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej)
7.
Wykonana została również
przebudowa dachu pałacu
w Markowie – kwota 120 tys.
zł. (środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy)
8.
Po moich zabiegach i rozmowach, przeprowadzona została
inwestycja związana z budową
ronda (które otrzymało nazwę
Rondo Żołnierzy Wyklętych)
na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej, Zajeziernej i obwodnicy.
Wartość zadania to kwota 4,3
mln.
9.
Gniewkowo „Księstwo Gniewkowskie” w roku bieżącym
zostało przyjęte w skład Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski”
10.
Ponadto należy również uznać
za sukces bardzo prorozwojowy budżet uchwalony na 2014
rok – gdzie inwestycje stanowią
ok 20% ogólnych wydatków.
Należy zauważyć, iż zadania
realizowane są przy znaczącym
udziale różnego rodzaju dotacji, które Gmina pozyskała na
dany cel. Tylko nowoczesne
samorządy z wizją rozwoju są
zadłużone, ponieważ korzystają
z zewnętrznego dofinasowania,
do tego jednak są niezbędne
różne instrumenty finansowe,
w tym również obligacje (przypomnę, iż nasze zadłużenie na
dzień dzisiejszy wynosi 48%).
Poziom inwestycji za ostatnie 6
lat jest najwyższy w powiecie
i przekroczył 45 mln zł. Tylko
dobre i mocne samorządy stać
na obligacje i kredyty. Byłaby to
hańba i wielka moja porażka,
gdyby Gmina miała zadłużenie
na poziomie np. 15% a Gniewkowo i tereny wiejskie wyglądałby tak jak 5 lat temu.
Ponadto, co warte podkreślenia to fakt, iż Gmina Gniewkowo ma ogromny potencjał
ekonomiczny (najlepsze grunty rolne powiązane z takimi
firmami jak BONDUELLE,
CYKORIA SA, VEGRO czy
KCB INTERLIGHT SP. Z O.O.,
GALA COLLEZIONE i wiele
innych podmiotów gospodarczych). Znakomite położenie
(bliskość A1 oraz ośrodka uniwersyteckiego). W przyszłym
roku nowa trasa kolejowa oraz
perspektywa budowy trasy S15.
Nasza wspaniała historia, prze-
piękna puszcza bydgoska, którą
zarządza Nadleśnictwo Gniewkowo. Mamy najniższy wskaźnik bezrobocia w powiecie,
a jednocześnie jako jedyni dodatni wskaźnik demograficzny
– przybywa nam mieszkańców.
Dlatego właśnie Gmina Gniewkowo w rankingu
Gazety Pomorskiej (Źródło:
Atrakcyjność Inwestycyjna
Regionów Polski – SGH) znalazła się wśród 13 (na 144
gminy) ponadprzeciętnych
samorządów Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Oceniane były wszystkie zasoby,
w tym m.in. potencjał ekonomiczny, gospodarczy, położenie, transport, komunikacja,
perspektywa rozwoju, handel,
gastronomia.
Burmistrz Gniewkowa
Adam Roszak
nr 1/2014
GNIEWKOrama
4 WAŻNE INFORMACJE
WIELKI FINAŁ WOŚP
w Gminie Gniewkowo
W gminie Gniewkowo,
jak i w całej Polsce,
odbywał się XXII Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Tegoroczna zbiórka
przebiegała pod hasłem: „Na Ratunek”.
f
za oprawę muzyczną; panu Jarosławowi Lewandowskiemu
za użyczenie transportu oraz
wszystkim, którzy nie zostali
wymienieni, a włożyli w jakikolwiek sposób wkład w organizację przedsięwzięcia. Dawid Rogalski
Szef Sztabu WOŚP
w Gniewkowie
PS.
więcej zdjęć
w fotogalerii na okładce
Z
bierano pieniądze na zakup
specjalistycznego sprzętu
dla działającej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej Seniorów. Grała cała
Polska, grało również Gniewkowo. Od rannych godzin do
popołudnia na ulicach naszego miasta kwestowało 80 wolontariuszy. Do tego w zbiórkę
zaangażowali się uczniowie
szkół z terenu gminy Gniewkowo. O godz. 15.00 wyruszył marsz Nordic- Walking,
w którym wzięło udział 16
pań. Marsz poprowadził Artur
Woźniak- wykwalifikowany instruktor oraz Krzysztof Tomasik. Od godz. 17.00 rozpoczęła
się impreza w sali koncertowej
MGOKSiR przeniesiona z Rynku w Gniewkowie ze względu
na niesprzyjającą aurę.
Do godz. 20.00 mieszkańcy
Gniewkowa mogli bawić się
przy muzyce dj. MIKE’A oraz
posłuchać zespołu ludowego
Gniewkowianie, który wywołał
euforię wykonując znany przebój „My Słowianie”. Mieszkańcy Gniewkowa chętnie brali
udział w licytacji gadżetów, za
które uzbierano sumę niespełna 2000 zł. Największe sumy
dano za policyjnego Polfinka, Zegar WOŚP, Tort WOŚP
ufundowany przez Państwo
Świdrowicz oraz identyfikator
Szefa Sztabu, który podobnie
GNIEWKOrama
jak w zeszłym roku również został wystawiony na aukcję.
Spore zainteresowanie
wzbudziły również przejażdżki wozem strażackim, o które
również mocno się licytowano.
Sporą sensację również wywołało czterech młodych mężczyzn z grupy rekonstrukcyjnej
w strojach Wojska Polskiego
z replikami broni, młodzi pasjonaci grali z nami od samego
rana do późnego wieczora podobnie zresztą jak większość
wolontariuszy.
O godz. 20.00 połączyliśmy
się z całą Polską podczas światełka do nieba. Obecni na sali
koncertowej odpalili zimne
ognie przy dźwiękach Hymnu
WOŚP. Suma ostateczna zebrana przez sztab gimnny Gniewkowo przy dużym wsparciu
szkół (Gimnazjum w Gniewkowie, NSP i NG w Gąskach,
SP w Szadłowicach oraz SP
w Wierzchosławicach) uzbierało 11.144,43 zł.
Całą imprezę mogliśmy
przeprowadzić dzięki życzliwości wielu osób i instytucji.
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim
wolontariuszom i pracownikom
ośrodka kultury oraz biblioteki,
nr 1/2014
którzy mimo nieciekawej pogody stanęli na wysokości zadania. Wszystkim mieszkańcom
Gniewkowa, którzy wsparli tę
szczytną akcję. komendantowi
policji Januszowi Świątkowskiemu i funkcjonariuszom
za czuwanie nad bezpieczeństwem całej imprezy oraz
przekazaniem Polfinka; Ochotn i c z e j S t r a ż y Po ż a r n e j
w Gniewkowie z komendantem
Sławomirem Kościńskim i Prezesem Edmundem Głuszakiem
na czele; Ochronie w składzie:
Robert Kulpa, Łukasz Wojdylak i Krzysztof Kulpa; Jagodzie
i Mariuszowi Świdrowicz za
piękny tort na licytację, Krzysztofowi Harasowi i pracownikom zajazdu „Harasówka” za
przepyszną grochówkę; Piekarni Bracia Kuczyńscy za pieczywo oraz pyszne drożdżówki;
Piekarni Pana Józefa Klimko
z Rojewa za mufinki dla wolontariuszy; Panu Arturowi
Woźniakowi za poprowadzenie
marszu Nordic-Walking; Panom Mariuszowi Majewskiemu
i Szymonowi Tomasikowi za gadżety przekazane na licytację;
dj. Mike’a oraz zespołowi ludowemu Gniewkowianie z Panią
Agnieszką Szafrańską na czele
Odnośnie WOŚP-u pojawiały się w ostatnim czasie różne
komentarze. Postanowiłem
pokusić się o swój krótki komentarz. Ta wielka narodowa
„zrzutka” na sprzęt medyczny
dla polskich szpitali, który bądź
co bądź, zapewnić powinien
rząd, miała miejsce po raz 22.
Nieudolność naszego Państwa
Polacy tego dnia muszą brać
w swoje ręce. Akcja pokazuje
jak wielkie mamy serca. I do
wrzucania w puszki nie zagrzewa nas Jurek Owsiak, rząd, media… My zwyczajnie tego dnia
mamy dość polityki, a chcemy
tą symboliczną złotówką przyczynić się do uratowania życia
ludzkiego, może wielu ludzkich
istnień…
Mimo, że pan Jurek Owsiak
psuje tę piękną ideę, którą
zapoczątkował 22 lata temu
swoimi niepotrzebnymi politycznymi wycieczkami i krytykanctwem tych, którzy się nie
zgadzają z tą ideą, to o jednym
należy pamiętać i nie możemy nigdy zapomnieć. To właśnie Jurek Owsiak wykrzesał
przed 22 laty iskrę, dzięki której dziś płoną co roku w Polsce
i na całym świecie w styczniową niedzielę nasze serca. I niekiedy dopiero niektórzy
zauważają plusy tej akcji, gdy
sami trafią do szpitala, albo
ktoś bliski, żeby przekonać się,
że sprzęt zakupiony przez fundację ratuje życie- zakupiony
de facto przez nas!  (dr)
WAŻNE INFORMACJE 5
Medal Marszałka Województwa
Kujawsko – Pomorskiego,
„Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”
dla Księdza Radcy Włodzimierza Rabczewskiego
tekst:
Rafał Owczarek
zdjęcia:
Dawid Rogalski/ nadesłane
t
W
temat z pierwszej strony
czwartkowy wieczór, 12
grudnia 2013 r. o godz.
20.00, w dniu poprzedzającym 32 rocznicę ogłoszenia
stanu wojennego, w kościele
Ojców Jezuitów na Rynku Staromiejskim odprawiona została
msza św. w intencji ofiar stanu wojennego oraz za duszę
zmarłej Marianny Popiełuszko,
matki błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki.. Następnie
w Urzędzie Marszałkowskim,
odbyła się uroczystość wręczenia Medalu Marszałka, osobom
zasłużonym dla regionu, wśród
których znalazł się ks. Radca
Włodzimierz Rabczewski, Honorowy Obywatel Gniewkowa.
Księdzu Radcy w tym ważnym dniu towarzyszyła delegacja
z Urzędu Miejskiego w Gniewkowie: Pani Sekretarz Bogumiła Pęczkowska z mężem
Michałem, Radny Dawid Rogalski oraz opiekun ksiedza Rafał
Owczarek. Oznaczenie to, ma
bardzo symboliczną wartość
i jest ogromnym wyróżnieniem
dla Ks. Radcy. Ów kapłan bowiem w swoim życiu przeszedł
bardzo wiele i swoim przykładem zaświadcza dziś o tym, że
dźwigając przez życie z godnością swój własny krzyż, można pokonać wszystkie życiowe
trudności. A było tych trudności
wiele w czasie wojny, jak również
w czasach komunistycznych
w Polsce., jednak Ksiądz Radca
zawsze kierował się i żył słowami, że dobro musi zwyciężyć.
Nie byłoby tego medalu,
gdyby nie wniosek Burmistrza
Adama Roszaka, wystosowany
do Marszałka Województwa
Kujawsko Pomorskiego, z proś-
bą o odznaczenie Ks. Radcy
tym zaszczytnym medalem.
Wiele dobra otrzymał Ks.
Radca Włodzimierz Rabczewski od władz Gniewkowa. Ówczesne, jak również i te obecne
władze na czele z Panem Burmistrzem, pamiętają o Nim,
w ważnych dla Niego uroczystościach, a także zapraszają
na uroczystości gminne. Wspomnę tu o tytule Honorowego
Obywatela Gniewkowa, o wydanej książce z okazji 60 Jubileuszu Kapłaństwa i o ostatnim
zaszczytnym odznaczeniu
przez Marszałka Województwa
Kujawsko Pomorskiego Piotra
Całbeckiego w obecności Wojewody Ewy Mes. Pamiętają również o Urodzinach Ks. Radcy.
96 letni kapłan, jest skromną
osobą, nigdy nie zabiegał o żadne odznaczenia, ani kościelne,
ani państwowe, to tym bardziej
cieszy fakt, że osoby, które sprawują władzę w naszym mieście
na czele z Burmistrzem Gniewkowa, pamiętają o ludziach zasłużonych dla Gniewkowa i za
to, należy się ówczesnej i obecnej władzy wielkie uznanie i podziękowanie.
Tak nieraz bywa, że człowieka docenią niekiedy dopiero po ziemskim życiu. Jednak
w Gniewkowie pamiętają i doceniają jeszcze za życia tych,
którzy powinni być docenieni.
Pewna fraszka pt. „Doceniony” ukazuje w swej treści bak
docenienia za życia, stwierdzając: Tu leży poeta, brzmi
dumnie, gdy beneficjent już
w trumnie. Najzacieklejszy
krytyk pozwoli, aby ze sławy
-korzystał do woli. Doceniajmy więc ludzi, póki są jeszcze
wśród Nas, a na tamtym świecie zostawmy to Panu Bógu.
Nadszedł czas podziękowań
dla tych, dzięki którym Ks.
Radca Włodzimierz Rabczewski otrzymał medal Marszałka.
Dziękuję Panu Marszałkowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panu Piotrowi Całbeckiemu, za uznanie i przyznanie
Medalu Marszałka„Unitas Durat
Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” Ks. Radcy Włodzimierzowi Rabczewskiemu.
W imieniu Księdza jak i swoim dziękuję Panu Burmistrzowi
Adamowi Roszakowi za argumentację i wysłanie wniosku
do Urzędu Marszałkowskiego
w Toruniu, Pani Sekretarz Bogumile Pęczkowskiej, jej mężowi
Panu Michałowi Pęczkowskie-
mu za obecność i za dowiezienie Ks. Radcę na uroczystość
wręczenia medalu, Radnemu
Miejskiemu Panu Dawidowi
Rogalskiemu, za obecność i rzetelną informację wraz ze zdjęciami z tej uroczystości.
Dziękuję Redaktor Expresu
Bydgoskiego: dodatku Gniewkowo Pani Renacie Napierkowskiej, za napisanie artykułu
o tym wyjątkowym i jakże dla
ks. Radcy ważnym i symbolicznym wyróżnieniu.
Ks. Radca, godnie reprezentuje naszą Gminę, Powiat,
Województwo, na ważnych
uroczystościach. W tym miejscu mogę wspomnieć, że
w maju 2013 r., Ks. Włodzimierz Rabczewski, wspólnie
ze swoim bratem Marianem,
na zaproszenie Republiki Austrii, wzięli udział w Otwarciu
Muzeum w Mauthausen. Ks.
Radca w Kapsule Czasu umieścił książkę wydaną na 60 lecie swojego kapłaństwa przez
Urząd Miejski w Gniewkowie.
Wśród zaproszonych gości, był
obecny Prezydent rzeczpospolitej Polski Bronisław Komorowski. Oraz Prezydent Republiki
Austrii Heinz Fischer. Była to
niezwykle wzruszająca uroczystość, ponieważ żyjący jeszcze
więźniowie obozów w Mauthausen i Gusen, stanęli na tej ziemi,
gdzie podczas wojny przebywali
nie jako ludzie, ale jako numery. Tym razem przybyli tam
jako Obywatele Polski i są dla
nas wszystkich żywą historią
tamtych czasów. Wielkie więc
uznanie dla Republiki Austrii
za to zaproszenie. Przez 4 dni
przebywał Ks. Radca na terytorium Austrii, gdzie wraz z bratem mieszkali w hotelu w Lintz
i uczestniczyli wspólnie z innymi żyjącymi jeszcze więźniami oraz zaproszonymi Gośćmi
w tych ważnych uroczystościach
zarówno dla Polski i Austrii. 
nr 1/2014
GNIEWKOrama
6 WAŻNE INFORMACJE
Sylwestrowo w Kawęczynie
tekst:
Dawid Rogalski
zdjęcia:
Nadesłane
W
ielu mieszkańców Kawęczyna, okolicznych miejscowości, a także Gniewkowa
skorzystało z możliwości powitania Nowego Roku w świetlicy
właśnie w tej wsi. Na zaproszenie pani sołtys oraz Rady Sołeckiej odpowiedziało 80 osób.
Kiedy już huki petard i wystrzały szampanów przeszły do lamusa - wiadomo, przynajmniej
tym wszystkim, którzy bawili
się w Kawęczynie, że miejsce
wybrali dobrze. Miejsce i grono
ludzi, w którym żegnali stary,
a witali Nowy Rok. Tuż po noworocznym toaście i licznych
sztucznych ogniach na salę
wjechała niespodzianka dla wyjątkowych gości - tort. Wszyscy
którzy skosztowali przepysznego smakołyku mieli więcej sił
by bawić się długo, a zabawa
trwała do białego rana. 
PODZIĘKOWANIE
Sołtys wsi Kawęczyn dziękuje wszystkim wyjątkowym gościom za wspaniałą zabawę.
Dziękuje również zespołowi
muzycznemu, obsłudze gości
i paniom gotującym.
Sylwestrowo i Mikołajkowo w Lipiu
tekst:
Dawid Rogalski
zdjęcia:
Nadesłane
W
Lipiu podobnie jak
w wielu innych miejscowościach naszej gminy (m.in.
Wielowieś, Ostrowo, Gąski,
Murzynko) miała miejsce zabawa sylwestrowa. W świetlicy
wiejskiej postanowiło zabawić
się 120 osób. Organizatorem
sylwestrowych szaleństw była
Pani sołtys Barbara Manerowska oraz Rada Sołecka Wsi.
„Było super, dobre jedzenie,
muzyka itp.” - ocenia krótko
jeden z uczestników imprezy.
Rada sołecka przygotowała również coś dla młodszych.
Otóż wcześniej, kilka dni przed
powitaniem Nowego Roku zorganizowano wigilię dla dzieci na
której gościł sam św. Mikołaj.
„Dzięki głównemu sponsorowi
firmie „Bonduelle” oraz drobnym przedsiębiorcom z Gniewkowa, mogły zostać wręczone
paczki wszystkim dzieciakom.”tłumaczy sołtys wsi Pani Barbara Manerowska. 
Sylwester w Wielowsi
P
odobnie jak w innych sołectwach 31 grudnia 2013 r. w Wielowsi odbył się bal, na którym
bawiło się ponad 100 osób. Do fantastycznej zabawy przygrywał rodzinny zespół Strance. Imprezę
zorganizowała Rada Sołecka. Za pośrednictwem
„Gniewkoramy” Rada Sołecka w sposób szczególny pragnie podziękować Jadwidze Tyrała, Piotrowi
Szulczewskiemu, Andrzejowi Mrozik _ Gliszczyńskiemu, za pomoc w przygotowaniu wystroju sali
jak i organizacji.
Uczestnicy sylwestrowych szaleństw w Wielowsi zgodnie twierdzą, że zabawa była wystrzałowa.  Dawid Rogalski
GNIEWKOrama
nr 1/2014
ROZMAITOŚCI 7
Pomóż OSP Gniewkowo!!!
Jak co roku przy wypełnianiu deklaracji
PIT możemy przeznaczyć 1 % na dowolną
organizację pożytku
publicznego.
D
o takich organizacji należy Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych w Gniewkowie. Strażacy Ochotnicy jednostek z gminy Gniewkowo
oprócz uczestnictwa w akcjach
ratowniczo-pożarniczych,
biorą również czynny udział
w uroczystościach patriotycznych i kościelnych. To na nich
można liczyć przy organizacji
wszelkich festynów, spotkań
z młodzieżą oraz wielkich imprez. Każdego dnia są przygotowani ratować zdrowie i życie
drugiego człowieka. Poza tym
są zawsze otwarci na potrzeby
społeczeństwa w innych aspektach.
O tym jak bardzo są potrzebni mogliśmy się przekonać jakiś czas temu gdy przez nasz
region przechodził orkan „Ksa-
wery”. Strażacy z Gniewkowa
wyjeżdżali do akcji na terenie
powiatu ok. 17 razy. Niektórzy
z ochotników pracowali bez wytchnienia nawet 30 godzin.
W zeznaniu składanym
za 2013 r. podatnik ma prawo
przekazać 1 % swojego podatku wybranej przez siebie
organizacji pożytku publicznego. Aby wspomóc Ochotniczą
Straż Pożarną w Gniewkowie
wystarczy wpisać w cel:
„OSP w Gniewkowie,
ul. Piasta 7A,
88-140 Gniewkowo”.
Numer KRS: 000116212.
Tak naprawdę podatnik nic
nie zyskuje – ale też nic nie
straci – a może bezpośrednio wpłynąć na to, do kogo
trafią pieniądze z jego podatków. Zysk podatnika jest
więc bardziej moralny. W tym
przypadku natomiast zyskają ochotnicy, którzy de facto
i tak będą dbali o nasze bezpieczeństwo. Reasumując nic
nie stracimy, a mimo wszystko
zyskamy bardzo wiele.  Dawid Rogalski
„Na sportowo w Murzynku”
W
pierwszą tegoroczną
niedzielę, w świetlicy
w Murzynku, odbyła się sportowo – taneczna impreza, na
której najmłodsi jak i nieco
starsi mieszkańcy wsi, mogli
sprawdzić swoje umiejętności w różnych zmaganiach zaplanowanych na ten wieczór.
Były liczne konkurencje sprawnościowe przeprowadzane
między drużynami, jak i wśród
indywidualnych zawodników.
Ci bardziej śmiali mogli za-
prezentować swoje zdolności wokalne śpiewając kolędy.
Dla miłośników bajek nie było
problemem odgadnięcie tytułu czy imion bohaterów po
wysłuchaniu fragmentu melodii lub dialogu. Bardzo widowiskową i w dodatku głośną
konkurencją był wyścig w nadmuchiwaniu balonów aż do
ich pęknięcia. Kto miał jeszcze dość siły w płucach, mógł
je wykorzystać w zmaganiach
z wiatromierzem. Największa
uzyskana prędkość dmuchania to 50km/h. Dla wszystkich
obecnych na Sali przygotowano słodki poczęstunek a dla
uczestników konkursów czekały oczywiście nagrody. Sołtys
oraz Rada Sołecka Murzynka
pragną podziękować wszystkim
tym, którzy wsparli i byli zaangażowani w organizację imprezy, jak również uczestnikom za
wspólną zabawę. Ireneusz Kopiszka
„Złote Gody”
J
ubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego obchodzili
Państwo Irena i Mirosław Morawcowie z Gniewkowa.
Jubilaci wychowali 3 synów,
doczekali się 5 wnuków.
Pan Mirosław prowadził Zakład Murarski, żona pracowała
w byłej Przetwórni Owocowo-Warzywnej w Gniewkowie.
„Medale Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie” przyznane przez Prezydenta RP oraz
pamiątkowy dokument z serdecznymi gratulacjami od Burmistrza Gniewkowa Adama
Roszaka wręczyła Sekretarz
Gminy Pani Bogumiła Pęczkowska.
USC Gniewkowo
GRUDZIEŃ 2013 roku
Urodzenia
Lewandowski Oskar Piotr (Tomasz, Aleksandra, Markowo)
Związki małżeńskie
Arkadiusz Paczkowski (Gniewkowo) - Agnieszka Gmura
(Gniewkowo); Adrian Frączek
(Kołuda Wielka) - Ewa Przybył
(Wierzbiczany)
Zgony
Zofia Sopolinska, lat 90, Gniewkowo; Irena Piasek, lat 83,
Gniewkowo; Tadeusz Lewickilat 66, Gniewkowo; Kazimierz
Borowicz, lat 71, Wierzchosławice
 Mariola Torgowska, Zastępca Kierownika USC
nr 1/2014
GNIEWKOrama
8 ROZMAITOŚCI
Ważne dla Gniewkowa
styczniowe rocznice
19 stycznia w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie odbyła się
uroczysta Msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny i w szczególności naszego miasta
i gminy, w związku z przypadającymi rocznicami: 94. rocznicą odzyskania Niepodległości przez
Gniewkowo i 69. rocznicą wyzwolenia Gniewkowa spod okupacji hitlerowskiej.
U
roczystą Eucharystię poprzedził udany koncert kolęd zespołu OMNES FILII DEI
DOMINI, wykonującego muzykę
chrześcijańską, który działa przy
parafii Ojców Paulinów w Toruniu. Od momentu swego powstania we wrześniu 2011 roku
regularnie, co dwa tygodnie,
dba o muzyczną oprawę akademickiej Mszy Św. Zespół tworzy
ponad 20-to osobowy chór, którego solistką i instruktorką jest
Joanna Czajkowska, prowadząca
w gniewkowskim ośrodku kultury bezpłatne warsztaty wokalne
oraz 4 instrumentalistów.
Zespół ciekawie zaaranżował
i świetnie wykonał znane kolę-
dy, zadbał również o oprawę
Mszy Św, w której udział wzięli
przedstawiciele gniewkowskiego samorządu w osobach
Burmistrza Adama Roszaka,
Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Kozłowskiego,
Zastępcy Burmistrza Pawła
Drzażdżewskiego, Skarbnika
Gminy Doroty Rutkowskiej,
uczestniczący w uroczystości
razem z rodzinami.
W kościele nie zabrakło
też przedstawiciela samorządu Powiatu Inowrocławskiego
w osobie wicestarosty Mirosławy Kucol. We Mszy uczestniczyli także radni, sołtysi,
kierownicy gminnych instytucji
„Złote Gody”
Maria i Stanisław
Polakowie-Suchatówka
Z
wiązek małżeński zawarli 21 grudnia 1963 roku w USC
Gniewkowo. Doczekali się czwórki dzieci: 3 synów i córki oraz
jednej wnuczki. Jubilat do swojego przejścia na emeryturę pracowała w Cukrowni Tuczno. Jubilatka była natomiast nauczycielką
w SP nr 1 w Gniewkowie. Dwoje synów: Mieczysław i Wojciech
zostali duchownymi, Tomasz ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu, natomiast córka Anna została nauczycielką.
W tę piękną rocznicę medale jubilatom „Za długoletnie pożycie małżeńskie” wręczył Burmistrz Gniewkowa Adam Roszak.  
GNIEWKOrama
nr 1/2014
i przede wszystkim mieszkańcy
Gniewkowa. Uroczystą oprawę
zapewniło także stawiennictwo
kilkunastu pocztów sztandarowych reprezentujących szkoły,
instytucje i organizacje z terenu gminy.
Homilię wygłosił ks. Wikariusz Karol Łybek, który
wskazał, że patriotyzmu nie powinniśmy traktować dziś zbyt
patetycznie, jako pusty, staromodny frazes, ale starać się
nadać mu wymiar praktyczny.
„Jaka jest twoja codzienność,
taki jest patriotyzm”- spuentował ks. Łybek dając tym samym
chyba wszystkim zgromadzonym wiele do rozmyślań.
Mszę św. zakończyło uroczyste odśpiewanie hymnu
„Boże, coś Polskę”, po którym
wyprowadzone zostały poczty
sztandarowe, a Burmistrz wraz
z Zastępcą, Przewodniczącym
Rady Miejskiej i Wicestarostą
udali się pod pomnik Gerharda Pająkowskiego, gdzie złożyli
okolicznościowe wiązanki.
W tej symboliczny sposób
uczczono pamięć nie tylko
Jego, ale wszystkich ofiar poległych w walce o niepodległość
i wolność Gniewkowa. Jk
ROZMAITOŚCI 9
Akcja „Uśmiechnięty senior,
pomagamy potrzebującym”
M
iejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gniewkowie wzorem lat
ubiegłych zorganizował akcję świątecznej pomocy pn.
„Uśmiechnięty senior, pomagamy potrzebującym”. Akcja
została wsparta przez darczyń-
ców - Cykoria S.A. Wierzchosławice oraz firmę VERGO
„Warzywa Groblewskich„ którzy przekazali bezpłatnie dary
przeznaczone na paczki świąteczne dla podopiecznych
ośrodka pomocy społecznej.
Do akcji w przygotowaniu pa-
czek świątecznych chętnie
włączyli się wolontariusze
z Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie. Urząd Miejski w Gniewkowie bezpłatnie użyczył
samochodu do ich przewozu.
W dniu 06.12.2013 r. paczki
świąteczne zostały dostarczone
podopiecznym ośrodka pomocy społecznej. Przeprowadzona
akcja była niespodzianką dla
osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i spotkała
się z miłym odbiorem.
Kierownik M-GOPS
mgr Elżbieta Zajonz
Kolor Biały z wizytą w przedszkolu
E
dukacja przedszkolna, to
z punktu widzenia nas dorosłych, czas zdobywania podstawowej wiedzy i umiejętności
niezbędnych do dalszej edukacji i funkcjonowania w społeczeństwie. Niech się jednak
nie da zwieść ten, kto pomyśli,
że w związku z tym jest to etap
najłatwiejszy. Wręcz przeciwnie. Dziecko musi pokonać
wiele trudności i przełamać
wiele barier, aby przyswoić sobie to, co nam wydaje się proste
i banalne (wystarczy np. przy-
pomnieć sobie własne kłopoty
z rozróżnieniem prawej i lewej
strony.). Aby zainteresować
poznawaniem świata i zachęcać do podejmowania wysiłku,
zrozumienia rządzących nim
praw, dyrekcja i pracownicy
Samorządowego Przedszkola
w Gniewkowie podejmują wiele ciekawych inicjatyw. Jedną
z nich jest organizacja „kolorowych dni”, których celem
jest integracja poszczególnych
grup, uczenie zdrowego stylu
życia poprzez zachęcanie do
aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.
12 grudnia 2013 roku odbył się pierwszy z nich, a jego
patronem został kolor biały. Ubrane na biało dzieci
w ustrojonych na biało salach
i korytarzach witali nauczyciele i pracownicy obsługi. Przez
cały dzień poszczególne grupy
brały udział we wspólnych zajęciach przygotowanych przez
specjalnego białego gościa
- bałwanka Atomika, uczestniczyły w licznych zabawach
ruchowych nawiązujących do
tematyki zimowej.
Starszaki „ulepiły” papierowe bałwany, a maluchy wykonały piękny biały łańcuch na
choinkę. W kolorystyce dnia
utrzymane było tego dnia również menu. Pracownicy kuchni, dla których świętowany
kolor jest codziennością przygotowali zdrowe białe potrawy
uzupełniając program dnia.
 A.Kręc
nr 1/2014
GNIEWKOrama
10 ROZMAITOŚCI
Dodatek energetyczny
energetycznym i zamieszkuje
w miejscu dostarczenia energii
elektrycznej.
1. Dodatek energetyczny
przysługuje odbiorcy wrażliwemu o którym mowa w ustawie
z dnia 26 lipca 2013 o zmianie
ustawy – Prawo energetyczne
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz 984).
Odbiorca wrażliwy energii
elektrycznej to osoba:
- której przyznano dodatek
mieszkaniowy w rozumieniu
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszk aniowych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 966);
- która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy
sprzedaży energii elektrycznej
zawartej z przedsiębiorstwem
2. Wysokość zryczałtowana
dodatku energetycznego
Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30%
iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej
ceny energii elektrycznej dla
odbiorcy energii elektrycznej
w gospodarstwie domowym,
ogłaszanej na podstawie art.
23 ust. 2 pkt. 18 lit. d. ustawie
z dnia 26 lipca 2013 Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1059).
Wysokość limitu o którym
mowa wynosi:
a) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez
osobę samotną;
b) 1250 kWh w roku kalen-
darzowym – dla gospodarstwa
domowego składającego się z 2
do 4 osób;
c) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa
domowego składającego się
z co najmniej 5 osób.
Zgodnie z obwieszczeniem
Ministra Gospodarki z dnia 28
listopada 2013 r. (Dz. U. poz.
963) w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014
r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.
wysokość dodatku energetycznego wynosi:
a) dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną
– 11,36 zł/miesiąc;
b) dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,77
zł/miesiąc;
c) dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób
wynosi – 18,93 zł/miesiąc.
3. Dodatek energetyczny wypłaca się:
Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do
dnia 10 każdego miesiąca
z góry z wyjątkiem miesiąca
stycznia, w którym dodatek
energetyczny wypłaca się do
dnia 30 stycznia danego roku.
Celem otrzymania dodatku
energetycznego należy złożyć
stosowny wniosek w Miejsko
– Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Gniewkowie ul.
Dworcowa 8c pok.nr. 36.
Szczegółowe informacje
można uzyskać pod nr tel.
52-358-53-68
„Time Capsule - from past experiences
to future expectations”
J
uż po raz trzeci Gimnazjum
nr 1 im. Ziemi Kujawskiej
w Gniewkowie realizuje wielostronny projekt partnerski szkół
w ramach programu Comenius
„Uczenie się przez całe życie”.
Uczniowie i nauczyciele współpracują ze szkołami z Turcji,
Słowacji i Portugalii, razem
zastanawiając się nad bogatym
doświadczeniem przeszłości
i spoglądają w przyszłość tworząc kapsułę czasu dla przyszłych pokoleń. Praca nad
projektem to również niezwykłe
wędrówki dalekie i bliskie, odkrywanie i poznawanie innych
kultur, miejsc, tradycji, zwyczajów. W ostatnim tygodniu
października przedstawiciele
naszego gimnazjum: Pani Dyrektor Elżbieta Torgowska, na-
GNIEWKOrama
uczyciele języka angielskiego
Hanna Kowalska i Joanna Robak oraz uczniowie Monika
Rutkowska, Anna Roszak, Patryk Kleczek, Wojtek Nowacki,
Julia Korpas i Zuzanna Szymczak wyruszyli w ekscytującą
podróż do Azji Zachodniej- samolot niesamowite wrażenia!
Zwiedzanie przepięknych rejonów Kapadocji zostało połączone z pracą nad projektem, który
miał na celu przybliżenie nam
tureckiej kultury, historii i systemu edukacji. Uczniowie przez
tydzień mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych
w Kardelen Koleji, prywatnej
szkole tureckiej. Współpracowali oni ze swoimi partnerami
z klubu „Comenius”. Częścią
projektu, były również quizy na
nr 1/2014
temat szkół partnerskich, zaprezentowanie wyreżyserowanych i nakręconych przez nas
filmów ‘This is me’ oraz projektowanie logo projektu.
Podczas wizyty zwiedziliśmy
Kaymakli, czyli podziemne miasto, skalne kościoły, Üçhisar oraz
meczet. Spotkaliśmy się również
z przedstawicielami władz lokalnych, odpowiednikiem polskiego
wojewody i burmistrzem. Pisała
o naszej wizycie również miejscowa prasa!
Został nam również przybliżony sposób produkcji dywanów
jedwabnych, ręcznie tkanych,
koszmarnie drogich, o równowartości nowego samochodu!)
oraz glinianych naczyń. Niektórzy mogli spróbować swoich sił
w tworzeniu „glinianych dzieł”.
Opinie uczestników wyjazdu
„Wizyta pozwoli wzbogacić
wiedzę związaną z dniem codziennym Turcji, jej historią
oraz kulturą. Uczestnicy po raz
kolejny mieli okazję do wymiany doświadczeń”
„Wyjazd do Turcji bardzo mi
się podobał. Miłe i zabawne towarzystwo wpłynęło na świetną
atmosferę jaka panowała podczas tej wycieczki. Z ogromną
chęcią pojechałbym na kolejny
wyjazd.”
Projekt nie tylko rozwija
nasze umiejętności językowe,
ale uczy ciekawości swiata.
Już planujemy kolejne spotkania, zadania, podtrzymujemy
nawiązane kontakty i czekamy
na spotkanie na Słowacji.
Monika Rutkowska, klasa III c
WIEŚCI SZKOLNE 11
Pokazy strażackie dla
przedszkolaków w Lipiu
W dniu 02.12.2013 roku strażacy z jednostki OSP Gniewkowo udali się do Przedszkola
w Lipiu aby zaprezentować
oczekującym tam dzieciom
sprzęt strażacki, a także opowiedzieć na czym polega praca strażaka.
Dzieci mogły obejrzeć bardzo szczegółowo wóz strażacki
i zaznajomić się z umundurowaniem specjalnym używanym w straży pożarnej, oraz
sprzętem ratowniczym. Dodatkowo wygłosili pogadankę
na temat „Jak prawidłowo
powinno wyglądać zgłoszenie
o zdarzeniu na numery alarmowe 998 i 112”.
 Anna Nawrocka
POMÓŻMY
SZYMONKOWI
N
owotwór zaatakował nagle
i niespodziewanie…
2-letni Szymon zachorował
na siatkówczaka, złośliwy nowotwór oka. Polscy specjaliści
orzekli, że chłopiec może nie
tylko stracić wzrok, ale również oko.
Po konsultacjach z zagranicznymi klinikami okazało
się jednak, że jest ratunek,
oczko da się uratować, niestety leczenie jest bardzo kosztowne…
Bo długiej i kosztownej walce z nowotworem, zapadła
jednak decyzja o usunięciu
oczka. Decyzja trudna, ale
niezbędna by ratować życie
chłopca.
Teraz Szymonek jest już
spokojny. Nowotwór został
usunięty, jednak pomoc jest
wciąż potrzebna. Proteza oka
chłopczyka jest bardzo kosztowna i należy ją co jakiś czas
wymieniać.
Aby pomóc Szymonkowi
wystarczy wpisać w swoim
zeznaniu podatkowym KRS
Fundacji „Mam serce”:
0000362564. W rubryce
„Informacje uzupełniające.
Cel szczegółowy 1%” należy
wpisać SZYMON PIĘTKO. 
Oddaj 1 % na działalność
Szkoły w Gąskach
By wspomóc działalność stowarzyszenia wystarczy wpisać następujące dane w deklaracji: Wiejski Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Mała Ojczyzna” Gąski 19, 88-140
Gniewkowo, Nr KRS 0000232928
MGOKSiR informuje
Od 3 lutego 2014 roku w naszym województwie Kujawsko-pomorskim rozpoczynają się ferie zimowe. Jak co roku Miejsko- Gminny
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji przygotował dla dzieci w wieku 7-13 lat ciekawą ofertę zajęć. Zajęcia te będą odbywały się od
poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 14.00. Zapraszamy do
śledzenia naszej strony internetowej oraz facebook. 
Świąteczny kiermasz w Szkole
Podstawowej w Wierzchosławicach
D
o wielu tradycji związanych
ze świętami Bożego Narodzenia należy kiermasz świąteczny, który już po raz czwarty
został zorganizowany w naszej
szkole.
Dnia 10 grudnia 2013r. na
szkolnym korytarzu pojawiły
się stoliki nakryte świątecznymi
ozdobami, stroikami i wypiekami. Wiele przedmiotów zostało
własnoręcznie wykonanych
przez uczniów, nauczycieli
i rodziców. Wśród ozdób bożo-
narodzeniowych wyróżniały się
ładnie zdobione różnymi technikami plastycznymi bombki
oraz wiele aniołków. Piękne
stroiki oraz różnorodne choinki wykonane m.in. z makaronu
i orzechów, pozłacane i ozdobione koralikami przyciągały
wzrok kupujących. Przedświąteczną atmosferę kiermaszu
podnosił niesamowity zapach
lukrowanych pierników i słodkich wypieków, które zostały
przygotowane przez mamy naszych uczniów. Przy wszystkich
stolikach kupujący wykazywali
zainteresowanie prezentowanymi produktami i przedmiotami.
Dochód ze sprzedaży
p ro d u k t ó w ś w i ą t e c z n y c h
Rada Rodziców przeznaczyła
na potrzeby każdej klasy.
Bogumiła Pułaczewska
nr 1/2014
GNIEWKOrama
12 WIEŚCI SZKOLNE
Wokół Mikołaja Kopernika
W 2013r. przypadła 540.rocznica urodzin Mikołaja Kopernika
( 19.02.1473), 470.
rocznica jego śmierci
(21.05.1543) oraz 470.
rocznica pierwszego
wydania dzieła „De revolutionibus orbium coelestium” („O obrotach
sfer niebieskich”-1543r.)
„Pamięć o Mikołaju Koperniku, wybitnym Uczonym i wielkim Rodaku, jest powinnością
każdego pokolenia Polaków,
a w szczególności mieszkańców
regionu, w którym się urodził.
Dorobek Kopernika miał znaczący wpływ na rozwój wielu
działów wiedzy, sytuując Autora w panteonie nauki światowej.” - czytamy w Stanowisku
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie
ustanowienia w województwie
kujawsko-pomorskim Roku Mikołaja Kopernika 2013.
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie,
przy którym działa jedna z 14
Astrobaz woj. kujawsko-pomorskiego, wspiera zainteresowania
młodzieży naukami ścisłymi.
W związku z Rokiem Kopernika
uczniowie pod kierunkiem na-
GNIEWKOrama
uczycieli podjęli wiele działań
popularyzujących astronomię.
Uczniowie: P.Głuszak i N.
Gruszecka zakwalifikowali się
do II etapu Wojewódzkiego
Konkursu z Fizyki i Astronomii, a A. Marczak, Ł. Kwiatkowski wzięli udział w II etapie
Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego „Mikołaj
Kopernik i jego epoka”.Natomiast P.Głuszak, Sz. Milewski,
Ł. Kwiatkowski, Z. Głowacka,
M. Lewandowska, W. Sypniewska reprezentowali szkołę,
biorąc udział w Wojewódzkim
Konkursie Astronomicznym
organizowanym przez Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
Z zajęć eduk acyjnych
i obserwacji astronomicznych
prowadzonych w Astrobazie
Kopernik korzystali mieszkańcy miasta i okolic, a także
grupy przedszkolne Przedszkola Samorządowego, gniewkowscy gimnazjaliści, jak
również ich koledzy z gimnazjum w Czernikowie. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły
się obserwacje Jowisza, Saturna,
Księżyca, Słońca oraz gwiazdozbiorów przeprowadzane przy
użyciu teleskopów. Wydarzeniem astronomicznym roku
stała się obserwacja planetoidy
DA14 i komety ISON.
C z ł o n k o w i e k ó ł a s t ro nomicznych wzięli udział
w warsztatach astronomicznych zorganizowanych przez
Gimnazjum nr1 i Astrobazę
w Kruszwicy, KPCN w Toru-
nr 1/2014
niu, a także sympozjach, konferencjach astronomicznych
organizowanych przez Sejmik
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Seminarium Rok Mikołaja Kopernika 2013 w I LO
Toruń. Uczyli się, bawiąc na
Astrofestiwalach i Astrofestynach w Złejwsi Wielkiej.
Odbyły się wycieczki do Torunia połączona ze zwiedzaniem
Domu Kopernika. Podczas akcji Noc w Muzeum w Ratuszu
Staromiejskim wysłuchano
prelekcji: „Czy na pewno wiemy, jak wyglądał Kopernik?”,
natomiast w Domu Kopernika podziwiano wystawy:
„Instrumentarium Mikołaja
Kopernika”, „Nim użyto teleskopu- przyrządy astronomiczne Mikołaja Kopernika”.
na niebie.” Zaś główną nagrodą loterii fantowej i niewątpliwą atrakcją okazała się kolacja
pod gwiazdami dla dwóch osób.
W ciągu całego roku gimnazjaliści określali jasność
(magnitudo) gwiazdozbiorów
Oriona, Lwa,Łabędzia, biorąc
udział w Międzynarodowych
Programach Astronomicznych
Globe at Nicht i Star Count.
Podsumowaniem Roku Mikołaja Kopernika był 2 grudnia 2013r. nazwany przez
szkolnych organizatorów Dniem
Mikołaja Kopernika. Gość specjalny-członek Rady Programowej Astrobaz, dziennikarz radia
PiK, Mistrz Mowy Polskiej, popularyzator astronomii-Piotr
Majewski zaprezentował projekt
pt. „Jak Kopernik odkrył niebo”,
Gimnazjum nr1 w Gniewkowie gościło planetarium
objazdowe z Szubina, które
przygotowało seanse: „Wszechświat wokół nas”, „Wędrówki
po niebie”. Obejrzały je kl. I.
Ale uczniowie również wyjeżdżali do Planetarium w Toruniu na seanse: ”Cudowna
podróż”, „Osiem planet”, ‚’Makrokosmos”.
W ramach realizacji projektu edukacyjnego uczniów
kl. II koło astronomiczne
p ró b o w a ł o o d p o w i e d z i e ć
na pytanie:”Dlaczego warto obserwować gniewkowskie
niebo?”.Efekty poszukiwań zostały przedstawione 11 kwietnia
w Astrobazie Kopernik w czasie
przypadającego Międzynarodowego Dnia Astronomii.
Podczas Dni Gniewkowa
i Księstwa Gniewkowskiego
społeczność lokalna miała
możliwość obejrzeć pokazy:
„Powstanie Układu Słonecznego-cechy planet”, „Gwiezdne
drogowskazy. Gwiazdozbiory
natomiast gimnazjaliści przedstawili pokazy: „Wielki Wybuch
i powstanie Wszechświata” oraz
„Układ Słoneczny i cechy planet”, a także przybliżyli postać
astronoma. Po części ogólnej
była możliwość wzięcia udziału
w warsztatach kopernikańskich,
podczas których pracowano
z dziełem mistrza „De revolutionibus”, a efektem pracy stało
się opracowane kalendarium
życia i działalności Kopernika.
Rok 2013 w Gimnazjum nr1
w Gniewkowie obfitował w wydarzenia przypominające postać astronoma, matematyka,
prawnika, lekarza,ekonomisty,
tłumacza, teologa urodzonego
w Toruniu, który swą drogę
życia ziemskiego zakończył we
Fromborku, pozostawiając następnym pokoleniom przeobrażone pojęcia o Wszechświecie,
bowiem to on oddzielił gwiazdy
od planet i zwrócił uwagę na
ruch Księżyca wokół Ziemi.
Alina Wajer
Janusz Bożko
WIEŚCI SZKOLNE 13
Jasełka w szkole
W
Wizyta w Turcji w programie
Comenius Regio
W
dniach 1 - 7 grudnia
2013
odbyło się drugie spotkanie
robocze w ramach projektu
Regio. Tym razem gospodarzem była organizacja partnerska z Turcji, a miejscem
spotkania - miasto Nigde.
Podczas wielu wizyt w różnych placówkach edukacyjnych sprawdzono i oceniono
zarówno poziom zaawansowania technologicznego, jak
i zakres, w jakim wykorzystywana jest w praktyce technologia informacyjna. Polska
delegacja odwiedziła nie tylko organizacje partnerskie,
ale też szereg innych ośrodków edukacyjnych. Na liście
tej znalazły się m.in. szkoły
podstawowe, średnie, szkoły prywatne, ośrodki pracy
z uczniem szczególnie uzdolnionym, centrum nauki języków obcych i wiele innych.
Każda wspomniana wizyta
była okazją do zdobycia nowej wiedzy oraz bezcennego
doświadczenia. Nawiązano
wiele nowych kontaktów zawodowych, które w przyszłości mogą przerodzić się
w projekty oraz inicjatywy rozwijające m.in. ofertę edukacyjną gminy zarówno gminy,
jak i całego powiatu. Podczas
wizyty dokonano oceny postępu prac oraz rozplanowano
dalsze działania projektowe.
Przedstawiono i omówiono
szereg prezentacji multimedialnych przygotowanych
przez wszystkie organizacje
biorące udział w projekcie.
Kolejną, trzecią już wizytę projektową zaplanowano
na wiosnę przyszłego roku.
Tym razem gospodarzem spotkania będzie strona polska.
Paweł Skrajny
nauczyciel j.angielskiego
Spotkanie z misjonarzem
D
nia 25 listopada 2013r. po
raz kolejny gościł w naszej
szkole ks. dr Mariusz Misiorowski. Nasz gość opowiadał
o życiu i pracy misjonarzy
w Afryce- Kamerunie. Uczniowie zapoznali się z afrykańską
kulturą, tradycją i obyczajami
plemienia Baka z Kamerunu.
Ksiądz Mariusz to człowiek
pełen wiary, który niósł pomoc
duchową i materialną podopiecznym w Afryce. Godną
polecenia jest książka jego autorstwa pt., ,Sałatka z termitów”, którą wydał w 2003roku.
Opowiada w niej historię pobytu w Kamerunie, w której
szczęśliwe chwile przeplatały
się z dramatycznymi wydarzeniami.
Na zakończenie spotkania
misjonarz przeczytał przedszkolakom afrykańską bajkę.
Bogumiła Pułaczewska
S z k o l e Po d s t a w o wej im. M. Kopernika
świąteczny bożonarodzeniowy czas rozpoczął się już 17
grudnia 2013 roku. W tym
dniu wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice i dziadkowie oraz pracownicy szkoły
wzięli udział w jasełkach.
Na początku uroczystości
pani dyrektor Mariola Kozłowska powitała zebranych i złożyła pełne ciepła, świąteczne
życzenia. Następnie dzieci
z przedszkola wystąpiły z interesującym programem świątecznym. Śpiewały również
polskie kolędy i pastorałki.
Wydarzenia związane z narodzeniem Jezusa przedstawiły dzieci z klasy pierwszej.
Potem wszyscy zebrani zaśpiewali znane kolędy.
Następnie przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego
złożyli wszystkim obecnym
świąteczne życzenia. Pod koniec uroczystości zostały wręczone nagrody za zdobyte
miejsca w konkursach: literackim: opis postaci św. Mikołaja, „ozdoby choinkowe”,
śpiewania kolęd i pastorałek,
wiedzy o Janie Pawle II.
Tłowystępów stanowiły
piękne świąteczne dekoracje
aniołów i symboli bożonarodzeniowych. Nastrój świąt
Bożego Narodzenia podkreślała także wspaniale ustrojona choinka.
Dorota Świderska
Arkadiusz Dombek
uczniowie klasy VI
Wizyta św. Mikołaja
w Wierzchosławicach
K
ażdego roku 6 grudnia
czekamy na wizytę tego
pana. Pojawił się w szkole
przed południem. Ubrany był w charakterystyczny strój- czerwony płaszcz
i czapkę z białym pomponem.
Jego twarz pokrywała siwa,
kręcona broda. Na plecach
niósł worek, a w nim słodycze. Wszyscy uczniowie zo-
stali obdarowani cukierkami,
ponieważ w naszej szkole
dzieci są grzeczne, więc św.
Mikołaj nie musiał korzystać
z rózgi. Na zakończenie spotkania uczniowie wraz z wychowawcami i św. Mikołajem
zrobili pamiątkowe zdjęcia.
Weronika Ziębicka
uczennica kl. VI
nr 1/2014
GNIEWKOrama
14 WIEŚCI SZKOLNE
Podsumowanie Roku Tuwima
O
to fragment jednego z licznych wierszy Juliana Tuwima. Poetycki debiut autora
tekstów dla dzieci i dorosłych
przypadł na rok 1913. Z kolei śmierć poety nastąpiła 27
grudnia 1953 r. w Zakopanem.
W związku ze stuleciem debitu oraz sześćdziesiątą rocznicą
śmierci Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej ogłosił rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima.
Planując warsztaty Gminnego Klubu Twórczego Ucznia,
przedstawiciele szkół gminy
Gniewkowo (p. E. Torgowska,
p. A. Bożko, p. M. Nowicka,
p. K.Langner, p. A.Kozłowska,
p.B.Kwiatkowska, p.E.Sopolińska, p. A.Gancarczyk, p.
A.Murawska) postanowili przypomnieć znane od najmłodszych lat wiersze poety. I tak 11
maja 2013 roku w Szkole
Podstawowej im. Orła Białego
w Kijewie 36 uczniów, ich opiekunowie, zaproszeni goście
świetnie bawili się przy „Rzepce”, „Dwóch wiatrach”i innych
utworach na warsztatach pt.
„Dzieci Tuwimowi”.
Po wakacyjnym powrocie
do szkoły okazało się, że Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej
w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji
Nauczycieli w Toruniu zapraszają do udziału od września
do listopada 2013r. w przedsięwzięciach skierowanych do
dzieci, młodzieży,studentów,
nauczycieli,mieszkańców woj.
kujawsko-pomorskiego, których
celem będzie przypomnienie
postaci Juliana Tuwima oraz
wskazanie atrakcyjności jego
utworów w dzisiejszych czasach, a także ich walorów wychowawczych i edukacyjnych.
W związku z tym przygotowano
propozycje różnorakich działań.
W kilku z nich wzięło udział
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie.
Pa n i I w o n a M i c h a ł e k
(KPCN) była odpowiedzialna
za „ Scenariusz projektu edukacyjnego dotyczącego postaci
i twórczości Juliana Tuwima”.
Przedsięwzięcie składało się
z warsztatów dla nauczycieli przygotowujących do pracy
metodą projektu, wypracowania przez uczniów i nauczycieli
GNIEWKOrama
scenariusza projektu, wyboru
trzech najlepszych scenariuszy.
Z naszej szkoły do tego zadania
przystąpili uczniowie kl. IIe pod
kierunkiem p. Małgorzaty Kordaszewskiej - Jedel. Tytuł opracowanego przez nich projektu
brzmiał: „W jaki sposób przybliżyć postać i twórczość Juliana
Tuwima dzieciom i młodzieży”.
dyr. E.Torgowska i p. A. Bożko
przy współpracy: p. Z.Łuczak,
p. D.Paul, p.A.Haupt, p. A.
Krzyżanowskiej, p. A. Niewiadomskiej, p. M.Kordaszewskiej-Jedel, p.A.Polanowskiej,
p.A. Polak, p. J.Iwańskiej,
p.B.Wajera, wicedyrektora
A.Kręca. W Gniewkowie wiersze czytali uczniowie z kl. I,
„Modlę się, Boże, żarliwie,
Modlę się,Boże, serdecznie:
[…]
ZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW ŚWIATA,
Za ich kłopoty, frasunki,
Troski, przykrości, zmartwienia,
Za niepokoje i bóle,
Tęsknoty, niepowodzenia,
Za każde drgnienie najmniejsze,
Co nie jest szczęściem, radością,
[...]”
Julian Tuwim, Litania
W tym konkursowym działaniu uczniowie zajęli II miejsce,
otrzymując nagrody książkowe
i pamiątkowe dyplomy.
Natomiast p. Danuta Potręć
(KPCN) odpowiadała za imprezę plenerową „Czytamy Tuwima w plenerze”. Skierowano ją
do grup z Torunia (wiersze czytali uczniowie i studenci w obrębie Starego Miasta) i spoza
Torunia. Działania miały zostać
udokumentowane w postaci
filmu. Gimnazjum nr 1 włączyło się również tym zadaniem
w obchody Roku Tuwima. Imprezę plenerową przygotowały
i przeprowadziły na gniewkowskim rynku 15 października
nr 1/2014
II, III, uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
gimnazjum, a także zaproszeni goście:p.B.Pęczkowska,
p.B.Kowalska, p.J.Kowalska,
p.J. Kozłowski, p.D.Rogalski,
a po części oficjalnej mieszkańcy miasta, przedszkolaki,
nauczyciele. Film dokumentujący to przedsięwzięcie został zaprezentowany podczas
konferencji podsumowującej
obchody Roku Tuwima 10
grudnia 2013r. w Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej w Toruniu oraz podwieszony do stron
Organizatora.
Pani Anna Piątek (KPCN)
organizowała konkurs plastycz-
ny: ”Wiersze Tuwima pędzlem malowane”. Przystąpili do
niego uczniowie naszej szkoły,
którzy swe prace wykonali pod
kierunkiem p. J. Iwańskiej.
Efekty działań zaproponowanych przez KPCN przedstawiono 10 grudnia 2013r. na
uroczystej Gali Podsumowującej Obchody Roku Tuwima,
która miała miejsce w WSFH
w Toruniu. Uroczystego otwarcia spotkania dokonał ks. dr Tomasz Siuda, prorektor WSFH.
Gimnazjum nr 1 reprezentowały uczennice: K.Sawicka,
N.Świerska, J.Skonieczna oraz
p. A.Bożko.
Odebrano nagrody, podziękowania. Można było obejrzeć
nagrodzone prace plastyczne,
filmy z imprezy plenerowej,
wysłuchać recytacji „Lokomotywy” po angielsku, niemiecku, włosku, francusku,
hebrajsku, rosyjsku. Największą atrakcją wieczoru stał się
występ toruńskich przedszkolaków interpretujących wiersze poety słowem mówionym,
śpiewanym i tańcem.
Oprócz wyżej opisanych
działań podjęto również inne.
Gimnazjaliści przygotowywali gazetki klasowe, godziny
wychowawcze. W bibliotece
szkolnej na wystawie tematycznej zgromadzono liczne zbiory
poetyckie i książki biograficzne.
Pani Anna Haupt w klasach
o specjalnych potrzebach edukacyjnych przeprowadziła konkurs na najładniejszą recytację
wierszy Tuwima oraz konkurs
na najładniejszą ilustrację.
Pod jej kierunkiem uczniowie
wykonali plakaty oraz albumy. Wszystkie te prace zostały wykorzystane do dekoracji
podczas imprezy „Czytamy
Tuwima w plenerze”, a potem
uczniowie mogli je podziwiać
na wystawie w szkole.
W ten sposób Gimnazjum
nr 1 im. Ziemi Kujawskiej
w Gniewkowie oddało hołd
„[…] temu wielkiemu Poecie,
który kształtował język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość wielu pokoleń Polaków,
ucząc ich zarazem poczucia
humoru i ukazując optymizm
codziennego życia.” A.B.
HISTORIA 15
W cyklu Znani-Nieznani
Jan Królak
J
an Królak, syn Józefa i Stanisławy z domu Prusak. Urodził się w Wielowsi koło
Gniewkowa. Dnia 24 czerwca 1913 roku ukończył Szkołę Powszechną w Wielowsi (6
klas). Po ukończeniu edukacji
pomagał rodzicom w gospodarstwie. W listopadzie 1931 roku
zaczął terminować w zawodzie kołodziejskim u pana Piotra Szczupaka z Gniewkowa.
Po ukończeniu nauki zawodu
uzyskał świadectwo czeladnicze nr 2083 z dnia 20.10.1934
roku. U swojego nauczyciela –Pana Szczupaka pracował
do 1936 roku. 3 lutego 1936
roku został wcielony do Marynarki Wojennej w Pucku,
gdzie stacjonował Morski
Dyon Lotniczy. Ukończył szkolenie 30 kwietnia tego samego
roku jako marynarz-kucharz.
W ewidencji wojskowej zapisany jako szeregowiec, nr
specjalności 076 (Robotnicy
drzewni) pełnił funkcję wojskową jako marynarz-kołodziej.
Ze służby wojskowej został
zwolniony 29 kwietnia 1938
roku. Krótko przed wybuchem II Wojny Światowej prowadził wraz z kolegą 3 miesiące
prywatny warsztat.
Uczestniczył w wojnie
obronnej 1939 roku, za co
otrzymał medal pamiątkowy.
Po powrocie z wojny zatrudnił
się w suszarni- Wierzchosławice. Aresztowany przez policję niemiecką jako „SCH.,
Polit.” (areszt zabezpieczający,
polityczny), za udział w Polskim Związku Powstańczym.
Dnia 4 listopada 1943 roku
został osadzony w obozie przejściowym w Inowrocławiu na
Błoniach, ul. Okrężna, do 30
„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
Ks. Jan Twardowski
Drogiej Koleżance
Pani Bogumile Pęczkowskiej
wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy
i wsparcia w tych ciężkich chwilach po śmierci
SYNA WOJTKA
składają
Burmistrz Gniewkowa Adam Roszak, koleżanki
i koledzy z Urzędu Miejskiego w Gniewkowie,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Kozłowski oraz Radni Rady Miejskiej
marca 1944 roku. Od 31 marca 1944 do 9 czerwca 1944
przebywał w obozie hitlerowskim karno-śledczym w Poznaniu- Fort VII. Następnie został
przeniesiony do obozu koncentracyjnego Gross Rosen
(Rogoźnica), gdzie przebywał
w okresie od 9 czerwca 1944
do 23 czerwca 1944 roku.
Od 26 czerwca do 6 kwiet-
nia 1945 roku był więźniem
obozu Natzweiler-Struthof.
30 kwietnia 1945 roku został
oswobodzony przez wojska
amerykańskie z obozu Dachu-Komando Allach gdzie
przebywał od 6 kwietnia 1945
roku jako więzień polityczny
nr 155236. Jan Królak łącznie
w niemieckich obozach koncentracyjnych spędził rok i 5
miesięcy. Po szczęśliwym powrocie z niewoli wraz z żoną
Reginą Malarską zamieszkał
przy ul. Toruńskiej w Gniewkowie. Po wojnie pracował jako
stolarz w następujących zakładach pracy: P.O.M. Gniewkowo,P.G.R. Kaczkowo, OZR
Gniewkowo oraz Suszania
Wierzchosławice.
Był członkiem ZBOWID od
dnia 26 lutego 1976 roku- legitymacja nr 20477/By do chwili
śmierci w 1980 roku. Należał
do Polskiego Związku Byłych
Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów
Koncenracyjnych (legitymacja tymczasowa ważna od 17
kwietnia 1947 roku- nr 1658).
Jan Królak zmarł 11 listopada 1980 roku, pochowany
został na gniewkowskim cmentarzu parafii św. Mikołąja i św.
Konstancji w kwaterze II/A/1.
Opracował.
Edmund Konieczka
„Bóg widzi śmierć inaczej niż my.
My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg jako bramę”
Walter Flex
Głębokie wyrazy współczucia
Pani Sekretarz Gminy Gniewkowo
Bogumile Pęczkowskiej
z powodu śmierci
syna Wojtka
składa
Redakcja „Gniewkoramy”
nr 1/2014
GNIEWKOrama
16 WYWIAD
Ekologiczne mycie
Co to takiego?
natomiast w przeciwieństwie
do nich myjnia parowa nie powoduje zarysowań. Ponieważ
para nie działa mechanicznie
na karoserię.
- rozmowa
z Radosławem
Siemianowskim,
właścicielem myjni
mobilnej.
Co to takiego mycie parowe?
Mycie parowe jest to rewolucyjna metoda mycia samochodów,
która polega na tym że generowana w bojlerze para jest
następnie wystrzeliwana z pistoletu bezpośrednio na lakier
auta pod ciśnieniem 10 atmosfer usuwając brud, błoto i inne
zanieczyszczenia. Umytą za pomocą pary powierzchnie trzeba
przetrzeć szmatką z mikrofibry
aby pozbyć się resztek wilgoci
i uniknąć powstania zacieków,
w rezultacie uzyskujemy czystą
i lśniąca powierzchnię.
Para ma też o wiele lepsze właściwości penetrujące
niż woda i dlatego wypłucze
brud, piasek nagromadzony we
wszystkich szczelinach samochodu.
Mycie parą jest to najbardziej bezpieczna metoda mycia samochodu, nie powoduje
zarysowań. W przeciwieństwie
do konwencjonalnych metod
mycia samochodów. W tym
przypadku strumień pary jest
o wiele łagodniejszy od wysokociśnieniowego strumienia
wody, a to jest bardzo istotna
sprawa, ponieważ Dzisiejsze
wodne lakiery stosowane na
autach są bardzo delikatne,
myjnie automatyczne w bardzo szybkim tempie niszczą
takie lakiery tworząc na nich
liczne rysy, hologramy, swirle,
GNIEWKOrama
Mycie parowe to krok do ekologicznego czyszczenia tak?
Mycie parowe to także wielki
krok w stronę ochrony środowiska, ponieważ przy zwykłym
myciu zużywamy około 100litrów wody na umycie jednego
samochodu, natomiast przy
myciu parowym średnie zużycie wody to około 3 Litry.
Sucha para pozwala na dogłębne czyszczenie i dezynfekcje. Metoda ta daje możliwość
głębokiego penetrowania czyszczonych powierzchni. Usuwa
nie tylko uporczywe zabrudzenia, chemikalia czy toksyny, ale
również bakterie, wirusy i drobnoustroje.
Temperatura, ciśnienie, niski poziom wilgotności pary
zdecydowanie ogranicza potrzebę użycia środków chemicznych.
Różne typy zastosowania
suchej pary sprawiły, że stała się ona popularna wśród
różnych branż przemysłowych. Popularność technologii
czyszczenia parowego wynika
z możliwości wyeliminowania
szkodliwych związków chemicznych i alergenów, problemów dermatologicznych oraz
problemów związanych z chorobami układu oddechowego,
mogących pojawić się podczas
stosowania tradycyjnych metod
czyszczenia i dezynfekcji.
nr 1/2014
Co skłoniło Pana akurat do takiego przedsięwzięcia?
Przed otwarciem mojej firmy
przeszedłem profesjonalne
szkolenia w ogólnopolskiej firmie ECO MYJNIE z zakresu
mycia parowego jak również
polerki mechanicznej. Doprowadzanie aut do perfekcyjnego, „salonowego” stanu to nie
tylko moja praca, ale też hobby
i pasja w którą wkładam dużo
serca i poświęcenia.
Co możemy znaleźć w ofercie
Pana firmy?
W naszej ofercie znaleźć można:
profesjonalne mycie samochodów parą, odtłuszczanie pojazdu, likwidacja zmatowień i rys,
polerowanie szkieł reflektorów,
oczyszczanie struktury lakieru
z: osadów ulicznych smoły, żywicy lotnej rdzy, woskowanie mechaniczne, pranie i dezynfekcja
siedzeń oraz obić tapicerskich,
podłóg za pomocą odkurzaczy
parowych, pranie podsufitki,
zabezpieczenie i impregnacja
tapicerki skórzanej, higienizacja i dezynfekcja układu klimatyzacji i wnętrza pojazdu parą
(neutralizacja nieprzyjemnych
zapachów), czyszczenie i konserwacja rewitalizacja tworzyw
sztucznych wnętrza, konserwacja rewitalizacja i czyszczenie opon, listew i zderzaków,
zabezpieczenie szyb i lusterek
zewnętrznych z efektem odkraplania się wody i cieczy olejowej,
pranie dywanów, kanap, sof,
czyszczenie posadzek, elewacji, podjazdów, nagrobków itd.
Do mycia stosujemy środki najlepszych firm, co sprawia, że samochody jak i inne czyszczone
powierzchnie naszych klientów
długo zachowują świeży wygląd.
Co daje sucha para?
Należy wymienić kilka rzeczy:
- Dezynfekuje. Para o temperaturze powyżej 120*C niszczy
i eliminuje mikroorganizmy
(w tym roztocza), nawet te zagnieżdżone w trudno dostępnych miejscach.
- Wdziera się w brud. Ciepło
rozpuszcza osady, oleje i tłuszcze, czyniąc je łatwymi do
usunięcia z czyszczonych powierzchni.
- Eliminuje zapachy. Para posiada właściwości neutralizujące zapachy, co polepsza komfort
pracy w wyczyszczonym tą metodą pomieszczeniu.
- Przyjazna jest urządzeniom
elektrycznym - Para o wilgotności ok. 5% może być używana do czyszczenia urządzeń
elektrycznych oraz czujników
i osprzętu elektronicznego,
bez obawy spowodowania spięć
i ich zniszczenia.
- Oszczędza wodę. Redukuje do 95% zużycia wody jest
ekologiczna! Ilość wody, którą
w ciągu 1 godziny zużywa myjka
ciśnieniowa wystarcza na 20 godzin pracy naszego urządzenia.
- Minimalizuje odpady. Minimalna ilość wody użyta do
czyszczenia umożliwia zastosowanie tej technologii w miejscach i pomieszczeniach, gdzie
nie ma instalacji odprowadzających ścieki.
- Oszczędza czas. Niska wilgotność w połączeniu z wysoką temperaturą powoduje, że
czyszczone urządzenia mogą
być szybko uruchamiane. Dzięki temu redukuje się czas przestojów.
- Nie zmienia wilgotności.
Nie powoduje zwiększenia
wilgotności, co jest istotne
w miejscach, gdzie ewentualna
kondensacja pary mogłaby spowodować problemy jakościowe.
- Nie rozpyla brudu. Minimalny
rozprysk zanieczyszczeń i wilgoci w porównaniu z czyszczeniem
wodą lub powietrzem oznacza
mniej kłopotów ze sprzątaniem
po właściwym czyszczeniu.
- Nie narusza struktury powierzchni. Ciśnienie par y
nie powoduje zniszczenia powierzchni, czujników, silników,
zerwania plomb czy rozszczelnienia elementów.
Rozmawiał: Dawid Rogalski
Gdy ktoś chciałby dowiedzieć
się czegoś więcej o mobilnej
myjni parowej oraz ekologicznym usuwaniu zabrudzeń, wystarczy zadzwonić pod numer
tel. 605064353.
SPORT 17
I runda GHLPN
zakończona
Z
akończyła się pierwsza runda Gniewkowskiej Halowej
Ligi Piłki Nożnej. Prawie wszyscy zawodnicy biorący udział
w rozgrywkach rozegrali do tej
pory 10 meczy, wyjątkiem są
drużyny BKS-u i Auto-Sprintu, którzy maja do rozegrania
między sobą spotkanie zaległe
z VII kolejki.
Ciężko po pierwszym etapie
wskazać murowanego faworyta
do wygrania ligi. Dwa pierwsze zespoły legitymują się taką
samą ilością zdobytych punktów a o fotelu lidera po tym
etapie rozgrywek decydował
bezpośredni pojedynek tych
ekip, który wypadł na korzyść
Pauzy, a i BKS jeśli zwycięży
w zaległym meczu, w którym
z resztą jest faworytem również
będzie miał na koncie 22 punkty. Patrząc dalej w tabelę możemy dostrzec niesamowity ścisk,
czwarty Aslas i ósmy Marmis
dzieli jedynie pięć punktów,
co obrazuje jak wyrównane są
rozgrywki a tym sezonie. Ostatnia kolejka nie przyniosła niespodzianek, chociaż rozmiary
porażki Dżordży z Aslasem
są większe niż można było się
spodziewać. Poprawę w grze
widać u czerwonej latarni
rozgrywek czyli RKS- Huwdu,
sympatyczna ekipa z Cierpic
z dużym zaangażowaniem, pomimo wielu porażek podchodzi
do każdego następnego spotkania. W meczu BKS-u z Marmisem gra była wyrównana a po
pierwszej połowie prowadził
Marmis, zmiana stron podziałał mobilizująco na graczy Michała Barczaka i wyszli oni na
druga połowę zdeterminowani,
co pomogło najpierw w odrobieniu strat a następnie w wyjściu na prowadzenie, którego
nie oddali do końca spotkania.
Faworyzowana Pauza pewnie
pokonała Tytanów, natomiast
Bohomazy nie potrafiły stawić
czoła Tajfunowi, który obnażył
słabości przeciwnika. W meczu
zaległym Dżordże powetowały
sobie stracone punkty z Aslasem i pewnie pokonali Błękitnych Lipie. Teraz czeka nas
tygodniowa przerwa a pierwsza
seria rundy rewanżowej zostanie rozegrana 1 lutego, walka
o mistrzostwo ligi zapowiada
się niezwykle pasjonująco.
Tabela po XI kolejce:
L.P DRUŻYNA
LICZBA
MECZY
1 PAUZA
10
2 TAJFUN
10
3 BKS. P.W. PAWEŁ BARCZAK
9
4 ASLAS
10
5 FC BŁĘKITNI LIPIE
10
6 EFCE DŻORDŻE
10
7 BOHOMAZY
10
8 MARMIS.COM.PL
10
9 TYTANI
10
10 AUTO-SPRINT
9
11 RKS HUWDU
10
PUNKTY
22
22
19
17
16
15
14
12
11
6
0
Niespełna 40-osobowa grupa Seniorów co czwartek wyjeżdża na basen Olender w Wielkiej Nieszawce. Są to zajęcia
rekreacyjne, które cieszą się dużym powodzeniem wśród
Seniorów. 
BILANS
BRAMEK
36 – 21
64 – 23
39 – 17
36 - 23
25 - 31
40 - 35
25 - 32
45 – 30
30 – 27
15 – 35
21 – 102
Pomóż mu znów stanąć na nogi!!!
Piotr Kalinowski potrzebuje pomocy...
Seniorzy na basenie
Przekaż 1% podatku w rubryce KRS zeznania podatkowego
wpisz 0000186434 nr subkonta 523/K Piotr Kalinowski.
Pomóż mi znów stanąć na nogi. Możesz też wpłacić dowolną
kwotę na indywidualne konto 89 8944 0003 0000 2088 2000
0010 w tytule przelewu wpisując nr subkonta 523/K Piotr
Kalinowski.
Areobik dla seniora
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji
odbywają sięzajęcia areobiku dla osób powyżej 50 roku
życia. Ośrodek zaprasza w poniedziałki i środy o godzinie 18.00 do sali koncertowej. Zajęcia prowadzi instruktor
Katarzyna Milewska. 
nr 1/2014
GNIEWKOrama
18 SPORT
Działalność TG „Sokół”
w pigułce, za ostatni czas
jest 32 zawodniczek i zawodników. Do najlepszych należą:
Mróz Patryk – kategoria
„skrzat” 5 miejsce, Kwaśnik
Michał, Zakrzewski Bartosz –
kategoria „żak” 4, 6 miejsce,
Zakrzewska Julia – kategoria
„młodzik” 11 miejsce oraz Nowak Patryk – kategoria „junior”
16 miejsce.
Turnieje dla dzieci
i młodzieży
Rozgrywki
drużynowe
21 grudnia 2013r. rozegrano
ostatnie mecze pierwszej rundy sezonu 2013/14. Runda
rewanżowa rozpocznie się 11
stycznia 2014r. Na półmetku
nasze drużyny zajęły następujące miejsca;
- III liga, „SOKÓŁ”/”EDEN”
9 miejsce na 11 drużyn. Skład;
Leśniewski Paweł, Dobiegała
Michał, Kawalerski Dawid,
Nowak Patryk, Zaleta Krzysztof, Rajca Rafał
- V liga, „SOKÓŁ” II / „EURO-GRANIT” 4 miejsce na 10
drużyn. Skład; Gołębiewski, Kazimierz, Skuciński Stefan, Gotowalski Szymon, Rajca Rafał,
Świtała Grzegorz, Kawczyński
Kacper, Malinowski Bartłomiej,
Malinowski Mateusz.
Adres redakcji:
Urząd Miejski w Gniewkowie,
ul. 17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo,
tel. 52 355 88 00
[email protected]
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania tekstów oraz ich korekty.
GNIEWKOrama
- Liga młodzieżowa, „SOKÓŁ” III 7 miejsce na 12
drużyn. Skład; Suchocki Sebastian, Miszczyk Jakub, Kwaśnik
Michał, Zakrzewski Bartosz,
Kubiak Marcin.
- Liga młodzieżowa, „SOKÓŁ” IV 12 miejsce. Skład;
Kujawa Adrian, Urbańska Martyna, Zakrzewska Julia, Suchocka Oliwia, Barczak Jakub,
Bartoszak Kacper, Miszczyk,
Wojciech, Mróz Patryk.
Rozgrywki
indywidualne
W każdej kategorii wiekowej /
skrzat, żak, młodzik, kadet, junior, senior/ w okresie od września do grudnia rozegrano po
dwa wojewódzkie turnieje klasyfikacyjne. Z naszego T.G.
„SOKÓŁ” sklasyfikowanych
Redaktor naczelny:
Dawid Rogalski
Skład redakcji:
Paulina Rychczyńska (sekretarz redakcji)
Aleksander Kręc
nr 1/2014
Wyniki trzech ostatnich
turniejów;
- 11.11.2013r. z okazji Narodowego Święta Niepodległości - /14 uczestników/.
1. Gotowalski Szymon
2. Kwaśnik Michał
3. Miszczyk Jakub
4. Grzegorek Kamil
5. Kujawa Adrian
6. Malinowski Mateusz
- 06.12.2013r. Turniej „Mikołajkowy” - /15 uczestników/.
1. Kwaśnik Michał
2. Miszczyk Jakub
3. Suchocki Sebastian
4. Kujawa Adrian
5. Zakrzewski Bartosz
6. Kubiak Marcin
- 27.12.2013r. Turniej „Świąteczny” - /16 uczestników/.
1. Kwaśnik Michał
2. Miszczyk Jakub
3. Grzegorek Kamil
4. Zakrzewski Bartosz
5. Kubiak Marcin
6. Malinowski Mateusz
Wszyscy uczestnicy po każdym turnieju otrzymali słodkie
upominki które ufundowali Marian i Wojciech Dahm oraz nasze Towarzystwo Gimnastyczne
„SOKÓŁ”. Również na każdy
turniej tradycyjnie właściciele restauracji „Eden” Barbara
i Grzegorz Świtała fundowali
pizzę i zimne napoje.
Dyżur redakcyjny w pierwszy wtorek
miesiąca w godz. 13.00-15.30
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
Sportu i Rekreacji w Gniewkowie
przy ul. Dworcowej 5.
Skład: in crudo design
Druk: Express Media Sp. z o.o.
Spotkanie Wigilijne
W r e s t a u r a c j i „ E d e n”
w dniu 14.12.2013r. spotkaliśmy się aby podsumować działalność w II półroczu a także
złożyć sobie życzenia z okazji
Świąt Bożego Narodzenia oraz
Nowego 2014 Roku. Na spotkanie przybyli Przedstawiciele
miejscowych władz, V-ce Przewodniczący Sejmiku województwa K-P oraz Prezes K-POZTS
w Bydgoszczy. Przybyli także Sokoli z zaprzyjaźnionych gniazd
z Poznania-Rataje, Czerwonaka
Kozie Głowy i Kruszyna k/ Bydgoszczy ze sztandarami. Obecni
byli sponsorzy i nasi sympatycy
a także zawodnicy, Rodzice młodych zawodników oraz Zarząd
i Komisja Rewizyjna.
W czasie spotkania przekazano dla młodzieży tenisowej 14
kompletów strojów sportowych
marki ”Donic” ufundowanych
i przekazanych przez Bonduelle
Polska S.A. Warszawa. Zawodnicy i Zarząd składają serdeczne podziękowania na ręce
Dyrektora Fabryki w Gniewkowie Łukasza Szmurło.
Na końcu wszyscy usiedli
do wieczerzy Wigilijnej którą
ufundowali właściciele restauracji „Eden” Barbara i Grzegorz Świtała.
Naczelnik
Wyszkolenia Sokolego
T.G. ”SOKÓŁ” w Gniewkowie
Stefan Hałas
ODDAJ 1 %
Towar zystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” ul. Sobieskiego 25, 88-140 Gniewkowo,
Nr KRS 0000030223
Pismo zrzeszone w Stowarzyszeniu
Polskich Mediów, wpisane do Rejestru
Dzienników i Czasopism pod nr 586
Materiały do następnego
numeru należy przesyłać
do 8 następnego miesiąca
19
zdjęcia
Dawid Rogalski
Ks. Radca Włodzimierz Rabczewski wyróżniony
nr 1/2014
GNIEWKOrama
zdjęcia
nadesłane
22. Finał WOŚP w gminie Gniewkowo
GNIEWKOrama
nr 1/2014

Podobne dokumenty

Pobierz dokument

Pobierz dokument i melioracji oraz stanowiska ds. ochrony środowiska i ochrony przyrody. Ponadto w zakresie moich zadań mieści się również nadzór nad zadaniami oświaty w gminie. Obecnie do najważniejszych zadań w z...

Bardziej szczegółowo

Pobierz dokument

Pobierz dokument nurt muzyki discopolowej, Patryk „Pada” Jakub Padałko wraz z przyjaciółmi, którzy przenieśli nas w rytmy rapu oraz rokowy zespół „The Żubers”. Między występami przeprowadzono wiele licytacji, a wyl...

Bardziej szczegółowo

Pobierz dokument

Pobierz dokument ośrodka kultury. Już w przyszłym roku rozpocznie się potężna inwestycja związana z rozbudową oczyszczalni,a teraz w całości ze środków Bonduelle realizowana jest na oczyszczalni instalacja natlenia...

Bardziej szczegółowo

Gniewkorama maj 2011

Gniewkorama maj 2011 że kolejne sadzonki znajdowały swoje miejsce w lesie. Dwa dni później udział w akcji wzięła również młodzież z Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie, kl.

Bardziej szczegółowo